Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20

Bởi tuhocmoithu

Bạn đang quan tâm đến Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20 phải không? Vậy hãy cùng Xettuyentrungcap.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

Để có địa thế căn cứ tu dưỡng cán bộ cốt cán, giáo viên phải cung ứng chuẩn nghề nghiệp trải qua việc tự đánh giá vào cuối năm học. Dưới đây là phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm hướng dẫn cụ thể cách điền mới nhất :

Mục Lục

3 Lever đánh giá giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Để có địa thế căn cứ cho giáo viên phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lượng, qua đó kiến thiết xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nâng cao năng lượng trình độ, nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành Thông tư 20/2018 / TT-BGDĐT .

Theo đó, quy chuẩn nghề nghiệp nêu tại Thông tư này áp dụng với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú…

Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn nêu tại Chương II Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông phát hành kèm Thông tư 20 này và được xếp theo 03 mức độ với Lever tăng dần :
– Mức đạt : Có phẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm được giao khi dạy học, giáo dục học viên ;
– Mức khá : Có phẩm chất, năng lượng tự học, tự rèn luyện, dữ thế chủ động thay đổi trong thực thi trách nhiệm được giao ;
– Mức tốt : Có tác động ảnh hưởng tích cực đến học viên, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên trong việc thực thi tiềm năng giáo dục và tăng trưởng giáo dục địa phương .

Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mới nhất

Việc đánh giá và xếp loại giáo viên phải khách quan, tổng lực, công minh và dân chủ, triển khai theo tiến trình nêu tại Điều 10 Quy định phát hành kèm Thông tư 20 nêu trên theo 03 bước :
– Bước 1 : Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp với những tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo, tăng trưởng trình độ, nhiệm vụ, thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục, tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội và sử dụng ngoại ngữ, tin học cũng như vận dụng trong dạy học ;
– Bước 2 : Nhà trường tổ chức triển khai lấy quan điểm của đồng nghiệp trong tổ trình độ với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ;
– Bước 3 : Hiệu trưởng triển khai đánh giá và thông tin hiệu quả dựa trên cơ sở hiệu quả tự đánh giá của giáo viên, quan điểm của đồng nghiệp và thực tiễn thực thi trách nhiệm của giáo viên đó .

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn

1. Tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

Các chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chuẩn :

Tiêu chuẩn 1 – Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ những pháp luật và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

a ) Mức đạt : Thực hiện trang nghiêm những lao lý về đạo đức nhà giáo ;
b ) Mức khá : Có niềm tin tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ;
c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo .

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

a ) Mức đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;
b ) Mức khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; tác động ảnh hưởng tốt đến học viên ;
c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; ảnh hưởng tác động tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo

Tiêu chuẩn 2 – Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững trình độ và thành thạo nhiệm vụ ; liên tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục .

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

a ) Mức đạt : Đạt chuẩn trình độ giảng dạy và triển khai xong khá đầy đủ những khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ theo pháp luật ; có kế hoạch liên tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân ;
b ) Mức khá : Chủ động điều tra và nghiên cứu, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kiến thức và kỹ năng trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những hình thức, giải pháp và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a ) Mức đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục ;
b ) Mức khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhà trường và địa phương ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục .

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a ) Mức đạt : Áp dụng được những chiêu thức dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên ;
b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao những chiêu thức dạy học và giáo dục phân phối nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a ) Mức đạt : Sử dụng những chiêu thức kiểm tra đánh giá tác dụng học tập và sự văn minh của học viên ;
b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo những hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra đánh giá tác dụng học tập và sự văn minh của học viên .

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

a ) Mức đạt : Hiểu những đối tượng người dùng học viên và nắm vững lao lý về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; triển khai lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;
b ) Mức khá : Thực hiện hiệu suất cao những giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Tiêu chuẩn 3 – Xây dựng môi trường giáo dục

Thực hiện kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa nhà trường

a ) Mức đạt : Thực hiện vừa đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ;
b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp triển khai hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ; có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm ( nếu có ) ;
c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm tay nghề trong việc thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường .

Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

a ) Mức đạt : Thực hiện vừa đủ những pháp luật về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai học viên triển khai quyền dân chủ trong nhà trường ;
b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp .

Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

a ) Mức đạt : Thực hiện vừa đủ những pháp luật của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;
b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) ;
c ) Mức tốt : Là nổi bật tiên tiến và phát triển về thực thi và kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề kiến thiết xây dựng và triển khai trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chuẩn 4 – Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tham gia tổ chức triển khai và triển khai những hoạt động giải trí tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

Tiêu chí 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

a ) Mức đạt : Thực hiện rất đầy đủ những lao lý hiện hành so với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;
b ) Mức khá : Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ;
c ) Mức tốt : Đề xuất với nhà trường những giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan .

Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

a ) Mức đạt : Cung cấp khá đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp ; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ;
b ) Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong việc thực thi những giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục ;
c ) Mức tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục của học viên .

Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

a ) Mức đạt : Tham gia tổ chức triển khai, phân phối thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên ;
b ) Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan trong triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ;
c ) Mức tốt : Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên .

Tiêu chuẩn 5 – Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng những thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục .

Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

a ) Mức đạt : Có thể sử dụng được những từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;
b ) Mức khá : Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;
c ) Mức tốt : Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa .

Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

a ) Mức đạt : Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục và quản trị học viên theo lao lý ; hoàn thành xong những khóa giảng dạy, tu dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục theo pháp luật ;
b ) Mức khá : Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; update và sử dụng hiệu suất cao những ứng dụng ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ;
c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục tộc ;

Cách xếp loại kết quả đánh giá

Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt, giáo viên phải bảo vệ có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó có những tiêu chuẩn thuộc Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ nhiệm vụ đạt mức tốt .
Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, phải có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó những tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ nhiệm vụ đạt mức khá trở lên ;
Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt, giáo viên có tổng thể những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên .
Giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên nếu có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không phân phối nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .
Các giáo viên sẽ tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học .
Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, được sự chấp thuận đồng ý của cơ quan quản trị cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá giáo viên .

2. Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông số 1

SỞ GD&ĐT …………………

TRƯỜNG THPT ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Năm học…………………..

Họ và tên giáo viên : … … … … … … … … … Giáo viên Hạng : III
Chuyên môn được đào tạo và giảng dạy : Sư phạm Toán. Trình độ : Đại học
Tổ ( nhóm ) trình độ : KHTN. Chức vụ : Giáo viên
Những trách nhiệm chính được giao trong năm học : Giảng dạy môn … … … … … … … .
Căn cứ Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT, so sánh những dẫn chứng và tác dụng trong thực thi trách nhiệm của giáo viên trong năm học với những tiêu chuẩn, bản thân tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau :

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Mức độ đánh giá

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1:

Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo     x  
Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo x

Tiêu chuẩn 2:

Phát triển trình độ, nhiệm vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân x
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x
Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x
Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x
Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh x

Tiêu chuẩn 3:

Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường x

 

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường x
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường x

Tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan x
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh     x  
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh x

Tiêu chuẩn 5:

Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc x
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục x

( Kèm theo phiếu này là phụ lục những vật chứng )

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh : Kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng tiếp tục bộc lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích với những hình thức, chiêu thức lựa chọn lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng ; có sử dụng CNTT trong dạy học ( liên tục ĐK giờ dạy ứng dụng CNTT đem lại hiệu suất cao cao ) .
– Những yếu tố cần cải tổ, tự tu dưỡng : năng lượng Ngoại ngữ và Tin học .

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu : Nâng cao năng lượng Ngoại ngữ và Tin học .
– Nội dung ĐK học tập, tu dưỡng ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) : Bồi dưỡng năng lượng Ngoại ngữ và Tin học .
– Thời gian : tháng … … .. năm … … .
– Điều kiện thực thi : Được BGH sắp xếp nghỉ vào thứ 7 hàng tuần .
Tự xếp loại tác dụng đánh giá : Khá

..…. ngày … tháng …….năm …….

Người tự đánh giá

3. Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông số 2

PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG ……..
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC: ……….

Họ và tên giáo viên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trường … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Môn dạy : … … … … … … … …. Chủ nhiệm lớp … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Quận / Huyện / Tp, Tx. … … … … … … .. Tỉnh / Thành phố … … … … … … … … … … … … … … … …

Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Minh chứng

Đ

K

T

 

