Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_options`

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Tin tức, đọc báo, sự kiện

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương – Tin tức, đọc báo, sự kiện

Bởi tuhocmoithu
05/11/2018 | 1924Xác định việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là một trong những giải pháp quan trọng góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ; là cơ sở để những cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong chỉ huy, quản lý và điều hành và triển khai trách nhiệm ; đây cũng là địa thế căn cứ để thực thi tốt những nội dung về công tác làm việc cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, do đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, nhiệm kỳ năm ngoái – 2020 đã xác lập “ Nâng cao vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên trong những cơ quan Trung ương trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm ” là một trong 05 phương phướng phấn đấu của nhiệm kỳ .

Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 02 chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2017

Thực tế cho thấy trong những năm vừa mới qua, công tác làm việc đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối ngày càng được triển khai có nền nếp và chất lượng. Hằng năm, trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời phát hành hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá thể và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ; nội dung, tiêu chuẩn xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đã được lượng hóa đơn cử tương thích với tình hình đặc thù của những tổ chức đảng trong Khối, góp thêm phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Công tác chỉ huy đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được những cấp ủy thường trực chăm sóc, sâu xa từ kiến thiết xây dựng kế hoạch tiến hành, cụ thể hóa những nội dung, giải pháp đánh giá, phân loại chất lượng so với từng mô hình tổ chức đảng và đảng viên ; quá trình và chiêu thức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng như việc thẩm định và đánh giá hiệu quả đánh giá, phân loại được triển khai ngặt nghèo và tráng lệ hơn. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã dựa trên hiệu quả kiểm điểm tập thể và cá thể, chất lượng hoạt động giải trí của những tổ chức trong mạng lưới hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị chức năng, hiệu quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực thi Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị và coi trọng quan điểm tham gia góp ý của những đoàn thể chính trị – xã hội, quan điểm nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú .
Tuy nhiên, qua trong thực tiễn trong quy trình kiểm điểm tập thể, cá thể và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng vẫn còn những sống sót, hạn chế như : Công tác tự đánh giá, xếp loại của một vài cấp ủy cơ sở chưa ngặt nghèo, chưa phản ánh đúng thực ra hiệu quả triển khai trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng nên phải kiểm soát và điều chỉnh tác dụng sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thẩm định và đánh giá ; việc đánh giá mức độ hoàn thành xong chỉ tiêu trách nhiệm chính trị của những cơ quan, đơn vị chức năng và xếp loại của những tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm nên có ảnh hưởng tác động đến quá trình ; niềm tin đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế bộc lộ qua việc ngại góp ý … Công tác thiết kế xây dựng và nhân rộng những nổi bật tiên tiến và phát triển, những tấm gương trong công tác làm việc, học tập, lao động chưa được chăm sóc liên tục, chưa gắn công tác làm việc thi đua, khen thưởng với triển khai trách nhiệm được giao, do đó việc tổ chức, thiết kế xây dựng, học tập những nổi bật tiên tiến và phát triển còn hạn chế .
Kết quả đơn cử được biểu lộ rõ nét qua năm 2017 như sau :
Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng : Tính đến ngày 31/12/2017 toàn Đảng bộ Khối có 537 đảng bộ cơ sở, số đảng bộ cơ sở được đánh giá, phân loại chất lượng là 532 đảng bộ ( 99 %, giảm 0,77 % so với năm năm nay ) ; số chưa đánh giá chất lượng là 05 đảng bộ do mới xây dựng. Kết quả đơn cử như sau : số đảng bộ cơ sở trong sáng, vững mạnh là 345 đảng bộ ( 64,85 %, giảm 5,58 % so với năm năm nay ) ; trong đó, đảng bộ cơ sở trong sáng, vững mạnh tiêu biểu vượt trội là 104 đảng bộ ( 30,14 %, giảm 1,59 % so với năm năm nay ) ; số đảng bộ cơ sở hoàn thành xong tốt trách nhiệm là 169 đảng bộ ( 31,76 %, tăng 5,57 % so với năm năm nay ) ; số đảng bộ cơ sở triển khai xong trách nhiệm là 17 đảng bộ ( 3,2 %, tăng 0,49 % so với năm năm nay ) ; số đảng bộ cơ sở yếu kém là 01 đảng bộ ( 0,19 %, giảm 0,26 % so với năm năm nay ) ; tính đến ngày 31/12/2017 toàn Đảng bộ Khối có 528 chi bộ cơ sở, số chi bộ cơ sở được đánh giá chất lượng là 526 chi bộ ( đạt 99,62 % ), số chi bộ cơ sở chưa được đánh giá chất lượng là 02 chi bộ ( chiếm 0,38 % ) do mới xây dựng. Kết quả đơn cử như sau : số chi bộ cơ sở trong sáng, vững mạnh là 292 chi bộ ( 55,51 %, giảm 4,75 % so với năm năm nay ) ; trong đó, số chi bộ cơ sở trong sáng, vững mạnh tiêu biểu vượt trội là 47 chi bộ ( 16,1 %, giảm 5,6 % so với năm năm nay ) ; số chi bộ cơ sở hoàn thành xong tốt trách nhiệm là 218 chi bộ ( 41,44 %, tăng 5,03 % so với năm năm nay ) ; số chi bộ cơ sở triển khai xong trách nhiệm là 15 chi bộ ( 2,85 %, tăng 0,57 % so với năm năm nay ) ; số chi bộ cơ sở yếu kém là 01 chi bộ ( 0,19 %, năm năm nay không có chi bộ cơ sở yếu kém ). Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ thường trực : Tính đến ngày 31/12/2017 Đảng bộ Khối có 5.133 chi bộ thường trực, số chi bộ được đánh giá chất lượng là 5.044 chi bộ ( đạt 98,27 % ), số chi bộ chưa được đánh giá chất lượng là 89 chi bộ ( chiếm 1,73 % ) do 87 chi bộ mới xây dựng và 02 chi bộ đang chờ Kết luận kiểm tra. Kết quả đơn cử như sau : số chi bộ thường trực đạt trong sáng, vững mạnh là 2.879 chi bộ ( 57,08 %, giảm 5,72 % so với năm năm nay ) ; trong đó, số chi bộ trong sáng, vững mạnh tiêu biểu vượt trội là 611 chi bộ ( 21,22 %, tăng 0,99 % so với năm năm nay ) ; số chi bộ thường trực hoàn thành xong tốt trách nhiệm là 2.003 chi bộ ( 39,71 %, tăng 6,8 % so với năm năm nay ) ; số chi bộ thường trực triển khai xong trách nhiệm là 155 chi bộ ( 3,07 %, giảm 0,29 % so với năm năm nay ) ; số chi bộ thường trực yếu, kém là 07 chi bộ ( 0,14 %, giảm 0,05 % so với năm năm nay ) .
Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên : Tính đến ngày 31/12/2017 tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối là 69.163 đảng viên ; số đảng viên được miễn đánh giá chất lượng ( được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt đảng và chuyển hoạt động và sinh hoạt đảng trong thời điểm tạm thời đến đảng bộ khác ) là 347 đảng viên ; số đảng viên chưa được đánh giá chất lượng ( do nghỉ ốm, đi công tác làm việc xa, đảng viên dự bị mới kết nạp dưới 6 tháng … ) là 1.156 đảng viên ; tổng số đảng viên đã được đánh giá chất lượng là 67.660 đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại như sau : Đảng viên triển khai xong xuất sắc trách nhiệm là 8.253 đảng viên ( 14,6 % ) ; đảng viên triển khai xong tốt trách nhiệm là 56.561 đảng viên ( 83,6 % ) ; đảng viên hoàn thành xong trách nhiệm là 2.670 đảng viên ( 3,9 % ) ; đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm là 176 đảng viên ( 0,3 % ) .

