Kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001 2015

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

Đánh giá nội bộ là gì?

Trước tiên để hiểu đánh giá nội bộ là gì, bạn đọc cần khám phá từ ngay trong nhu yếu tại lao lý của ISO 9001 : 2015Nội dung chính

 • Đánh giá nội bộ là gì?
 • ISO 9001:2015: Đánh giá nội bộ (Điều khoản 9.2)
 • Vai trò của đánh giá nội bộ
 • Quy trình đánh giá nội bộ iso 9001:2015 cho Doanh Nghiệp
 • Đánh giá nội bộ theo quy định của ISO 9001:2015
 • Mục đích của đánh giá nội bộ
 • Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Lập một báo cáo kết quả đánh giá nội bộ iso 9001:2015 đầy đủ và có ý nghĩa
 • Bước 5: Hoàn tất đánh giá
 • Bước 6: Hoạt động theo dõi sau đánh giá
 • 6 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẦN CÓ
 • Đánh giá nội bộ là gì?
 • Video liên quan

ISO 9001:2015: Đánh giá nội bộ (Điều khoản 9.2)

Theo ISO 9000:2015, Đánh giá được định nghĩa là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được bằng chứng khách quan và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá. Quá trình đánh giá hệ thống quản lý được chia làm 3 loại:

 • Đánh giá nội bộ hay còn gọi đánh giá bên thứ nhất: tổ chức tự đánh giá hệ thống quản lý của mình
  nhằm mục đích tuyên bố hệ thống quản lý của tổ chức phù hợp với yêu cầu.
 • Đánh giá bên thứ hai: thông thường là đánh giá của khách hàng hoặc những bên được khách hàng ủy quyền, đánh giá của các bên liên quan như cơ quan quản lý. Mục đích đánh giá này là xác định khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống quản lý của tổ chức để giao dịch hoặc chấp nhận;
 • Đánh giá bên thứ 3 hay gọi là đánh giá của tổ chức chứng nhận: mục đích là xác nhận hệ thống quản lý của tổ chức phù hợp với yêu cầu và cấp nhận giấy chứng nhận để tuyên bố rằng tổ chứcthực hiện hệ thống quản lý phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn.

Vai trò của đánh giá nội bộ

Mục đích của đánh giá nội bộ là để đánh giá tính hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng của tổ chức triển khai bạn và hiệu quả hoạt động giải trí chung của tổ chức triển khai bạn. Đánh giá nội bộ của bạn chứng tỏ sự tuân thủ với ‘ những thỏa thuận hợp tác đã lên kế hoạch ’ của bạn, ví dụ như Hệ thống Quản lý Chất lượng ( QMS ) và cách những quy trình của nó được thực thi và duy trì. Tổ chức của bạn hoàn toàn có thể sẽ triển khai đánh giá nội bộ vì một hoặc nhiều nguyên do sau :

 1. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn & quy định nội bộ, quốc tế và ngành cũng như các yêu cầu của khách hàng
 2. Để xác định hiệu quả của hệ thống đã thực hiện trong việc đáp ứng các mục tiêu cụ thể (chất lượng, môi trường, tài chính)
 3. Để khám phá các cơ hội cải tiến
 4. Để đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định
 5. Để cung cấp phản hồi cho Quản lý hàng đầu

Quy trình đánh giá nội bộ iso 9001:2015 cho Doanh Nghiệp

Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 bất kì một doanh nghiệp nào thì quá trình đánh giá nội bộ là hoạt động quan trọng cần thực hiện. Đây cũng là công việc được nêu trong điều khoản 9.2 của bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Trong bài viết này KNA sẽ chia sẻ cho bạn quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO một cách cụ thể để bạn và doanh nghiệp bạn nắm rõ.

Quy trình kiểm soát tài liệu theo ISO

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO

Đánh giá nội bộ theo quy định của ISO 9001:2015

Theo điều 9.2 Về đánh giá nội bộ thì Doanh nghiệp phải tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ theo những khoảng thời gian được hoạch định để cung cấp thông tin về việc hệ thống quản lý chất lượng có hay không:

 1. a ) tương thích với :
 2. i ) những nhu yếu của chính doanh nghiệp so với mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng của mình ;
 3. ii ) những nhu yếu của tiêu chuẩn này ;
 4. b ) được triển khai và duy trì một cách hiệu lực thực thi hiện hành .

Theo đó trong quá trình áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) Theo ISO 9001:2015 thì doanh nghiệp cần định kì họp đánh giá nội bộ.

