Thời gian hoàn vốn là gì? Ý nghĩa và cách tính thời gian hoàn vốn – MISA AMIS

Bởi tuhocmoithu
Thời gian hoàn vốn là một góc nhìn quan trọng mà nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp phải xem xét trước khi đưa ra quyết định hành động đầu tư. Hãy cùng khám phá xem thời gian hoàn vốn là gì, ý nghĩa và cách tính thời gian hoàn vốn trong bài viết sau đây .

Mục Lục

1. Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn ( Payback Period ) hay còn gọi là PBP, là thuật ngữ đề cập đến khoảng chừng thời gian thiết yếu để đạt đến điểm hòa vốn – trạng thái mà lệch giá = ngân sách, doanh nghiệp không lỗ và cũng không lãi. Hiểu theo một cách đơn thuần thì thời gian hoàn vốn cho biết doanh nghiệp mất bao lâu để tịch thu vốn đầu tư .


Phân tích thời gian hoàn vốn được cho phép những doanh nghiệp, nhà đầu tư so sánh giữa những thời cơ đầu tư và đưa ra quyết định hành động tương thích để lựa chọn dự án có năng lực tạo ra doanh thu nhanh và tốt nhất .
Khi nghiên cứu và phân tích thời gian hòa vốn, người ta cũng thường tích hợp thêm những chỉ tiêu khác như lệch giá hòa vốn, sản lượng hòa vốn, NPV, … Để theo dõi những chỉ số kinh tế tài chính cụ thể theo từng dự án để theo dõi, đánh giá hiệu quả, doanh nghiệp hoàn toàn có thể ưu tiên một số ít ứng dụng kế toán có cung ứng tính năng quản trị, ví dụ điển hình như MISA AMIS, MISA SME. Các ứng dụng này tổng hợp thông tin, thống kê giám sát tự động hóa những chỉ tiêu kinh tế tài chính giúp chủ Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi mọi lúc, mọi nơi để kịp thời ra quyết định hành động điều hành quản lý .

Quy trở lại với chỉ tiêu thời gian hòa vốn, khoản đầu tư có thời gian hoàn vốn càng ngắn thì càng có lợi cho nhà đầu tư nên càng hấp dẫn họ.

Ví dụ: Một doanh nghiệp đứng trước lựa chọn đầu tư cho 1 tài sản với chi phí ban đầu là 1 tỷ, trong 5 năm tiếp theo dự kiến tạo thu nhập ròng là 200 triệu mỗi năm và đầu tư cho một dự án có chi phí ban đầu là 2 tỷ, trong 4 năm dự kiến tạo ra thu nhập 500 triệu mỗi năm. Vậy đâu là quyết định đầu tư phù hợp cho doanh nghiệp?

Để biết được đâu là dự án mà doanh nghiệp nên đầu tư hoàn toàn có thể xem xét nghiên cứu và phân tích thời gian hoàn vốn của mỗi dự án. Trước đó, tất cả chúng ta cần biết cách tính thời gian hoàn vốn và xác định số liệu cho từng dự án. Hãy cùng khám phá cụ thể trong phần tiếp theo của bài viết .

2. Cách tính thời gian hoàn vốn

2.1. Cách tính thời gian hoàn vốn bỏ lỡ yếu tố chiết khấu

Trường hợp thu nhập ròng từ khoản đầu tư các năm bằng nhau

Công thức tính thời gian hoàn vốn như sau :

Thời gian hoàn vốn 

=

Vốn đầu tư khởi đầu

Thu nhập ròng 1 năm

Trong đó :

Thu nhập ròng 1 năm

=

Khấu hao 1 năm

+

Lợi nhuận sau thuế 1 năm

Trường hợp thu nhập ròng từ khoản đầu tư các năm chênh lệch

Công thức xác định thời gian hoàn vốn như sau :

 • Bước 1 : Xác định ngân lưu ròng :

Ngân lưu ròng (lợi nhuận ròng) từng năm 

=

Doanh thu từng năm

Chi phí từng năm

 • Bước 2 : Xác định ngân lưu ròng tích góp theo từng năm :

Ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm

=

Vốn đầu tư khởi đầu ( giá trị âm )

Ngân lưu ròng từng năm

 • Bước 3 : Xác định thời gian hoàn vốn :

Thời điểm hòa vốn lúc này chính là thời gian ngân lưu ròng tích góp theo từng năm có giá trị bằng 0 .
Như vậy, thời gian hoàn vốn sẽ được tính bằng thời gian kể từ khi dự án mở màn đến khi dự án đạt điểm hoàn vốn hay đến thời gian ngân lưu ròng tích góp theo từng năm có giá trị bằng 0 .
Quay lại ví dụ ở phần 1 ta có bảng sau :

Tiêu chí

Đầu tư vào Tài sản

Đầu tư vào Dự án

giá thành đầu tư bắt đầu 1 tỷ 2 tỷ
Vòng đời của Tài sản / Dự án 6 năm 6 năm
Thu nhập ròng mỗi năm 200 triệu 500 triệu
Thời gian hoàn vốn của từng dự án 5 năm 4 năm

