Chuyên đề đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Cỡ chữ Màu chữ :

1. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Nội dung chính

 • Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh
 • CHUYÊN ĐỀ: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍ
 • Thế nào là dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh?
 • Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh
 • Chuyên đề xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinh
 • Chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”
 • Video liên quan

Hiện nay có nhiều quan niệm về năng lực, theo OECD: Năng lực là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể; theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018: Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Với những ý niệm trên, đánh giá hiệu quả học tập theo khuynh hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào năng lực vận dụng phát minh sáng tạo tri thức trong những trường hợp ứng dụng khác nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thái độ trong những toàn cảnh có ý nghĩa. Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh so với những môn học và hoạt động giải trí giáo dục theo quy trình hay ở mỗi quy trình tiến độ học tập chính là giải pháp đa phần nhằm mục đích xác lập mức độ triển khai tiềm năng dạy học về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải tổ hiệu quả học tập của học sinh .Xét về thực chất thì không có xích míc giữa đánh giá năng lực và đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng. Để chứng tỏ học sinh có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo thời cơ cho học sinh được xử lý yếu tố trong trường hợp mang tính thực tiễn. Khi đó học sinh vừa phải vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm tay nghề của bản thân thu được từ những thưởng thức bên ngoài nhà trường ( mái ấm gia đình, hội đồng và xã hội ) để xử lý yếu tố của thực tiễn. Như vậy, trải qua việc triển khai xong một trách nhiệm trong toàn cảnh thực, người ta hoàn toàn có thể đồng thời đánh giá được cả năng lực nhận thức, kĩ năng thực thi và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không trọn vẹn phải dựa vào chương trình giáo dục của từng môn học như đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, bởi năng lực là tổng hóa, kết tinh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức, … được hình thành từ nhiều môn học, nghành học tập khác nhau, và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người .Có thể tổng hợp một số ít tín hiệu độc lạ cơ bản giữa đánh giá năng lực người học và đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của người học như sau :

Một số điểm khác biệt giữa đánh giá tiếp cận nội dung (kiến thức, kĩ năng) và đánh giá tiếp cận năng lực

STT

Đánh giá theo hướng

tiếp cận nội dung

Đánh giá theo hướng

tiếp cận năng lực

1

Các bài kiểm tra trên giấy được thực thi vào cuối một chủ đề, một chương, một học kì, … Nhiều bài kiểm tra phong phú ( giấy, thực hành thực tế, mẫu sản phẩm dự án Bất Động Sản, cá thể, nhóm … ) trong suốt quy trình học tập

2

Nhấn mạnh sự cạnh tranh đối đầu Nhấn mạnh sự hợp tác

3

Quan tâm đến tiềm năng sau cuối của việc dạy học Quan tâm đến đến phương pháp học tập, chiêu thức rèn luyện của học sinh

4

Chú trọng vào điểm số Chú trọng vào quy trình tạo ra mẫu sản phẩm, quan tâm đến ý tưởng sáng tạo phát minh sáng tạo, đến những cụ thể của mẫu sản phẩm để nhận xét

5

Tập trung vào kiến thức và kỹ năng hàn lâm Tập trung vào năng lực trong thực tiễn và phát minh sáng tạo

6

Đánh giá được thực thi bởi những cấp quản lí và do giáo viên là hầu hết, còn tự đánh giá của học sinh không hoặc ít được công nhận Giáo viên và học sinh dữ thế chủ động trong đánh giá, khuyến khích tự đánh giá và đánh giá chéo của học sinh

7

Đánh giá đạo đức học sinh chú trọng đến việc chấp hành nội quy nhà trường, tham gia trào lưu thi đua … Đánh giá phẩm chất của học sinh tổng lực, chú trọng đến năng lực cá thể, khuyến khích học sinh bộc lộ đậm chất ngầu và năng lực bản thân

