Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_options`

Những Yếu Tố Nào Sau Đây Không Thể Thiếu Đối Với Một Bài Tập Đánh Giá?

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_11.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Những Yếu Tố Nào Sau Đây Không Thể Thiếu Đối Với Một Bài Tập Đánh Giá?

Bởi tuhocmoithu

Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0 gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 3. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 3 tốt nhất.

Bạn đang xem: Những yếu tố nào sau đây không thể thiếu đối với một bài tập đánh giá?

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm modul 3.0 : Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng gồm có 45 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải triển khai xong sau khi học tập và tập huấn module 3 .

1. Đáp án trắc nghiệm mô đun 3

1. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0

1. Nhận định sau Đúng hay Sai?

Bài viết gần đây
Bài viết gần đây

Mục đích của đánh giá học sinh tiểu học là nhằm tập hợp các minh chứng về năng lực của học sinh.

Sai

2. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

Học sinh sẽ thể hiện năng lực tốt hơn nếu không được thông báo trước là mình đang được đánh giá.

Sai

3. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

Giáo viên thường quyết định các minh chứng được chấp nhận để biểu hiện năng lực cần đạt của học sinh sau khi hoàn thành hoạt động giảng dạy.’

Sai

4. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Bản chất của sự khác nhau giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết là việc kết quả đánh giá có tác động tới việc giảng dạy hay không.’

Đúng

5. Chọn các đáp án đúng

Những nhận định nào sau đây thể hiện đúng vai trò của bản đặc tính kỹ thuật của các hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình GDPT 2018?

Cung cấp chỉ dẫn cho giáo viên thực hiện hoạt động đánh giá*

dựa trên những kim chỉ nan dạy học môn học đặc trưngcó số lượng số lượng giới hạn dựa trên thời lượng của hoạt động giải trí đánh giálà cấu phần của những năng lượng, phẩm chất chung của Chương trình GDPT

6. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá kết quả học tập và đánh giá để cải tiến học tập khác nhau cơ bản về khía cạnh nào?

mục đích đánh giá

cung ứng thông tin cho giáo viên về văn minh năng lượng của mìnhlàm bài theo hướng dẫn riêng của giáo viên khi thực thi hoạt động giải trí

9. Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập kiểm tra dưới đây thiếu cấu phần nào?

Hãy tính số lượng cam mẹ Thanh còn trong giỏ. Dùng bút chì màu đỏ tô ô vuông có số tương ứng dưới đây

Lời dẫn / hướng dẫn

Dữ liệu đầu vào

11. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thành nhận định dưới đây:

Một ưu điểm của phương pháp vấn đáp so với phương pháp quan sát là_________.

giáo viên đánh giá được đúng năng lượng của học viên hơngiáo viên hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí để đạt tiềm năng hiệu suất cao hơnCách thông tin hiệu quả

14. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là bài tập trắc nghiệm khách quan?

Học sinh ghép đôi thông tin có tương quan từ hai tập hợp được cung ứng .Học sinh lựa chọn 1 câu vấn đáp đúng từ nhiều lựa chọn được miêu tả trong câu hỏi .Học sinh diễn đạt giải pháp cho yếu tố được hỏi theo quan điểm của mình .Trong giải pháp này cả giáo viên và học viên đều có quyền đặt và vấn đáp thắc mắc .Phương pháp này giúp bồi đắp tư duy thao tác độc lập và năng lực diễn đạt bằng lời của học viên .

16. Chọn đáp án đúng nhất

Một bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán bao gồm một số câu hỏi có nội dung đánh giá được giáo viên giới thiệu với học sinh ở lớp học phụ đạo cho một nhóm học sinh trong lớp, nhưng không được giới thiệu ở lớp học chính khoá. Bài kiểm tra đó đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào sau đây?

Tính chuẩn xácTính đáng tin cậyTính công minhTính chân thựcTính thực tiễn và hiệu suất caoTính ảnh hưởng tác động

18. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn dưới đây có lỗi gì?

Hãy đánh dấu (X) bên cạnh đáp án đúng của phép tính dưới dây: 27 – 19

Lớn hơn 10Nhỏ hơn 10Nhỏ hơn 20Lớn hơn 10N hỏ hơn 10N hỏ hơn 20Thiếu tài liệu nguồn vàoCó nhiều hơn 1 đáp án đúngMột lựa chọn gợi ý lựa chọn khác là đáp ánMột lựa chọn quá hiển nhiên là đáp án

20. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy xem câu hỏi trong bài tập Tiếng Việt dưới đây:

Truyền thuyết Thánh Gióng

Câu truyện về đời vua Hùng Vương thứ mấy? Cậu bé Gióng lên ba như thế nào? Đánh tan giặc, Gióng làm gì?Các câu hỏi trong bài tập trên có đánh giá được năng lượng đọc hiểu và tư duy bậc cao của học viên không ?CóKhôngHọc sinh biến hóa như thế nào so với lần đánh giá trướcKế hoạch dạy và học trong thời hạn tiếp sau

22. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin chính xác để điền vào chỗ trống trong nhận định sau:

Một đặc điểm quan trọng của đánh giá là đó đều là các hoạt động giáo dục ___________.

có kế hoạch từ trướcphản hồi của giáo viên

nội dung đánh giá

Chọn câu trả lời Có hoặc Không

24. Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Giáo viên thường quyết định các minh chứng được chấp nhận để biểu hiện năng lực cần đạt của học sinh sau khi hoàn thành hoạt động giảng dạy.’

