Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

Bởi tuhocmoithu

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý thường được sử dụng rất phổ biến và Bí thư Đảng bộ, Đảng ủy sẽ là người trực tiếp nhận xét xếp loại. Nội dung trong phiếu nhận xét đánh giá cán bộ cũng nêu rõ thông tin cá nhân, lý lịch trích ngang của cán bộ được nhận xét và đồng thời nhìn lại mọi mặt ưu khuyết điểm về lối sống, đạo đức, tư tưởng chính trị, xem có cần khắc phục chỉnh đốn hay phát huy mặt nào hay không. Tải nhanh mẫu đánh giá cán bộ quản lý mới nhất ngay hôm nay nhé.

Hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua phiếu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lýnội dung cơ bản của mẫu nhận xét cán bộ cuối năm bên dưới đây nhé!

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý theo quy định mới

HUYỆN ỦY
ĐẢNG BỘ ……………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………….., ngày….tháng….năm…..

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
thuộc diện cấp ủy, quản lý
———————-

Bạn đang đọc : Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản trị theo quy định mới

I. Sơ lược lý lịch

– Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Quê quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Ngày vào đảng : … … … … … … … … … … … … … … .. Ngày chính thức : … … … … … … … … … … … …
– Trình độ trình độ : … … … … … … … .. Chính trị : … … … … … … … …. Ngoại ngữ : … … … … … ..
– Tóm tắt quy trình công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tháng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tháng … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng.

1. Về phẩm chất chính trị
– Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước .

– Luôn nêu cao niềm tin đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ .

2. Về đạo đức lối sống
– Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, đơn giản và giản dị, trung thực không thời cơ, luôn nêu cao niềm tin tự phê bình và phê bình .
– Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân nơi cư trú. Bản thân và mái ấm gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, mái ấm gia đình được công nhận là mái ấm gia đình văn hóa truyền thống. Thực hiện tốt pháp luật so với cán bộ công chức trong cơ quan
3. Về năng lượng công tác làm việc
– Trên cương vị … … … … … … … .. chiến sỹ luôn dữ thế chủ động việc làm và nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc xét xử, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp lý .
– Khắc phục khó khăn vất vả hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm
– Tích cực tham gia kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai Đảng, chính quyền sở tại trong sáng vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên … … … … …, xếp loại cán bộ chỉ huy, công chức hoàn thành xong xuất sắc .
4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu
– Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống đơn giản và giản dị, mẫu mực, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có trình độ năng lượng trình độ vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực thi nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu triển khai xong xuất sắc mọi trách nhiệm được giao, được chiến sỹ và nhân dân tin tưởng

III. Kết luận chung

– Về bảo vệ tiêu chuẩn cán bộ : bảo vệ những tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lượng và uy tín .
– Khả năng hoàn thành xong trách nhiệm : Luôn triển khai xong xuất sắc mọi trách nhiệm được giao

– Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

T.M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Download mẫu nhận xét đánh giá cán bộ file.PDF Tại Đây

Download mẫu nhận xét đánh giá cán bộ file.DOC Tại Đây

Trên đây là mẫu nhận xét đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy quản trị chuẩn nhất năm nay, những ai đang có nhu yếu sử dụng để hoàn thành xong xong sớm chỉ tiêu việc làm trình lên trên thì nên tìm hiểu và khám phá thêm tải về ngay và luôn nha. Phiếu đánh giá cán bộ này cũng là biểu mẫu bắt buộc cần có trong tiến trình bào cáo tổng kết giữa hay cuối năm. Chúc tải về thành công xuất sắc xuất sắc. Luôn sát cánh và ủng hộ gonhub.com nhé !

You may also like

Để lại bình luận