Giới thiệu – Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Bởi tuhocmoithu

Giám đốc: Ths. Nguyễn Bá Duy.

Email: nbduy@ctuet.edu.vn

Phó Giám đốc: Ths. Ngô Uyên Phương.

Email: nuphuong@ctuet.edu.vn

 1. Chức năng

Bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và tin học cho người học tại Trường và những tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long .

2. Nhiệm vụ

 • Tổ chức những hoạt động giải trí tu dưỡng ngoại ngữ gồm có tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta, TOEIC ;
 • Tổ chức những hoạt động giải trí tu dưỡng tin học gồm ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao ;
 • Tổ chức những hoạt động giải trí tu dưỡng ngoại ngữ và tin học khác theo nhu yếu của người học ;
 • Xây dựng và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch tăng trưởng Trung tâm tương thích với kế hoạch tăng trưởng giáo dục của địa phương và của trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ;
 • Phối hợp với những sở, ban, ngành trong thành phố Cần Thơ đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học cho những đợt thi tuyển công chức và nâng ngạch ;
 • Phối hợp với phòng Đào tạo và phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để tổ chức triển khai, kiểm tra thanh tra rà soát năng lực ngoại ngữ đầu vào cho sinh viên chính quy của Trường ;
 • Định kỳ tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 • Điều tra nhu yếu học tập ngoại ngữ và tin học trên địa phận, điều tra và nghiên cứu, tổng hợp, rút kinh nghiệm tay nghề về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Trung tâm nhằm mục đích nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng ;
 • Đề xuất tăng trưởng cơ sở vật chất, kỹ thuật phân phối những nhu yếu hoạt động giải trí của Trung tâm ; Quản lý tài sản của Trung tâm theo pháp luật của pháp lý ;
 • Tham gia những chương trình, hoạt động giải trí dạy và học ngoại ngữ, tin học tại thành phố Cần Thơ hoặc theo thông tin của đơn vị chức năng tổ chức triển khai ;
 • Thực hiện những hoạt động giải trí hợp tác quốc tế để tăng trưởng, hội nhập và nâng cao chất lượng giảng dạy, tu dưỡng về ngoại ngữ và tin học ;
 • Phối hợp với IIG tổ chức triển khai những kỳ thi quốc tế TOEIC ;
 • Thực hiện những tính năng, trách nhiệm theo Đề án Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã được Nhà Trường phê duyệt và những trách nhiệm khác theo nhu yếu của Ban Giám hiệu .

3. Thông tin liên hệ

You may also like

Để lại bình luận