Mục đích của đánh giá nội bộ

Việc đánh giá nội bộ là việc làm không hề thiếu nếu doanh nghiệp bạn muốn vận dụng và duy trì một mạng lưới hệ thống ISO 9001 : 2015 có hiệu suất cao. Công việc này sẽ giúp cho tổ chức triển khai của bạn :

 • Xác định mức độ tương thích của mạng lưới hệ thống hoặc một phần của mạng lưới hệ thống quản trị so với chuẩn mực đánh giá
 • Đánh giá năng lực củahệ thống quản lý chất lượng isonhằm đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của pháp luật, các yêu cầu khác…

 • Đánh giá hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống quản trị trong việc cung ứng những tiềm năng đã kiến thiết xây dựng
 • Chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị cho bên đánh giá thứ ba
 • Duy trì nhận thức về mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng
 • Đáp ứng nhu yếu của những tổ chức triển khai

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Do là việc làm định kì quan trọng cần cả mạng lưới hệ thống những phòng ban bắt tay vào tạo ra sự sẽ được chia ra những bước đơn cử cho việc làm đánh giá nội bộ đến từng phòng ban. Tùy vào đặc thù việc làm của từng phòng ban nhưng nhìn chung sẽ có những hoạt động giải trí lập kế hoạch, xác lập, thực thi một cách đồng nhất và được trấn áp. Nếu thiếu đi những yếu tố này ; hoạt động giải trí đánh giá chỉ là một sự tiêu tốn lãng phí về thời hạn và nguồn lực .

Bước 1: Lập kế hoạch đánh giá nội bộ

Đây là bước tiên phong của bất kỳ một cuộc đánh giá nào. Doanh nghiệp cần xác lập vừa đủ 3 yếu tố sau :

 • Xác định những nhu yếu của tổ chức triển khai và những thông tin đúng chuẩn cho nguồn vào của quy trình .
 • Xác định tính khả thi của cuộc đánh giá
 • Xác định nguồn lực cung ứng cho quy trình đánh giá .

Ngoài ra cần xác lập những yếu tố như lịch đánh giá / tần xuất đánh giá, những khu vực đánh giá và những yếu tố về nhân sự đổi khác và những lỗi sai sau khi đánh giá .
Việc lên kế hoạch đơn cử sẽ giúp chương trình đánh giá nội bộ iso 9001 : 2015 diễn ra nhanh gọn và hiệu suất cao. Các đánh giá viên sẽ đi theo trình tự đơn cử được lập sẵn nhằm mục đích bảo vệ quy trình đánh giá được diễn ra một cách suôn sẻ .

Bước 2: Chuẩn bị cho cuộc đánh giá

Thông thường việc làm sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc đánh giá nội bộ mạng lưới hệ thống QLCL theo ISO 9001 sẽ diễn ra theo 3 mục :

a/ Trao đổi với người/ phòng ban được đánh giá về thời gian đánh giá viên đến làm việc.

Thông thường khi thao tác với bên được đánh giá đánh giá viên sẽ báo trước nhằm mục đích tránh việc kiểm tra bất chợt gây tâm ý thụ động và sẽ mang lại hậu quả xấu đi cho buổi thao tác với bên được đánh giá .
Hoạt động đánh giá ở đây là hoạt động giải trí thực tiễn nhằm mục đích hình thành một văn hóa truyền thống nâng cấp cải tiến. Phòng ban được đánh giá có quy trình dữ thế chủ động xắp xếp việc làm sẽ có sự chuẩn bị sẵn sàng chu đáo và không hình thành thái độ chống chế hay lấp liếm hoạt động giải trí đánh giá .

b/ Xem xét trước tài liệu mô tả những quá trình được phân công đánh giá

đây là việc làm nên làm vì sẽ tạo thế dữ thế chủ động cho đánh giá viên xác lập được những câu hỏi dành cho bên được đánh giá và tương hỗ việc đảm nhiệm hiểu những câu vấn đáp. Đọc trước những tài liệu còn giúp đánh giá viên phân biệt được những nhu yếu quan trọng ; những điểm có biến hóa về bộ phận / nhân sự đảm nhiệm so với mẫu sản phẩm và quy trình .

c/ Chuẩn bị bảng câu hỏi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

Cần chuẩn bị các bảng câu hỏi đánh giá và chỉnh sửa chúng dựa trên các tài liệu đánh giá nội bộ ISO 9001 2015 mà đánh giá viên sẽ xem xét được lập ra một cách đầy đủ. Công việc này giúp các đánh giá viên có thể xác định được các câu hỏi nhằm tránh mát thời gian đồng thời giúp đảm bảo việc đánh giá được thực hiện trong phạm vi được xác định. Thông thường chuẩn bị câu hỏi sẽ có một bảngchecklist đánh giá nội bộ iso 9001:2015 đi kèm.