2. Quan hệ giữa năng lực với kiến thức, kĩ năng thái độ

Với ý niệm về năng lực như đã nêu trên, trong quy trình học tập để hình thành và phát triển được những năng lực, người học cần chuyển hóa những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ có được vào xử lý những trường hợp mới và xảy ra trong thiên nhiên và môi trường mới. Như vậy, hoàn toàn có thể nói kỹ năng và kiến thức là cơ sở để hình thành năng lực, là nguồn lực giúp cho người học tìm được những giải pháp tối ưu để triển khai trách nhiệm hoặc có cách ứng xử tương thích trong toàn cảnh phức tạp. Khả năng cung ứng tương thích với bối của thực tiễn đời sống là đặc trưng quan trọng nhất của năng lực, năng lực đó có được dựa trên sự đồng điệu và sử dụng có xem xét những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng thiết yếu trong từng thực trạng đơn cử .Những kỹ năng và kiến thức là cơ sở để hình thành và rèn luyện năng lực phải được tạo nên do chính người học dữ thế chủ động nghiên cứu và điều tra, khám phá hoặc được hướng dẫn nghiên cứu và điều tra tìm hiểu và khám phá và từ đó xây đắp nên. Việc hình thành và rèn luyện năng lực được diễn ra theo hình xoáy trôn ốc, trong đó những năng lực có trước được sử dụng để kiến thiết kỹ năng và kiến thức mới ; và đến lượt mình, kiến thức và kỹ năng mới lại đặt cơ sở để hình thành những năng lực mới .Kĩ năng theo nghĩa hẹp là những thao tác, những phương pháp thực hành thực tế, vận dụng kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề đã có để thực thi một hoạt động giải trí nào đó trong một thiên nhiên và môi trường quen thuộc. Kĩ năng hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm những kỹ năng và kiến thức, những hiểu biết và thưởng thức, … giúp cá thể hoàn toàn có thể thích ứng khi thực trạng biến hóa .Kiến thức, kĩ năng là cơ sở thiết yếu để hình thành năng lực trong một nghành hoạt động giải trí nào đó. Tuy nhiên, nếu chỉ có kiến thức và kỹ năng, kĩ năng trong một nghành nghề dịch vụ nào đó thì chưa chắc đã được coi là có năng lực, mà còn cần đến việc sử dụng hiệu suất cao những nguồn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng cùng với thái độ, giá trị, nghĩa vụ và trách nhiệm bản thân để triển khai thành công xuất sắc những trách nhiệm và xử lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn khi điều kiện kèm theo và toàn cảnh đổi khác .

