Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo quy định năm 2022

Bởi tuhocmoithu

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh là gì ? Nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo lao lý năm 2022 ? Cùng Luật sư X khám phá về yếu tố này qua bài viết dưới đây .

Mục Lục

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

Năng lực là năng lực phân phối một cách hiệu suất cao những nhu yếu phức tạp trong một toàn cảnh đơn cử ; theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 : Năng lực là thuộc tính cá thể được hình thành, phát triển nhờ năng lực sẵn có và quy trình học tập, rèn luyện, được cho phép con người kêu gọi tổng hợp những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và những thuộc tính cá thể khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … triển khai thành công xuất sắc một loại hoạt động giải trí nhất định, đạt tác dụng mong ước trong những điều kiện kèm theo đơn cử .
Đổi mới kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập theo khuynh hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào năng lực vận dụng phát minh sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng khác nhau .

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh là gì?

Đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa. Đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các môn học và hoạt động giáo dục theo quá trình hay ở mỗi giai đoạn học tập chính là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học về kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học sinh.

Xét về thực chất thì không có xích míc giữa đánh giá năng lực và đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng. Để chứng tỏ học sinh có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo thời cơ cho học sinh được xử lý yếu tố trong trường hợp mang tính thực tiễn. Khi đó học sinh vừa phải vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm tay nghề của bản thân thu được từ những thưởng thức bên ngoài nhà trường ( mái ấm gia đình, hội đồng và xã hội ) để xử lý yếu tố của thực tiễn. Như vậy, trải qua việc triển khai xong một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, người ta hoàn toàn có thể đồng thời đánh giá được cả năng lực nhận thức, kĩ năng thực thi và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không trọn vẹn phải dựa vào chương trình giáo dục của từng môn học như đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, bởi năng lực là tổng hóa, kết tinh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức, … được hình thành từ nhiều môn học, nghành học tập khác nhau, và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người .

Nội dung đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo quy định năm 2022Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo quy định năm 2022

 • Nhiều bài kiểm tra đa dạng (giấy, thực hành, sản phẩm dự án, cá nhân, nhóm…) trong suốt quá trình học tập
 • Nhấn mạnh sự hợp tác
 • Quan tâm đến đến phương pháp học tập, phương pháp rèn luyện của học sinh
 • Chú trọng vào quá trình tạo ra sản phẩm, chú ý đến ý tưởng sáng tạo, đến các chi tiết của sản phẩm để nhận xét
 • Tập trung vào năng lực thực tế và sáng tạo
 • Giáo viên và học sinh chủ động trong đánh giá, khuyến khích tự đánh giá và đánh giá chéo của học sinh
 • Đánh giá phẩm chất của học sinh toàn diện, chú trọng đến năng lực cá nhân, khuyến khích học sinh thể hiện cá tính và năng lực bản thân

Định hướng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

 • Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực tập trung vào các định hướng sau:
 • Chuyển từ chủ yếu đánh giá kết quả học tập cuối môn học, khóa học (đánh giá tổng kết) nhằm mục đích xếp hạng, phân loại sang sử dụng các loại hình thức đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ sau từng chủ đề, từng chương nhằm mục đích phản hồi điều chỉnh quá trình dạy học (đánh giá quá trình);
 • Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của người học. Tức là chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức, … sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các năng lực tư duy bậc cao như tư duy sáng tạo;
 • Chuyển đánh giá từ một hoạt động gần như độc lập với quá trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào quá trình dạy học, xem đánh giá như là một phương pháp dạy học;
 • Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá: sử dụng các phần mềm thẩm định các đặc tính đo lường của công cụ (độ tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị) và sử dụng các mô hình thống kê vào xử lý phân tích, lý giải kết quả đánh giá.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề “Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh theo quy định năm 2022”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất…của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Tiến hành đánh giá kết quả học tập môn học theo hướng phát triển năng lực theo công đoạn cơ bản nào? Tiến hành đánh giá hiệu quả học tập môn học theo ba quy trình cơ bản là tích lũy thông tin, nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin, xác nhận tác dụng học tập và ra quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí dạy, hoạt động học. Có sự mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức, kĩ năng không? Xét về thực chất thì không có xích míc giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

You may also like

Để lại bình luận