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo          
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo       x – Có phiếu đánh giá và phân loại viên chức của nhà trường đã ghi nhận giáo viên triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .
– Có biên bản họp xếp loại hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm của tổ .
– Có thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học viên
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo       x – Có phiếu đánh giá và phân loại viên chức của nhà trường đã ghi nhận giáo viên triển khai xong xuất sắc trách nhiệm .
– Có hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên cuối năm có số học viên triển khai xong xuất sắc trách nhiệm học tập vượt chỉ tiêu được nhà trường Tặng Kèm giấy khen và phần thưởng .
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ          
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân       x – Có Bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học chuyên ngành huấn luyện và đào tạo .
– Có kế hoạch tu dưỡng tiếp tục được nhà trường xét duyệt .
– Có biên bản đánh giá tiết dạy xếp loại Giỏi trong năm học … … … … … … .
Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh       x – Có kế hoạch dạy nhọc tương thích với từng đối tượng người dùng trong lớp năm học … … … … … …. đã được nhà trường xét duyệt
– Có tác dụng học tập, rèn luyện của học viên cuối năm có sự tân tiến rõ ràng lên lớp 100 %. ; có 25 em được nhà trường khen thưởng .
– Biên bản họp của tổ trình độ .
Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh       x – Có Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại giỏi .
– Có tác dụng học tập, rèn luyện của học viên cuối năm có sự văn minh rõ ràng lên lớp 100 %. ; có 25 em được nhà trường khen thưởng .
– Biên bản họp của tổ trình độ .
Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh       x – Có Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại giỏi .
– Có hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên cuối năm có sự văn minh rõ ràng lên lớp 100 %. ; có 25 em được nhà trường khen thưởng .
– Biên bản họp cha mẹ học viên .
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh       x – Có Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại giỏi .
– Có tác dụng học tập, rèn luyện của học viên cuối năm có sự văn minh rõ ràng lên lớp 100 %. ; có 25 em được nhà trường khen thưởng .
– Sổ kế hoạch chủ nhiệm .
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục          
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường       x – Có phiếu đánh giá và phân loại viên chức của nhà trường đã ghi nhận giáo viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm .
– Có biên bản họp xếp loại triển khai xong xuất sắc trách nhiệm của tổ .
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường       x – Báo cáo của hội đồng SP nhà trường .
– Có biên bản họp xếp loại triển khai xong xuất sắc trách nhiệm của tổ .
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường       x – Có Biên bản họp cha mẹ học viên .
– Có hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên cuối năm có sự tân tiến rõ ràng lên lớp 100 %. ; có 25 em được nhà trường khen thưởng .
– Có Sổ chủ nhiệm .
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội        
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan     x – Có Biên bản họp cha mẹ học viên đầu năm, cuối kì 1 và cuối năm .
– Cung cấp số điện thoại thông minh của GVCN và PHHS cả lớp .
– Có Sổ chủ nhiệm .
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh     x – Cha mẹ học viên ghi nhận sự trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên và thông tin vừa đủ qua SMAS tin nhắn LLĐT .
– Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ; không để xẩy ra đấm đá bạo lực học đường .
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh     x – Kết quả học tập và rèn luyện của học viên .
– Sổ chủ nhiệm .
– Hội đồng nhà trường ghi nhận sự trao đổi thông tin với cha mẹ học viên qua Hòm thư tin nhắn SMAS ( tin nhắn Liên lạc điện tử ) .
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục        
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc     x   – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản .
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục     x   – Có Chứng chỉ tin học .
– Đã sử dụng CNTT trong hoạt động giải trí dạy học .
– Kết quả triển khai kế hoạch dạy học, công tác làm việc hàng năm có tích hợp ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và công tác làm việc quản lí học viên .

1. Nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh :
– Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, đơn giản và giản dị, tác phong nhanh gọn, lề lối thao tác tráng lệ .
– Nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động giải trí của nhà trường .
– Vững vàng trong trình độ, có niềm tin dữ thế chủ động hợp tác với đồng nghiệp, thái độ cầu thị, tiếp thu quan điểm góp phần của đồng nghiệp .
– Cư xử, tiếp xúc đúng mực, nhã nhặn với đồng nghiệp, cha mẹ và học viên
– Sẵn sàng triển khai mọi trách nhiệm được giao với ý thức và quyết tâm cao nhất .
– Những yếu tố cần cải tổ :
– Cần cải tổ ngoại ngữ và nâng cao công nghệ thông tin Giao hàng cho ứng dụng dạy học .
– Trong trình độ chưa cải tổ tốt được chất lượng tu dưỡng Câu lạc bộ Toán và Tiếng Việt do mình đảm nhiệm để đạt hiệu quả cao nhất hoàn toàn có thể .

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu :
+ Hoàn thành tốt trách nhiệm năm học … … … … … …
+ Tăng cường sử dụng tiếng Anh và băng tương tác .
+ Phấn đấu đạt giải nhì đồng đội và nhiều cá thể đạt giải cao .
– Nội dung ĐK học tập, tu dưỡng ( những năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) :
+ Sử dụng tốt về ứng dụng trong băng tương tác .
+ Tăng cường phụ đạo học viên yếu kém, nâng cao chất lượng đại trà phổ thông và chất lượng. Câu lạc bộ Toán và Tiếng Việt Năm học … … … .
– Thời gian :
+ Từ tháng …. năm … …. đến tháng … .. năm … … …
– Điều kiện thực thi :
+ Tự học Online .
+ Được phân công đảm nhiệm chủ nhiệm và giảng dạy học viên lớp 5 trong năm học … … ..

Xếp loại kết quả đánh giá1: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt.

.…., ngày…tháng…năm

Người tự đánh gi
( Ký và ghi rõ họ tên )

You may also like

Để lại bình luận