Bước 3: Thực hiện hoạt động đánh giá

Thông thường hoạt động đánh giá sẽ diễn ra theo một trình tự như sau:

 • Họp mở màn
 • Xem xét tài liệu khi triển khai đánh giá
 • tin tức trong lúc đánh giá
 • Phân công vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quan sát
 • Thu thập và xác nhận thông tin
 • Chuẩn bị tác dụng đánh giá
 • Họp kết thúc

Cuộc họp khai mạc : Đây là quy trình bắt đầu nhưng cũng không kém phần quan trọng cho hàng loạt cuộc đánh giá. Khi họp khai mạc đánh giá nội bộ sẽ nhằm mục đích làm rõ những quy trình sẽ được đánh giá, thời hạn đánh giá và những cá thể mà đánh giá viên muốn phỏng vấn và thao tác. Việc đến một bộ phận và khởi đầu đánh giá ; mà không có một vài điểm nhận xét khởi đầu và thủ tục chào hỏi ; chỉ làm tăng sự căng thẳng mệt mỏi và năng lực tạo khoảng cách với những người hoàn toàn có thể tương hỗ một cuộc đánh giá hiệu suất cao .

Danh mục tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015

Lập một báo cáo kết quả đánh giá nội bộ iso 9001:2015 đầy đủ và có ý nghĩa

Báo cáo đánh giá cần bộc lộ được một cách tổng quát và khách quan về thực trạng của tổ chức triển khai được đánh giá. Báo cáo cần đề cập đến những thông lệ tốt được ghi nhận ; những rủi ro đáng tiếc nhận thấy được và những yếu tố đã được phát hiện. Một báo cáo giải trình đánh giá nội bộ mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng nên gồm có những nội dung sau :

 • Ngày đánh giá

 • Liệt kê các khu vực được đánh giá:điều này đặc biệt quan trọng trong trường hợp tổ chức có nhiều địa điểm hoạt động.

 • Tiêu chuẩn sử dụng:với đánh giá bên thứ ba, tiêu chuẩn sử dụng thường là tiêu chuẩn vềhệ thống quản lý chất lượng ISO9001, ISO/TS 16949, ISO 13485 … Trong đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng; tiêu chuẩn đánh giá thường là một danh mục các tài liệu nội bộ liên quan để hoạt động được đánh giá như thủ tục, hướng dẫn và các biểu mẫu….

 • Trưởng đoàn đánh giá mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng và thành viên : nếu chỉ có một đánh giá viên thực thi thì người này đồng thời là trưởng phi hành đoàn .
 • Danh sách các cá nhân được phỏng vấn:giúp đánh giá viên cung cấp bằng chứng khách quan rằng mình đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quá trình đánh giá.

 • Các điểm không phù hợp:khi báo cáo những gì không phù hợp; điều quan trọng là phải đảm bảo nội dung đầy đủ và rõ ràng như: sự không phù hợp thực tế là gì?, các bằng chứng nào được sử dụng để kết luận đó là một điểm không phù hợp?… Một báo cáo sự không phù hợp được liên kết tốt cần cung cấp đủ sự rõ ràng và định hướng để người phụ trách quá trình có thể sử dụng để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ và lập được một phương án hành động khắc phục thích hợp.

 • Nhận xét và đưa ra cơ hội cải tiến:cũng như với các điểm không phù hợp; các điểm nhận xét cũng nên được gắn với những yêu cầu cụ thể; để giảm thiểu sự hiểu lầm rằng đó chỉ đơn gian là ý tưởng mà đánh giá viên nghĩ ra.

Việc triển khai đánh giá nội bộ được thực thi theo những kinh nghiệm tay nghề của đánh giá viên. Cần bảo vệ những thông tin mà chỉ huy nhận được là đúng mực và phản ánh đúng thực trạng đang có của tổ chức triển khai .

