Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam

Bởi tuhocmoithu
Ảnh minh họa. Nguồn : internet

Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam

Công cuộc thay đổi của Việt Nam khởi đầu từ năm 1986. Từ thời gian này, Việt Nam triển khai chủ trương lôi cuốn vốn FDI để tăng trưởng kinh tế-xã hội. Thực tiễn cho thấy, với chủ trương Open, khuyến mại can đảm và mạnh mẽ mà lượng vốn FDI vào Việt Nam liên tục có sự tăng trưởng, góp thêm phần đưa nền kinh tế Việt Nam khởi sắc .

Hiện nay, Việt Nam đã ra khỏi danh sách các nền kinh tế chậm phát triển và vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy vậy, vẫn còn có những quan điểm khác nhau khi đánh giá vai trò của FDI đối với nền kinh tế. Có ý kiến cho rằng, FDI đóng vai trò quan trọng, giúp phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng, càng thu hút FDI càng thua thiệt (thiệt hại từ ô nhiễm môi trường do FDI, thất thoát do chuyển giá, trả công lao động rẻ cho nhân lực Việt Nam…).

Tổng quyền lợi do FDI mang lại và thất thoát giá trị do FDI gây ra cũng chưa được đo lường và thống kê. Trong toàn cảnh đó, tác giả triển khai điều tra và nghiên cứu yếu tố hiệu suất cao kinh tế của FDI, vai trò của FDI so với nền kinh tế Việt Nam và đề xuất kiến nghị những giải pháp cần triển khai để phát huy vai trò của FDI trong những năm tới .

Lý thuyết về vai trò và phân tích vai trò của FDI đối với nền kinh tế

Trên khoanh vùng phạm vi quốc tế, nhiều nghiên cứu và điều tra cho thấy, FDI có vai trò quan trọng so với nền kinh tế của vương quốc đang tăng trưởng, bộc lộ ở những điểm đa phần sau đây : Khỏa lấp thiếu vắng về vốn đầu tư để tăng trưởng kinh tế – xã hội ; Góp phần quan trọng vào công cuộc hiện đại hóa công nghệ tiên tiến của nền kinh tế ; Tiếp thu kinh nghiệm tay nghề quản trị tiên tiến và phát triển để tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, hiệu suất cao hơn ; Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, hình thành đội ngũ lao động có kinh nghiệm tay nghề cao và niềm tin lao động phát minh sáng tạo, có kỷ cương, kỷ luật ; Gia tăng hiệu suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, góp thêm phần xử lý đói nghèo, nâng cao đời sống người dân ; Góp phần ngày càng tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước ; Thúc đẩy tăng trưởng của đội ngũ doanh nghiệp trong nước ; Mở rộng giao thương mua bán quốc tế, tăng trưởng thị trường và tham gia vào những chuỗi giá trị toàn thế giới .
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 1
Bên cạnh ảnh hưởng tác động tích cực, quy trình lôi cuốn và hoạt động giải trí của khu vực FDI cũng Open những ảnh hưởng tác động xấu đi đến nền kinh tế của nước lôi cuốn FDI. Trong đó, hoàn toàn có thể kể đến như : Gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vì trốn tránh không kiến thiết xây dựng khu công trình giải quyết và xử lý chất thải ; Trốn nộp thuế trải qua khai báo “ lỗ giả lãi thật ” làm thiệt hại cho nền kinh tế của vương quốc lôi cuốn FDI ; Thông qua việc chuyển giá để triển khai “ lỗ giả lãi thật ”, làm thất thoát nguồn thu của vương quốc lôi cuốn FDI ; Có thể trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm so với người lao động trải qua việc không thực thi những chính sách bảo hiểm xã hội và bỏ lỡ những quyền hạn đáng có của người lao động theo pháp lý của nước lôi cuốn FDI …

Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế FDI

Trong quy trình điều tra và nghiên cứu hiệu suất cao kinh tế FDI ở tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời, tìm hiểu thêm những nghiên cứu và điều tra trong nước, tác giả xác lập được những chỉ tiêu định lượng đa phần, phản ánh hiệu suất cao kinh tế FDI. Cụ thể :
Một là, những chỉ tiêu hiệu suất cao kinh tế của bản thân khu vực FDI .

 • Chỉ tiêu 1: Năng suất lao động của khu vực FDI (hay nói cách khác là hiệu suất sử dụng một lao động của khu vực FDI) hoặc thu nhập bình quân 1 lao động.
 • Chỉ tiêu thứ 2: Tỷ suất lợi nhuận trước hoặc sau thuế.

Hai là, góp phần của khu vực FDI cho nền kinh tế vương quốc .

 • Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI vào tăng trưởng kinh tế.
 • Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI vào độ mở của nền kinh tế hay đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của quốc
 • Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI vào ngân sách nhà nước.
 • Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ đóng góp của khu vực FDI vào tạo việc làm cho người lao động.

Ngoài những chỉ tiêu trên, nếu tích lũy và đo lường và thống kê được số liệu khác thì hoàn toàn có thể tính thêm cả mức độ góp phần vào văn minh hóa nền kinh tế ( trải qua chỉ tiêu tỷ trọng góp phần vào văn minh công nghệ tiên tiến của nền kinh tế ), số người được nuôi sống do lao động thao tác trong những doanh nghiệp FDI …

Đánh giá hiệu quả FDI đối với phát triển kinh tế của Việt Nam

Thành tựu phát triển kinh tế và thu hút FDI

Trong những năm qua, Việt Nam liên tục đạt bước tăng trưởng tích cực, luôn đứng trong nhóm những vương quốc có vận tốc tăng trưởng nhanh, vị thế trên trường quốc tế ngày càng cao ; đời sống người dân được nâng lên, thứ tự năng lượng cạnh tranh đối đầu quốc tế được cải tổ .
Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 2
Thực tế cho thấy, trong những năm qua, khu vực FDI luôn có vận tốc tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng GDP cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng chừng 5,9 % / năm ở quá trình 2011 – năm ngoái và khoảng chừng 6,75 % / năm ở quy trình tiến độ năm nay – 2019. Trong khi đó, khu vực FDI có vận tốc tăng trưởng khoảng chừng 8,4 % năm 2010 ; khoảng chừng 10,6 % năm 2019. GDP trung bình đầu người của Việt Nam hiện thấp hơn so với nhóm những nước đứng vị trí số 1 ASEAN. Năm 2019, GDP / người của Việt Nam đạt khoảng chừng 2.750 USD, bằng khoảng chừng 4 % của Nước Singapore, 22,5 % của Malaysia, 35,3 % của Xứ sở nụ cười Thái Lan .
Trong hơn 30 năm lôi cuốn vốn FDI, Việt Nam đã lôi cuốn trung bình hơn 7 tỷ USD / năm, trung bình khoảng chừng 2,2 triệu USD / người dân .
Trong quy trình tiến độ 1988 – 2019, vốn FDI thực thi bằng khoảng chừng 47 % vốn ĐK. Phần lớn vốn FDI đến từ những nước có công nghệ tiên tiến trung bình và không nắm giữ công nghệ cao chiếm tỷ trọng lớn. Thực tế này đặt ra yếu tố, Việt Nam cần có giải pháp lôi cuốn
những nhà đầu tư FDI đến từ những vương quốc tăng trưởng, nắm giữ công nghệ tiên tiến số 1, có tiềm năng kinh tế tài chính và có thị trường to lớn .

Vai trò và hiệu quả FDI đối với nền kinh tế Việt Nam

Với số liệu nghiên cứu và điều tra, tổng hợp và theo những chỉ tiêu đã xác lập, tác giả đánh giá hiệu suất cao khu vực FDI trong quy trình tiến độ 2011 – 2019 như sau : Giai đoạn 2011 – 2019, khu vực FDI góp phần khoảng chừng 25,7 % cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng chừng 13 % GDP năm 2010 và 19,6 % GDP năm 2019 .

Đến năm 2019, lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn FDI vào khoảng 6,1 triệu người. Năng suất lao động của khu vực FDI đạt mức khoảng 118 triệu đồng (giá năm 2010), đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8,7%/năm (cao hơn rất nhiều so với  năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp trong nước: 8,7/4,6). Theo Sách trắng doanh nghiệp năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, thu nhập trung bình 1 lao động của khu vực doanh nghiệp FDI đạt khoảng 11,2 triệu đồng/tháng, cao hơn mức trung bình của nền kinh tế khoảng 1,2 lần (11,2/9,6).

Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 3
Đối với thu ngân sách nhà nước, thu trong nước chiếm tỷ trọng lớn. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng tỷ suất góp phần vào thu ngân sách nhà nước trong những năm gần đây ( tỷ suất 10,8 % năm 2010 tăng lên khoảng chừng 13,6 % năm 2019 ). Đây là tín hiệu tốt nhưng vẫn chưa tương ứng với tiềm lực trong thực tiễn của khu vực FDI .
Điều này cho thấy, góp phần của FDI cho nền kinh tế Việt Nam còn hạn chế. Khu vực FDI chiếm khoảng chừng 23-24 % vốn đầu tư xã hội nhưng chỉ góp phần khoảng chừng 19,6 % vào tổng GDP của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, khu vực FDI góp phần lớn và ngày càng tăng độ mở của nền kinh tế do tỷ suất góp phần của khu vực FDI vào tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng .
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình 2011 – 2018, tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp FDI đạt trung bình khoảng chừng 6,2 %, trong khi mức trung bình doanh nghiệp của cả nước chỉ đạt khoảng chừng 3,85 %. Tuy nhiên, do chưa đo lường và thống kê được thất thoát do chuyển giá của nhiều doanh nghiệp FDI nên thực ra hiệu suất cao của khu vực FDI chưa thể chứng minh và khẳng định .
Việc đánh giá vai trò FDI so với sự tăng trưởng của nền kinh tế hoàn toàn có thể triển khai được, đây là việc làm có cơ sở khoa học vững chãi. Đối với những chỉ tiêu mà tác giả đã xác lập để đánh giá hiệu suất cao khu vực FDI bộc lộ vai trò của FDI là khả thi và hoàn toàn có thể thống kê giám sát được. Kết quả nghiên cứu và phân tích cho thấy, vai trò FDI so với nền kinh tế Việt Nam là rất lớn, cả trong hiện tại và tương lai. Vì thế, việc nghiên cứu và điều tra, yêu cầu những giải pháp nhằm mục đích lôi cuốn được nhiều hơn và phát huy tốt vai trò của FDI so với kinh tế-xã hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, tác giả yêu cầu 1 số ít nhóm giải pháp gồm :
Thứ nhất, có những chủ trương, khuynh hướng mới trong lôi cuốn vốn FDI để tăng cường nền kinh tế .
Gia tăng lôi cuốn những dự án Bất Động Sản FDI có quy mô vốn lớn, nắm giữ công nghệ cao đến từ những nước tăng trưởng số 1 trên quốc tế là chủ trương xuyên suốt được đặt ra. Theo đó, để thực thi tốt điều này, Việt Nam cần có chủ trương bảo vệ lôi cuốn vốn FDI chiếm khoảng chừng 25-27 % vốn đầu tư xã hội để nền kinh tế bứt tốc. Mỗi năm phấn đấu lôi cuốn khoảng chừng 20 tỷ USD và tỷ suất vốn triển khai khoảng chừng 70-75 % số vốn ĐK. Cùng với đó, nâng tỷ suất vốn FDI đến từ những nước tăng trưởng số 1 quốc tế để tăng trưởng mạnh hơn nữa công nghiệp điện tử, sản xuất máy móc thiết bị với công nghệ cao, có nhiều giá trị ngày càng tăng và có năng lực xuất khẩu lớn. Đồng thời, làm cơ sở thôi thúc sự tăng trưởng doanh nghiệp trong nước, góp thêm phần tạo nên những chuỗi giá trị trong nước .
Dự báo đến năm 2030, Việt Nam có khoảng chừng 120 triệu dân, liên tục không thay đổi về chính trị, kinh tế ; Việt Nam cần tăng trưởng mạnh những nghành nghề dịch vụ tự động hóa, cơ điện tử, máy móc Giao hàng sản xuất hàng hóa – điện – vận tải đường bộ, viễn thông, thuốc chữa bệnh, vận tải biển, logistics, chữa bệnh, du lịch .
Thứ hai, hoàn thành xong chủ trương lôi cuốn vốn FDI, bảo vệ đồng nhất, đồng nhất .
Từ Trung ương đến địa phương cần đưa ra những cam kết can đảm và mạnh mẽ sát cánh cùng nhà đầu tư FDI, tạo thuận tiện để những nhà đầu tư làm ăn có hiệu suất cao ,
lâu bền hơn và không thay đổi. Theo kim chỉ nan, doanh thu là yên cầu số 1 so với những nhà đầu tư nói chung. Tuy nhiên, cần có những chủ trương hạn chế đến mức tối thiểu thực trạng chuyển giá và khai báo “ lỗ giả lãi thật ” gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam .
Bên cạnh đó, phát hành những chủ trương mê hoặc nhằm mục đích lôi cuốn những nhà đầu tư, tạo ra lợi thế cạnh tranh đối đầu trong thiên nhiên và môi trường đầu tư của Việt Nam như : tương hỗ nhân lực chất lượng cao, giảm hoặc miễn tiền thuê đất, giảm thuế nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu và những nhà đầu tư tăng trưởng công nghiệp tương hỗ khi vào Việt Nam làm ăn. Mặt khác, hạn chế những dự án Bất Động Sản chỉ có công nghệ tiên tiến trung bình, sử dụng nhiều đất và tiêu tốn nhiều điện lại có rủi ro tiềm ẩn ô nhiễm thiên nhiên và môi trường .
Thứ ba, huấn luyện và đào tạo nhân lực chất lượng cao phân phối nhu yếu tăng trưởng .
Việt Nam cần tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo nhân lực quản trị bậc trung và nhân lực thao tác trong nghành nghề dịch vụ quy đổi số. nhà nước ưu tiên tương hỗ kinh phí đầu tư giảng dạy nhân lực cho những dự án Bất Động Sản sử dụng công nghệ cao, quy mô lớn tương thích với hình thành những nghành mũi nhọn và những loại sản phẩm nòng cốt của Việt Nam .
Thứ tư, tăng trưởng đội ngũ doanh nghiệp trong nước nhằm mục đích hình thành chuỗi giá trị .
Phát triển đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng, quy mô và chất lượng có năng lượng liên kết với doanh nghiệp FDI là nhu yếu đặt ra trong quy trình hội nhập, lôi cuốn FDI .
Theo đó, thời hạn đầu nên tăng trưởng mạnh hình thức link giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước để hình thành đội ngũ đủ năng lượng sản xuất thiết bị, linh phụ kiện ship hàng lắp ráp cho những doanh nghiệp FDI lớn. Sau đó thực thi từng bước mua lại doanh nghiệp công nghiệp tương hỗ của người nước ngoài .
Việt Nam là vương quốc vừa thiếu công nghệ tiên tiến nguồn, công nghệ tiên tiến tân tiến, vừa thiếu nguyên vật liệu theo nhu yếu của những nhà lắp ráp lớn đã đầu tư vào Việt Nam nên Nhà nước cần có kế hoạch khả thi, thực tiễn để tăng trưởng lực lượng doanh nghiệp trong nước vững mạnh .

Thứ năm, đánh giá hiệu quả kinh tế FDI trên phạm vi cả nước

Hàng năm tổ chức triển khai tiến hành đánh giá hiệu suất cao kinh tế của FDI trên khoanh vùng phạm vi cả nước. Để triển khai nội dung này, Nhà nước nên có hướng dẫn đánh giá hiệu suất cao FDI thống nhất cho những tỉnh, thành phố thường trực TW. Trong đó, cần kiến thiết xây dựng những chỉ tiêu định lượng và cách đánh giá thiệt hại do chuyển giá của doanh nghiệp FDI ; Nên hình thành cổng thông tin điện tử về FDI và công khai minh bạch tác dụng đánh giá hiệu suất cao cho doanh nghiệp, người dân được biết một cách công khai minh bạch, minh bạch .

Tài liệu tham khảo:

 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020), Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020, NXB Thống kê;
 2. Lâm Thùy Dương (2019), Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Tư duy mới và một số kiến nghị, Tạp chí Tài chính, Kỳ 1+2, tháng 02/2019 (698+699);
 3. Tổng cục Thống kê (2019), Niên giám thống kê Việt Nam 2019;
 4. Ngô Doãn Vịnh, (2005), Bàn về phát triển kinh tế: Nghiên cứu con đường dẫn tới giàu sang, NXB Chính trị quốc gia;
 5. Ngô Thúy Quỳnh (2019), Quản lý phát triển bền vững ở Việt Nam, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hùng Vương, số 2/2019;
 6. http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-chu-tri-Hoi-nghi- cai-thien-nang-suat-lao-dong-quoc-gia;
 7. https://nhandan.com.vn/nhan-dinh/lao-dong-viec-lam-trong-xu-the-moi- cua-von-fdi.

You may also like

Để lại bình luận