3. Định hướng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh

Kiểm tra đánh giá tác dụng học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực tập trung chuyên sâu vào những xu thế sau 🙁 i ) Chuyển từ hầu hết đánh giá tác dụng học tập cuối môn học, khóa học ( đánh giá tổng kết ) nhằm mục đích mục tiêu xếp hạng, phân loại sang sử dụng những loại hình thức đánh giá tiếp tục, đánh giá định kỳ sau từng chủ đề, từng chương nhằm mục đích mục tiêu phản hồi kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy học ( đánh giá quy trình ) ;( ii ) Chuyển từ hầu hết đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng sang đánh giá năng lực của người học. Tức là chuyển trọng tâm đánh giá đa phần từ ghi nhớ, hiểu kỹ năng và kiến thức, … sang đánh giá năng lực vận dụng, xử lý những yếu tố của thực tiễn, đặc biệt quan trọng chú trọng đánh giá những năng lực tư duy bậc cao như tư duy phát minh sáng tạo ;( iii ) Chuyển đánh giá từ một hoạt động giải trí gần như độc lập với quy trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào quy trình dạy học, xem đánh giá như là một giải pháp dạy học ;( iv ) Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá : sử dụng những ứng dụng thẩm định và đánh giá những đặc tính giám sát của công cụ ( độ an toàn và đáng tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị ) và sử dụng những quy mô thống kê vào giải quyết và xử lý nghiên cứu và phân tích, lý giải hiệu quả đánh giá .Với những khuynh hướng trên, đánh giá hiệu quả học tập những môn học, hoạt động giải trí giáo dục của học sinh ở mỗi lớp và sau cấp học trong toàn cảnh lúc bấy giờ cần phải :- Dựa vào cứ vào chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng ( theo xu thế tiếp cận năng lực ) từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục từng môn, từng lớp ; nhu yếu cơ bản cần đạt về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ ( theo khuynh hướng tiếp cận năng lực ) của học sinh của cấp học .- Phối hợp giữa đánh giá liên tục và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của mái ấm gia đình, hội đồng .- Kết hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm mục đích phát huy những ưu điểm của mỗi hình thức đánh giá này .- Có công cụ đánh giá thích hợp nhằm mục đích đánh giá tổng lực, công minh, trung thực, có năng lực phân loại, giúp giáo viên và học sinh kiểm soát và điều chỉnh kịp thời việc dạy và học .Việc đổi mới công tác làm việc đánh giá tác dụng học tập môn học của giáo viên được bộc lộ qua 1 số ít đặc trưng cơ bản sau :a ) Xác định được mục tiêu đa phần của đánh giá hiệu quả học tập là so sánh năng lực của học sinh với mức độ nhu yếu của chuẩn kỹ năng và kiến thức và kĩ năng ( năng lực ) môn học ở từng chủ đề, từng lớp học, để từ đó cải tổ kịp thời hoạt động giải trí dạy và hoạt động học .b ) Tiến hành đánh giá tác dụng học tập môn học theo ba quy trình cơ bản là tích lũy thông tin, nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin, xác nhận hiệu quả học tập và ra quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí dạy, hoạt động học. Yếu tố đổi mới ở mỗi quy trình này là 🙁 i ) Thu thập thông tin : thông tin được tích lũy từ nhiều nguồn, nhiều hình thức và bằng nhiều chiêu thức khác nhau ( quan sát trên lớp, làm bài kiểm tra, mẫu sản phẩm học tập, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, … ) ; lựa chọn được những nội dung đánh giá cơ bản và trọng tâm, trong đó quan tâm nhiều hơn đến nội dung kĩ năng ; xác lập đúng mức độ nhu yếu mỗi nội dung ( nhận ra, thông hiểu, vận dụng, … ) địa thế căn cứ vào chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng ; sử dụng phong phú những loại công cụ khác nhau ( đề kiểm tra viết, câu hỏi trên lớp, phiếu học tập, bài tập về nhà, … ) ; phong cách thiết kế những công cụ đánh giá đúng kĩ thuật ( câu hỏi và bài tập phải đo lường và thống kê được mức độ của chuẩn, phân phối những nhu yếu dạng trắc nghiệm khách quan hay tự luận, cấu trúc đề kiểm tra khoa học và tương thích, … ) ; tổ chức triển khai tích lũy được những thông tin đúng chuẩn, trung thực. Cần tu dưỡng cho học sinh những kĩ thuật thông tin phản hồi nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho học sinh tham gia đánh giá và nâng cấp cải tiến quy trình dạy học .( ii ) Phân tích và giải quyết và xử lý thông tin : những thông tin định tính về thái độ và năng lực học tập thu được qua quan sát, vấn đáp miệng, trình diễn, … được nghiên cứu và phân tích theo nhiều mức độ với tiêu chuẩn rõ ràng và được tàng trữ trải qua sổ theo dõi hàng ngày ; những thông tin định lượng qua bài kiểm tra được chấm điểm theo đáp án / hướng dẫn chấm – hướng dẫn bảo vệ đúng, đúng mực và cung ứng những nhu yếu kĩ thuật ; số lần kiểm tra, thống kê điểm trung bình, xếp loại học lực, … theo đúng quy định đánh giá, xếp loại phát hành .( iii ) Xác nhận hiệu quả học tập : xác nhận học sinh đạt hay không tiềm năng từng chủ đề, cuối lớp học, cuối cấp học dựa vào những tác dụng định lượng và định tính với chứng cứ đơn cử, rõ ràng ; nghiên cứu và phân tích, lý giải sự văn minh học tập vừa địa thế căn cứ vào tác dụng đánh giá quy trình và hiệu quả đánh giá tổng kết, vừa địa thế căn cứ vào thái độ học tập và thực trạng mái ấm gia đình đơn cử. Ra quyết định hành động cải tổ kịp thời hoạt động giải trí dạy của giáo viên, hoạt động học của học sinh trên lớp học ; ra những quyết định hành động quan trọng với học sinh ( lên lớp, thi lại, ở lại lớp, khen thưởng, … ) ; thông tin tác dụng học tập của học sinh cho những bên có tương quan ( Học sinh, cha mẹ học sinh, hội đồng giáo dục nhà trường, quản trị cấp trên, … ). Góp ý và đề xuất kiến nghị với cấp trên về chất lượng chương trình, sách giáo khoa, cách tổ chức triển khai thực thi kế hoạch giáo dục, …Trong đánh giá thành tích học tập của học sinh không riêng gì đánh giá tác dụng mà chú ý quan tâm cả quy trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng lực, không số lượng giới hạn vào năng lực tái hiện tri thức mà chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong việc xử lý những trách nhiệm phức tạp .Cần sử dụng phối hợp những hình thức, giải pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết, bài tập thực hành thực tế ; phối hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Kiểm tự luận thường yên cầu cao về tư duy, óc phát minh sáng tạo và tính lôgic của yếu tố, đặc biệt quan trọng là sự bộc lộ những quan điểm cá thể trong cách trình diễn, tuy nhiên không bao quát được hết kỹ năng và kiến thức chương trình giáo dục phổ thôngc và tác dụng kiểm tra nhiều khi còn phụ thuộc vào vào năng lực của người chấm bài. Kiểm tra trắc nghiệm khách quan với ưu là thích hợp với quy mô lớn, học sinh không phải trình diễn cách làm, số lượng câu hỏi lớn nên hoàn toàn có thể bao quát được kiến thức và kỹ năng tổng lực của học sinh, việc chấm điểm trở nên rất đơn thuần dựa trên mẫu đã có sẵn, hoàn toàn có thể sử dụng máy để chấm cho tác dụng rất nhanh, bảo vệ được tính công minh, độ đáng tin cậy cao. tuy nhiên điểm yếu kém của hình thức này là không biểu lộ được tính phát minh sáng tạo, lôgic của khoa học và năng lực biểu cảm trước những yếu tố chính trị, xã hội, con người của quốc gia, nhiều khi sự lựa chọn còn mang tính như mong muốn. Do đó việc phối hợp hai hình thức kiểm tra này sẽ phát huy được những ưu điểm và hạn chế bớt những điểm yếu kém của mỗi hình thức kiểm tra .

