Đánh giá vai trò của phong trào Tây Sơn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

A. Tóm tắt triết lý

I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (CUỐI THẾ KỶ XVIII)

– Giữa thế kỷ XVIII chính sách phong kiến ở cả Đàng Ngoài, khủng hoảng cục bộ thâm thúy, nên phong trào nông dân bùng nổ và bị đàn áp .

– 1744 Đàng Trong chúa Nguyễn xưng vương, bắt tay thiết kế xây dựng chính quyền sở tại Trung ương, nước ta bị chia làm 2 nước. Chính quyền Đàng Trong khủng hoảng cục bộ suy yếu, đời sống nhân dân cực khổ. Phong trào nông dân bùng nổ ở Đàng Trong .

– 1771 khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn ( Tỉnh Bình Định ) do Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ chỉ huy. Từ một cuộc khởi nghĩa nhanh gọn thành phong trào lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong .

– 1786 – 1788 nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn lớn Lê – Trịnh, thống nhất quốc gia .

Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống những thế lực phong kiến và chống quân

xâm lược quốc tế .

Lược đồ căn cứ địa của nghĩa quân Tây Sơn

II. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII

1. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785

– Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm, Vua Xiêm sai tướng đem 5 vạn quân thủy bộ tiến sang nước ta .

– Cuối năm 1784 chiếm gần nửa đất Nam Bộ, ra sức cướp phá sẵn sàng chuẩn bị tiến công quân Tây Sơn .

– Năm 1785 Nguyễn Huệ đã tổ chức triển khai trận đánh phục kích Rạch Gầm – Xoài Mút ( trên sông Tiền – Tiền Giang ) đánh tan quân Xiêm, Nguyễn Ánh phải chạy sang Xiêm .

Đây là một thắng lợi lớn tàn phá gần 4 vạn quân Xiêm, biểu lộ tài tổ chức triển khai, cầm quân của Nguyễn Huệ, đập tan mưu đồ xâm lược của quân Xiêm, nêu cao ý thức dân tộc bản địa của phong trào Tây Sơn .

Lược đồ thắng lợi Rạch Gầm – Xoài Mút

Chiến thuyền Tây Sơn trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút .

2. Kháng chiến chống quân Thanh (1789)

Sau khi đánh thắng quân Xiêm, 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc hủy hoại họ Trịnh. Họ Trịnh đổ, ông tôn phò vua Lê và kết hôn với Công chúa Lê Ngọc Hân ( con gái Lê Hiển Tông ). Sau đó ông về Nam ( Phú Xuân ) .

– Ở ngoài Bắc, Nguyễn Hữu Chỉnh giúp vua Lê Chiêu Thống phản bội Tây Sơn. Sau khi bị quân Tây Sơn đánh vua Lê Chiêu Thống đã cầu cứu quân Thanh. Vua Thanh đã cho 29 vạn quân sang nước ta .

Lược đồ diễn biến trận đánh Ngọc Hồi Q. Đống Đa ( Tết Kỷ Dậu – 1789 )

– Vua Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh kéo sang nước ta .

– Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ( 25 – 11 – 1788. ), lấy niên hiệu là Quang Trung chỉ huy quân tiến ra Bắc .

– Trên đường đi đã dừng lại ở Nghệ An, Thanh Hoá để tuyển thêm quân .

– Đêm 30 Tết ( 25-1-1789 ) quân ta tiến công với khí thế từ lời Hiểu dụ của Vua Quang Trung .

Chủ đề

hiểu dụ đã cổ vũ, tạo khí thế quyết tâm chiến đấu của nghĩa quân Tây Sơn

Phối cảnh Nguyễn Huệ lên ngôi nhà vua tại núi Bân .

– Sau 5 ngày tiến quân thần tốc, mùng 5 Tết 1789 nghĩa quân Tây Sơn thắng lợi vang dội ở Ngọc Hồi – Đống Đa tiến vào Thăng Long vượt mặt trọn vẹn quân xâm lược .

– Phong trào nông dân Tây Sơn đã trong bước đầu triển khai xong sự nghiệp thống nhất quốc gia và bảo vệ tổ quốc .

Công lao của phong trào nông dân Tây Sơn và Nguyễn Huệ :

– Tiêu diệt những tập đoàn lớn phong kiến phản động và trong cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống quân Thanh .

– Thống nhất quốc gia và bảo vệ tổ quốc .

III. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN

– Năm 1778 Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế ( hiệu Thái Đức ), Vương triều Tây Sơn xây dựng .

– Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc .

– Thành lập chính quyền sở tại những cấp, lôi kéo nhân dân Phục hồi sản xuất .

– Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức triển khai lại giáo dục, thi tuyển, tổ chức triển khai quân đội ( dịch chữ Hán, chữ Nôm để làm tài liệu dạy học ) .

– Đối ngoại hòa hảo với nhà Thanh, quan hệ với Lào và Chân Lạp rất tốt đẹp .

– Năm 1792 Quang Trung qua đời .

– Năm 1802 Nguyễn Ánh tiến công, những vương triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ .

Tượng đài Quang Trung ở Tỉnh Bình Định

B. Bài tập rèn luyện kiến thức và kỹ năng

Câu 1 .

Ý nào không phải là nguyên do dẫn đến sự bùng nổ của tăng trưởng nông dân Tây Sơn ?

A .

Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng cục bộ thâm thúy

B .

Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ

C .

Phong trào nông dân bị đàn áp

D .

Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền sở tại mới lại suy thoái và khủng hoảng

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Câu 2 .

Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào ?

A .

Năm 1771

B .

Năm 1775

C .

Năm 1789

D .

Năm 1791

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Câu 3 .

Phong trào Tây Sơn khởi đầu từ địa phương nào

A .

Tây Sơn hạ đạo

B .

Tây Sơn thượng đạo

C .

Phủ Quy Nhơn

D .

Gia Định

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Câu 4 .

Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

A .

Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào

B .

Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ hàng loạt Đàng Trong

C .

Đánh đổ chúa Nguyễn, chiến thắng quân Xiêm xâm lược

D .

Đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, trong bước đầu làm suy yếu lực lượng của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài

Hướng dẫn giải :

Đáp án : A

Câu 5 .

Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

A .

Quân Nguyễn nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới của Chân Lạp thuộc quốc của Xiêm

B .

Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp sức trước sức ép của quân chúa Nguyễn

C .

Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trợ giúp trước sự tiến công của quân Tây Sơn

D .

Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm

Hướng dẫn giải :

Câu 6 .

Trận đánh quyết định hành động thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A .

Trận Bạch Đằng

B .

Trận Rạch Gầm Xoài Mút

C .

Trận Chi Lăng Xương Giang

D .

Trận Ngọc Hồi Đống Đa

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Câu 7 .

Sử cũ viết : Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn ( đầu năm 1785 ), ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp, chứng tỏ điều gì ?

A .

Những tên lính Xiêm chạy thoát khi nhắc đến quân Tây Sơn thì vô cùng sợ hãi

B .

Cách đánh giặc tài tình của quân Tây Sơn

C .

Khẳng định uy tín và sức mạnh của phong trào Tây Sơn

D .

Quân Xiêm không dám sang xâm lược nước ta

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Câu 8 .

Sau khi làm chủ hầu hết những vùng Đàng Trong, lịch sử dân tộc đặt ra cho phong trào Tây Sơn trách nhiệm gì

A .

Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để đánh đổ chúa Trịnh

B .

Tiến quân ra Bắc hủy hoại quân Thanh

C .

Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền sở tại Lê Trịnh, thực thi thiên chức thống nhất quốc gia

D .

Tiêu diệt chúa Trịnh lập nên triều đại mới

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Câu 9 .

Trong những năm 1786 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn lớn phong kiến Trịnh Lê, góp phần của phong trào Tây Sơn là gì ?

A .

Hoàn thành việc thống nhất quốc gia

B .

Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong Đàng Ngoài, trong bước đầu triển khai xong sự nghiệp thống nhất quốc gia

C .

Thiết lập vương triều Tây Sơn

D .

Mở ra một quá trình mới trong lịch sử dân tộc dân tộc bản địa

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Câu 10 .

Kẻ rước quân Thanh về giày xéo quốc gia là

A .

Nguyễn Ánh

B .

Lê Chiêu Thống

C .

Tôn Sĩ Nghị

D .

Nguyễn Hữu Chính

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Câu 11 .

Cuộc kháng chiến chống quân Thanh giành thắng lợi vào năm nào

A .

Năm 1771

B .

Năm 1785

C .

Năm 1789

D .

Năm 1791

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Câu 12 .

Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là

A .

Nguyễn Nhạc

B .

Nguyễn Lữ

C .

Quang Trung Nguyễn Huệ

D .

Ba đồng đội Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Câu 13 .

Trận đánh quyết định hành động thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu ?

A .

Sông Như Nguyệt

B .

Chi Lăng Xương Giang

C .

Ngọc Hồi Đống Đa

D .

Sông Bạch Đằng

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Câu 14 .

Phong trào Tây Sơn mang đặc thù

A .

Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

B .

Cuộc khởi nghĩa nông dân

C .

Chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa

D .

Cuộc nội chiến giữa những tập đoàn lớn phong kiến trong nước

Hướng dẫn giải :

Đáp án : B

Câu 15 .

Hãy đưa ra lựa chọn giải pháp tương thích để triển khai xong nội dung sau về phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất quốc gia

Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn thượng đạo ( thuộc An Khê, tính Gia Lai ) dolãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã .. phần đất từ Quảng Nam trở vào. Từ sau thắng lợi Rạch Gầm Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được hàng loạt .. Trong những năm 1786 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ. làm chủ hàng loạt quốc gia .

A .

Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệlàm chủ .. Gia Định. tập đoàn lớn Trịnh Lê .

B .

Nguyễn Nhạc .. làm chủ .. vùng đất Đàng Trongtập đoàn Trịnh Lê .

C .

Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ .. làm chủ .. vùng đất Đàng Trong .. hai tập đoàn lớn Trịnh Lê

D .

Nguyễn Huệ. chiếm đượcĐàng Trongtập đoàn chúa Trịnh

Hướng dẫn giải :

Đáp án : C

Câu 16 .

Ý nào không phản ánh đúng giải pháp của vương triều Tây Sơn để không thay đổi và tăng trưởng quốc gia sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Thanh ?

A .

Xây dựng chính quyền sở tại mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, xây dựng những trấn để trấn áp quốc gia

B .

Ban Chiếu khuyến nông, để lôi kéo nhân dân Phục hồi sản xuất

C .

Tổ chức giáo dục thi tuyển để tuyển chọn nhân tài ; tổ chức triển khai quân đội quy củ, ngặt nghèo

D .

Cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà Thanh

Hướng dẫn giải :

Đáp án : D

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận