Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Bởi tuhocmoithu

Quy định về việc lập báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi. Nội dung Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi, thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi, xử phạt hành vi vi phạm về báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi khu công trình .

Tóm tắt câu hỏi:

Tại sao Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định không bắt buộc phải lập BCNCTKT (đối với 1 số Dự án đã có trong quy hoạch) trong khi luật đầu tư công lại bắt buộc mọi dự án phải lập BCNCTKT?

Luật sư tư vấn:

Nghị định 59/2015 / NĐ-CP là nghị định lao lý chi tiết cụ thể hướng dẫn Luật Xây dựng năm trước về quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, trong đó gồm có nhiều loại dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khác nhau. Các dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng công là một nhánh nhỏ trong cá loại dự án Bất Động Sản thiết kế xây dựng do đó sẽ tuân theo luật chuyên ngành – Luật góp vốn đầu tư công năm trước. Luật thiết kế xây dựng năm trước và nghị định 59/2015 / NĐ-CP sẽ lao lý khung chung cho tổng thể những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư do đó sẽ có dự án Bất Động Sản có báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi và có dự án Bất Động Sản không có.

quy-dinh-ve-viec-lap-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi

Luật sư tư vấn về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 1900.6568

Căn cứ khoản 1 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP pháp luật : thẩm quyền lập, báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra tiền khả thi và quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư được triển khai theo pháp lý của góp vốn đầu tư và pháp lý của góp vốn đầu tư công. Do đó không có xích míc bởi Nghị định 59/2015 / NĐ-CP dẫn chiếu Luật góp vốn đầu tư công, do đó mọi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư công sẽ tuân theo Luật góp vốn đầu tư công và phải có báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi. Khoản 2 Điều 4 Luật góp vốn đầu tư công năm trước và Điều 8 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP pháp luật : báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền khả thi là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra sơ bộ về sự thiết yếu, tính khả thi và tính hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc và dự án Bất Động Sản nhóm A làm cơ sở để có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư.

Mục Lục

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì?

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án

Khi triển khai kiến thiết xây dựng một khu công trình nào đó thì người đảm nhiệm dự án Bất Động Sản đó phải báo cáo giải trình những nghiên cứu và điều tra khả thi trong quá trình góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng. Theo lao lý tại Điều 54 Luật kiến thiết xây dựng năm năm trước lao lý về những nội dung cần báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Theo đó phải thiết kế cơ sở được lập để đạt được tiềm năng của dự án Bất Động Sản, tương thích với khu công trình kiến thiết xây dựng thuộc dự án Bất Động Sản, bảo vệ sự đồng điệu giữa những khu công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và những bản vẽ biểu lộ những nội dung sau :

Thứ nhất, vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng.

Thứ hai, phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có).

Thứ ba, giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng.

Thứ tư, giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho từng công trình.

Xem thêm: Quy định về lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình di tích quốc gia

Thứ năm, phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống cháy, nổ.

Thứ sáu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm:

Thứ nhất, sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng.

Thứ hai, khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác.

Thứ tư, tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi:

Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi là tài liệu trình diễn những nội dung nghiên cứu và điều tra về sự thiết yếu, tính khả thi và hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản .

Xem thêm: Thủ tục thẩm định báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng

Theo pháp luật tại Nghị định 63/2018 / NĐ-CP, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi gồm có những nội dung hầu hết như sau : – Phân tích cụ thể về sự thiết yếu góp vốn đầu tư và lợi thế của việc thực thi dự án Bất Động Sản so với hình thức góp vốn đầu tư khác ; tham vấn quan điểm về ảnh hưởng tác động của việc góp vốn đầu tư triển khai dự án Bất Động Sản của một hoặc những cơ quan, tổ chức triển khai sau đây : Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu QH tỉnh, thành phố nơi triển khai dự án Bất Động Sản ; hiệp hội nghề nghiệp tương quan đến nghành góp vốn đầu tư ; – Đánh giá sự tương thích của dự án Bất Động Sản với nghành góp vốn đầu tư ; quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng ngành và địa phương ; – Mục tiêu, quy mô, những hợp phần ( nếu có ) và khu vực thực thi dự án Bất Động Sản ; nhu yếu sử dụng đất và những nguồn tài nguyên ; – Thuyết minh nhu yếu về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để cung ứng nhu yếu chất lượng khu công trình dự án Bất Động Sản, mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ cung ứng ; đánh giá thực trạng khu công trình, máy móc, thiết bị, giá trị gia tài ( so với hợp đồng O&M ) ; thiết kế cơ sở theo lao lý của pháp lý về thiết kế xây dựng ( so với dự án Bất Động Sản có cấu phần thiết kế xây dựng ) ; – Hiệu quả kinh tế tài chính – xã hội và ảnh hưởng tác động của dự án Bất Động Sản so với thiên nhiên và môi trường, xã hội và quốc phòng, bảo mật an ninh. – Phương án bồi thường, giải phóng mặt phẳng, tái định cư ; – Phương án kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản ;