Tài liệu tham khảo

1. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Tài liệu tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh những môn học, Vụ Giáo dục đào tạo Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm năm trước .3. Website : https://tusach.thuvienkhoahoc.com .Gửi email In trangGửi emailIn trang

CHUYÊN ĐỀ: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN VẬT LÍ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 2.78 MB, 279 trang )

TƯ LIỆU GIÁO DỤC HỌC.

CHUYÊN ĐỂ
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG
QUÁ TRÌNH DẠY HỌC
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
MÔN VẬT LÍ

HẢI DƯƠNG – NĂM 2014
LỜI NÓI ĐẦU
Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020
đã khẳng định một trong những giải pháp quan trọng để phát triển giáo
dục là “Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh
giá chất lượng giáo dục”.
Bước sang năm học 2014 – 2015, với chủ trương đổi mới mạnh
mẽ PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ
GD&ĐT đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán các nhà
trường ở hầu hết các môn học về đổi mới PPDH và KTĐG theo định
hương phát triển năng lực.
Nội dung của chuyên đề tập trung vào việc huyết trình về định
hướng đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực học sinh, thảo luận nhóm về chuyên đề và phản biện về
sản phẩm của hai nhóm nhỏ trong tổ.
Chuyên đề đã cung cấp cho các thầy cô giáo trong nhà trường
cái nhìn toàn diện về mục tiêu, nội dung, và phương pháp đổi mới
PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Về mục tiêu: Đối với học sinh – Việc đổi mới dạy học và kiểm
tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh đã góp phần
quan trọng trong việc tuyển chọn và phân loại đúng năng lực, trình độ

