Hiện nay, giáo viên nghỉ thai sản xếp loại gì?

Bởi tuhocmoithu

Việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức được thực hiện hằng năm. Căn cứ nội dung đánh giá sẽ phân loại dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Đối với viên chức nữ sẽ có thời gian nghỉ thai sản. Vậy trường hợp là giáo viên, trong năm nghỉ thai sản sẽ được xếp loại gì?

Câu hỏi: Tôi là giáo viên cấp 2, tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản. Tôi muốn biết giáo viên nghỉ thai sản xếp loại gì trong đánh giá, xếp loại cuối năm?

Các mức xếp loại giáo viên hiện nay

Theo pháp luật tại Điều 42 Luật viên chức 2010 ; Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định 90/2020 của nhà nước việc phân loại đánh giá viên chức như sau :

(Áp dụng với viên chức không giữ chức vụ quản lý)

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Đáp ứng những nhu yếu về : Chính trị tư tưởng ; Đạo đức, lối sống ; Tác phong, lề lối thao tác ; Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đúng quá trình, chất lượng, hiệu suất cao cao
– Có tối thiểu 50 % trách nhiệm triển khai xong vượt mức .

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Đáp ứng những nhu yếu về : Chính trị tư tưởng ; Đạo đức, lối sống ; Tác phong, lề lối thao tác ; Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật
– Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đúng quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao .

Hoàn thành nhiệm vụ

– Đáp ứng những nhu yếu về : Chính trị tư tưởng ; Đạo đức, lối sống ; Tác phong, lề lối thao tác ; Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

– Hoàn thành các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

– Có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Khi có một trong những tiêu chuẩn :
– Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền
– Có trên 50 % những tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm, việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quá trình, chất lượng, hiệu suất cao ;
– Có hành vi vi phạm trong thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá .

giao vien nghi thai san xep loai gi

Giáo viên nghỉ thai sản xếp loại gì?

Điều 2 Nghị định 90/2020 pháp luật cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý thì tác dụng xếp loại chất lượng trong năm là hiệu quả xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác thực tiễn của năm đó .
Tại thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt do nghỉ chính sách thai sản ; giáo viên có nghĩa vụ và trách nhiệm làm báo cáo giải trình tự đánh giá, nhận mức xếp loại tác dụng công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao, gửi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng đang công tác làm việc để triển khai việc đánh giá, xếp loại .
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải địa thế căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và tác dụng thực thi trách nhiệm, biểu lộ trải qua việc làm, mẫu sản phẩm đơn cử .

Bên cạnh đó, nguyên tắc đánh giá phải khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý.

Ngoài ra, giáo viên có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Giáo viên nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng –  dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức theo pháp luật tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên .

Như vậy, khi giáo viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó. Tùy vào mức độ hoàn thành công việc, sẽ được xếp loại theo quy định nêu trên.

Trên đây là giải đáp về giáo viên nghỉ thai sản xếp loại gì? Nếu còn có vướng mắc, bạn đọc có thể gửi thêm câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất.

You may also like

Để lại bình luận