tiến trình dạy học khái niệm toán học theo hướng phát triển năng lực là: (chọn phương án đúng nhất)

Bởi tuhocmoithu

ĐÁP ÁN 20 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN THCS

Việc xây dựng chương trình môn Toán phổ thông 2018 nhấn mạnh những quan điểm nào? (Chọn phương án đúng nhất)

Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực ; Bảo đảm tính tân tiến ; Bảo đảm tính thống nhất, sự đồng nhất và tăng trưởng liên tục ; Bảo đảm tính mở .

Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực, hiện đại; Bảo đảm tính thống nhất; Bảo đảm sự nhất quán và phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá.

Bảo đảm tính mở ; Bảo đảm tính thống nhất, sự đồng điệu và tăng trưởng liên tục ; Bảo đảm tính tích hợp ; Bảo đảm tính phân hoáBảo đảm tính tinh giản, thiết thực, văn minh ; Bảo đảm tính thống nhất, sự đồng nhất và tăng trưởng liên tục ; Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá ; Bảo đảm tính mở .

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu chung trong chương trình môn Toán là: (Chọn phương án đúng nhất)

Hình thành và tăng trưởng những năng lượng toán học ; Góp phần hình thành và tăng trưởng ở học viên những phẩm chất hầu hết và năng lượng chung theo những mức độ tương thích với môn học, cấp họcGóp phần hình thành và tăng trưởng ở học viên những phẩm chất hầu hết và năng lượng chung theo những mức độ tương thích với môn học, cấp học ; Có kiến thức và kỹ năng, kĩ năng toán học đại trà phổ thông, cơ bản, thiết yếu ; Có tính tích hợp liên môn tạo thời cơ để học viên được thưởng thức, vận dụng toán học vào thực tiễn .Có kiến thức và kỹ năng, kĩ năng toán học đại trà phổ thông, cơ bản, thiết yếu ; Có tính tích hợp liên môn tạo thời cơ để học viên được thưởng thức, vận dụng toán học vào thực tiễn ; Có khuynh hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng lượng tối thiểu để tự tìm hiểu và khám phá những yếu tố tương quan đến toán học trong suốt cuộc sống .Hình thành và tăng trưởng những năng lượng toán học ; Góp phần hình thành và tăng trưởng ở học viên những phẩm chất hầu hết và năng lượng chung theo những mức độ tương thích với môn học, cấp học ; Có kiến thức và kỹ năng, kĩ năng toán học đại trà phổ thông, cơ bản, thiết yếu, có tính tích hợp liên môn tạo thời cơ để học viên được thưởng thức, vận dụng toán học vào thực tiễn ; Có khuynh hướng nghề nghiệp, cũng như có đủ năng lượng tối thiểu để tự tìm hiểu và khám phá những yếu tố tương quan đến toán học trong suốt cuộc sống .

3. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng: (Chọn phương án đúng nhất)

Mục tiêu của từng cấp học là cụ thể hóa của mục tiêu chung trong chương trình .Mục tiêu của từng cấp tương thích với mục tiêu chung và nhu yếu của từng cấp học .Mục tiêu của từng cấp học bộc lộ nhu yếu cần đạt của mục tiêu chung tương thích từng cấp họcMục tiêu của từng cấp học là sự tiếp nối của mục tiêu chung .

4. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những yêu cầu cần đạt của năng lực giải quyết vấn đề ở cấp tiểu học là: (Chọn phương án đúng nhất)

Phát hiện được yếu tố cần xử lý .Nhận biết được yếu tố cần xử lý và nêu được thành câu hỏi .Xác định được trường hợp có yếu tố ; tích lũy, sắp xếp, lý giải và đánh giá được độ đáng tin cậy của thông tin ; san sẻ sự am hiểu yếu tố với người khác .Giải quyết được những bài toán Open từ sự lựa chọn trên .

5. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt của năng lực mô hình hoá toán học của HS cấp Tiểu học là: (Chọn phương án đúng nhất)

Thiết lập được quy mô toán học để miêu tả trường hợp đặt ra trong 1 số ít bài toán thực tiễnSử dụng được những quy mô toán học để diễn đạt trường hợp Open trong 1 số ít bài toán thực tiễn không quá phức tạp .Lựa chọn được những phép toán, công thức số học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình diễn, diễn đạt ( nói hoặc viết ) được những nội dung, ý tưởng sáng tạo của trường hợp Open trong bài toán thực tiễn đơn thuần .Xác định được quy mô toán học ( gồm công thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị … ) cho trường hợp Open trong bài toán thực tiễn .

6. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề toán học ở cấp trung học cơ sở là: (Chọn phương án đúng nhất)

Nhận biết được yếu tố cần xử lý và nêu được thành câu hỏi ; Nêu được phương pháp xử lý yếu tố ; Thực hiện và trình diễn được phương pháp xử lý yếu tố ở mức độ đơn thuần .Phát hiện được yếu tố cần xử lý ; Xác định được phương pháp, giải pháp xử lý yếu tố ; Sử dụng được những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng toán học thích hợp để xử lý yếu tố ; Đánh giá được giải pháp đề ra và khái quát hóa được .Xác định được trường hợp có yếu tố, tích lũy, sắp xếp, lý giải và đánh giá được độ đáng tin cậy của thông tin, san sẻ sự am hiểu yếu tố với người khác ; Lựa chọn và thiết lập được phương pháp, tiến trình xử lý yếu tố ; Thực hiện và trình diễn được giải pháp xử lý yếu tố .Xác định được phương pháp, giải pháp xử lý yếu tố ; Sử dụng được những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng toán học thích hợp để xử lý yếu tố ; Đánh giá được giải pháp đề ra và khái quát hóa được .

7. Chọn đáp án đúng nhất

Đóng góp của môn Toán trong việc hình thành, phát triển năng lực chung cho học sinh thông qua các cơ hội nào? (Chọn phương án đúng nhất)

Phối hợp hoạt động giải trí giáo dục toán học với những hoạt động giải trí thưởng thức, phân hóaPhối hợp hoạt động giải trí giáo dục toán học với những hoạt động giải trí thưởng thức, cũng như phân hóa, tăng trưởng những năng lượng chung trong chương trình môn Toán .Phối hợp hoạt động giải trí giáo dục toán học với những hoạt động giải trí thưởng thức, cũng như tích hợp, tăng trưởng những năng lượng chung trong chương trình môn Toán .Phối hợp hoạt động giải trí thưởng thức với những hoạt động giải trí phân hóa, tích hợp, tăng trưởng những năng lượng chung trong chương trình môn Toán

8. Chọn đáp án đúng nhất

Các năng lực toán học bao gồm: (Chọn phương án đúng nhất)

Tư duy và lập luận toán học ; Giải quyết yếu tố toán học ; Mô hình hóa toán học ; Giao tiếp toán học ; Sử dụng phương tiện đi lại và công cụ học toán .Mô hình hóa ; Giải quyết yếu tố toán học ; Vận dụng toán học ; Tư duy và lập luận toán học ; Giao tiếp toán học .Giải quyết yếu tố toán học ; Sử dụng phương tiện đi lại và công cụ học toán ; Vận dụng toán học ; Giải toán ; Tư duy và lập luận toán họcTư duy và lập luận toán học ; Giao tiếp toán học ; Giải quyết yếu tố toán học ; Vận dụng toán học ; Giải toán .

9. Chọn đáp án đúng nhất

Các nguyên tắc, định hướng, tiêu chuẩn lựa chọn nội dung học tập cốt lõi của chương trình môn Toán 2018 là: (Chọn phương án đúng nhất)

Các mạch nội dung và những nhánh năng lượng link ngặt nghèo với nhau ; Nội dung dạy học môn Toán, phải đi từ đơn cử đến trừu tượng, từ dễ đến khó .Tăng cường tính ứng dụng của nội dung giáo dục toán học trong nhà trường ; Nội dung dạy học môn Toán, phải đi từ đơn cử đến trừu tượng, từ dễ đến khó .Các mạch nội dung và những nhánh năng lượng link ngặt nghèo với nhau ; Cấu trúc nội dung dạy học môn Toán phải có tính mạng lưới hệ thống, chỉnh thể thống nhất ; Nội dung dạy học môn Toán, phải đi từ đơn cử đến trừu tượng, từ dễ đến khó ; Tăng cường tính ứng dụng của nội dung giáo dục toán học trong nhà trường .Các mạch nội dung cần được lựa chọn bảo vệ tính khoa học, thực tiễn và đi từ đơn cử đến trừu tượng, từ dễ đến khó .

