Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc

Bởi tuhocmoithu

>> Sức sống và sự lan tỏa các phong trào của tuổi trẻ
>> Làm mới các hoạt động của Đoàn

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi thân ái gửi đến những vị đại biểu, những vị khách quý, những chiến sỹ cán bộ Đoàn qua những thời kỳ, và qua những chiến sỹ, gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời thăm hỏi động viên ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất .

Thưa các đồng chí,

Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc bản địa, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã luôn nêu cao niềm tin yêu nước, không ngại khó khăn, quyết tử, chuẩn bị sẵn sàng lao vào vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, chỉ huy và rèn luyện, trong hơn 80 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng vững mạnh, trưởng thành, làm tốt trách nhiệm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, hoạt động thanh niên tham gia những trào lưu cách mạng. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn vất vả, thử thách, triển khai xuất sắc trách nhiệm được giao, góp thêm phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia, tăng cường công cuộc thay đổi vì tiềm năng kiến thiết xây dựng một nước Nước Ta dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh .

Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc

Những năm gần đây, từ trong thực tiễn hoạt động giải trí nhiều mẫu mã và sôi sục của tuổi trẻ, trên khắp những nghành đã Open nhiều thanh niên tiên tiến và phát triển, nhiều tổ chức triển khai Đoàn xuất sắc, góp thêm phần tô thắm thêm truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động giải trí có ý nghĩa của Đoàn liên tục được lan rộng ra. Các trào lưu hành vi ” Xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội và bảo vệ Tổ quốc “, ” Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp ” … đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Các hoạt động giải trí hoạt động và sinh hoạt truyền thống cuội nguồn, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ, thể dục thể thao, trợ giúp người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt đã lôi cuốn phần đông lực lượng trẻ tham gia, vừa góp thêm phần thực thi trách nhiệm chung của quốc gia, vừa chứng minh và khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên .
Thông qua những trào lưu hành vi cách mạng, tổ chức triển khai Đoàn ngày càng được củng cố và tăng trưởng. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được lan rộng ra, công tác đảm nhiệm Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm nom thiếu niên, nhi đồng được chăm sóc hơn ; chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên ; đội ngũ cán bộ đoàn phần đông, tươi tắn, có trình độ trình độ đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận đáng tin cậy của Đảng, chính quyền sở tại và đoàn thể ở những cấp. Thành tích và sự vững mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Nước Ta là rất to lớn và đáng tự hào .

Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc - ảnh 2

Thay mặt chỉ huy Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của trào lưu thanh thiếu niên và hoạt động giải trí của những cấp bộ Đoàn trong cả nước .
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa mới qua, hoạt động giải trí của Đoàn Thanh niên và trào lưu thanh niên cũng còn không ít những khuyết điểm, hạn chế. Đoàn vẫn chưa tạo được sự tăng trưởng đồng đều ở những cấp, chưa phát huy được can đảm và mạnh mẽ tiềm năng, sức phát minh sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều đoàn viên chưa cao ; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên 1 số ít nghành nghề dịch vụ chưa hiệu suất cao. Một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ; phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít chăm sóc đến tình hình quốc gia, thiếu ý thức chấp hành pháp lý, sống thực dụng, xa rời truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Trình độ học vấn của một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp ; thực trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn ngày càng tăng và diễn biến phức tạp. Đây là những yếu tố rất đáng lo lắng, trong đó tổ chức triển khai Đoàn có phần nghĩa vụ và trách nhiệm lớn .
Thưa những vị đại biểu ,
Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra phương hướng, trách nhiệm của cách mạng nước ta trong 5 năm tới là : ” Tiếp tục nâng cao năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của Đảng, tăng nhanh tổng lực công cuộc thay đổi, kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ; tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh, bền vững và kiên cố, nâng cao đời sống vật chất, niềm tin của nhân dân ; giữ vững không thay đổi chính trị – xã hội ; tăng cường hoạt động giải trí đối ngoại ; bảo vệ vững chãi độc lập, chủ quyền lãnh thổ vương quốc ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng tân tiến “. Đối với thế hệ trẻ, Đảng ta xác lập, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống lịch sử, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện kèm theo học tập, lao động, vui chơi, tăng trưởng tổng lực thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng tham vọng, tham vọng lớn, xung kích phát minh sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến văn minh. Hình thành lớp thanh niên xuất sắc ưu tú trên mọi nghành, kế tục trung thành với chủ, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa .
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX trình đại hội lần này đã không cho tráng lệ những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội XI của Đảng và những Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt quan trọng là nội dung, giải pháp và những trách nhiệm trọng tâm. Tôi đề xuất những chiến sỹ tập trung chuyên sâu luận bàn để đánh giá đúng tình hình, tổng kết thâm thúy thực tiễn, đề ra phương hướng, trách nhiệm, giải pháp thiết thực, có hiệu suất cao cao cho nhiệm kỳ 2012 – 2017. Tôi chỉ nhấn mạnh vấn đề và gợi mở thêm một số ít yếu tố để đại hội đàm đạo, xem xét, quyết định hành động :
Một là, cần nhận thức rất đầy đủ và thâm thúy hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên trong thời kỳ mới .
Chúng ta đều đã biết, thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, tiêu biểu vượt trội cho sức mạnh của dân tộc bản địa. Thanh niên có mạnh dân tộc bản địa mới mạnh ; trong sức mạnh của dân tộc bản địa có sức mạnh của thanh niên. Trong lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa ta đã từng có nhiều lãnh tụ thiên tài, anh hùng lỗi lạc, lập nhiều chiến công xuất sắc lúc đang còn ở tuổi thanh niên. Tiêu biểu như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ … Năm 1930, Đảng ta sinh ra và xây dựng từ tổ chức triển khai Hội Nước Ta cách mạng thanh niên. Điều đó có nghĩa là đã có một quá trình trong đó thanh niên nắm vai trò là những người châm ngòi lửa tiên phong cho trào lưu cách mạng ở nước ta. Đồng chí Trần Phú giữ chức tổng bí thư tiên phong của Đảng ta khi mới tròn 24 tuổi. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ cũng giữ chức Tổng bí thư của Đảng khi mới 26 tuổi. Các chiến sỹ Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ … và nhiều cán bộ chỉ huy xuất sắc khác của Đảng ta cũng là những chiến sỹ còn đang tuổi thanh niên. Rồi Cách mạng Tháng Tám, những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, tất cả chúng ta thấy bất kỳ ở đâu, bất kể trên nghành nào, thanh niên cũng là những người lính xung kích cách mạng vô cùng dũng mãnh, mưu trí và phát minh sáng tạo, lập nên những sự tích anh hùng, những thắng lợi vẻ vang. Lịch sử đã dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta. Chúng ta không khi nào quên những hình ảnh kiên cường, quật cường, dũng mãnh, anh hùng như Lý Tự Trọng, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi … những thế hệ thanh niên anh hùng của dân tộc bản địa Nước Ta anh hùng ! Thế hệ đã làm cho quân địch sợ hãi, cả nước tin yêu và bè bạn khắp năm châu cảm phục .
Hiện nay, trong toàn cảnh quốc gia đang triển khai công cuộc thay đổi, tăng cường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có biết bao nhiêu thời cơ và cũng xen kẽ không ít những khó khăn vất vả, thử thách, thanh niên vẫn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Thế hệ thanh niên thời nay được thừa kế tinh hoa truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa và những thành quả của cách mạng, lan rộng ra giao lưu quốc tế ; họ xuất hiện mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa quốc gia vượt qua nghèo nàn, lỗi thời, thực thi tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Thanh niên và công tác thanh niên càng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng quan trọng và to lớn. Sự nghiệp thay đổi có thành công xuất sắc hay không, quốc gia có hội nhập và sánh vai được với hội đồng quốc tế hay không, cách mạng Nước Ta có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, hầu hết tùy thuộc vào lực lượng thanh niên và nhờ vào vào việc tu dưỡng, rèn luyện, đào tạo và giảng dạy những thế hệ trẻ. Công tác thanh niên là yếu tố sống còn của dân tộc bản địa, là một trong những tác nhân quyết định hành động sự thành bại của cách mạng. Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước rất là coi trọng, đặt niềm tin thâm thúy vào lực lượng thanh niên và tổ chức triển khai Đoàn. Song bản thân thanh niên và tổ chức triển khai Đoàn cũng cần nhận thức thâm thúy hơn nữa vị trí, vai trò và thiên chức của mình, nâng cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để thực thi được thiên chức lịch sử dân tộc, đi đầu trong cuộc đấu tranh thắng lợi nghèo nàn, lỗi thời, phân phối nhu yếu cách mạng trong tình hình mới, góp thêm phần thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .
Hai là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên .
Thời đại thời nay, khoa học và công nghệ tiên tiến, kinh tế tri thức đang tăng trưởng nhanh gọn ; công nghệ thông tin có những bước nhảy vọt trong khi tình hình chính trị, kinh tế tài chính quốc tế có những diễn biến phức tạp. Nền kinh tế tài chính nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn sau hơn 25 năm thay đổi, tuy nhiên còn có những khó khăn vất vả, chưa ổn và những mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, phong thái, lối sống của thanh niên. Các thế lực thù địch ngày càng tăng những hoạt động giải trí chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức phức tạp, xảo quyệt nhằm mục đích làm cho nội bộ ta ” tự diễn biến “, ” tự chuyển hóa ” và lôi kéo một bộ phận thanh niên xa rời chủ nghĩa yêu nước, xem nhẹ truyền thống lịch sử cách mạng, ít chăm sóc hoạt động và sinh hoạt chính trị, sa vào lối sống thực dụng, ích kỷ cá thể. Một bộ phận thanh niên có xu thế coi thường giá trị nhân văn, kỷ cương, đạo lý, mắc tệ nạn xã hội. Không ít thanh niên mang tâm ý tận hưởng, ỷ lại sự bao cấp của mái ấm gia đình và xã hội ; giao động, thụ động, không chịu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, trình độ, nhiệm vụ. Do đó, Đoàn cần đặc biệt quan trọng coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng so với đoàn viên, thanh niên. Đây vừa là nhu yếu, trách nhiệm cấp bách, vừa mang tính kế hoạch lâu dài hơn và là thước đo hiệu suất cao hoạt động giải trí của Đoàn và trào lưu thanh niên. Đoàn cần giúp Đảng tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo và giảng dạy thanh niên, kiến thiết xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức phát minh sáng tạo để kế tục trung thành với chủ và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc bản địa. Tiến hành giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, sinh động, mê hoặc, trải qua những việc làm thiết thực tích hợp với việc giáo dục của nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội và tương thích với từng đối tượng người dùng. Các tổ chức triển khai Đoàn cần dữ thế chủ động chớp lấy và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên. Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc bản địa cho thanh niên. Coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động giải trí thực tiễn và những trào lưu thi đua yêu nước. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo lời Bác ; thiết kế xây dựng và thực thi tốt chuẩn mực đạo đức, xu thế giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có năng lực tự đề kháng và tích cực đấu tranh với thủ đoạn ” diễn biến tự do ” của những thế lực thù địch. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương trách nhiệm việc làm trong thời kỳ mới .
\ n
Ba là, tăng nhanh những trào lưu hành vi cách mạng, phát huy vai trò xung kích, phát minh sáng tạo của tuổi trẻ .
Đoàn cần có nhiều hình thức và giải pháp thích hợp để phát huy vai trò xung kích, phát minh sáng tạo, ý thức tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của những những tầng lớp thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực thi sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, hoàn thành xong xuất sắc những trách nhiệm chính trị, trình độ ở từng địa phương, đơn vị chức năng. Các hoạt động giải trí của Đoàn cần xuất phát từ những trách nhiệm chính trị chung của quốc gia, nhất là trong tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, giữ vững không thay đổi chính trị, thiết kế xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thiết kế xây dựng Nhà nước, củng cố quốc phòng, bảo mật an ninh. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động giải trí nhiều mẫu mã, phong phú, tương thích với tuổi trẻ, hấp dẫn thanh niên tham gia tích cực những trào lưu cách mạng, nhất là trên những nghành, những địa phận có nhiều khó khăn, khó khăn vất vả, bộc lộ rõ vai trò xung kích theo ý thức ” đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm “. Đồng thời, qua những trào lưu hành vi cách mạng của Đoàn, tạo ra được thiên nhiên và môi trường lành mạnh để thanh niên tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình .
Phải liên tục chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và niềm tin của đoàn viên, thanh niên ; làm tốt cả ” tu dưỡng ” và ” phát huy ” thanh niên để hoạt động giải trí của Đoàn trở nên thiết thực, động viên được phần đông những những tầng lớp thanh niên tham gia. Đặc biệt chăm sóc tăng trưởng nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao ; xu thế cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, chiêu thức quản trị văn minh. Đoàn phải là cầu nối quan trọng giữa thanh niên với Đảng và Nhà nước, thôi thúc thực thi những chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước, tạo điều kiện kèm theo để thanh niên hoạt động giải trí trong một môi trường tự nhiên chính trị, xã hội lành mạnh .
Bốn là, chăm sóc củng cố thiết kế xây dựng tổ chức triển khai Đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong trào lưu thanh niên và những hội thanh niên, sinh viên ; đồng thời tích cực tham gia kiến thiết xây dựng Đảng .
Các cấp bộ Đoàn cần coi trọng trách nhiệm chăm sóc kiến thiết xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai, xứng danh là người bạn sát cánh của thanh niên và đội dự bị an toàn và đáng tin cậy của Đảng. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cả trong nước và ngoài nước bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều mẫu mã ; khắc phục những bộc lộ hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Đổi mới can đảm và mạnh mẽ hơn nữa phương pháp hoạt động giải trí của Đoàn, nhất là ở cơ sở, những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quan tâm và dữ thế chủ động quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ Đoàn xuất sắc ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lượng để trình làng nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và những đoàn thể. Đồng thời tổ chức triển khai để cán bộ, đoàn viên tham gia góp phần quan điểm thiết kế xây dựng Đảng, kiến thiết xây dựng Nhà nước, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng hành với thanh niên là cảm thông, san sẻ với thanh niên, đồng cảm tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng thanh niên, chăm sóc cung ứng những nhu yếu, quyền lợi chính đáng của thanh niên, kịp thời khuynh hướng, dìu dắt, trợ giúp thanh niên như những người bạn đáng tin cậy. Thực hiện tốt trách nhiệm đảm nhiệm Đội Thiếu niên tiền phong và chăm sóc chăm nom, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn viên phải là những tấm gương tốt cho những em noi theo .

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội hãy sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X để thực hiện tốt các nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào thanh niên nước ta tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa.

Thưa những chiến sỹ ,
Đảng ta đã nhiều lần khẳng định chắc chắn : Thanh niên là một bộ phận nòng cốt của xã hội, rường cột của dân tộc bản địa, là lực lượng xung kích của cách mạng và là gia chủ tương lai của quốc gia ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị đáng tin cậy của Đảng ; công tác thanh niên là công tác mang tính kế hoạch có ý nghĩa sống còn của dân tộc bản địa. Nhân dịp này, tôi ý kiến đề nghị những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại, những ngành cần không cho thâm thúy quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới ; tin yêu giao trách nhiệm cho thanh niên ; chăm sóc, giúp sức, động viên và tạo điều kiện kèm theo để thanh niên tự tin tham gia vào những trách nhiệm chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của quốc gia, của những địa phương, đơn vị chức năng. Chăm lo quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để thanh niên được học tập, rèn luyện, tăng trưởng tổng lực. Đào tạo thanh niên trở thành những nhà chỉ huy, quản trị, kinh doanh thương mại giỏi ; những chuyên viên xuất sắc trên những nghành xã hội ; những tri thức giỏi về điều tra và nghiên cứu khoa học ; những văn nghệ sĩ có kĩ năng ; những lao động có kinh nghiệm tay nghề cao. Huy động thanh niên tham gia thiết kế xây dựng những khu công trình, những nghành nghề dịch vụ, những vùng kinh tế tài chính quan trọng, khó khăn vất vả, thiết kế xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện kèm theo cho thanh niên vay vốn để sản xuất, kinh doanh thương mại ; đồng thời lan rộng ra mạng lưới dạy nghề và trình làng việc làm cho thanh niên. Quan tâm thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa truyền thống, thể dục, thể thao, những cơ sở điều tra và nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ làm công tác thanh vận. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những chiến sỹ đứng đầu cấp ủy, chính quyền sở tại những cấp, những ngành, cơ quan, đơn vị chức năng phải thật sự là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức, lối sống để đoàn viên, thanh niên tin yêu học tập, noi theo .
Thưa những chiến sỹ ,
Sinh thời, Bác Hồ luôn luôn dành cho thanh, thiếu, nhi tình thương yêu đặc biệt quan trọng. Có lần Bác nói : ” Là người theo dõi tổ chức triển khai thanh niên từ trong bước đầu khan hiếm chỉ có tám cháu, ngày này trông thấy có hàng triệu đoàn viên thanh niên, hàng triệu cháu bé nhi đồng, tăng trưởng mơn mởn như hoa nở mùa xuân … Bác rất tự hào, sung sướng và thấy như mình trẻ lại, thấy tương lai của dân tộc bản địa ta vô cùng vững chãi và vẻ vang ” .
Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội. Chúng ta tin yêu và mong rằng, sau đại hội này, trào lưu thanh niên và Đoàn Thanh niên sẽ có bước tăng trưởng mới can đảm và mạnh mẽ hơn nữa, bùng cháy rực rỡ hơn nữa như hoa nở mùa xuân, góp phần xứng danh vào việc triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Với nhiệt huyết tràn trề, với nghị lực và ý chí vươn lên can đảm và mạnh mẽ, tuổi trẻ Nước Ta hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng văn minh, có tâm trong, trí sáng, tham vọng lớn ; góp thêm phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững những thành quả cách mạng, triển khai bằng được tiềm năng cao quý : thiết kế xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, quốc gia ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng niềm hạnh phúc, sánh vai với những cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong ước .
Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Nước Ta. Đồng thời cũng yên cầu, kỳ vọng Đoàn phải làm tốt hơn nữa công dụng, trách nhiệm của mình, góp thêm phần đào tạo và giảng dạy lớp lớp thanh niên trở thành những chiến sỹ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích sau cuối .
Với tình cảm thân ái và niềm tin yêu thâm thúy, tôi xin chúc Đại hội lần thứ 10 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành công xuất sắc tốt đẹp .
Chúc tuổi trẻ Nước Ta xây tham vọng lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, phát minh sáng tạo, xung kích kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc muôn vàn yêu quý của tất cả chúng ta .
Chúc những vị đại biểu mạnh khỏe, niềm hạnh phúc và thắng lợi .

Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc 1

10 công trình thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 9

1. Xây dựng 100 cây cầu giao thông tại Cà Mau (Tỉnh đoàn Cà Mau). Tổng kinh phí 28 tỉ đồng.

2. Công trình xây dựng đường giao thông nông thôn (Đoàn trường ĐH Bách khoa TP.HCM). Tổng kinh phí 28,093 tỉ đồng.

3. Công trình giúp 1.000 hộ gia đình vùng dân tộc, khó khăn của tỉnh di chuyển chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới (Tỉnh đoàn Quảng Ninh). Kinh phí thực hiện 6 tỉ đồng.

4. Công trình thanh niên khí –  điện – đạm Cà Mau; Công trình thanh niên khí điện Nhơn Trạch (Ban TN công nhân T.Ư Đoàn, Đoàn thanh niên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam). Tổng kinh phí 700 triệu USD.

5. Mái ấm biên cương (Ban Thanh niên quân đội, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam). Công trình xây dựng được 6.901 nhà đại đoàn kết, trị giá 235,75 tỉ đồng.

6. Dự án Hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK (Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư và Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam). Tổng kinh phí 52,500 tỉ đồng.

7. Xây dựng 5.700 căn nhà Nhân ái (Hội LHTN Việt Nam). Tổng kinh phí 114 tỉ đồng.

8. Xây dựng 1.120 nhà bán trú dân nuôi (T.Ư Đoàn). Tổng kinh phí trên 50 tỉ đồng. 

9. Hệ thống quản lý, theo dõi, đánh giá đoàn viên, hội viên bằng mã vạch trên thẻ sinh viên (Đoàn trường ĐH Kinh tế TP.HCM). Kinh phí thực hiện 17 tỉ đồng.

10. Chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” (Báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP.HCM). Tổng kinh phí 43 tỉ đồng. 

>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần X làm việc phiên thứ nhất
>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần X bắt đầu làm việc
>> Tặng 1.400 áo khoác thanh niên cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
>> Tâm thư của thanh niên quần đảo Thổ Châu gửi Đại hội Đoàn
>> Lãnh đạo Thành uỷ Cần Thơ gặp gỡ đoàn đại biểu đi đại hội Đoàn toàn quốc
>> Giao lưu trực tuyến trước thềm Đại hội Đoàn
>> Hà Tĩnh: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X 

You may also like

Để lại bình luận