Xem thêm: Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình xây dựng

– Khả năng kêu gọi vốn để thực thi dự án Bất Động Sản ; đánh giá nhu yếu, năng lực giao dịch thanh toán của thị trường ; khảo sát sự chăm sóc của nhà đầu tư, bên cho vay so với dự án Bất Động Sản ; – Loại hợp đồng dự án Bất Động Sản ; – Tiến độ, thời hạn hợp đồng dự án Bất Động Sản ; thời hạn kiến thiết xây dựng, khai thác khu công trình ; phương án tổ chức triển khai quản trị, kinh doanh thương mại hoặc cung ứng dịch vụ ; – Phân tích rủi ro đáng tiếc, phân loại nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong việc quản trị rủi ro đáng tiếc phát sinh khi triển khai dự án Bất Động Sản ; – Kiến nghị tặng thêm, bảo vệ góp vốn đầu tư ( nếu có ) ; – Các nội dung thiết yếu khác theo lao lý của pháp lý chuyên ngành.

3. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:

Thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi do Hội đồng thẩm định kiểm tra, xem xét sự tương thích của dự án Bất Động Sản, đánh giá những yếu tố tương thích. tính khả thi cũng như hiệu suất cao của dự án Bất Động Sản. Việc thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi được lao lý trong Nghị định 63/2018 / NĐ-CP đơn cử như sau : – Thẩm quyền thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi : + Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vốn vay khuyến mại của nhà hỗ trợ vốn quốc tế làm vốn góp của Nhà nước trong nghành nghề dịch vụ bảo mật an ninh, quốc phòng, tôn giáo ; + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị chức năng đầu mối quản trị về hoạt động giải trí PPP chủ trì thẩm định báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả thi dự án Bất Động Sản không thuộc trường hợp lao lý tại điểm a Khoản này. – Nội dung thẩm định : + Sự thiết yếu của việc triển khai dự án Bất Động Sản : Sự tương thích của dự án Bất Động Sản với quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng của ngành, vùng và địa phương ; lợi thế của việc thực thi dự án Bất Động Sản theo hình thức PPP so với những hình thức góp vốn đầu tư khác ; + Sự tương thích của những yếu tố cơ bản : tiềm năng và quy mô, khu vực thực thi dự án Bất Động Sản ; nhu yếu về thiết kế, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ; đơn giá, định mức, giải pháp thiết kế để tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách kiến thiết xây dựng khu công trình của dự án Bất Động Sản ; phương án tổ chức triển khai quản trị và kinh doanh thương mại hoặc phân phối dịch vụ. Thiết kế cơ sở được tổ chức triển khai thẩm định theo lao lý của pháp lý thiết kế xây dựng so với dự án Bất Động Sản có cấu phần thiết kế xây dựng hoặc theo pháp lý chuyên ngành so với dự án Bất Động Sản không có cấu phần thiết kế xây dựng ;

+ Hiệu quả của dự án: Kết quả và đóng góp của dự án đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tác động về môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh;

+ Tính khả thi của dự án Bất Động Sản : Phương án kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản, năng lực kêu gọi những nguồn lực để thực thi dự án Bất Động Sản ; nhu yếu sử dụng đất, giải phóng mặt phẳng, sử dụng tài nguyên ; năng lực phân phối sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ và giải pháp tổ chức triển khai thực thi để phân phối nhu yếu, năng lực giao dịch thanh toán của người sử dụng ; sự chăm sóc của nhà đầu tư, bên cho vay so với dự án Bất Động Sản ; + Sự tương thích của loại hợp đồng dự án Bất Động Sản : Loại hợp đồng, thời hạn triển khai hợp đồng ; rủi ro đáng tiếc trong quá trình kiến thiết xây dựng, khai thác, quản trị dự án Bất Động Sản và giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc ; + Các nội dung thiết yếu khác. – Thời hạn thẩm định báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi : a ) Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc : Không quá 90 ngày ; b ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm A : Không quá 40 ngày ; c ) Đối với dự án Bất Động Sản nhóm B, nhóm C : Không quá 30 ngày. – Cơ quan thẩm định được thuê tư vấn thẩm định một phần hoặc hàng loạt nội dung nêu trên.

