Bản tự nhậận xét, đánh giá, xếp loại GV(Mẫu 1a) – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Bản tự nhậận xét, đánh giá, xếp loại GV(Mẫu 1a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.94 KB, 4 trang )

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN MÔ
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THỊNH
BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ,
XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2012 -2013
Họ và tên: Nguyễn Minh Nguyệt
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Yên Thịnh
Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A
I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN
1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:
a) Nhận thức tư tưởng, chính trị:
-Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, yên tâm công tác, không
hoang mang, lay chuyển trước mọi diễn biến phúc tạp trong và ngoài nước. Luôn luôn
tin tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
– Bản thân tôi luôn nói, viết và thực hiện theo đường lối chính sách của Đảng,
chấp hành đúng pháp luật của Nhà Nước, không vi phạm luật lệ an toàn giao thông.
c) Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng,
chất lượng ngày, giờ công lao động:
– Tôi luôn thực hiện đúng các quy định cua ngành, chấp hành tốt nội quy, quy chế
chuyên môn của nhà trường đề ra. Thực hiện đúng ngày giờ công theo quy định, không
đi muộn về sớm, không nghỉ dạy, bỏ tiết mà không có lý do.
-Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công, thực hiện nhiệm vụ một cách tốt
nhất
d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức
đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân
dân:
– Tôi có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, luôn hòa đồng với
mọi người xung quanh. Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong và ngoài
đơn vị công tác. Luôn hết lòng phục vụ nhân dân, thân thiện, yêu thương và giúp đỡ các
em học sinh.Có ý thức và quan tâm đến công tác xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan

văn hóa.
e) Tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục
vụ nhân dân và học sinh:
– Luôn sống đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác, thực hiện chế
độ báo cáo đầy đủ, chính xác, làm nhân tố góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết,
vững mạnh.
– Có thái độ đúng mực, có văn hóa phục vụ nhân dân và học sinh.
Tự xếp loại nội dung 1: Tốt
1
Mẫu 1a
2. Kết quả công tác được giao:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời
gian và từng điều kiện công tác cụ thể
– Là một giáo viên phụ trách lớp: Tôi thực hiện tốt nền nếp, nội quy, quy chế
chuyên môn. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. Soạn giảng
đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, kí duyệt giáo án đúng lịch. Lên lớp đúng giờ, giảng dạỵ
nhiệt tình, trách nhiệm; Các tiết dạy chuyên đề được ban giám hiệu và các thành viên
trong tổ khối xếp loại tốt.
Cụ thể, kết quả cuối năm:
* Xếp loại giáo dục :
+ 100% số học sinh xếp loại Thực hiện đầy đủ
+ Xếp loại giáo dục:
Giỏi: 13/21 = 61,9% (Vượt kế hoạch 19,1%)
Khá: 6/21 = 28,6 %
Trung bình: 2/21 = 9,5 %
100% hoàn thành chương trình Tiểu học.
* Số học sinh khen thưởng:
Học sinh Giỏi: 61,9% (Vượt kế hoạch 19,1%)
Học sinh Tiên tiến: 6/21 = 28,6 %
Học sinh khen từng mặt: 1 = 4,7 %

– Là tổ trưởng tổ chuyên môn: Tôi luôn nêu cao tình thần trách nhiệm, gương
mẫu thực hiện nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn cho cả năm,
từng tháng, từng tuần cụ thể; sắp xếp thao giảng, chuyên đề,… đúng tinh thần chỉ đạo
của cấp trên, đúng lịch; cũng như các công việc mà cấp trên đã triển khai.
Cụ thể:
+ Tổ chức được …. Tiết chuyên đề
+ Tổ chức thao giảng 2 đợt/năm với … tiết; trong đó có …. Tiết có sử dụng
công nghệ thông tin
+ Kết hợp với BGH dự giờ thăm lớp … tiết
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật,
tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác; tinh thần phê bình và tự phê bình:
– Không ngừng học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vu
(Bản thân đang theo học lớp Đại học Vừa học vừa làm). Bên cạnh đó tôi còn tham gia
đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ do nhà
trường và phòng giáo dục tổ chức.
– Có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, luôn tự giác, trách nhiệm trong giảng dạy và công
tác.
– Tinh thần phê và tự phê bình có nhưng đôi lúc còn hạn chế.
3. Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã
hội ):
– Có khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí và hoạt động
xã hội…
4. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
2
* Ưu điểm:
– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Gương
mẫu và thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân, một giáo viên. Luôn hoàn thành
tốt và có trách nhiệm với mọi công việc được giao.
– Có lối sống lành mạnh, chan hòa và gần gũi với mọi người. Có tinh thần tương
thân, tương ái với anh em bạn bè đồng nghiệp và bà con nơi cư trú. Tận tụy với học

sinh, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, được mọi người tin yêu, học
sinh quý trọng.
* Tồn tại:
– Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao.
– Là tổ trưởng tổ chuyên môn có đôi lúc chưa quyết đoán trong một số công việc,
chưa thật linh hoạt trong quản lí tổ chuyên môn.
5. Tự đánh giá, xếp loại (Giỏi, Khá, Trung bình, yếu, kém):
Giỏi
II. TỔ CHUYÊN MÔN THAM GIA GÓP Ý VÀ GHI Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA TỔ
VÀO BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN

, ngày tháng năm
TỔ TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)
III. TÓM TẮT NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

3

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
Bản này được lưu vào hồ sơ của cán bộ, giáo viên
4
văn hóa truyền thống. e ) Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác làm việc ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phụcvụ nhân dân và học viên : – Luôn sống đoàn kết với đồng nghiệp, trung thực trong công tác làm việc, triển khai chếđộ báo cáo giải trình rất đầy đủ, đúng chuẩn, làm tác nhân góp thêm phần thiết kế xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh. – Có thái độ đúng mực, có văn hóa truyền thống ship hàng nhân dân và học viên. Tự xếp loại nội dung 1 : TốtMẫu 1 a2. Kết quả công tác làm việc được giao : a ) Khối lượng, chất lượng, hiệu suất cao giảng dạy và công tác làm việc trong từng vị trí, từng thờigian và từng điều kiện kèm theo công tác làm việc đơn cử – Là một giáo viên đảm nhiệm lớp : Tôi thực thi tốt nền nếp, nội quy, quy chếchuyên môn. Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học viên. Soạn giảngđầy đủ, kịp thời, có chất lượng, kí duyệt giáo án đúng lịch. Lên lớp đúng giờ, giảng dạỵnhiệt tình, nghĩa vụ và trách nhiệm ; Các tiết dạy chuyên đề được BGH và những thành viêntrong tổ khối xếp loại tốt. Cụ thể, kết quả cuối năm : * Xếp loại giáo dục : + 100 % số học viên xếp loại Thực hiện vừa đủ + Xếp loại giáo dục : Giỏi : 13/21 = 61,9 % ( Vượt kế hoạch 19,1 % ) Khá : 6/21 = 28,6 % Trung bình : 2/21 = 9,5 % 100 % hoàn thành xong chương trình Tiểu học. * Số học sinh khen thưởng : Học sinh Giỏi : 61,9 % ( Vượt kế hoạch 19,1 % ) Học sinh Tiên tiến : 6/21 = 28,6 % Học sinh khen từng mặt : 1 = 4,7 % – Là tổ trưởng tổ trình độ : Tôi luôn nêu cao tình thần nghĩa vụ và trách nhiệm, gươngmẫu thực thi trách nhiệm ; dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch của tổ trình độ cho cả năm, từng tháng, từng tuần đơn cử ; sắp xếp thao giảng, chuyên đề, … đúng ý thức chỉ đạocủa cấp trên, đúng lịch ; cũng như những việc làm mà cấp trên đã tiến hành. Cụ thể : + Tổ chức được …. Tiết chuyên đề + Tổ chức thao giảng 2 đợt / năm với … tiết ; trong đó có …. Tiết có sử dụngcông nghệ thông tin + Kết hợp với BGH dự giờ thăm lớp … tiếtb ) Tinh thần học tập nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và công tác làm việc ; niềm tin phê bình và tự phê bình : – Không ngừng học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ nghiệp vu ( Bản thân đang theo học lớp Đại học Vừa học vừa làm ). Bên cạnh đó tôi còn tham giađầy đủ những lớp tu dưỡng chuyên đề, tu dưỡng về trình độ nhiệm vụ do nhàtrường và phòng giáo dục tổ chức triển khai. – Có ý thức tổ chức triển khai kỉ luật tốt, luôn tự giác, nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy và côngtác. – Tinh thần phê và tự phê bình có nhưng đôi lúc còn hạn chế. 3. Khả năng tăng trưởng ( về trình độ, nhiệm vụ, năng lượng quản trị và hoạt động giải trí xãhội ) : – Có năng lực tăng trưởng về trình độ nhiệm vụ, năng lượng quản lí và hoạt độngxã hội … 4. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm chính về thực thi chức trách, trách nhiệm : * Ưu điểm : – Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Gươngmẫu và thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người công dân, một giáo viên. Luôn hoàn thànhtốt và có nghĩa vụ và trách nhiệm với mọi việc làm được giao. – Có lối sống lành mạnh, chan hòa và thân mật với mọi người. Có ý thức tươngthân, tương ái với đồng đội bè bạn đồng nghiệp và bà con nơi cư trú. Tận tụy với họcsinh, xứng danh là tấm gương sáng cho học viên noi theo, được mọi người tin yêu, họcsinh quý trọng. * Tồn tại : – Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao. – Là tổ trưởng tổ trình độ có đôi lúc chưa quyết đoán trong 1 số ít việc làm, chưa thật linh động trong quản lí tổ trình độ. 5. Tự đánh giá, xếp loại ( Giỏi, Khá, Trung bình, yếu, kém ) : GiỏiII. TỔ CHUYÊN MÔN THAM GIA GÓP Ý VÀ GHI Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA TỔVÀO BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN, ngày tháng nămTỔ TRƯỞNG ( ký, ghi rõ họ tên ) III. TÓM TẮT NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊThủ trưởng đơn vị chức năng ( ký tên, đóng dấu ) Bản này được lưu vào hồ sơ của cán bộ, giáo viên

You may also like

Để lại bình luận