của học sinh thúc đẩy học sinh cố gắng khắc phục thiếu xót hoặc phát
huy năng lực, sở trường của mình; đánh giá sự phát triển nhân cách
nói chung so với mục tiêu đào tạo và yêu cầu của thực tiễn. Đồng thời
tạo những điều kiện thuận lợi cho người dạy nẵm vững hơn tình hình
học tập và rèn luyện của học sinh hoặc nhóm học sinh; cung cấp thông
tin phản hồi có tác dụng giúp việc học, giảng dạy và giáo dục tốt hơn.
Kết quả đánh giá còn tạo cơ sở cho giáo viên điều chỉnh, cải tiến mục
tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kế hoạch đào tạo
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của quá trình này. Đối
với giáo viên: tạo điều kiện cho người dạy nẵm vững hơn tình hình
học tập và rèn luyện của học sinh hoặc nhóm học sinh; Cung cấp
thông tin phản hồi có tác dụng giúp việc học, giảng dạy và giáo dục
tốt hơn; kết quả đánh giá tạo cơ sở điều chỉnh, cải tiến mục tiêu, nội
dung chương trình PPDH, kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa
chất lượng và hiệu quả của quá trình này; Đối với nhà trường: đánh
giá việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục của các tổ
bộ môn, giáo viên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của nhà trường nói chung và các bộ phận chuyên trách nói riêng; đánh
giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường và cơ sở
như năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ
quản lý, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện dạy học, ; đánh giá
việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ, chính sách. Đối với các cơ
quan quản lí nhà nước về giáo dục: đánh giá công tác tổ chức, quản lý
giáo dục; đánh giá về kết quả của toàn bộ hệ thống giáo dục, về dư
luận xã hội, sự phản ánh của cơ sở của người đi học, về cách thức
tuyển sinh nhằm giúp cơ quan quản lý giáo dục thấy được thực trạng,
nhu cầu và định hướng sửa đổi mục tiêu, nội dung chương trình,
phương pháp dạy học,
Về nội dung: đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát
triển năng lực học sinh được tiến hành ở ba khâu quan trọng.

Một là: Đổi mới các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục:
Chuyển từ chương trình định hướng nội dung dạy học sang chương
trình định hướng năng lực và định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất
và năng lực của chương trình giáo dục cấp THPT.
Hai là: Đổi mới PHDH bao gồm: việc cải tiến các PPDH truyền
thống thay thế bằng các PPDH nhằm chú trọng phát triển năng lực của
học sinh; kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học; vận dụng dạy
học giải quyết vấn đề, theo tình huống và định hướng hành động đặc
biệt là việc tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, công nghệ thông
tin hợp lí hỗ trợ …
Ba là: Đổi KTĐG kết quả học tập của học sinh: chuyển từ đánh
giá tổng kết sang đánh giá quá trình; từ đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ,
hiểu kiến thức, sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những
vấn đề của thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các năng lực tư duy
bậc cao như tư duy sáng tạo; xem đánh giá như là một PPDH (tích hợp
đánh giá vào quá trình dạy học); tăng cường sử dụng CNTT trong
kiểm tra, đánh giá.
Về phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực: đối với mỗi môn học đều dựa trên
nguyên tắc chung về thang đánh giá. Hiện nay có hai thang đánh giá
cơ bản: thang đánh giá Bloom (1956): với 6 cấp độ nhận thức: Biết,
Hiểu, Ứng dụng, Phân tích, Tổng hợp, thang đánh giá các cấp độ tư
duy (Thinking Levels) của GS. Boleslaw Niemierko bao gồm các cấp
độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp
độ cao. Các bước tiến hành:
Bước 1 – xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá
theo định hướng năng lực.
Bước 2 – Lựa chọn các quan điểm, các thuyết và các phương
pháp dạy học tích cực phù hợp với nội dung của bài giảng hoặc chủ đề
đang đề cập nhằm phát huy được các năng lực của người học

Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy cô giáo và các bạn
đọc cùng tham khảo tài liệu: CHUYÊN ĐỀ: KIỂM TRA,
ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC THEO
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Chân trọng cảm ơn!
MỤC LỤC
Phần I 8
ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA
ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 8
TRUNG HỌC CƠ SỞ 8
I. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ 9
1. Những kết quả bước đầu của việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm
tra đánh giá 9
2. Những mặt hạn chế của hoạt động đổi mới phương pháp dạy học,
kiểm tra đánh giá 13
3. Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế của việc đổi mới phương pháp
dạy học, kiểm tra đánh giá 15
II. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRUNG
HỌC CƠ SỞ 17
III. ĐỔI MỚI CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO
DỤC PHỔ THÔNG 19
1. Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học 19
2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực 21
IV. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ 41
1. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của
HS 41
2. Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học 44

V. ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS 52
1. Đánh giá theo năng lực 52
2. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 55
3. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực HS 59
Phần II 67
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 67
1.Xác định các năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn Vật lí cấp
THCS 67
1.1. Dạy học định hướng phát triển năng lực 67
2.Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học vật lí nhằm hướng tới những
năng lực chung cốt lõi và chuyên biệt của môn học 82
2.1. Các phương pháp và hình thức dạy học vật lí tạo điều kiện phát triển
năng lực 82
2.2. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (GQVĐ) 83
Phần III 91
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC 91
1.Mục tiêu kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 91
2. Các hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực 94
2.1. Đánh giá kết quả và đánh giá quá trình 94
2.2. Đánh giá theo chuẩn và đánh giá theo tiêu chí 95
2.3. Tự suy ngẫm và tự đánh giá 97
2.4. Đánh giá đồng đẳng 98
2.5. Đánh giá qua thực tiễn 104
2.6. Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập truyền
thống 105
2.7. Một số công cụ đánh giá theo hướng phát triển năng lực 107
3.Hướng dẫn biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng
năng lực của các chủ đề trong chương trình GDPT hiện hành 115
4.Xây dựng bài tập đánh giá năng lực trong dạy học một chương 139
5.Xây dựng ma trận đề kiểm tra 145

Phần IV 151
TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 151
I.NỘI DUNG TRIỂN KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG 151
II.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN VỀ ĐỔI MỚI KIỂM TRA,
ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 153
PHỤ LỤC 165
I.MỘT SỐ KIỂU TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS
165
PHỤ LỤC 1. Dạy học theo trạm (learning by station): 165
PHỤ LỤC 2. Dạy học nghiên cứu tình huống 170
PHỤ LỤC 3. Dạy học dự án 182
PHỤ LỤC 4. Học dựa trên tìm tòi, khám phá khoa học (inquiry based
learning) 215
PHỤ LỤC 5. Dạy học ngoại khóa 231
PHỤ LỤC 6. Dạy học phân hóa 249
PHỤ LỤC 7. Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” 252
II.VÍ DỤ MINH HỌA VỀ VIỆC XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM TRA,
ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS 267
Sưu tầm 278
279
Phần I
ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ PHƯƠNG PHÁP DẠY
HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
TRUNG HỌC CƠ SỞ.
Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ
chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của
người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc HS học được cái gì đến
chỗ quan tâm HS vận dụng được cái gì qua việc học. Để đảm bảo
được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ
phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách

học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực
và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục
từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng
kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra đánh giá kết quả học
tập với kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động
kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo
dục.
Trước bối cảnh đó và để chuẩn bị quá trình đổi mới chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, cần thiết
phải đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
kết quả giáo dục.
I. VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG
TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Những kết quả bước đầu của việc đổi mới phương pháp dạy
học, kiểm tra đánh giá
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của giáo
dục phổ thông, hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá đã được quan tâm tổ chức và thu được những kết quả bước
đầu thể hiện trên các mặt sau đây:
1.1. Đối với công tác quản lý
– Từ năm 2002 bắt đầu triển khai chương trình và sách giáo khoa
phổ thông mới mà trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương
pháp tự học của HS.
– Các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo đã
chỉ đạo các trường thực hiện các hoạt động đổi mới phương pháp dạy
học thông qua tổ chức các hội thảo, các lớp bồi dưỡng, tập huấn về
phương pháp dạy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo cụm chuyên
môn, cụm trường; tổ chức hội thi GV giỏi các cấp, động viên khen
thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động đổi mới

