Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Mâu thuẫn là gì? Khái niệm mâu thuẫn?

Bởi tuhocmoithu
Theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa những mặt trái chiều, nguồn gốc và động lực cơ bản, thông dụng của mọi quy trình hoạt động, tăng trưởng của sự vật chính là xuất phát từ xích míc .

Mâu thuẫn là gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ được nội dung này thông qua bài viết khái niệm niệm mâu thuẫn sau đây:

Mâu thuẫn là gì?

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau. Đây là quan niệm biện chứng về mâu thuẫn, khác căn bản với quan niệm siêu hình về mâu thuẫn.

Theo quan niệm siêu hình: Mâu thuẫn là cái đối lập phản logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập. Nhân tố tạo thành mâu thuẫn biện chứng là mặt đối lập. Khái niệm mặt đối lập dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng là điều kiện, tiền đề tồn tại của nhau.

Các tính chất chung của mâu thuẫn

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về khái niệm mâu thuẫn chúng tôi chia sẻ về các tính chất chung của mâu thuẫn. Mâu thuẫn có tính khách quan và tính phổ biến.

Theo Ăng-ghen : “ Nếu bản thân sự di động một cách máy móc đơn thuần đã tiềm ẩn xích míc, thì tất yếu những hình thức hoạt động cao hơn của vật chất và đặc biệt quan trọng là sự sống hữu cơ và sự tăng trưởng của sự sống hữu cơ đó lại càng phải tiềm ẩn xích míc … Sự sống trước hết chính là ở chỗ một sinh vật trong mỗi lúc vừa là nó nhưng vừa là một cái khác. Như vậy, sự sống cũng là một xích míc sống sót trong bản thân những sự vật và quy trình, một xích míc liên tục phát sinh và tự xử lý, và khi xích míc chấm hết thì sự sống cũng không còn nữa và cái chết xảy đến. Cũng như tất cả chúng ta thấy rằng trong nghành nghề dịch vụ tư duy, tất cả chúng ta không hề thoát khỏi xích míc ; ví dụ điển hình như xích míc giữa năng lượng nhận thức vô tận ở bên trong của con người với sự sống sót thực tiễn của năng lượng ấy trong những con người bị hạn chế bởi thực trạng bên ngoài, và bị hạn chế, trong những năng lượng nhận thức, xích míc này được xử lý trong sự tiếp nối của những thế hệ, sự tiếp nối đó ít ra so với tất cả chúng ta trên thực tiễn, cũng là vô tận, và được xử lý trong sự hoạt động đi lên vô tận ”

Bên cạnh đó mâu thuẫn còn có có tính đa dạng, phong phú. Tính đa dạng của mâu thuẫn biểu hiện ở chỗ: mỗi sự vật, hiện tượng, quá trình đều có thể bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu hiện khác nhau trong những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau; chúng giữ vị trí, vai trò khác nhau đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật. Đó là: mâu thuẫn bên trong và bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản…Trong các lĩnh vực khác nhau cũng tồn tại những mâu thuẫn với những tính chất khác nhau tạo nên tính đa dạng, phong phú trong sự biểu hiện của mâu thuẫn.

Quá trình vận động của mâu thuẫn

Trong mỗi xích míc, những mặt trái chiều vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. Khái niệm thống nhất của những mặt trái chiều dùng để chỉ sự liên hệ, ràng buộc, không tách rời nhau, qui định lẫn nhau của những mặt trái chiều, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề sống sót. Sự thống nhất của những mặt trái chiều cũng bao hàm sự giống hệt của nó. Lênin viết : “ Sự như nhau của những mặt trái chiều ( sự thống nhất của chúng, nói như vậy có lẽ rằng đúng hơn, tuy ở đây sự phân biệt giữa những từ giống hệt và thống nhất không quan trọng lắm. theo một nghĩa nào đấy, cả hai đều đúng ) ” .
Khái niệm đấu tranh của những mặt trái chiều dùng để chỉ khuynh hướng ảnh hưởng tác động qua lại, diệt trừ, phủ định nhau của những mặt trái chiều. Hình thức đấu tranh của những mặt trái chiều rất đa dạng chủng loại, phong phú, tùy thuộc vào đặc thù, mối quan hệ và điều kiện kèm theo đơn cử của sự vật, hiện tượng kỳ lạ .

Quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu dẫn đến sự chuyển hóa giữa chúng. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập diễn ra hết sức phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất của các mặt đối lập cũng như tùy thuộc vào những điều kiện lịch sử, cụ thể.Trong sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, sự đấu tranh là tuyệt đối còn thống nhất là tương đối, có điều kiện, tạm thời; trong sự thống nhất đã có sự đấu tranh, đấu tranh trong tính thống nhất của chúng.

Theo Lênin : “ Sự thống nhất ( tương thích, giống hệt, tính năng ngang nhau ) của những mặt trái chiều là có điều kiện kèm theo, trong thời điểm tạm thời, thoáng qua, tương đối. Sự đấu tranh của những mặt trái chiều, tiêu diệt lẫn nhau là tuyệt đối, cũng như sự tăng trưởng, sự hoạt động là tuyệt đối ”. Sự tác động ảnh hưởng qua lại dẫn đến chuyển hóa giữa những mặt trái chiều là một quy trình. Lúc mới Open, xích míc bộc lộ ở sự độc lạ và tăng trưởng thành hai mặt trái chiều. Khi hai mặt trái chiều của xích míc xung đột nóng bức với nhau và khi điều kiện kèm theo đã chín muồi thì chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, xích míc được xử lý .
Mâu thuẫn cũ mất đi, xích míc mới được hình thành, và quy trình ảnh hưởng tác động, chuyển hóa giữa hai mặt trái chiều lại tiếp nối, làm cho sự vật, hiện tượng kỳ lạ luôn luôn hoạt động và tăng trưởng. Bởi vậy, sự liên hệ, tác động ảnh hưởng và chuyển hóa giữa những mặt trái chiều là nguồn gốc, động lực của sự hoạt động và tăng trưởng trong quốc tế .

Trên đây là nội dung bài viết về Khái niệm mâu thuẫn Chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn đọc phần nào có thêm cho mình những thông tin hữu ích có liên quan.

You may also like

Để lại bình luận