Đúng

Sai

Sai

26. Chọn các đáp án đúng

Những nhận định nào sau đây thể hiện đúng vai trò của bản đặc tính kỹ thuật của các hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình GDPT 2018?

Cung cấp hướng dẫn cho giáo viên triển khai hoạt động giải trí đánh giá

27. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá kết quả học tập và đánh giá để cải tiến học tập khác nhau cơ bản về khía cạnh nào?

mục tiêu đánh giá

Học sinh tham gia đánh giá vừa đưa ra phản hồi về kết quả thể hiện năng lực qua bài làm.

Xem thêm: Trò Chơi Thủ Lĩnh Thẻ Bài Sakura, Trò Chơi Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài

Giáo viên hoàn toàn có thể không phân phối nhận xét, phản hồi cho học viên về tác dụng đánh giá .Hoạt động đánh giá này nằm trong chủ định của giáo viên và có kế hoạch từ trước .

29. Chọn đáp án đúng nhất

Cuối chủ đề về bản thân và gia đình, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài văn miêu tả một ngày bình thường của các em và gia đình trong 1 tiết học. Sau đó, giáo viên chiếu trên màn hình một bài văn mẫu và danh sách các tiêu chí của bài văn tốt. Giáo viên cho các em làm việc theo cặp để nhận xét về bài văn của mình và của bạn.

Lựa chọn nào dưới đây miêu tả đúng nhất về hoạt động giải trí kể trên :Đánh giá tổng kếtĐánh giá hiệu quả học tậpĐánh giá theo nghi thứcĐánh giá là hoạt động giải trí học tập

31. Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập kiểm tra dưới đây thiếu cấu phần nào?

Hãy tính số lượng cam mẹ Thanh còn trong giỏ. Dùng bút chì màu đỏ tô ô vuông có số tương ứng dưới đây

Lời dẫn / hướng dẫnDữ liệu nguồn vào

33. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thành nhận định dưới đây:

‘Một ưu điểm của phương pháp vấn đáp so với phương pháp quan sát là_________.

giáo viên đánh giá được đúng năng lượng của học viên hơngiáo viên hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí để đạt tiềm năng hiệu suất cao hơnHọc sinh chọn tài liệu được cung ứng sẵn để hoàn thành xong nhận định và đánh giá trong câu hỏi .

35. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về phương pháp vấn đáp?

Đây là giải pháp giáo viên trao đổi với một học viên để lấy thông tin đơn cử về học viên đó .Tính chân thực

37. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy xem câu hỏi trong bài tập Tiếng Việt dưới đây:

Truyền thuyết Thánh Gióng

Câu truyện về đời vua Hùng Vương thứ mấy? Cậu bé Gióng lên ba như thế nào? Đánh tan giặc, Gióng làm gì?Các câu hỏi trong bài tập trên có đánh giá được năng lượng đọc hiểu và tư duy bậc cao của học viên không ?CóKhông

39. Chọn đáp án đúng nhất

Đề thi tổng kết cuối năm học nên có phân bổ điểm lệch trái ( tương tự hình A ) hay lệch phải ( tương tự hình B ) ?

Đáp án : Chọn hình bên phải

40. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm đánh giá của học sinh KHÔNG NÊN thể hiện khía cạnh nào sau đây?

Năng lực của học viên so với những bạn khác trong lớpGiáo viên mong đợi học viên làm gì cho mìnhĐiểm bằng sốĐiểm bằng chữ

42. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ thường vừa là đánh giá tổng kết, vừa là đánh giá quá trình.’

ĐúngSản phẩm của học viên nên tương thích với hứng thú, hiểu biết và kinh nghiệm tay nghề của học viên .

44. Trong mục tiêu đánh giá dưới đây của một bài kiểm tra môn âm nhạc, phần gạch chân là cấu phần nào?

‘Học sinh đọc được đúng cao độ của nốt pha khi đọc hai nốt cơ bản liên tiếp.’

Mức độ biểu lộ năng lượngNội dung đánh giá tiềm năngĐiều kiện biểu lộ năng lượnggiáo viên không thấy được biểu lộ năng lượng của học viênhọc viên không triển khai những trách nhiệm theo hiệu quả mong đợi

46.Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thành nhận định dưới đây:

‘Một ưu điểm của phương pháp vấn đáp so với phương pháp quan sát là_________.

giáo viên đánh giá được đúng năng lượng của học viên hơngiáo viên hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí để đạt tiềm năng hiệu suất cao hơnSai

49. Chọn câu trả lời Có hoặc Không

Nhận định sau đây Đúng hay Sai?

‘ Chấm điểm bằng chữ tốt hơn chấm điểm bằng số. ’Đúng

Sai

2. Đáp án tự luận mô đun 3.0

Mời những bạn tìm hiểu thêm tại bài viết : Gợi ý học tập mô đun 3.0

Trên đây là Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết mô đun 3.0 dành cho giáo viên tiểu học. Đây là những gợi ý chung nhất để các bạn tham khảo nhằm hoàn thành phần tập huấn của mình một cách dễ dàng và đạt kết quả cao.

Xem thêm: { Hướng Dẫn } Cách Chơi Liêng Hiệu Quả Nhất Từ Siêu Cao Thủ Trăm Trận Trăm Thắng

Mời những bạn tìm hiểu thêm những giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

You may also like

Để lại bình luận