10. Chọn đáp án đúng nhất

Những nội dung mới thuộc mạch kiến thức Thống kê – Xác suất ở lớp 5 trong Chương trình môn Toán 2018 so Chương trình môn Toán hiện hành là: (Chọn phương án đúng nhất)

Thu thập, phân loại, sắp xếp những số liệu .Đọc, diễn đạt biểu đồ thống kê hình quạt tròn. Biểu diễn số liệu bằng biểu đồ, thống kê hình quạt trònHình thành và xử lý yếu tố đơn thuần Open từ những số liệu và biểu đồ thống kê hình quạt tròn đã có .Tỉ số miêu tả số lần lặp lại của một năng lực xảy ra ( nhiều lần ) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực thi thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn thuần .

11. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung của phần kiến thức hình học phẳng trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6 là: (Chọn phương án đúng nhất)

Điểm, đường thẳng, tia ; Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng ; Góc. Các góc đặc biệt quan trọng. Số đo góc .Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều ; Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân .Hình có trục đối xứng ; Hình có tâm đối xứng ; Vai trò của đối xứng trong quốc tế tự nhiên .Điểm, đường thẳng, tia ; Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng ; Tam giác đều, hình vuông vắn, lục giác đều .

12. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm mới then chốt trong nội dung của CT môn toán cấp Tiểu học là: (Chọn các phương án đúng)

Cấu trúc lại những mạch kỹ năng và kiến thức, chú trọng rèn luyện kĩ năng tính nhẩm .Giảm độ khó kĩ thuật tính viết, tăng cường thực hành thực tế rèn luyện và ứng dụng toán học vào thực tiễn .Tăng cường yếu tố thống kê Xác Suất .Tăng cường thống kê giám sát nâng cao .

13. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung giáo dục nào sau đây xuất hiện trong chương trình môn toán lớp 2 năm 2018 nhưng không có trong chương trình hiện hành: (Chọn phương án đúng nhất)

Nội dung ước đạt vật phẩm, khối trụ và khối cầu, 1 số ít yếu tố thống kê Xác Suất .Nội dung bảng nhân 4, hoạt động giải trí thực hành thực tế thưởng thức, một số ít yếu tố về thống kê .Nội dung khối trụ và khối cầu, một số ít yếu tố về thống kê, hoạt đông thực hành thực tế thưởng thức .Nội dung ước đạt vật phẩm, khối trụ và khối cầu, 1 số ít yếu tố thống kê Tỷ Lệ, hoạt động giải trí thực hành thực tế thưởng thức

14. Chọn đáp án đúng nhất

Một số điểm mới then chốt ở cấp THPT trong CT môn Toán 2018 là: (Chọn các phương án đúng)

Giảm mức độ phức tạp trong dạy học giải phương trình, bất phương trình ; Giảm nội dung chiêu thức tọa độ trong việc dạy học hình học ; Nhấn mạnh việc đọc, vẽ, tưởng tượng, tạo dựng trong việc dạy học hình học khoảng trống. Đặc biệt có một chuyên đề ra mắt về Hình học hoạ hình và vẽ kỹ thuật ;Tăng cường thêm những nội dung về thống kê và Tỷ Lệ gắn với ứng dụng trong đời sống thực tiễn ; Coi trọng việc sử dụng phương tiện đi lại dạy học tân tiến, ứng dụng dạy học ; Tăng cường thực hành thực tế rèn luyện và ứng dụng toán học vào thực tiễn ; Không đưa nội dung số phức vào chương trình .Các chuyên đề học tập ở mỗi lớp 10, 11, 12 có nội dung giáo dục dành cho những học viên có khuynh hướng nghề nghiệp cần sử dụng nhiều kiến thức và kỹ năng toán học .Tăng cường nhiều nội dung kiến thức và kỹ năng lan rộng ra mà chương trình hiện hành chưa có .