Như vậy ta thấy, tuy chi phí đầu tư ban đầu cho dự án lớn hơn chi phí đầu tư ban đầu cho tài sản nhưng thời gian hoàn vốn của dự án lại nhanh hơn thời gian hoàn vốn của tài sản. Vì vậy doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn đầu tư vào dự án vào thời điểm này. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần cân nhắc thêm các yếu tố và các chỉ số khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, chẳng hạn như NPV – giá trị hiện tại thuần của dự án

Có thể thấy ví dụ này tương quan đến trường hợp thu nhập ròng của giải pháp đầu tư mỗi năm là bằng nhau. Vậy trường hợp thu nhập ròng những năm có sự chênh lệch thì sẽ tính thời gian hoàn vốn của dự án như thế nào ? Hãy cũng xem ví dụ sau đây :
Doanh nghiệp A có dự án đầu tư với ngân sách khởi đầu là 1 tỷ, vốn đầu tư bỏ 1 lần. Khoản thu nhập ròng vào những năm trong tương lai dự kiến như sau :

Thời gian Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Thu nhập ròng 180 240 290 290 260

Ta có thời gian tịch thu vốn của của dự án dựa trên ngân lưu ròng tích góp từng năm như sau :

Thời gian

Dòng tiền thuần của dự án

(Ngân lưu ròng từng năm)

Vốn đầu tư còn phải tịch thu ( Ngân lưu ròng tích góp từng năm )

Thời gian hoàn vốn

Năm 0 1 tỷ 1 tỷ
Năm 1 180 triệu 820 triệu
Năm 2 240 triệu 580 triệu
Năm 3 290 triệu 290 triệu
Năm 4 290 triệu 0 4 năm
Năm 5 200 triệu

Như vậy, thời gian hoàn vốn của dự án trên là 4 năm .

Bạn đọc có thể lập file excel tính toán thu nhập ròng qua từng năm để tính thời gian hoàn vốn.

2.2. Cách tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu ( Discounted payback period )

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu ( Discounted payback period ) là khoảng chừng thời gian thiết yếu để tổng giá trị hiện tại toàn bộ dòng thu nhập trong tương lai của dự án vừa đủ bù đắp số vốn đầu tư bỏ ra bắt đầu .
Cách tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu sẽ cho Doanh Nghiệp đánh giá đúng chuẩn hơn bởi nó xem xét đến cả góc nhìn giá trị thời gian của tiền tệ hay sự giảm giá của dòng tiền theo thời gian
Công thức tính :


Trong đó :

 • i : Tỷ lệ chiết khấu
 • n : Khoảng thời gian của dòng tiền

Ví dụ đơn cử : Doanh nghiệp A có một dự án đầu tư : số vốn đầu tư là 1.500 triệu đồng ( bỏ vốn một lần ). Khoản thu nhập dự kiến ( gồm có khấu hao và doanh thu sau thuế ) ở những năm trong tương lai được biểu lộ trong bảng sau :

Năm

1

2

3

4

5

Thu nhập dự kiến

500

500

500

500

500

Tỷ lệ chiết khấu là 3 %
Ta có thời gian tịch thu vốn của của dự án :

Đơn vị tính: triệu đồng

Thời gian

Dòng tiền thuần của dự án

(Ngân lưu ròng từng năm)

Dòng tiền thuần đã chiết khấu

Vốn đầu tư còn phải tịch thu

Hoàn vốn

Năm 0 ( 1.500 ) ( 1.500 ) – 1.500
Năm 1 500 485,44 ( = 500 / ( 1 + 0.03 ) ) – 1.014,56
Năm 2 500

471,29 ( = 500 / ( 1 + 0.03 )2)

– 543,27
Năm 3 500

457,57 ( = 500 / ( 1 + 0.03 )3)

– 85,7
Năm 4 500

444,24 ( = 500 / ( 1 + 0.03 )4)

0 + 386,54 Hoàn vốn
Năm 5 500 431,31 789,85

Dựa vào bảng trên ta thấy, dự án đầu tư sẽ hoàn vốn vào năm thứ 4 và bắt đầu tạo ra lợi nhuận. 

3. Ý nghĩa của phương pháp thời gian hoàn vốn

Phương pháp thời gian hoàn vốn là chiêu thức xác định dự án đầu tư tương thích và có lợi nhất. Về cơ bản, ngoài việc xác định thời gian hoàn vốn của dự án, cần nghiên cứu và phân tích và đánh giá thêm một số ít góc nhìn khác. Cân nhắc lựa chọn dựa trên giải pháp này được cho phép doanh nghiệp lựa chọn được dự án có thời gian tịch thu vốn tương thích với dự tính của doanh nghiệp .
Nhìn chung, dự án có thời gian tịch thu vốn càng dài thì càng rủi ro đáng tiếc và dự án có thời gian hoàn vốn càng thấp thì càng tiềm năng. Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định hành động đầu tư không hề chỉ nhờ vào vào chỉ tiêu thời gian hoàn vốn vì bản thân chỉ tiêu này cũng có những ưu điểm yếu kém nhất định. Vì thế, xem xét đánh giá mạng lưới hệ thống những chỉ tiêu thiết yếu trước khi đưa ra quyết định hành động đầu tư là điều nên làm .

