Thời gian hoàn vốn (Payback period) là gì? Công thức tính ra sao?

Bởi tuhocmoithu

Đối với mỗi Doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận kế toán thì thời gian hoàn vốn (Payback period) là một khái niệm quen thuộc, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Vậy thời gian hoàn vốn (Payback period) là gì? Công thức tính thời gian thu hồi vốn như thế nào? Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết!

Mục Lục

Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn ( tiếng Anh là Payback Period ) là khoảng chừng thời gian thiết yếu để dự án Bất Động Sản tạo ra dòng tiền thuần bằng chính số vốn đầu tư bắt đầu để thực thi dự án Bất Động Sản. Nói dễ hiểu hơn thời gian hoàn vốn là khoản thời gian đầu tư đạt đến điểm hòa vốn .

Thời gian hoàn vốn là gì?

Trong đầu tư, Thời gian hoàn vốn càng ngắn, dự án Bất Động Sản đầu tư càng mê hoặc. Ngược lại, thời gian hoàn vốn càng dài thì càng ít mong ước đầu tư .

Cách xác định thời gian hoàn vốn (Payback Period)

Cách xác định thời gian hoàn vốn (Payback Period)

Trường hợp 1: Thu nhập do đầu tư mang lại bằng nhau theo các năm

Trong trường hợp này công thức tính thời gian hoàn vốn như sau :

Thời gian hoàn vốn = Vốn đầu tư ban đầu / Thu nhập ròng 1 năm

Trong đó

Thu nhập ròng 1 năm = Khấu hao 1 năm + Lợi nhuận sau thuế 1 năm

Ví dụ: Dự án ban đầu đầu tư là 1 tỷ, dự án sẽ có vòng đời 5 năm, dự kiến thu nhập ròng hàng năm của dự án là 300 triệu/năm.

Theo công thức ta sẽ có thời gian hoàn vốn của dự án Bất Động Sản này là 3 năm < 5 năm ( dự kiến ). Đây là dự án Bất Động Sản tiềm năng đáng đầu tư .

Trường hợp 2: Thu nhập do khoản đầu tư mang lại không bằng nhau theo các năm

Trong trường hợp này thời gian tịch thu vốn được tính theo 2 bước .

Bước 1: Xác định ngân lưu ròng

Ngân lưu ròng(lợi nhuận ròng) của từng năm = Doanh thu từng năm – Chi phí từng năm

Bước 2: Xác định ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm

Ngân lưu ròng tích lũy theo từng năm = Vốn đầu tư ban đầu (số âm) + ngân lưu ròng từng năm

Tại thời gian ngân lưu ròng tích góp = 0 là thời gian hòa vốn .

Thời gian hoàn vốn = Thời gian từ khi dự án bắt đầu đầu tư cho tới thời điểm hòa vốn.

Ví dụ: Dự án A có vốn đầu tư là 500 triệu đồng (bỏ vốn 1 lần). Khoản thu nhập dự kiến (bao gồm khấu hao và lợi nhuận sau thuế) của các năm trong tương lai như sau:

Năm 1 2 3 4 5
Dự án A 180 150 150 120 90

Thời gian tịch thu vốn dự đầu tư của dự án Bất Động Sản A được tính như sau :

Năm Dòng tiền thuần của dự án (triệu đồng) Vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm (triệu đồng) Thời gian thu hồi lũy kế (năm)
0 500 500
1 180 320
2 150 170
3 150 20 3
4 120 20/(120:12)= 2 tháng
5 30

Thời gian tịch thu vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản A :

T = 3+(20/120)x12 = 3 năm và 2 tháng

Cách tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Discounted payback period)

Công thức tính :

Dòng tiền chiết khấu = Dòng tiền ròng / ((1 + i) ^n

Trong đó :

  • i: Tỷ lệ chiết khấu
  • n: Khoảng thời gian của dòng tiền

Sau khi đa tính được dòng tiền chiết khấu thì vận dụng cách tính thời gian hoàn vốn đơn thuần. Thay dòng tiền danh nghĩa thành dòng tiền chiết khấu đã được tính ở phía trên .

Ví dụ: Công ty có dự án yêu cầu số tiền chi ra ban đầu là 2000$. Dự án dự kiến sẽ trả lại 500$ mỗi kỳ trong 5 giai đoạn theo tỷ lệ chiết khấu là 3%.

