Thiết kế – Wikipedia tiếng Việt

Bởi tuhocmoithu
Một bản vẽ thiết kế thời trang

Thiết kế là việc tạo ra một bản vẽ hoặc quy ước nhằm tạo dựng một đối tượng, một hệ thống hoặc một tương tác giữa người với người có thể đo lường được (như ở các bản vẽ chi tiết kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật, quy trình kinh doanh, sơ đồ mạch điện, ni mẫu cắt may…). Ở các lĩnh vực khác nhau, việc thiết kế được gán những ý nghĩa khác nhau (xem Các ngành thiết kế bên dưới). Trong một số trường hợp, việc xây dựng, tạo hình trực tiếp một đối tượng (như với nghề gốm, công việc kỹ thuật, quản lý, lập trình, và thiết kế đồ họa…) cũng được coi là vận dụng tư duy thiết kế.

Việc thiết kế thường yên cầu những xem xét về những góc nhìn mang tính thẩm mỹ và nghệ thuật, công suất, kinh tế tài chính và chính trị-xã hội của cả đối tượng người tiêu dùng được thiết kế lẫn quy trình thiết kế. Nó hoàn toàn có thể gồm có trong đó điều tra và nghiên cứu, sáng tạo độc đáo, quy mô, tạo mẫu, kiểm soát và điều chỉnh có tính tương tác, và tái-thiết kế. Trong khi đó, rất nhiều những thứ khác nhau hoàn toàn có thể trở thành đối tượng người dùng của thiết kế, ví dụ quần áo, giao diện đồ họa người dùng, những tòa nhà chọc trời, mạng lưới hệ thống nhận dạng tên thương hiệu, những tiến trình kinh doanh thương mại, và thậm chí còn cả những chiêu thức hoặc quy trình thiết kế .

Theo đó, “thiết kế” có thể là danh từ chỉ một sự xác định trừu tượng về (những) thứ được tạo ra, hoặc là động từ chỉ quá trình tạo ra và sẽ được làm rõ trong ngữ cảnh nhất định. Về cơ bản, thiết kế bao hàm sự vật, hiện tượng, hành động có liên quan đến sáng tạo.

Mục Lục

Các định nghĩa[sửa|sửa mã nguồn]

Một cách chính thức hơn, thiết kế đã được định nghĩa như sau :

( danh từ ) sự đặc tả cụ thể một đối tượng người tiêu dùng, được triển khai bởi một tác nhân, nhằm mục đích triển khai xong một mục tiêu xác lập, trong một thực trạng đơn cử, trải qua sử dụng tập hợp những thành phần nguyên thủy, hướng tới thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu, trong khi vẫn nhờ vào vào những ràng buộc ; ( động từ, ngoại động từ ) hành vi tạo ra một phác thảo / kế hoạch, trong thực trạng đơn cử ( do nhà thiết kế thực thi )

