Câu 3: Đánh giá chung về công lao to lớn của anh hùng dân tộc ta ở thế kỉ X-XlI ?(Ngô Quyền , Đinh Bộ Lĩnh , Lê Hoàn , L…

Bởi tuhocmoithu

50. Hình ảnh “Cờ lau tập trận” là nói về nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

A. Mai Thúc Loan. B. Phùng Hưng. C. Ngô Quyền. D. Đinh Bộ Lĩnh .

 

51. Công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh với nước ta là

A. đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất quốc gia .B. dẹp “ loạn 12 sứ quân ”, thống nhất quốc gia .C. đánh thắng giặc ngoại xâm, kiến thiết xây dựng nền độc lập, thống nhất quốc gia .D. phá bỏ nền thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc .

52. Ngô Quyền không duy trì chính quyền của họ Khúc vì

A. chính quyền sở tại họ Khúc về danh nghĩa vẫn thuộc nhà Đường .B. muốn tăng trưởng quốc gia thành một vương quốc độc lập .C. Ngô Quyền muốn kiến thiết xây dựng một chính quyền sở tại cao hơn thời họ Khúc .D. không muốn tự nhận mình là tiết độ sứ của chính quyền sở tại phương Bắc .

53. Dưới thời Ngô Quyền, kinh đô nước ta đặt ở

A. Hoa Lư. B. Cổ Loa. C. Thăng Long. D. Mê Linh .

54. Khi Ngô Quyền mất, quyền lực tập trung vào tay ai?

A. Ngô Xương Ngập. B. Dương Tam Kha. C. Ngô Xương Xí. D. Ngô Xương Văn .

 

56. Cơ sở kinh tế chủ yếu của chế độ phong kiến là

A. thương nghiệp. B. lâm nghiệp. C. thủ công nghiệp. D. nông nghiệp .

57. Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?

A. Nho giáo.                  B. Đạo giáo.   C. Phật giáo.     D. Thiên chúa giáo.

 

58. Loại chữ nào xuất hiện sớm và phổ biến nhất ở Ấn Độ?

A. Chữ tượng hình. B. Chữ tượng ý. C. Chữ Hin-đu. D. Chữ Phạn .

59. Ý nào sau đây phản ánh đúng tình hình các nước Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVIII?

A. Bước vào thời kì suy yếu và bị biến thành thuộc địa của thực dân phương TâyB. Phát triển thịnh vượng rồi bị suy yếu dần .C. Một số nước nhỏ suy yếu, nhưng Thailand, Campuchia tăng trưởng mạnh .D. Bước vào thời kì khủng hoảng cục bộ trong thời điểm tạm thời sau đó lại được phục sinh và tăng trưởng

60. Thế nào là chính sách “ngụ binh ư nông”?

A. Cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều động

B. Cho toàn bộ quân địa phương về quê sản xuất, khi cần sẽ điều động

C. Cho cấm quân luân phiên nhau về sản xuất, khi cần trình sẽ điều độngD. Cho những quân sĩ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất

 

You may also like

Để lại bình luận