Giai đoạn tiên phong sẽ trả lại 500 USDDòng tiền chiết khấu quá trình 1 = 500 USD / ( 1 + 0.03 ) = 485,44 $

Sau giai đoạn đầu tiên, dự án cần: 2.000$ – 485,44$ = 1.514,56% để hòa vốn

Dòng tiền chiết khấu tiến trình 2 = 500 USD / ( 1,03 ) ^ 2 = 471,29 $Dòng tiền chiết khấu quy trình tiến độ 3 = 500 USD / ( 1,03 ) ^ 3 = 457.57 $Dòng tiền chiết khấu tiến trình 4 = 500 USD / ( 1,03 ) ^ 4 = 300,71 $Trong quá trình 4 số dư dự án Bất Động Sản ròng là :2000 $ – ( 485,44 $ + 471,29 USD + 457.57 USD + 300,71 USD ) = 285.32 $Sau khi giao dịch thanh toán quy trình tiến độ thứ 5 = 500 USD / ( 1,03 ) ^ 5 = 431.33 $ dự án Bất Động Sản sẽ có số dư là 146.02 $ .Thời gian hoàn vốn chiết khấu sẽ rơi vào quá trình thứ 5. Dự án không khả thi. Tuy vẫn có số dư nhưng khoản số dư đó khá nhỏ để quyết định hành động đầu tư. Bạn hoàn toàn có thể xếp dự án Bất Động Sản này vào hạng mục xem xét, sau khi lựa chọn những dự án Bất Động Sản tiềm năng khác không được thì hoàn toàn có thể xem xét đầu tư .

Nội dung phương pháp

– Loại bỏ những dự án Bất Động Sản có thời gian kiến thiết lê dài không cung ứng nhu yếu của dự án Bất Động SảnĐể đơn giản hóa việc thống kê giám sát, trước hết cần vô hiệu những dự án Bất Động Sản đầu tư ( DAĐT ) có thời gian kiến thiết lê dài, không cung ứng được nhu yếu của doanh nghiệp ; sau đó xếp những dự án Bất Động Sản có thời gian kiến thiết giống nhau vào một loại .– Xác định thời gian tịch thu vốn đầu tư của từng dự án Bất Động Sản đầu tư .– Đánh giá lựa chọn dự án Bất Động SảnTrên cơ sở thời gian tịch thu của từng dự án Bất Động Sản, doanh nghiệp sẽ chọn dự án Bất Động Sản có thời gian tịch thu vốn đầu tư tương thích với thời gian tịch thu vốn mà doanh nghiệp dự tính .Theo đó, dự án Bất Động Sản có thời gian tịch thu dài hơn thời gian tịch thu vốn tiêu chuẩn sẽ bị vô hiệu. Nếu những dự án Bất Động Sản là dự án Bất Động Sản loại trừ nhau thì thường thì người ta sẽ chọn dự án Bất Động Sản có thời gian tịch thu vốn ngắn nhất .

Ưu điểm và hạn chế của phương pháp tính thời gian thu hồi vốn

Ưu điểm

  • Thời gian hoàn vốn rất đơn giản để tính toán.
  • Nó có thể là thước đo rủi ro vốn có trong một dự án. Vì các luồng tiền xuất hiện sau này trong cuộc sống của dự án được coi là không chắc chắn hơn, thời gian hoàn vốn cung cấp một dấu hiệu cho thấy mức độ chắc chắn của dòng tiền dự án.
  • Đối với các công ty phải đối mặt với vấn đề thanh khoản, nó cung cấp một bảng xếp hạng tốt các dự án sẽ trả lại tiền sớm.

Hạn chế

  • Thời gian hoàn vốn không xem xét tới giá trị thời gian của tiền tệ. Do đó khoản tiền  hôm nay sẽ được đánh giá ngang bằng với khoản tiền thu vào 2,3 năm sau.
  • Không quan tâm tới dòng tiền thu được sau thời gian hoàn vốn
  • Chú trọng tới những lợi ích ngắn hạn nên không thể coi là tiêu chí thích hợp để đánh giá hiệu quả tổng thể của cả dự án.

Kết luận

Thời gian hoàn vốn ( Payback period ) là một yếu tố được chăm sóc rất nhiều khi đầu tư vào một dự án Bất Động Sản nào đó. Nội dung bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn hơn thề gian tịch thu vốn cũng như cách tính đơn cử .

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

5
/
5
(
1

bình chọn

)

You may also like

Để lại bình luận