Sở Xây dựng TP.HCM để ‘lọt lưới’ nhiều dự án nhà ở không đầy đủ hồ sơ

Bởi tuhocmoithu
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh vừa thông tin nội dung Tóm lại thanh tra về nghĩa vụ và trách nhiệm của giám đốc Sở Xây dựng về tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, quyết định hành động góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản có vốn ngân sách và những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khác theo thẩm quyền, ủy quyền tiến trình từ tháng 1-2018 đến hết năm 2019 .Năm 2018, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh do ông Trần Trọng Tuấn làm giám đốc ( từ tháng 2-2013 ). Từ cuối tháng 4-2019 đến cuối 2019 ông Lê Hòa Bình ( hiện là phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh ) thay ông Tuấn làm giám đốc sở .Thanh tra TP Hồ Chí Minh đánh giá và nhận định nhu yếu nhà ở tối thiểu cần tăng thêm của toàn TP tiến trình năm nay – 2020 là 39.133.000 mét vuông sàn. Vì vậy công tác làm việc đánh giá và thẩm định của Sở Xây dựng là nhu yếu không hề thiếu để tăng trưởng nhà ở bảo vệ quy hoạch, đồng điệu với tăng trưởng hạ tầng và bảo vệ hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách và chi phí với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước .

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng còn có một số thiếu sót, vi phạm như: một số dự án chưa đủ thành phần hồ sơ; một số nội dung trong hồ sơ dự án không có trong tờ trình UBND TP.HCM; một số dự án không được Sở Xây dựng thẩm định hoặc thẩm định không đảm bảo điều kiện năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư cũng như sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch…

Đáng chú ý quan tâm, Thanh tra TP chỉ ra có 3 dự án Bất Động Sản chủ góp vốn đầu tư không đủ năng lượng kinh tế tài chính ( vốn thấp nhưng khai cao ) vẫn được Sở Xây dựng đánh giá và thẩm định, tờ trình của Sở Xây dựng cũng không bộc lộ đúng mực việc bảo vệ quyền sử dụng đất dự án Bất Động Sản .

Thanh tra TP kết luận có đến 17/26 dự án trong tờ trình của Sở Xây dựng không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo hình thức nào, thời gian thực hiện.

Chưa kể, công tác làm việc đánh giá và thẩm định, quyết định hành động góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản có sử dụng nguồn vốn ngân sách của Sở Xây dựng còn có những sai sót, vi phạm về ngân sách quản trị dự án Bất Động Sản, ngân sách thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và cơ cấu tổ chức sử dụng đất … Có những dự án Bất Động Sản chậm thực thi thì Sở Xây dựng lại tham mưu Ủy Ban Nhân Dân TP cho kiểm soát và điều chỉnh thời hạn, tiến trình mà không yêu cầu giải quyết và xử lý theo lao lý .

Theo Thanh tra TP, những thiếu sót, vi phạm trên trách nhiệm chính thuộc về các cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ và phó giám đốc sở phụ trách. Riêng giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ liên quan chịu trách nhiệm người đứng đầu.

Từ tác dụng thanh tra, quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh giao giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai kiểm điểm làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những tập thể, cá thể có tương quan. Đồng thời, quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cũng giao giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tự nhiên thanh tra rà soát 6 trường hợp chậm sử dụng đất để giải quyết và xử lý theo lao lý. Thanh tra trách nhiệm giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thời kỳ 2018 - 2019 Thanh tra trách nhiệm giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thời kỳ 2018 – 2019 TTO – Thanh tra TP.Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định hành động thanh tra nghĩa vụ và trách nhiệm của giám đốc Sở Xây dựng về chấp hành pháp lý trong việc tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá, quyết định hành động góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản có sử dụng vốn ngân sách và những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng.

You may also like

Để lại bình luận