Bản vẽ Use Case (Use Case Diagram) – iViettech

Bởi tuhocmoithu

Trong bài trước chúng ta đã biết vai trò của bản vẽ Use Case là rất quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu yêu cầu, kiến trúc chức năng của hệ thống và chi phối tất cả các bản vẽ còn lại. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần cấu tạo nên bản vẽ này, cách xây dựng và sử dụng nó.

Mục Lục

1. Các thành phần trong bản vẽ Use Case

Đầu tiên, tất cả chúng ta xem một ví dụ về Use Case Diagarm .

UseCase Diagram 1

Hình 1. Bản vẽ Use Case về ứng dụng ATM

Nhìn bản vẽ này tất cả chúng ta thấy có hai người dùng là Customer và ATM Technician và một đối tượng người tiêu dùng sử dụng mạng lưới hệ thống là Bank. Bên cạnh đó nó miêu tả những tính năng của mạng lưới hệ thống và người dùng nào dùng công dụng gì. Điều này giúp tất cả chúng ta tưởng tượng được là tất cả chúng ta sẽ kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống với những công dụng gì ? Cho ai dùng .
Bây giờ tất cả chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn về những thành phần của bản vẽ .

1.1 Actor

Actor được dùng để chỉ người sử dụng hoặc một đối tượng người tiêu dùng nào đó bên ngoài tương tác với mạng lưới hệ thống tất cả chúng ta đang xem xét. Lưu ý, tất cả chúng ta hay bỏ quên đối tượng người dùng tương tác với mạng lưới hệ thống, ví dụ như Bank ở trên .
Actor được màn biểu diễn như sau :

Actor 1

Hoặc

Actor 2

Hình 2. Các ký hiệu của Actor

1.2 Use Case

Use Case là tính năng mà những Actor sẽ sử dụng. Nó được ký hiệu như sau :

Use Case Notation

Hình 3. Ký hiệu về Use Case

Với việc xác lập những tính năng mà Actor sử dụng bạn sẽ xác lập được những Use Case cần có trong mạng lưới hệ thống .

1.3 Relationship(Quan hệ)

Relationship hay còn gọi là conntector được sử dụng để liên kết giữa những đối tượng người dùng với nhau tạo nên bản vẽ Use Case. Có những kiểu quan hệ cơ bản sau :
– Association
– Generalization
– Include
– Extend
Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu và khám phá về những kiểu quan hệ dưới đây .

+ Quan hệ Association

Association

Association thường được dùng để miêu tả mối quan hệ giữa Actor và Use Case và giữa những Use Case với nhau .

Use Case Association

Hình 4. Ví dụ thể hiện Actor User sử dụng Use Case Login

+Quan hệ  Generalization

Generalization

Generalization được sử dụng để bộc lộ quan hệ thừa kế giữa những Actor hoặc giữa những Use Case với nhau .

Actor Generation
Hình 5. Ví dụ Actor User thừa kế toàn bộ quyền của Actor Guest

+ Quan hệ Include

Include

Include là quan hệ giữa những Use Case với nhau, nó miêu tả việc một Use Case lớn được chia ra thành những Use Case nhỏ để dễ setup ( module hóa ) hoặc biểu lộ sự dùng lại .

UseCase Include

Hình 6. Ví dụ về quan hệ Include giữa các Use Case

Chúng ta thấy Use Case “ Verify Password ” hoàn toàn có thể gộp chung vào Use Case Login nhưng ở đây tất cả chúng ta tách ra để cho những Use Case khác sử dụng hoặc để module hóa cho dễ hiểu, dễ thiết lập .

+ Quan hệ  Extend

Extend

Extend dùng để miêu tả quan hệ giữa 2 Use Case. Quan hệ Extend được sử dụng khi có một Use Case được tạo ra để bổ trợ tính năng cho một Use Case có sẵn và được sử dụng trong một điều kiện kèm theo nhất định nào đó .

UseCase Extend

Hình 7. Ví dụ về quan hệ Extend giữa các Use Case

Trong ví dụ trên “ Open Account ” là Use Case cơ sở để cho người mua mở thông tin tài khoản. Tuy nhiên, có thêm một điều kiện kèm theo là nếu người mua là công ty thì hoàn toàn có thể thêm người chiếm hữu lên thông tin tài khoản này. Add Account Holder là công dụng lan rộng ra của Use Case “ Open Account ” cho trường hợp đơn cử nếu Actor là Công ty nên quan hệ của nó là quan hệ Extend .

1.4 System Boundary

System Boundary được sử dụng để xác lập khoanh vùng phạm vi của mạng lưới hệ thống mà tất cả chúng ta đang phong cách thiết kế. Các đối tượng người dùng nằm ngoài mạng lưới hệ thống này có tương tác với mạng lưới hệ thống được xem là những Actor .

System

System Boundary sẽ giúp tất cả chúng ta dễ hiểu hơn khi chia mạng lưới hệ thống lớn thành những mạng lưới hệ thống con để nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế .

2. Các bước xây dựng Use Case Diagram

Chúng ta đã nắm được những ký hiệu của bản vẽ Use Case, giờ đây là lúc tất cả chúng ta tìm cách lắp chúng lại để tạo nên bản vẽ hoàn hảo. Thực hiện những bước sau để thiết kế xây dựng một bản vẽ Use Case :

+ Bước 1: Tìm các Actor

Trả lời những câu hỏi sau để xác lập Actor cho mạng lưới hệ thống :
– Ai sử dụng mạng lưới hệ thống này ?
– Hệ thống nào tương tác với mạng lưới hệ thống này ?
Xem xét ví dụ về ATM ở trên tất cả chúng ta thấy :
– Ai sử dụng mạng lưới hệ thống ? -> Customer, ATM Technician
– Hệ thống nào tương tác với mạng lưới hệ thống này ? -> Bank
Như vậy có 03 Actor : Customer, ATM Technician và Bank

+ Bước 2: Tìm các Actor

Trả lời thắc mắc những Actor sử dụng tính năng gì trong mạng lưới hệ thống ? tất cả chúng ta sẽ xác lập được những Use Case thiết yếu cho mạng lưới hệ thống .
Xem xét ví dụ ở trên ta thấy :

 • Customer sử dụng các chức năng: Check Balance, Deposit, Withdraw và Transfer
 • ATM technician sử dụng: Maintenance và Repair
 • Bank tương tác với tất cả các chức năng trên.

Tóm lại, tất cả chúng ta phải thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống có những công dụng : Check Balance, Deposit, Withdraw, Transfer, Maintenance và Repair để cung ứng được cho người sử dụng và những mạng lưới hệ thống tương tác .

+ Bước 3: Xác định các quan hệ

Phân tích và những định những quan loại hệ giữa những Actor và Use Case, giữa những Actor với nhau, giữa những Use Case với nhau sau đó nối chúng lại tất cả chúng ta sẽ được bản vẽ Use Case .

Hình 8. Bản vẽ Use Case về ATM

3. Đặc tả Use Case

Nhìn vào bản vẽ trên tất cả chúng ta nhận ra mạng lưới hệ thống cần những tính năng gì và ai sử dụng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta chưa biết được chúng quản lý và vận hành ra làm sao ? Sử dụng chúng như thế nào ? Để hiểu rõ hơn mạng lưới hệ thống tất cả chúng ta cần phải đặc tả những Use Case .
Có 2 cách để đặc tả Use Case .

Cách 1: Viết đặc tả cho các Use Case

Chúng ta hoàn toàn có thể viết đặc tả Use Case theo mẫu sau :

 • Tên Use Case     //Account Details
 • Mã số Use Case  //UCSEC35
 • Mô tả tóm tắt// Hiển thị thông tin chi tiết của Account
 • Các bước thực hiện // Liệt kê các bước thực hiện
 • Điều kiện thoát                // Khi người dùng kích nút Close
 • Yêu cầu đặc biệt// Ghi rõ nếu có
 • Yêu cầu trước khi thực hiện// Phải đăng nhập
 • Điều kiện sau khi thực hiện // Ghi rõ những điều kiện nếu có sau khi thực hiện Use Case này

Cách 2: Sử dụng các bản vẽ để đặc tả

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng những bản vẽ như Activity Diagram, Sequence Diagram để đặc tả Use case. Các bản vẽ này tất cả chúng ta sẽ bàn ở những bài tiếp theo .

4. Sử dụng UseCase Diagram

Như tất cả chúng ta đã biết Use Case Diagram có một vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng trong quy trình nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế và tăng trưởng mạng lưới hệ thống. Dưới đây chúng tôi liệt kê 1 số ít ứng dụng tiêu biểu vượt trội của Use Case Diagram .
– Phân tích và hiểu mạng lưới hệ thống
– Thiết kế mạng lưới hệ thống .
– Làm cơ sở cho việc tăng trưởng, kiểm tra những bản vẽ như Class Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Component Diagram .
– Làm cơ sở để tiếp xúc với người mua, những nhà đầu tư .
– Giúp cho việc kiểm thử công dụng, kiểm thử gật đầu .

 

5. Kết luận

Đến đây, tất cả chúng ta đã khám phá được bản vẽ tiên phong và rất quan trọng ( use case diagram ), những bạn cần liên tục thực hành thực tế để nắm rõ hơn về bản vẽ này cũng như cách thiết kế xây dựng và sử dụng chúng trong quy trình tăng trưởng mẫu sản phẩm ứng dụng .

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản vẽ Use Case trong bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện qua từng bước bài thực hành xây dựng Use Case Diagram.

Bài tiếp: Thực hành xây dựng bản vẽ Use Case

Bài trước: Cơ bản về phân tích và thiết kế hướng đối tượng

You may also like

Để lại bình luận