Một định nghĩa khác coi thiết kế là ” một lộ trình hoặc chiêu thức tiếp cận kế hoạch để một người đạt được một kỳ vọng duy nhất. Nó xác lập những đặc thù kỹ thuật, kế hoạch, thông số kỹ thuật, ngân sách, hoạt động giải trí, quy trình tiến độ, phương pháp và tiềm năng trong những ràng buộc pháp lý, chính trị, xã hội, thiên nhiên và môi trường, bảo đảm an toàn và kinh tế tài chính nhằm mục đích đạt được tiềm năng. ” [ 1 ]Ở đây, ” sự đặc tả cụ thể ” hoàn toàn có thể được bộc lộ dưới dạng một bản vẽ / kế hoạch hoặc một loại sản phẩm triển khai xong, và ” những yếu tố nguyên thủy ” là thành tố mà từ đó đối tượng người dùng thiết kế được tạo nên .Với bộc lộ rộng như vậy, không có ngôn từ phổ quát hoặc tổ chức triển khai thống nhất cho những nhà thiết kế thuộc toàn bộ những ngành. Điều này được cho phép nhiều triết lý và cách tiếp cận khác nhau đến một đối tượng người tiêu dùng ( xem Các triết lý và những điều tra và nghiên cứu ở dưới ) .Người làm việc làm thiết kế được gọi là nhà thiết kế, đó cũng là thuật ngữ dùng chỉ những người thao tác chuyên nghiệp tại một trong những khoanh vùng phạm vi thiết kế khác nhau, thường được chỉ định rõ bởi khoanh vùng phạm vi mà họ đang hoạt động giải trí ( ví dụ điển hình như nhà thiết kế thời trang, nhà thiết kế sáng tạo độc đáo, nhà thiết kế website hoặc nhà thiết kế nội thất bên trong ). Một chuỗi những hoạt động giải trí của nhà thiết kế được gọi là quá trình thiết kế trong khi điều tra và nghiên cứu khoa học về thiết kế được gọi là khoa học thiết kế. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]Một định nghĩa khác của thiết kế, đó là việc lên kế hoạch để sản xuất một đối tượng người dùng, một mạng lưới hệ thống, một thành phần hoặc cấu trúc. Do đó, ” thiết kế ” hoàn toàn có thể được sử dụng như một danh từ hoặc một động từ. Theo nghĩa rộng hơn, thiết kế là một dạng mỹ thuật ứng dụng và kỹ thuật tích hợp với công nghệ tiên tiến .Mặc dù định nghĩa về thiết kế khá rộng, thiết kế có rất nhiều đặc thù trình độ mà những chuyên viên sử dụng trong từng nghành nghề dịch vụ của họ .

Thiết kế là một quy trình tiến độ[sửa|sửa mã nguồn]

Có nhiều sự bất đồng quan trọng liên quan đến cách thức mà các nhà thiết kế, trong nhiều lĩnh vực, dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, làm độc lập hoặc theo nhóm, tạo ra các thiết kế. Kees Dorst và Judith Dijkhuis, cả hai đều là những nhà thiết kế, lập luận rằng “có rất nhiều cách để mô tả quy trình thiết kế”, họ cũng đưa ra thảo luận “hai cách thức nền tảng và khác biệt cơ bản”,[6] cả hai đều có một vài cách gọi. Quan điểm phổ biến được gọi là “mô hình duy lý”,[7] “giải quyết vấn đề kỹ thuật”[8] và “quan điểm lấy lý trí làm trung tâm”.[9] Quan điểm khác được gọi là “phản ánh qua hành vi”, “thiết kế tiến hóa”, “đồng tiến hóa”,[10] và “quan điểm lấy hành vi làm trung tâm”.

Mô hình duy lý[sửa|sửa mã nguồn]

Mô hình duy lý được tăng trưởng độc lập bởi Herbert A. Simon, [ 11 ] một nhà khoa học Mỹ, và Gerhard Pahl cùng với Wolfgang Beitz, hai nhà lý luận thiết kế của Đức. [ 12 ] Họ cho rằng :

 1. các nhà thiết kế cố gắng để tối ưu hóa một đối tượng thiết kế dựa vào các ràng buộc và mục tiêu đã biết,
 2. quy trình thiết kế được định hướng theo kế hoạch,
 3. quy trình thiết kế được nhận thức theo dạng một chuỗi các bước rời rạc.

Mô hình duy lý dựa trên triết lý của những nhà duy lý và là cơ sở của quy mô thác nước, [ 13 ] vòng đời tăng trưởng mạng lưới hệ thống, [ 14 ] và nhiều tài liệu thiết kế kỹ thuật khác. [ 15 ] Theo quan điểm của những nhà duy lý, thiết kế được phân phối thông tin bởi khảo sát, nghiên cứu và điều tra và tri thức theo phương cách hoàn toàn có thể dự báo cũng như hoàn toàn có thể trấn áp được .