Từ những kinh nghiệm rút ra qua triển khai thực hiện trong những năm qua, để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, thời gian tới các cấp ủy trực thuộc cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, liên tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Trong tổ chức kiểm điểm cần phát huy dân chủ của cá thể, vai trò của những tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị chức năng trong tham gia thiết kế xây dựng tổ chức Đảng, góp phần quan điểm, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chức năng .
Hai là, tăng cường công tác làm việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ gắn liền với việc tăng cường “ Việc học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ” và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) “ Tăng cường kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ ”, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, qua đó phát huy ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong góp ý thiết kế xây dựng cho chiến sỹ, đồng nghiệp, kiến thiết xây dựng tổ chức đảng nơi mình hoạt động và sinh hoạt .
Ba là, thực thi trang nghiêm việc phân công trách nhiệm đảng viên, trong đó cần phân công cụ thể trách nhiệm của đảng viên ngay từ đầu năm để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm .
Bốn là, nắm vững và triển khai trang nghiêm những nội dung, chiêu thức, nhu yếu, tiêu chuẩn đánh giá, quy trình tiến độ đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên .

Năm là, xây dựng khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với từng loại hình chi bộ theo các mức độ (chia thang điểm cụ thể để phân loại tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm.

Sáu là, tăng cường, thực thi tốt hơn công tác làm việc kiểm tra, giám sát ở đơn vị chức năng mình. Cấp ủy những cấp phải tiếp tục tăng cường chỉ huy, chỉ huy kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại so với tập thể và cá thể những tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Chỉ đạo những tổ chức cơ sở đảng trong kiểm điểm phải triển khai trang nghiêm tự phê bình và phê bình, có kế hoạch và giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm .
Thực hiện tốt công tác làm việc đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm có ý nghĩa rất quan trọng ; vì nếu triển khai không tốt sẽ đánh giá không đúng thực ra, rơi vào hình thức, giảm sút niềm tin phấn đấu của đảng viên và tổ chức đảng. Với việc triển khai đồng điệu những giải pháp nêu trên, tin cậy rằng công tác làm việc đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm ở Đảng bộ Khối sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, phản ánh thực ra hiệu quả thực thi trách nhiệm của từng đảng viên và từng tổ chức đảng, qua đó góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. / .

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

You may also like

Để lại bình luận