4. Mức phạt đối với hành vi vi phạm về báo cáo nghiên cứu khả thi:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào công ty Luật Dương Gia !. Tôi muốn hỏi những mức phạt so với hành vi vi phạm những pháp luật về báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi gồm dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật so với những dự án Bất Động Sản có thiết kế xây dựng khu công trình theo pháp luật của pháp lý lúc bấy giờ như thế nào ? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn Luật sư !

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 5 Nghị định 50/2016 / NĐ-CP pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ kế hoạch và góp vốn đầu tư thì mức phạt so với hành vi vi phạm những lao lý về báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi gồm dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật so với những dự án Bất Động Sản có kiến thiết xây dựng khu công trình được lao lý như sau : 1. Phạt tiền từ một triệu đồng đến 5.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau : a ) Không tuân thủ trình tự, thủ tục lập và thẩm định Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi ; b ) Không tuân thủ trình tự, thủ tục và điều kiện kèm theo kiểm soát và điều chỉnh chương trình, dự án Bất Động Sản. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau : a ) Lập dự trù, thanh toán giao dịch, quyết toán ngân sách lập Báo cáo yêu cầu chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi không đúng đơn giá, định mức ; b ) Lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi không tương thích với tiêu chuẩn vương quốc, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc ; c ) Lập Báo cáo yêu cầu chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi không không thiếu nội dung. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau : a ) Lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi không có trong quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền bổ trợ quy hoạch ; b ) Lập Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi không đúng theo quy hoạch được phê duyệt. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả : a ) Buộc hoàn trả những Khoản ngân sách bị tăng thêm do việc lập dự trù, nghiệm thu sát hoạch, thanh toán giao dịch, quyết toán ngân sách lập Báo cáo yêu cầu chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi không đúng đơn giá, định mức so với hành vi vi phạm lao lý tại Điểm a Khoản 2 Điều này ; b ) Buộc kiểm soát và điều chỉnh Báo cáo đề xuất kiến nghị chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi cho tương thích với tiêu chuẩn vương quốc, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc so với hành vi vi phạm lao lý tại Điểm b Khoản 2 Điều này ; c ) Buộc bổ trợ những nội dung còn thiếu so với hành vi vi phạm pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Điều này ; d ) Buộc điềuchỉnh Báo cáo yêu cầu chủ trương góp vốn đầu tư, Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi tương thích với quy hoạch đã được phê duyệt so với hành vi vi phạm lao lý tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

5. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chia tách gói thầu:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư ! xin luật sư tư vấn giúp tôi : Đơn vị tôi được giao làm chủ góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản Cải tạo tăng cấp hồ chứa ( gồm 7 hồ ở những huyện khác nhau ) với giá trị khoảng chừng 150 tỷ đồng. Mình định triển khai dự án Bất Động Sản này như sau : – Giai đoạn lập Báo cáo NCKT được chia thành 01 gói thầu – Sau khi Báo cáo NCKT được phê duyệt, giai đoạn lập thiết kế bản vẽ xây đắp mình định chia thành 7 gói thầu tương ứng với từng huyện. – Giai đoạn xây lắp cũng chia thành 7 gói thầu như trên Vậy cho mình hỏi mình phân loại gói thầu như vậy có được không ? cách đánh số cho từng gói thầu như thế nào ? Quyết định phê duyệt giai đoạn thiết kế bản vẽ kiến thiết được thực thi như thế nào ? Giai đoạn quyết toán dự án Bất Động Sản triển khai như thế nào cho đúng ?

Luật sư tư vấn:

– Căn cứ Điều 6 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP pháp luật về trình tự góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng như sau :