Ví dụ về những bước thiết kế[sửa|sửa mã nguồn]

Các bước thiết kế quy chuẩn tương thích với quy mô duy lý gồm có :

 • Thiết kế tiền kỳ
  • Hồ sơ tóm tắt (Design brief hoặc Parti pris) – trình bày mục đích thiết kế ban đầu
  • Phân tích – phân tích mục tiêu thiết kế hiện tại
  • Nghiên cứu – khảo sát các giải pháp thiết kế tương tự trong cùng lĩnh vực hoặc chủ đề liên quan
  • Đặc tả chi tiết – chỉ rõ các yêu cầu cho giải pháp thiết kế một sản phẩm[16] hoặc dịch vụ
  • Giải quyết vấn đề – khái niệm hoá và tư liệu hóa các giải pháp thiết kế
  • Công bố – công bố các giải pháp thiết kế
 • Thiết kế trong quá trình sản xuất
  • Phát triển – tiếp tục phát triển và cải tiến giải pháp thiết kế
  • Thử nghiệm – thử nghiệm tại chỗ (in situ) đối với giải pháp thiết kế
 • Thiết kế hậu kỳ và phản hồi
  • Tiến hành – đưa giải pháp thiết kế vào hoàn cảnh cụ thể
  • Đánh giá và tổng kết – tổng hợp quá trình và kết quả, trong đó bao gồm phê bình có tính xây dựng và đề xuất cải tiến trong tương lai
 • Tái thiết kế – lặp lại một vài hoặc tất cả các bước trong quy trình trình thiết kế (đã điều chỉnh) tại bất kỳ thời điểm nào trước, trong, hoặc sau khi sản xuất

Mỗi quy trình tiến độ có nhiều cách làm tốt nhất ( best practice ) tương quan. [ 17 ]

Bình luận về quy mô duy lý[sửa|sửa mã nguồn]

Mô hình duy lý được phản hồi, phê bình thoáng rộng trên hai địa thế căn cứ chính :

 1. Các nhà thiết kế không thực hành theo cách này – bằng chứng theo kinh nghiệm cho thấy các nhà thiết kế không làm theo những đề xuất của mô hình duy lý.[18]
 2. Các giả thuyết thiếu thực tế – mục tiêu thường chưa thể xác định cho đến khi dự án thiết kế chính thức bắt đầu, các yêu cầu lẫn ràng buộc sẽ tiếp tục thay đổi.[19]

Mô hình lấy hành vi làm TT[sửa|sửa mã nguồn]

Quan điểm lấy hành vi làm TT được gán cho một tập hợp những khái niệm đối sánh tương quan, là phản đề với quy mô duy lý. Quan điểm này cho rằng :

 1. các nhà thiết kế dùng cảm xúc và sự sáng tạo để liên kết các các đối tượng thiết kế,
 2. thiết kế là quy trình ứng biến,
 3. không có chuỗi bước phổ quát nào là hiển nhiên – việc phân tích, thiết kế và thi hành diễn ra đồng thời và được liên kết không thể tách rời nhau.

Quan điểm lấy hành vi làm TT dựa trên triết lý của những nhà kinh nghiệm tay nghề chủ nghĩa và tương thích với lối tiếp cận nhanh lẹ [ 20 ] cùng sự tăng trưởng có mạng lưới hệ thống. [ 21 ] Bằng chứng kinh nghiệm tay nghề thực tiễn tương hỗ cho sự xác tín của quan điểm này khi diễn đạt hành vi của những nhà thiết kế chân chính. Giống như quy mô duy lý, quy mô lấy hành vi làm TT ý niệm thiết kế được phân phối thông tin bởi khảo sát, điều tra và nghiên cứu và tri thức. Tuy nhiên, khảo sát và tri thức được mang vào tiến trình thiết kế trải qua nhìn nhận và cảm nhận chung chung của những nhà thiết kế, những người mà ” tay chân thao tác nhanh hơn đầu óc ” – hơn là trải qua quá trình hoàn toàn có thể dự báo và trấn áp vốn được pháp luật bởi quy mô duy lý .

