Luyện tập chuột với phần mềm Mouse SKills gồm mấy mức? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 – Hoc24

Bởi tuhocmoithu

Câu 1. Hãy cho biết một mạng máy tính gồm mấy thành phần chính ?a ) một phần chính : thiết bị mưu tríb ) hai phần chính : thiết bị mạng, thiết bị mưu trí

c) ba phần chính: thiết bị mạng, thiết bị thông minh, phần mềm 

d ) bốn phần chính : thiết bị mạng, thiết bị mưu trí, phần mềm, giao thứcCâu 2. Hãy cho biết những thiết bị này thuộc nhóm nào của mạng máy tính ? Máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng ..a ) Các thiết bị gửi – nhậnb ) Các thiết bị mạngc ) Phần mềmd ) Giao thứcCâu 3. Hãy cho biết những thiết bị này thuộc nhóm nào của mạng máy tính ? Cáp mạng, router, modem, switch …a ) Các thiết bị gửi – nhậnb ) Các thiết bị mạngc ) Phần mềmd ) Giao thứcCâu 4. Hãy cho biết những đối tượng người dùng bên dưới thuộc nhóm nào của mạng máy tính ? Trình duyệt, hệ quản lý, máy tìm kiếm, mạng xã hội …a ) Các thiết bị gửi – nhậnb ) Các thiết bị mạngc ) Phần mềmd ) Giao thứcCâu 5. Hãy cho biết tác dụng của cáp xoắn và cáp quang ?a ) truyền thông tinb ) liên kết máy tính và thiết bị mạngc ) quy đổi tín hiệu

d) hiển thị thông tin trên màn hình 

Câu 6. Hãy cho biết hiệu quả của switch ?a ) truyền thông tinb ) liên kết máy tính và thiết bị mạngc ) quy đổi tín hiệud ) hiển thị thông tin trên màn hình hiển thịCâu 7. Hãy cho biết tác dụng của modem ?a ) truyền thông tinb ) liên kết máy tính và thiết bị mạngc ) quy đổi tín hiệud ) hiển thị thông tin trên màn hình hiển thịCâu 8. Hãy cho biết hiệu quả của thiết bị mạng ? a ) liên kết máy tính với nhaub ) truyền thông tin từ máy này sang máy khácc ) quy đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xad ) tổng thể những câu trên đều đúngCâu 9. Hãy cho biết sự khác nhau giữa cáp quang và cáp xoắn ?a ) cáp xoắn có lõi đồng còn cáp quang có lõi làm bằng vật liệu trong suốt b) cáp xoắn gồm nhiều sợi dây điện có sắc tố khác nhau còn cáp quang chỉ có một sợi dây điện c ) cáp xoắn gồm những sợi dây điện xoắn lại với nhau còn cáp quang thì khôngd ) câu a ) và câu b ) đúngCâu 10. Các máy tính trong mạng truyền thông tin cho nhau qua những thiết bị nào ?

 a) cáp quang, cáp xoắn, switch 

b ) cáp xoắn, switch, cáp quang, modemc ) switch, modem, router, con chuộtd ) modem, switch, bàn phím, cáp

You may also like

Để lại bình luận