Vai trò phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Bởi tuhocmoithu

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác đã nhìn thấy sức mạnh to lớn của phụ nữ đối với cách mạng và cũng chính Bác là người tiếp thêm sức mạnh cho chị em vùng dậy đấu tranh, giành độc lập dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trên khắp cả nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống xâm lược Pháp và Mỹ nhiều chị em đã tham gia kháng chiến và làm tròn trọng trách cách mạng mà Đảng và Nhà nước giao phó. Chị em là cán bộ lãnh đạo, là anh hùng, chiến sĩ thi đua trong lao động và chiến đấu, hàng triệu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng vạn, hàng nghìn anh hùng, liệt sĩ là nữ mà tên tuổi của họ còn ghi mãi trong sử vàng dân tộc. Trong thư gửi Phụ nữ nhân dịp kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Quốc tế Phụ nữ ngày 8-3-1952, Bác khẳng định: Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng… Những phụ nữ chân yếu tay mềm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” đã góp phần không nhỏ đem đến thắng lợi “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Ngày nay, trước sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng vươn lên khẳng định vị trí người làm chủ xã hội, thiên nhiên, gia đình và bản thân. Trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế, xây dựng gia đình văn hóa mới đều có và ngày càng nhiều phụ nữ tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực, đạo đức con người mới. Vị thế và vai trò người phụ nữ ngày càng nâng cao. 

Trong thời đại mới, người phụ nữ không chỉ bó buộc trong gia đình, thực hiện trọn vẹn thiên chức làm vợ, làm mẹ mà người phụ nữ đã và đang bước ra ngoài xã hội, cùng một lúc thực hiện hài hòa hai vai việc nhà, việc nước để vừa có cơ hội phát triển cho bản thân, vừa bảo toàn hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, đòi hỏi người phụ nữ hiện đại cần biết cách cân bằng trách nhiệm gia đình với việc tham gia các hoạt động kinh tế ngoài xã hội. Quan niệm về  sự “đảm đang” của người phụ nữ ngày nay cũng cần được đổi mới, Đảm đang ở đây không còn là tự mình cáng đáng hết mọi việc, mà quan trọng hơn là cần biết cách sắp xếp, biết cách tổ chức tốt cuộc sống, hài hòa việc gia đình với việc xã hội. Điều đó đòi hỏi người phụ nữ hôm nay có tri thức nhiều hơn, được độc lập về kinh tế nhiều hơn, và đồng thời cũng biết cách tạo ảnh hưởng của bản thân đối với các thành viên trong gia đình rõ nét hơn. Và hơn hết, người phụ nữ hiện đại cần biết tổ chức cuộc sống gia đình để tự tạo điều kiện tham gia hoạt động xã hội cho bản thân, khẳng định vị trí của mình ngoài xã hội. Đồng thời người phụ nữ hiện đại cũng cần phải biết gắn kết sợi dây tình cảm của các thành viên gia đình, là người biết lấy các giá trị bền vững của gia đình truyền thống làm nền tảng để tiếp nhận những giá trị mới làm cho gia đình phát triển hơn và hạnh phúc hơn.

Trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước, nhiều cơ hội mới đang mở ra cho sự phát triển của phụ nữ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng, là động lực, cơ hội tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập nâng cao trình độ, mở rộng môi trường hoạt động, tham gia nhiều hơn vào kinh tế thị trường, khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng tiềm ẩn nhiều thách thức và tác động tiêu cực mà phụ nữ cần phải vượt qua đó là trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tri thức khoa học công nghệ; có ý thức cầu tiến, độc lập, dám nghĩ, dám làm, tin vào quyết tâm và khả năng thành công của mình; vượt qua định kiến giới; quan tâm chăm sóc sức khỏe; tích cực tham gia các hoạt động xã hội…, có như vậy mới nắm bắt được cơ hội để phát triển bản thân, khẳng định vị trí của mình cả trong gia đình và ngoài xã hội.

Và điều quan trọng là để có thể khẳng định và phát huy vai trò của mình thì chính bản thân người phụ nữ phải ý thức được đầy đủ vai trò về giới của mình, từ đó mới có thể nắm bắt được những cơ hội, mạnh mẽ khẳng định vị thế trong xã hội. Với vai trò, vị trí của mình, người phụ nữ đã và đang làm lên tượng đài đẹp nhất, thiêng liêng nhất về người mẹ, người phụ nữ mọi thời đại.


Hội LHPN tặng quà cho thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập

Hội LHPN trao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo

Phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động thể thao

You may also like

Để lại bình luận