Mô tả hành vi thiết kế[sửa|sửa mã nguồn]

Có tối thiểu hai quan điểm về hành vi thiết kế tương thích với quan điểm lấy hành vi làm TT. Cả hai đều gồm có ba kiểu hành vi cơ bản .Trong quy mô phản ánh qua hành vi, những nhà thiết kế lựa chọn luân phiên giữa ” lên khung sườn “, ” tạo bước vận động và di chuyển “, và ” nhìn nhận bước vận động và di chuyển “. Bước ” lên khung sườn ” gợi đến việc khái niệm hóa yếu tố, tức là xác lập mục tiêu và tiềm năng. ” Bước vận động và di chuyển ” là một quyết định hành động thiết kế thử nghiệm. Quá trình nhìn nhận hoàn toàn có thể dẫn đến những bước chuyển sâu hơn trong thiết kế .Trong hệ cấu trúc ” tạo ý nghĩa – đồng tiến hoá – thực thi “, những nhà thiết kế lựa chọn giữa ba hành vi danh nghĩa. Hành vi ” tạo ý nghĩa ” gồm có việc lên khung sườn và nhìn nhận bước vận động và di chuyển. ” Thực hiện ” là quy trình kiến thiết xây dựng đối tượng người tiêu dùng thiết kế. ” Đồng tiến hóa ” là quy trình mà tác nhân thiết kế nâng cấp cải tiến đồng thời yếu tố niềm tin của đối tượng người dùng thiết kế dựa trên yếu tố ý thức của môi trường tự nhiên, và ngược lại “. [ 22 ]Khái niệm quy trình thiết kế được hiểu là cấu trúc thời hạn xoay vòng, [ 23 ] nó hoàn toàn có thể khởi đầu với một ý tưởng sáng tạo, sau đó nó được bộc lộ bởi một hoặc nhiều phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo, sử dụng hình ảnh hoặc truyền miệng ( những công cụ thiết kế ), sáng tạo độc đáo được san sẻ và tri nhận sau cuối sẽ khởi động một quy trình mới, với sự tái tư duy có tính phản biện từ chính sáng tạo độc đáo đã được lĩnh hội. Anderson chỉ rõ rằng khái niệm này nhấn mạnh vấn đề vào tầm quan trọng của những phương tiện đi lại bộc lộ, những thứ cùng lúc trở thành phương tiện đi lại nhận thức cho bất kể sáng tạo độc đáo thiết kế nào. [ 24 ]

Các ngành thiết kế[sửa|sửa mã nguồn]

Các triết lý và những nghiên cứu và điều tra[sửa|sửa mã nguồn]

Không thể kể hết được những triết lý về xu thế thiết kế khi mà những giá trị thiết kế và những phương diện kéo theo của chúng trong thiết kế văn minh luôn biến hóa, cả giữa những phe phái tư duy khác nhau lẫn giữa những nhà thiết kế thực hành thực tế. [ 25 ] Mục đích thiết kế thường được xác lập bởi những triết lý thiết kế. Một mục tiêu hoàn toàn có thể thuộc khoanh vùng phạm vi từ xử lý yếu tố cá thể ít quan trọng nhất, cho đến những mục tiêu ngoạn mục có tầm tác động ảnh hưởng lớn nhất. Mục đích thiết kế thường dùng để xu thế thiết kế. Tuy nhiên, tranh chấp giữa những mục tiêu nhất thời và thứ yếu hoàn toàn có thể dẫn đến phỏng vấn về mục tiêu thiết kế, cũng hoàn toàn có thể dẫn đến thiết lập những tiềm năng dài hạn hơn hoặc tiềm năng ở đầu cuối. John Heskett, một tác giả người Anh viết về thiết kế yên cầu, ” Thiết kế, khi đã tháo bỏ hết để trở về với thực chất của chính nó, hoàn toàn có thể được liên tưởng tới bản tính loài người khi họ tạo dựng và định hình thiên nhiên và môi trường sống mà không cần những yếu tố tiền lệ, nó Giao hàng chính nhu yếu và mang lại ý nghĩa đời sống cho họ. ” [ 26 ]

Các triết lý khuynh hướng thiết kế[sửa|sửa mã nguồn]

Các triết lý thiết kế là những quy tắc định hướng nền tảng giúp các nhà thiết kế tiếp cận thực hành của họ. Những phê phán về văn minh vật chất hay những lo ngại về môi trường (thiết kế bền vững) có thể định hướng một triết lý thiết kế. Có thể lấy một ví dụ là tuyên ngôn “First Things First 2000 a design manifesto” được tuyên bố với cộng đồng thiết kế đồ họa, trong đó khẳng định “Chúng tôi đề xuất một sự hoán đổi quyền ưu tiên của các hình thức truyền thông hữu ích hơn, bền vững hơn và dân chủ hơn – một tư duy tách rời khỏi tiếp thị sản phẩm, hướng tới khám phá và sản xuất một dạng ý nghĩa mới. Phạm vi của tranh luận đang thu hẹp dần; nó phải được mở rộng. Chủ nghĩa tiêu thụ hiện nay chiếm vị thế không thể tranh giành; nó phải được thử thách bởi những quan điểm biểu hiện khác, phần nào thông qua ngôn ngữ thị giác và các nguồn tài nguyên thiết kế.”[27]

Trong cuốn “The Sciences of the Artificial” của học giả Herbert A. Simon, tác giả khẳng định thiết kế sẽ trở thành một liên kết meta-discipline (tạm dịch: siêu ngành) với tất cả các ngành chuyên môn. “Kỹ sư không còn là những nhà thiết kế chuyên nghiệp duy nhất. Tất cả những người thực hành thiết kế đều đã có hành động nào đó hướng tới việc thay đổi các tình huống hiện thời theo hướng tích cực. Hành động có tri thức nhằm làm ra các đồ tạo tác có tính vật chất không khác biệt cơ bản so với việc kê đơn thuốc cho một bệnh nhân hoặc lập một kế hoạch bán hàng cho công ty, hoặc ban hành chính sách phúc lợi xã hội cho một thành phố. Thiết kế, từ đó có thể hiểu, là cốt lõi của mọi chương trình đào tạo chuyên nghiệp; là dấu ấn chủ yếu nhằm phân biệt các nghề nghiệp chuyên môn với nghiên cứu khoa học. Các trường đào tạo về kỹ thuật, cũng như kiến trúc, kinh doanh, giáo dục, luật, hay dược, đều có liên quan mật thiết đến quy trình thiết kế.”[28]

Các cách tiếp cận thiết kế[sửa|sửa mã nguồn]

Cách tiếp cận thiết kế là một triết lý chung hoàn toàn có thể hoặc không gồm có hướng dẫn cho những chiêu thức đơn cử. Một số cách sẽ dẫn hướng đến tiềm năng bao quát của thiết kế. Các tiếp cận khác là xu thế cho khuynh hướng của nhà thiết kế. Một sự phối hợp những cách tiếp cận hoàn toàn có thể được sử dụng nếu chúng không xung đột lẫn nhau .Một số giải pháp phổ cập gồm có :

 • Thiết kế hệ thống công nghệ xã hội, một triết lý và công cụ cho việc thiết kế có sự tham gia của việc sắp xếp công việc và các quá trình hỗ trợ – nhằm mục đích tổ chức, chất lượng, an toàn, kinh tế và yêu cầu của khách hàng trong các quy trình làm việc cốt lõi, chất lượng kinh nghiệm của người dân trong công việc và nhu cầu của xã hội.
 • Nguyên tắc KISS (Keep it Simple Stupid) cố gắng để loại bỏ các biến chứng không cần thiết.
 • Có nhiều hơn một cách để làm điều đó (There is more than one way to do it – TIMTOWTDI), một triết lý cho phép nhiều phương pháp xử lý cùng một việc.
 • Thiết kế lấy mục đích làm trung tâm, tập trung vào các mục tiêu và nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng các đồ tạo tác, thay vì tập trung vào người dùng cuối.
 • Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, tập trung vào các nhu cầu, mong muốn, và nhược điểm của người dùng cuối.
 • Thiết kế có tính phản biện sử dụng các hiện vật đã được thiết kế như một phản biện hoặc phê bình về các giá trị, đạo đức và thực hành tồn tại trong văn hoá.
 • Thiết kế dịch vụ thiết kế hoặc tổ chức trải nghiệm xung quanh sản phẩm và dịch vụ liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.
 • Thiết kế xuyên thế hệ, thực hành tạo ra sản phẩm và môi trường tương thích với những suy giảm thể chất và cảm giác liên quan đến sự lão hóa của con người và những tác nhân hạn chế các hoạt động chính của cuộc sống hàng ngày.
 • Thiết kế đầu cơ, quá trình thiết kế đầu cơ không nhất thiết phải xác định một vấn đề cụ thể để giải quyết, nhưng thiết lập một điểm khởi đầu khiêu khích từ đó một quá trình thiết kế xuất hiện. Kết quả là sự tiến hóa của phép lặp và sự phản chiếu biến đổi bằng cách sử dụng các đối tượng được thiết kế để kích động các câu hỏi và kích thích thảo luận trong các môi trường học thuật và nghiên cứu.

Các chiêu thức thiết kế[sửa|sửa mã nguồn]

Các chiêu thức thiết kế là một khoanh vùng phạm vi rộng, trong đó tập trung chuyên sâu vào :

 • Khám phá các khả năng và khó khăn bằng cách tập trung các kỹ năng tư duy phản biện để nghiên cứu và xác định không gian có vấn đề cho các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có – hoặc tạo các loại mới (xem Brainstorming).
 • Xác định lại các đặc điểm của các giải pháp thiết kế có thể dẫn đến các hướng dẫn tốt hơn cho các hoạt động thiết kế truyền thống (đồ hoạ, công nghiệp, kiến trúc…).
 • Quản lý quá trình khám phá, xác định, tạo hiện vật liên tục qua thời gian.
 • Tạo mẫu các kịch bản có thể, hoặc các giải pháp tăng dần hoặc cải thiện đáng kể tình trạng kế thừa.
 • Trendspotting, hiểu được quy trình theo xu hướng.

Hệ thống thuật ngữ[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ” thiết kế ” thường được cho là mơ hồ, và nó được vận dụng trong nhiều thực trạng khác nhau .
Tòa nhà của Trường Nghệ thuật Bauhaus tại Dessau

Thiết kế và mỹ thuật[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày nay, thuật ngữ thiết kế được tích hợp phổ cập với mỹ thuật ứng dụng, nó được khởi xướng bởi Raymond Loewy và đưa vào giảng dạy tại Trường Nghệ thuật Bauhaus và Trường Thiết kế Ulm ( HfG Ulm ) ở Đức trong suốt thế kỷ XX .Ranh giới giữa mỹ thuật và thiết kế bị xóa mờ, hầu hết là do một loạt những ứng dụng cho cả thuật ngữ ‘ mỹ thuật ‘ và ‘ thiết kế ‘. Mỹ thuật ứng dụng đã được sử dụng như một thuật ngữ bao trùm để xác lập những nghành thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang … Thuật ngữ ” mỹ thuật trang trí ” là thuật ngữ truyền thống lịch sử được sử dụng trong những tài liệu lịch sử vẻ vang để miêu tả những vật bằng tay thủ công và cũng nằm trong mỹ thuật ứng dụng. Trong nghệ thuật và thẩm mỹ đồ hoạ ( tạo hình ảnh 2D từ nhiếp ảnh đến minh hoạ ), sự độc lạ thường được tạo ra giữa mỹ thuật hàn lâm và mỹ thuật thương mại, dựa trên toàn cảnh trong đó mẫu sản phẩm được sản xuất và phương pháp nó được giao thương mua bán .Ở một mức độ nào đó, 1 số ít chiêu thức để tạo ra tác phẩm / loại sản phẩm, ví dụ điển hình như sử dụng trực giác, được san sẻ qua những nguyên tắc trong nghệ thuật và thẩm mỹ ứng dụng và mỹ thuật. Mark Getlein, tác giả, cho thấy những nguyên tắc thiết kế là ” bản năng “, ” tích hợp sẵn “, ” tự nhiên “, và là một phần của ” ý thức của tất cả chúng ta về ‘ tính đúng đắn ‘. ” [ 29 ] Tuy nhiên, ứng dụng và ngữ cảnh của dự án Bất Động Sản hiệu quả việc làm sẽ đổi khác rất nhiều .

Bản vẽ cho một động cơ tăng áp cho đầu máy xe lửa hơi nước. Kỹ thuật được áp dụng cho thiết kế, với sự nhấn mạnh về chức năng và việc sử dụng toán học và khoa học.