“Điều 6. Trình tự đầu tư xây dựng

1. Trình tự thực thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm năm trước được pháp luật đơn cử như sau : a ) Giai đoạn sẵn sàng chuẩn bị dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu và điều tra tiền khả thi ( nếu có ) ; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế tài chính – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng để xem xét, quyết định hành động góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng và triển khai những việc làm thiết yếu khác tương quan đến chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản ; b ) Giai đoạn thực thi dự án Bất Động Sản gồm những việc làm : Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất ( nếu có ) ; sẵn sàng chuẩn bị mặt phẳng kiến thiết xây dựng, rà phá bom mìn ( nếu có ) ; khảo sát kiến thiết xây dựng ; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự trù thiết kế xây dựng ; cấp giấy phép thiết kế xây dựng ( so với khu công trình theo pháp luật phải có giấy phép thiết kế xây dựng ) ; tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng kiến thiết xây dựng ; thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình ; giám sát kiến thiết thiết kế xây dựng ; tạm ứng, giao dịch thanh toán khối lượng hoàn thành xong ; nghiệm thu sát hoạch khu công trình kiến thiết xây dựng hoàn thành xong ; chuyển giao khu công trình triển khai xong đưa vào sử dụng ; quản lý và vận hành, chạy thử và thực thi những việc làm thiết yếu khác ; c ) Giai đoạn kết thúc kiến thiết xây dựng đưa khu công trình của dự án Bất Động Sản vào khai thác sử dụng gồm những việc làm : Quyết toán hợp đồng thiết kế xây dựng, bh khu công trình thiết kế xây dựng. 2. Tùy thuộc điều kiện kèm theo đơn cử và nhu yếu kỹ thuật của dự án Bất Động Sản, người quyết định hành động góp vốn đầu tư quyết định hành động trình tự triển khai tuần tự hoặc kết hợp đồng thời so với những khuôn khổ việc làm lao lý tại những Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. 3. Các bản vẽ thiết kế đã được thẩm định, đóng dấu được giao lại cho chủ góp vốn đầu tư và chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm tàng trữ theo lao lý của pháp lý về tàng trữ. Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối kịp thời nhu yếu của cơ quan trình độ về thiết kế xây dựng khi cần xem xét hồ sơ đang tàng trữ này. Chủ góp vốn đầu tư nộp tệp tin ( file ) bản vẽ và dự trù hoặc tệp tin bản chụp ( đã chỉnh sửa theo hiệu quả thẩm định ) về cơ quan trình độ theo pháp luật tại Khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng năm năm trước về kiến thiết xây dựng để quản trị ”

Lap-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-va-chia-tach-goi-thau

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

– Căn cứ Điều 9 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP pháp luật về báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng như sau :

“Điều 9. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

1. Chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi theo lao lý tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm năm trước để trình người quyết định hành động góp vốn đầu tư tổ chức triển khai thẩm định dự án Bất Động Sản, quyết định hành động góp vốn đầu tư, trừ những trường hợp pháp luật tại Khoản 4 Điều 52 của Luật Xây dựng năm năm trước và Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Riêng so với dự án Bất Động Sản PPP, việc lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng do cơ quan, tổ chức triển khai theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư triển khai. Nội dung Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi được lập theo pháp luật của Nghị định này và Nghị định của nhà nước về góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư. 2. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng sử dụng vốn góp vốn đầu tư công, chủ góp vốn đầu tư tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu và điều tra khả thi sau khi đã có quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền theo lao lý của Luật Đầu tư công. 3. Đối với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch kiến thiết xây dựng thì chủ góp vốn đầu tư phải báo cáo giải trình Bộ quản trị ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp để xem xét, chấp thuận đồng ý bổ trợ quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận bổ trợ quy hoạch ngành trước khi lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi. Thời gian xem xét, đồng ý chấp thuận bổ trợ quy hoạch ngành, quy hoạch kiến thiết xây dựng không quá 45 ( bốn mươi lăm ) ngày. 4. Đối với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình gia dụng, khu công trình công nghiệp tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cụ thể thiết kế xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ góp vốn đầu tư đề xuất cấp giấy phép quy hoạch thiết kế xây dựng theo lao lý tại Điều 47 của Luật Xây dựng năm năm trước để làm cơ sở lập Báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi. 5. Đối với dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc, dự án Bất Động Sản nhóm A có nhu yếu về bồi thường, giải phóng mặt phẳng và tái định cư thì khi phê duyệt Báo cáo điều tra và nghiên cứu tiền khả thi, người quyết định hành động góp vốn đầu tư địa thế căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử của dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể quyết định hành động tách hợp phần việc làm bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt phẳng và tái định cư để hình thành dự án Bất Động Sản riêng giao cho địa phương nơi có dự án Bất Động Sản tổ chức triển khai triển khai. Việc lập, thẩm định, phê duyệt so với dự án Bất Động Sản này được triển khai như một dự án Bất Động Sản độc lập. ” Việc lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng được lao lý tại Nghị định 59/2015 / NĐ-CP nêu trên. Đối với từng dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đơn cử, việc lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi phải cung ứng những điều kiện kèm theo khác nhau theo pháp luật tại Nghị định 59/2015 / NĐ-CP. Sau khi báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu khả thi được phê duyệt thì thực thi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ theo nguyên tắc pháp luật tại Điều 33 Luật đấu thầu năm 2013 như sau :

“Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping. Trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số ít gói thầu để triển khai trước. 2. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu. 3. Việc phân loại dự án Bất Động Sản, dự trù shopping thành những gói thầu phải địa thế căn cứ theo đặc thù kỹ thuật, trình tự thực thi ; bảo vệ tính đồng điệu của dự án Bất Động Sản, dự trù shopping và quy mô gói thầu hài hòa và hợp lý. ”

You may also like

Để lại bình luận