15. Chọn đáp án đúng nhất

Định hướng chung trong dạy học phát triển năng lực toán học cho HS trong Chương trình môn Toán 2018 là: (Chọn các phương án đúng)

Năng lực được hình thành và tăng trưởng trải qua hoạt động giải trí học tập và thưởng thức cá thể .Tăng cường tính ứng dụng, kết nối giữa nội dung môn Toán với đời sống trong thực tiễn .Việc rèn luyện phương pháp học tập có ý nghĩa quan trọng .Tăng cường kĩ năng giám sát nâng cao

16. Chọn đáp án đúng nhất

Tiến trình dạy học khái niệm toán học theo hướng phát triển năng lực là: (Chọn phương án đúng nhất)

Trải nghiệm ; Hình thành khái niệm ; Củng cố ; Vận dụng .Cung cấp khái niệm ; Củng cố ; Vận dụng .Trải nghiệm ; Thực hành, rèn luyện ; Vận dụng, lan rộng ra .Cung cấp khái niệm ; Trải nghiệm ; Củng cố ; Vận dụng

17. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu của phương pháp dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh là: (Chọn phương án đúng nhất)

Lấy người học làm TT ; tổ chức triển khai quy trình dạy học theo hướng thiết kế ; quan tâm dạy học phân hóaLấy người học làm TT ; tổ chức triển khai quy trình dạy học theo hướng kiến thiết ; học viên được làm nhiều bài tập và thưởng thức trong thực tiễn .Tổ chức quy trình dạy học theo hướng xây đắp ; quan tâm dạy học phân hóaLấy người học làm TT ; chú ý quan tâm dạy học phân hóa .

18. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục Toán học là: (Chọn phương án đúng nhất)

Nhằm xác lập vị trí và ghi nhận sự văn minh của mỗi học viên trong quy trình tăng trưởng của bản thân, khuyến khích và khuynh hướng cho học viên liên tục học tập để hoàn thành xong, góp thêm phần kiểm soát và điều chỉnh chương trình và những hoạt động giải trí giáo dục trong nhà trường .Nhằm xác lập vị trí và ghi nhận sự tân tiến của mỗi học viên trong quy trình tăng trưởng của bản thân, phân loại học viên và giáo viên để ship hàng công tác làm việc thi đua khen thưởng .Nhằm xác lập vị trí và ghi nhận sự tân tiến của mỗi học viên trong quy trình tăng trưởng của bản thân, lựa chọn học viên giỏi, phát hiện học viên yếu kém .Xem xét, đánh giá năng lượng của giáo viên, góp thêm phần kiểm soát và điều chỉnh chương trình và những hoạt động giải trí giáo dục trong nhà trường

19. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục Toán học gồm: (Chọn phương án đúng nhất)

Đánh giá đồng đẳng ; Đánh giá của cha mẹ học viên và hội đồng ; Đánh giá của giáo viênTự đánh giá ; Đánh giá đồng đẳng ; Đánh giá của cha mẹ học viên và hội đồng ; Đánh giá của giáo viênTự đánh giá ; Đánh giá của cha mẹ học viên và hội đồng ; Đánh giá của giáo viên .Tự đánh giá ; Đánh giá đồng đẳng ; Đánh giá của giáo viên .

20. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào: (Chọn các phương án đúng)

Đánh giá mức độ nhận thức về những nội dung đã được đề cập trong những chủ đề học tập ; động cơ, niềm tin, thái độ, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, tính tích cực … của học viên khi tham gia học tập

Đánh giá các kĩ năng của học sinh trong việc thực hiện giải các bài tập Toán

Đánh giá góp phần của học viên vào thành tích chung của tập thể và việc triển khai có kết quả hoạt động giải trí chung của tập thểĐánh giá vận tốc học viên giải bài tập .

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận