Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM giai đoạn 2018-2019

Bởi tuhocmoithu

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP.

Thời kỳ thanh tra trong 2 năm, từ 1-1-2018 đến 31-12-2019

Thanh tra đã chỉ ra tồn tại, khuyết điểm trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách: Sở Xây dựng thực hiện thẩm định chi phí quản lý dự án, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa phù hợp theo quy định. Trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý vụ việc, lãnh đạo phòng thẩm định dự án, giám đốc Sở Xây dựng thời kỳ có liên quan, liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Về việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND TP, kết luận nêu rõ: Một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định. Không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở Xây dựng cho rằng chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dư án; không có biên bản họp tổ chuyên gia theo đúng quy đinh. Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP thực hiện 2, 3 thủ tục cùng lúc là chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Có 1 dự án Bất Động Sản có văn bản đồng ý chấp thuận chủ trương và công nhận chủ góp vốn đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực thực thi hiện hành trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hành quyết định hành động đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư, là chưa thực thi đúng theo pháp luậtVề nội dung đánh giá và thẩm định dự án Bất Động Sản, Sở Xây dựng còn có một số ít thiếu sót, vi phạm : Một số dự án Bất Động Sản chưa bảo vệ thành phần hồ sơ theo lao lý .Kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM giai đoạn 2018-2019 - Ảnh 1.Thông báo Tóm lại của Thanh tra TP HCMMột số dự án Bất Động Sản, Sở Xây dựng không triển khai đánh giá và thẩm định hoặc thẩm định và đánh giá không bảo vệ rất đầy đủ điều kiện kèm theo một số ít nội dung theo đúng lao lý pháp lý như : năng lượng kinh tế tài chính, năng lượng kinh nghiệm tay nghề của chủ góp vốn đầu tư ; sự tương thích với chương trình, kế hoạch tăng trưởng nhà ở của TP ; sự tương thích của dự án Bất Động Sản với quy hoạch xây dựng nhà tại, quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt ; sự tương thích với số lượng giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực thi dự án Bất Động Sản ; nhu yếu sử dụng đất, tài nguyên ; những yếu tố ảnh hưởng tác động đến dự án Bất Động Sản như quốc phòng, bảo mật an ninh, thiên nhiên và môi trường ; về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy ; sự thiết yếu góp vốn đầu tư, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản ; tiến trình triển khai dự án Bất Động Sản .Một số nội dung có biểu lộ trong hồ sơ dự án Bất Động Sản nhưng khi thẩm định Sở Xây dựng không bộc lộ trong tờ trình trình Ủy Ban Nhân Dân TP như : tính năng kinh doanh thương mại bất động sản của chủ góp vốn đầu tư, năng lượng kinh nghiệm tay nghề của chủ góp vốn đầu tư ; sự tương thích của dự án Bất Động Sản với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt ; sự tương thích với số lượng giới hạn về quy mô dân số của khu vực thực thi dự án Bất Động Sản ; nhu yếu sử dụng đất, tài nguyên ; sự thiết yếu góp vốn đầu tư, hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội của dự án Bất Động Sản .

Về pháp lý sử dụng đất: Trong tờ trình Sở Xây dựng trình UBND TP không thể hiện chính xác việc đảm bảo quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật, là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với UBND TP trong công tác tham mưu thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở.

Về điều tiết nhà tại xã hội : có 17/26 dự án Bất Động Sản, trong tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ góp vốn đầu tư triển khai điều tiết nhà tại xã hội theo lao lý pháp lý mà không xác lập cụ thế chủ góp vốn đầu tư phải triển khai theo hình thức nào, thời hạn thực thi là chưa triển khai khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước so với nhà tại xã hội trên địa phận TP .Ngoài ra, qua xác định tại cơ quan thuế, có 3 trường hợp báo cáo giải trình kinh tế tài chính do nhà đầu tư phân phối cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo giải trình kinh tế tài chính nộp cho cơ quan thuế ( cùng niên độ kế toán ). Qua đây cho thấy có tín hiệu cung ứng hồ sơ, tài liệu không đúng chuẩn cho cơ quan nhà nước nhằm mục đích chứng tỏ năng lượng kinh tế tài chính để thực thi những thủ tục góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản .Các thiếu sót, vi phạm nêu trên nghĩa vụ và trách nhiệm chính thuộc về tổ chuyên viên ( so với hồ sơ lấy quan điểm của tổ chuyên viên ) ; cán bộ thụ lý, chỉ huy Phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, phó giám đốc sở đảm nhiệm ; giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có tương quan, trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với vai trò người đứng đầu .Về kiểm soát và điều chỉnh đồng ý chấp thuận góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản : Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc đánh giá và thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và cơ cấu tổ chức sử dụng đất phù họp với quyết định hành động phê duyệt quy hoạch cụ thể xây dựng tỷ suất 1/500 khi yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân TP phát hành quyết định hành động chấp thuận đồng ý góp vốn đầu tư, dẫn đến chủ góp vốn đầu tư xin kiểm soát và điều chỉnh bổ trợ .

Sở Xây dựng không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai đối với các dự án chậm thực hiện mà đề xuất UBND TP chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, là chưa thực hiện đúng quy định.

Các thiếu sót, vi phạm nêu trên nghĩa vụ và trách nhiệm chính thuộc về cán bộ thụ lý, chỉ huy Phòng Phát triển Đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, phó giám đốc sở đảm nhiệm ; giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có tương quan, trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với vai trò người đứng đầu .Từ những Kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP yêu cầu và được quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP giao giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm rút kinh nghiệm tay nghề so với tập thể, cá thể có tương quan đến hạn chế, thiếu sót và làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm đối những tập thể, cá thể thuộc sở có tương quan đến những vi phạm như đã nêu tại Tóm lại thanh tra ; đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý tương thích, báo cáo giải trình tác dụng cho Ủy Ban Nhân Dân TP và Thanh tra TP .Giao giám đốc Sở Nội vụ tổ chức triển khai kiểm điểm nghĩa vụ và trách nhiệm so với chỉ huy Sở Xây dựng, thành viên tổ chuyên viên có tương quan đến những vi phạm như đã nêu ở phần Tóm lại thanh tra .

You may also like

Để lại bình luận