Thiết kế kỹ thuật[sửa|sửa mã nguồn]

Trong kỹ thuật, thiết kế là một thành phần của quy trình kỹ thuật. Nhiều phương pháp và quy trình chồng chéo có thể được nhìn thấy khi so sánh Thiết kế sản phẩm, Thiết kế công nghiệp và Kỹ thuật. Từ điển Di sản Hoa Kỳ xác định thiết kế là: “Nhận thức hoặc sáng tạo trong tâm trí, phát minh,”“Xây dựng một kế hoạch” và định nghĩa kỹ thuật như sau: “Sự áp dụng các nguyên tắc khoa học và toán học vào các mục đích thực tế như thiết kế, sản xuất, và vận hành một cách có hiệu quả, có giá trị kinh tế các cấu trúc, máy móc, quy trình và hệ thống.”[30][31] Cả hai đều là các hình thức giải quyết vấn đề với một sự phân biệt được xác định là việc áp dụng “các nguyên tắc khoa học và toán học”. Tuy nhiên, sự tập trung có tính khoa học vào thực tiễn kỹ thuật ngày càng tăng thì nó cũng thúc đẩy tầm quan trọng của những lĩnh vực thiết kế mới “tập trung vào con người” nhiều hơn.[32] Bao nhiêu phần khoa học được áp dụng trong một thiết kế là một câu hỏi về những gì được coi là “khoa học”. Cùng với câu hỏi về những gì được coi là khoa học, thì khoa học xã hội so với khoa học tự nhiên cũng được đề cập. Các nhà khoa học tại Xerox PARC đã tạo ra sự khác biệt về thiết kế so với kỹ thuật ở “trí óc vận động” so với “nguyên tử vận động” (có lẽ nó trái ngược với nguồn gốc của thuật ngữ “kỹ thuật – kỹ sư” từ tiếng Latin “genio” theo ý nghĩa của “thiên tài” sự tồn tại của một “tâm trí” không phải là “nguyên tử”).

Thiết kế và sản xuất[sửa|sửa mã nguồn]

Mối quan hệ giữa thiết kế và sản xuất là một dạng lên kế hoạch và triển khai. Theo kim chỉ nan, kế hoạch nên Dự kiến và đền bù cho những yếu tố tiềm ẩn trong quy trình triển khai. Thiết kế gồm có việc xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo. Ngược lại, sản xuất tương quan đến một quá trình thường thì hoặc được lên kế hoạch trước. Một thiết kế cũng hoàn toàn có thể chỉ là một kế hoạch không gồm có những quá trình sản xuất hoặc kỹ thuật mặc dầu kiến ​ ​ thức thao tác về những tiến trình như vậy thường được những nhà thiết kế mong đợi. Trong một số ít trường hợp, hoàn toàn có thể không thiết yếu hoặc không khả thi để mong đợi một nhà thiết kế có kiến ​ ​ thức chuyên ngành đa ngành thiết yếu cho thiết kế đó cũng có một kiến ​ ​ thức đơn cử cụ thể về cách sản xuất mẫu sản phẩm .Thiết kế và sản xuất được gắn liền với nhiều sự nghiệp chuyên nghiệp phát minh sáng tạo, có nghĩa là xử lý yếu tố là một phần của việc triển khai và ngược lại. Khi ngân sách sắp xếp sắp xếp lại tăng, nhu yếu tách thiết kế từ sản xuất tăng lên là tốt. Ví dụ, dự án Bất Động Sản có ngân sách cao, ví dụ điển hình như một tòa nhà chọc trời, yên cầu phải có ( thiết kế ) kiến ​ ​ trúc tách biệt khỏi việc ( kiến thiết / sản xuất ) thiết kế xây dựng. Một dự án Bất Động Sản ngân sách thấp, ví dụ điển hình như giấy mời in của văn phòng in tại địa phương, hoàn toàn có thể được sắp xếp lại và in hàng chục lần với ngân sách thấp của một vài tờ giấy, một vài giọt mực, và ít hơn một giờ trả tiền cho máy tính để bàn nhà xuất bản .Điều này không có nghĩa là sản xuất không khi nào tương quan đến xử lý yếu tố hay sự phát minh sáng tạo, và thiết kế đó luôn luôn tương quan đến sự phát minh sáng tạo. Thiết kế hiếm khi tuyệt vời và hoàn hảo nhất và đôi lúc lặp đi lặp lại. Sự không hoàn hảo nhất của thiết kế hoàn toàn có thể là vị trí sản xuất ( ví dụ như nhà phân phối, công nhân kiến thiết xây dựng ) sử dụng năng lực phát minh sáng tạo hoặc kiến thức và kỹ năng xử lý yếu tố để bù đắp cho những gì đã bị bỏ lỡ trong quy trình thiết kế. Tương tự như vậy, một thiết kế hoàn toàn có thể là một sự tái diễn đơn thuần ( bản sao ) của một giải pháp đã sống sót trước đây, yên cầu kiến thức và kỹ năng xử lý yếu tố tối thiểu, nếu có, từ những nhà thiết kế .
Một ví dụ về tiến trình kinh doanh thương mại bằng cách sử dụng Sơ đồ Mô hình hóa Quy trình Kinh doanh .

