Chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”

Bởi tuhocmoithu
Đến sự buổi tập huấn có Ban Giám Hiệu nhà trường và vừa đủ những chiến sỹ giáo viên của tổ KHTN và tổ KHXH .Được sự phân công của BGH nhà trường, chiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Hằng tiến hành phần “ Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan ” ; chiến sỹ Vũ Văn Thanh tiến hành phần “ Xây dựng đề kiểm tra theo khuynh hướng phát triển năng lực của học sinh ”Với nội “ Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan ”, chuyên đề nêu rõ nguyên tắc viết câu hỏi theo đúng nhu yếu của những thông số kỹ thuật kỹ thuật trong ma trận chi tiết cụ thể đề thi đã phê duyệt, quan tâm đến những qui tắc nên theo trong quy trình viết câu hỏi. Câu hỏi không được sai sót về nội dung trình độ. Câu hỏi có nội dung tương thích thuần phong mỹ tục Nước Ta, không vi phạm về đường lối chủ trương, quan điểm chính trị của Đảng CSVN, của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta. Câu hỏi chưa được sử dụng cho mục tiêu thi hoặc kiểm tra đánh giá trong bất kỳ trường hợp nào trước đó … Chuyên đề cũng đã chỉ rõ kĩ thuật viết phần dẫn, kĩ thuật viết giải pháp lựa chọn và chú ý quan tâm so với những giải pháp nhiễu. Chỉ rõ một số ít sai sót giáo viên hay mắc phải trong quy trình ra đề và có ví dụ minh họa đơn cử những đề kiểm tra của những thầy cô nộp về ngân hàng nhà nước đề thi của nhà trường .

           Về nội dung “đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, đồng chí Vũ Văn Thanh đã nêu rõ các dạng bài tập đánh giá năng lực học sinh gồm các bài tập tái hiện, bài tập vận dụng, bài tập giải quyết vấn đề và dạng bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn. Với mỗi dạng bài tập đều có ví dụ minh họa và phân tích việc ra đề theo định hướng nội dung và ra đề theo định hướng phát triển năng lực khác nhau ở điểm nào và năng lực hình thành với câu hỏi tương ứng. Phân tích một số đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh để thấy được sự khác biệt với đề đánh giá theo nội dung kiến thức. Chuyên đề cũng nêu rõ giáo viên có quyền chủ động trong việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, chú trọng đánh giá thường xuyên qua các hoạt động trên lớp, qua kết quả thực hiện dự án, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, thực hành… kết hợp sự đánh giá của GV đối với HS, HS đối với HS và cả PH đối với HS…Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi theo ma trận bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao…Trong đó chú trọng việc ra đề theo hướng “mở”.

          Qua chuyên đề, các thầy cô tham dự đã lĩnh hội được những nội dung cơ bản về việc viết câu hỏi kiểm tra và ra đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Từ đó các thầy cô sẽ áp dụng vào việc ra đề kiểm tra cuối học kì I để việc đổi mới kiểm tra, đánh giá được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Một số hình ảnh của buổi chuyên đề

You may also like

Để lại bình luận