Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_options`

Mô tả các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong đánh giá học sinh tiểu họcnam 2022 | https://tuhocmoithu.com

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Mô tả các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong đánh giá học sinh tiểu họcnam 2022 | https://tuhocmoithu.com

Bởi tuhocmoithu

Đổi mới phương pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra ѵà đánh giá thành tích học tập c̠ủa̠ HS.Vậy nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh?

Ý nghĩa nguyên tắc kiểm tra đánh giá năng lực học sinh

 • 1.Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh mô đun 3.0
 • 2.Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Giáo dục thể chất

1.Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh mô đun 3.0

I.Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng trong đánh giá học sinh tiểu học:

Để một hoạt động kiểm tra đánh giá phản ánh đúng năng lực, phẩm chất c̠ủa̠ học sinh; đồng thời giúp giáo viên thu thập được những thông tin hữu ích về quá trình dạy ѵà học, thì việc kiểm tra đánh giá cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định.Theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT 4 nguyên tắc đánh giá học sinh tiểu học bao gồm:

Bốn nguyên tắc được nêu trên đã bao quát được phần lớn các nguyên tắc thiết kế hoạt động kiểm tra đánh giá mà nhiều tài liệu lí luận giáo dục đã chỉ ra như sau:

1.Đảm bảo tính chuẩn xác

 • Công cụ đánh giá đo lường đúng nội dung, kiến thức, kĩ năng cần đo lường
 • Điểm số thu nhận từ hoạt động đánh giá phản ánh đúng năng lực, phẩm chất c̠ủa̠ học sinh
 • Mục tiêu ѵà phương pháp đánh giá phải tương thích với mục tiêu ѵà phương pháp giảng dạy
 • Việc xác định ѵà Ɩàm rõ các mục tiêu, tiêu chí đánh giá phải được đặt ở mức ưu tiên cao hơn công cụ ѵà tiến trình đánh giá

2.Đảm bảo tính tin cậy

 • Công cụ đánh giá đo lường cho kết quả tương tự ở mỗi lần nó được sử dụng
 • Đảm bảo giáo viên được tập huấn về phương pháp chấm điểm, tiêu chí chấm để kết quả đánh giá giữa các giáo viên Ɩà tương đồng

3.Đảm bảo tính công bằng

 • Hình thức đánh giá quen thuộc với học sinh tham gia đánh giá
 • Lượng kiến thức kĩ năng cần kiểm tra phù hợp với năng lực ѵà trình độ c̠ủa̠ học sinh, không chứa hàm ý đánh đố học sinh, giúp học sinh vận dụng phát triển kiến thức ѵà kĩ năng đã học.
 • Giáo viên tiến hành đánh giá bài Ɩàm, sản phẩm c̠ủa̠ học sinh tuân thủ đúng qui trình, đảm bảo không thiên vị bất kì học sinh nào.

4.Đảm bảo tính chân thực

 • Hoạt động ѵà nội dung đánh giá phản ánh thực tế học tập ѵà sử dụng kiến thức, kỹ năng cần đánh giá c̠ủa̠ học sinh trong chương trình học.
 • Hoạt động ѵà nội dung đánh giá gắn với thực tế đời sống xã hội

5.Đảm bảo tính thực tế ѵà hiệu quả

 • Hoạt động đánh giá phù hợp với điều kiện về cơ sở vật chất ѵà nhân lực c̠ủa̠ cơ sở giáo dục

6.Đảm bảo tính tác động

 • Kết quả đánh giá có tính ảnh hưởng/tác động tới thực tế giảng dạy c̠ủa̠ giáo viên, giúp giáo viên đánh giá được hiệu quả c̠ủa̠ công tác giảng dạy, đồng thời có những điều chỉnh cho phù hợp với năng lực c̠ủa̠ học
 • Hoạt động đánh giá ảnh hưởng tới thực tế học tập c̠ủa̠ học sinh, giúp học sinh nhìn nhận ѵà đánh giá đúng năng lực trình độ c̠ủa̠mình.
 • Hoạt động đánh giá có tác động ở phạm vi rộng hơn, giữa gia đình  nhà trường  xã hội; chịu sự ảnh hưởng c̠ủa̠ những thay đổi về mặt chính sách ở tầm vĩ mô.

Các nguyên tắc trong kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học với mô tả về các nguyên tắc đó được bộc lộ trong bảng sau :

Nguyên tắc

Mô tả

1 . Tính chuẩn xác Công cụ đánh giá giám sát đúng nội dung , kỹ năng và kiến thức , kĩ năng cần đo lường và thống kê
2 . Tính an toàn và đáng tin cậy

Công cụ đánh giá đo lường cho kết quả tương tự ở mỗi lần nó được sử dụng

3 . Tính công minh Hình thức đánh giá quen thuộc với học sinh tham gia đánh giá
4 . Tính chân thực Hoạt động ѵà nội dung đánh giá gắn với trong thực tiễn đời sống xã hội
5 . Tính thực tiễn Hoạt động đánh giá tương thích với điều kiện kèm theo về cơ sở vật chất ѵà nhân lực c ̠ ủa ̠ cơ sở giáo dục
6 . Tính tác động ảnh hưởng Công cụ đánh giá đo lường và thống kê cho hiệu quả tựa như ở mỗi lần nó được sử dụng

II . Các nguyên tắc đảm bảo chất lượng bài kiểm tra trắc nghiệm :Do tính thông dụng c ̠ ủa ̠ giải pháp đánh giá bằng bài kiểm tra viết sử dụng các câu hỏi dạng trắc nghiệm có nhiều lựa chọn như lúc bấy giờ , phần nội dung này c ̠ ủa ̠ mô – đun đề cập đến các nguyên tắc trong thiết kế xây dựng các câu hỏi , tiểu mục bài kiểm tra dạng này .Trong cuốn Developing and Validating Test Items ( tạm dịch Ɩà Xây dựng ѵà Xác trị tiểu mục đề thi , Haladyna ѵà Rodriguez ( 2013 , tr. 91 ) đã đưa ra 22 hướng dẫn tương quan đến việc viết các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn như sau :

2.Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa như thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học sinh môn Giáo dục thể chất

 • Đảm bảo tính toàn diện ѵà tính linh hoạt
 • Đảm bảo tính phát triển
 • Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn
 • Đảm bảo phù hợp với đặc thù môn học

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên c̠ủa̠ mục Tài liệu.

Tags: Học Tốt

You may also like

Để lại bình luận