4. Ưu và nhược điểm của thời gian hoàn vốn

4.1 Ưu điểm

 • Dễ dàng xác định : Xác định thời gian hoàn vốn trên công thức hoàn toàn có thể triển khai đơn thuần .
 • Hỗ trợ đánh giá độ rủi ro đáng tiếc của dự án : Về cơ bản, luồng tiền Open những năm sau của dự án đầu tư là yếu tố dự kiến, không phải yếu tố được xác định một cách chắc như đinh nên thời gian hoàn vốn là thước đo rủi ro đáng tiếc tương thích khi phân phối tín hiệu cho sự chắc như đinh của luồng tiền .
 • Phù hợp để so sánh : Sử dụng thời gian hoàn vốn làm tiêu chuẩn so sánh giữa những dự án đầu tư là điều thiết yếu, nhất là với những doanh nghiệp đang đương đầu với yếu tố thanh khoản .

4.2 Nhược điểm

 • Khả năng sinh lời của dự án : Mặc dù cho biết thời gian thiết yếu để dự án hoàn vốn đầu tư tuy nhiên chỉ tiêu này trọn vẹn không đề cập đến góc nhìn sinh lời của dự án đó .
 • Không đánh giá hiệu quả toàn diện và tổng thể của dự án : Chỉ tiêu này chú trọng tới những quyền lợi thời gian ngắn nên không hề coi là tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá hiệu quả tổng thể và toàn diện của cả dự án .

5. Kết hợp phân tích IRR và thời gian hoàn vốn

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư nên xem xét nghiên cứu và phân tích phối hợp tỷ suất hoàn vốn nội bộ ( IRR ) và thời gian hoàn vốn khi so sánh những dự án để hạn chế những điểm yếu kém kể trên .
Mô hình kinh tế tài chính và nghiên cứu và phân tích IRR hoàn toàn có thể so sánh mức độ mê hoặc của những dự án khác nhau. Vì IRR không tính đến rủi ro đáng tiếc, nên việc xem xét phối hợp với thời gian hoàn vốn để xác định dự án nào mê hoặc nhất sẽ hạn chế được những điểm yếu kém của thời gian hoàn vốn, từ đó giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư đưa ra lựa chọn tương thích nhất .
Phần mềm kế toán trực tuyến MISA AMIS mang đến giải pháp quản trị kinh tế tài chính kế toán tổng thể và toàn diện vừa đơn thuần, mưu trí vừa bảo đảm an toàn đúng chuẩn. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuận tiện theo dõi hoạt động giải trí đầu tư vào công ty con với ứng dụng MISA AMIS. Ngoài ra, ứng dụng được cho phép kế toán viên :

 • Hệ sinh thái liên kết : ngân hàng nhà nước điện tử ; Cơ quan Thuế ; mạng lưới hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự : giúp doanh nghiệp thuận tiện trong những nghĩa vụ và trách nhiệm thuế, hoạt động giải trí trơn tru, quản lý và vận hành nhanh gọn
 • Đầy đủ những nhiệm vụ kế toán : Đầy đủ 20 nhiệm vụ kế toán theo TT133 và TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành, …
 • Tự động nhập liệu : Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu tài liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót .
 • Tự động phân phối những chỉ số kinh tế tài chính sâu xa khác, giúp chủ doanh nghiệp kịp thời ra quyết định hành động quản lý và điều hành. Cụ thể :
  • Cung cấp không thiếu những chỉ tiêu Doanh thu, ngân sách, doanh thu trên Báo cáo hiệu quả sản xuất kinh doanh thương mại giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định hành động sản xuất, kinh doanh thương mại hài hòa và hợp lý, hiệu quả .
  • Cung cấp rất đầy đủ những số liệu báo cáo giải trình khác tương quan đến ngân sách, doanh thu chi tiết cụ thể đến từng loại sản phẩm, thị trường để CEO / chủ doanh nghiệp chớp lấy được loại sản phẩm, thị trường nào kinh doanh thương mại đang hiệu quả để có kế hoạch kinh doanh thương mại hài hòa và hợp lý .
  • Dễ dàng chớp lấy tình hình doanh nghiệp trải qua nhiều thiết bị như moblie, máy tính mọi lúc mọi nơi chỉ cần có liên kết internet .

Kính mời Quý doanh nghiệp, Anh / Chị Kế toán doanh nghiệp ĐK thưởng thức không tính tiền bản demo ứng dụng kế toán trực tuyến MISA AMIS 15 ngày full tính năng ngay ngày hôm nay .

Tác giả tổng hợp: Phương Thanh

Đánh giá

You may also like

Để lại bình luận