Bước 5: Hoàn tất đánh giá

Bước 6: Hoạt động theo dõi sau đánh giá

6 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẦN CÓ

 • Nguyên tắc 1: Tính toàn vẹn: nền tảng của tính chuyên nghiệp

 • Nguyên tắc 2: Trình bày trung thực: Nghĩa vụ báo cáo trung thực và chính xác

 • Nguyên tắc 3: Đánh giá chuyên nghiệp: Có trách nhiệm và có suy xét trong đánh giá

 • Nguyên tắc 4: Bảo mật: Bảo mật thông tin có được trong quá trình đánh giá

 • Nguyên tắc 5: Độc lập: Cơ sở cho tính công bằng của cuộc đánh giá và tính khách quan của kết luận đánh giá

 • Nguyên tắc 6: Tiếp cận dựa trên bằng chứng: Phương pháp hợp lý để đạt được kết luận đánh giá đáng tin cậy.

Chính sách đánh giá nội bộ

Thông thường, cấp chỉ huy sẽ kiến thiết xây dựng chủ trương đánh giá nội bộ, hướng dẫn lập kế hoạch, tổ chức triển khai, phối hợp và triển khai những hoạt động giải trí đánh giá nội bộ một cách hiệu suất cao để đạt được những tiềm năng đã đặt ra cho đánh giá nội bộ

 • Trưởng nhóm thực thi họp khai mạc và họp kết thúc trước và sau khi đánh giá nội bộ .
 • Trưởng phòng ban bên được đánh giá có nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia cuộc họp khai mạc và kết thúc .
 • Đánh giá viên lập kế hoạch đánh giá địa thế căn cứ vào thực trạng và tầm quan trọng của quy trình và khu vực được đánh giá cũng như tác dụng đánh giá lần trước .
 • Các đánh giá viên phải được giảng dạy và độc lập với hoạt động giải trí được đánh giá .
 • Đại diễn chỉ huy theo dõi, giám sát việc lập kế hoạch, thực thi đánh giá nội bộ .

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Việc đào tạo và giảng dạy đánh giá viên nội bộ là một quy trình cần và nên làm trong việc làm đánh giá nội bộ định kì của tổ chức triển khai. Có nhiều quy trình tiến độ khác nhau trong đào tạo và giảng dạy, đơn cử :
Giai đoạn 1 : Hiểu những nguyên tắc về quản trị

Hiểu và diễn giải các yêu cầu củatiêu chuẩn ISO 9001

Giai đoạn 2 : Hiểu được những hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống quản trị trong tổ chức triển khai
Giai đoạn 3 : Đào tạo đánh giá nội bộ
Hướng dẫn, quan sát hoặc giám sát

Trên đây là những thông tin tổng quan về chương trình đánh giá nội bộ iso 9001:2015KNA CERT đã tổng hợp và cung cấp tới cho quý doanh nghiệp.

 • Thông tin liên hệ ghi nhận ISO 9001 : 2015:Công ty TNHH Chứng Nhận KNA

 • Trụ sở chính:Tầng 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

 • Chi Nhánh:Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

 • Tell:093.2211.786 – 02438.268.222

 • Email:Website:

  www.knacert.com.vn

Chia sẻ

Đánh giá nội bộ là gì?

Đánh giá là gì ? Theo ISO 9000 : 2015, đánh giá được hiểu là quy trình có mạng lưới hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu được dẫn chứng và xem xét đánh giá chúng một cách khách quan nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai những chuẩn mực đánh giá .Quá trình đánh giá mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng được chia làm 3 loại. Đây là 3 hình thức kiểm tra năng lượng quản trị chất lượng của một đơn vị chức năng doanh nghiệp .

Nếu như đánh giá bên thứ 2 (đánh giá của khách hàng) giúp doanh nghiệp xác định được khả năng đáp ứng hay mức độ hài lòng so với nhu cầu mong muốn của sản phẩm. Và đánh giá bên thứ 3 (đánh giá từ tổ chức chứng nhận) nhằm đạt được giấy chứng nhận thì đánh giá nội bộ (đánh giá bên thứ 1) giúp doanh nghiệp tự đánh giá hệ thống của mình với mục đích tuyên bố hệ thống của mình phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, đồng thời xem xét việc thực hiện đã đi đúng tiến độ, kế hoạch đề ra hay chưa.

Đánh giá nội bộ ISO 9001 là một trong những hoạt động không thể thiếu của doanh nghiệp. Đây được xem là công cụ giúp hệ thống quản lý chất lượng đạt hiệu quả, hoàn thiện và duy trì được hiệu lực chứng nhận.

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận