Nhà thầu chưa nộp phí duy trì có được đánh giá tiếp?

Bởi tuhocmoithu
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Thuận Thành Hưng ( Vĩnh Long ) đề xuất cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau :
Nhà thầu tham gia gói thầu xây lắp khu công trình nhưng khi tham gia nhà thầu chưa ĐK ngân sách duy trì mạng đấu thầu quốc qua trên trang shopping công. Tại HSMT, mục tư cách hợp lệ nhà thầu có nhu yếu như sau :
“ 5.1. Hạch toán kinh tế tài chính độc lập .

5.2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

5.3. Bảo đảm cạnh tranh đối đầu trong đấu thầu theo pháp luật tại E-BDL ;
5.4. Không đang trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo lao lý của pháp lý về đấu thầu ;
5.5. Đã ĐK trên Hệ thống và còn hiệu lực thực thi hiện hành hoạt động giải trí. Đối với nhà thầu liên danh, tổng thể những thành viên trong liên danh phải cung ứng nội dung này ;
5.6. Đáp ứng điều kiện kèm theo về cấp doanh nghiệp theo pháp luật tại E-BDL ” .

Như vậy, nhà thầu dự thầu không đáp ứng Điểm 5.5 trong yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Thuận Thành Hưng hỏi, trường hợp này xét nhà thầu dự thầu không đủ tư cách hợp lệ có tương thích không ?
Về yếu tố này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vấn đáp như sau :
Theo hướng dẫn tại Mục 5.5 Chương I của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một quá trình hai túi hồ sơ phát hành kèm theo Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những điều kiện kèm theo đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là đã ĐK trên Hệ thống và còn hiệu lực hiện hành hoạt động giải trí. Đối với nhà thầu liên danh, tổng thể những thành viên trong liên danh phải cung ứng nội dung này .
Theo đó, việc đánh giá E-HSDT phải địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá pháp luật trong E-HSMT và thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên viên ( Điều 75 và Điều 76 Luật Đấu thầu ) .

Trường hợp nhà thầu chưa nộp phí duy trì dẫn đến chứng thư số của nhà thầu hết hiệu lực nhưng vẫn được Hệ thống đánh giá là đáp ứng tư cách hợp lệ thì bên mời thầu, tổ chuyên gia cần tiến hành đánh giá lại tư cách hợp lệ của nhà thầu này theo quy định của E-HSMT.

Ngoài ra, nhà thầu tham gia thầu qua mạng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp phí duy trì tên và hồ sơ năng lượng của nhà thầu trên Hệ thống theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 11/2019 / TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Chinhphu.vn

You may also like

Để lại bình luận