Thiết kế quá trình[sửa|sửa mã nguồn]

” Thiết kế tiến trình ” ( khác với ” tiến trình thiết kế ” đã nói ở trên ) đề cập đến việc lập kế hoạch những bước thường lệ của tiến trình bên ngoài hiệu quả mong đợi. Các tiến trình ( nói chung ) được coi như một mẫu sản phẩm của thiết kế chứ không phải là giải pháp thiết kế. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ quy trình thiết kế công nghiệp hoá những quy trình hóa học. Với sự phức tạp ngày càng tăng của thời đại thông tin, những nhà tư vấn và giám đốc quản lý đã tìm ra thuật ngữ hữu dụng để miêu tả thiết kế quy trình tiến độ kinh doanh thương mại cũng như những quá trình sản xuất .

Sáu bước Thiết kế quy trình tiến độ[sửa|sửa mã nguồn]

 • Nghiên cứu – đây là bước đầu tiên của quá trình thiết kế. Nó bao gồm nghiên cứu về người sử dụng tiềm năng, hành vi, mục tiêu, động lực và nhu cầu của họ.[33]
 • Kiến trúc thông tin (IA) – là bước thứ hai của quá trình thiết kế đến sau khi nghiên cứu. Đó là thiết kế cấu trúc của môi trường thông tin chia sẻ. Giai đoạn này dẫn đến khả năng sử dụng, khả năng tìm kiếm và hình dạng của các sản phẩm số.[34]
 • Wireframing – bước này trong thiết kế UX đề cập đến một minh hoạ hoặc sơ đồ website, phần mềm hoặc trang ứng dụng. Wireframes ít khi có màu sắc, hình ảnh hoặc kiểu dáng vì công việc của họ là giúp nhóm UX hiểu và thiết lập các mối quan hệ giữa các mẫu khác nhau của website.[35]
 • Prototyping – kết quả của giai đoạn này là một phiên bản dự thảo của website, ứng dụng hoặc sản phẩm kỹ thuật số.
 • Thiết kế trực quan (hoặc thiết kế đồ hoạ) – là việc sử dụng hình ảnh, màu sắc, hình dạng, kiểu chữ và hình thức để nâng cao khả năng sử dụng và cải thiện trải nghiệm người dùng.[36]
 • Thử nghiệm (hoặc thử nghiệm khả năng sử dụng) – là một phần cốt lõi của quá trình thiết kế tổng thể UX. Đây là một kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế tương tác người dùng làm trung tâm để đánh giá một sản phẩm bằng cách thử nghiệm nó trên người dùng.
 • Các yếu tố và nguyên lý thiết kế
 • Nghiên cứu lấy thiết kế làm nền tảng
 • Tư duy thiết kế
 • Thiết kế trên cơ sở các dữ kiện đáng tin cậy

ISBN

1

3-540 – 19917 – 9ISBN

1

3-540 – 19917 – 9ISBN

1

3-540 – 19917 – 9ISBN

1

3-540 – 19917 – 9
ISBN

1

1-8462 8-318 – 3ISBN

1

1-8462 8-318 – 3ISBN

1

1-8462 8-318 – 3

ISBN

1

1-8462 8-318 – 3

You may also like

Để lại bình luận