phương pháp dạy học và các hoạt động hỗ trợ chuyên môn khác.
– Triển khai việc “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên
nghiên cứu bài học”. Đây là hình thức sinh hoạt chuyên môn theo
hướng lấy hoạt động của HS làm trung tâm, ở đó GV tập trung phân
tích các vấn đề liên quan đến người học như: HS học như thế nào? HS
đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy
học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học
tập của học sinh có được cải thiện không? cần điều chỉnh điều gì và
điều chỉnh như thế nào?
– Triển khai xây dựng thí điểm Mô hình trường học đổi mới
đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
của HS. Mục tiêu của mô hình này là đổi mới đồng bộ phương pháp
dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại; tăng cường
mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ
chức hoạt động dạy học – giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học –
giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; thực hiện trung thực trong thi,
kiểm tra. Góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và quản lý hoạt động đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phục vụ đổi mới chương trình
và sách giáo khoa sau năm 2015.
– Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường
phổ thông theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của
Bộ GDĐT tại các trường và các địa phương tham gia thí điểm. Mục
đích của việc thí điểm là nhằm: (1) Khắc phục hạn chế của chương
trình, sách giáo khoa hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy
học, hoạt động giáo dục của các trường phổ thông tham gia thí điểm;
(2) Củng cố cơ chế phối hợp và tăng cường vai trò của các trường sư
phạm, trường phổ thông thực hành sư phạm và các trường phổ thông
khác trong các hoạt động thực hành, thực nghiệm sư phạm và phát
triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; (3) Bồi dưỡng

năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, phát triển chương trình giáo
dục nhà trường phổ thông cho đội ngũ giảng viên các trường/khoa sư
phạm, GV các trường phổ thông tham gia thí điểm; (4) Góp phần chuẩn
bị cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đổi mới chương trình, sách giáo khoa
giáo dục phổ thông sau năm 2015.
– Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng
dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày
27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số
73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Triển khai sâu rộng Cuộc thi dạy học
các chủ đề tích hợp dành cho GV.
– Quan tâm chỉ đạo đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức
thi, kiểm tra đánh giá như: Hướng dẫn áp dụng ma trận đề thi theo
Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 về việc Hướng
dẫn biên soạn đề kiểm tra vừa chú ý đến tính bao quát nội dung dạy
học vừa quan tâm kiểm tra trình độ tư duy. Đề thi các môn khoa học
xã hội được chỉ đạo theo hướng “mở”, gắn với thực tế cuộc sống, phát
huy suy nghĩ độc lập của HS, hạn chế yêu cầu học thuộc máy móc.
Bước đầu tổ chức các đợt đánh giá HS trên phạm vi quốc gia, tham
gia các kì đánh giá HS phổ thông quốc tế (PISA). Tổ chức Cuộc thi
vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn
dành cho HS trung học; Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành
cho HS trung học nhằm khuyến khích HS trung học nghiên cứu, sáng
tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào
giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; góp phần thúc đẩy đổi
mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; đổi mới hình thức và
phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực HS.
– Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 về
chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và phát
động cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh

thành tích trong giáo dục” đã hạn chế được nhiều tiêu cực trong thi,
kiểm tra.
1.2. Đối với GV
– Đông đảo GV có nhận thức đúng đắn về đổi mới phương pháp
dạy học. Nhiều GV đã xác định rõ sự cần thiết và có mong muốn thực
hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
– Một số GV đã vận dụng được các phương pháp dạy học, kiểm
tra đánh giá tích cực trong dạy học; kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học
và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tổ chức hoạt
động dạy học được nâng cao; vận dụng được qui trình kiểm tra, đánh
giá mới.
1.3. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
– Cơ sở vật chất phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá những năm qua đã được đặc biệt chú trọng. Nhiều dự án của
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang được triển khai thực hiện trên
phạm vi cả nước đã từng bước cải thiện điều kiện dạy học và áp dụng
công nghệ thông tin – truyền thông ở các trường trung học, tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá.
– Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tăng cường hoạt động tự
làm thiết bị dạy học của GV và HS, tạo điều kiện thuận lợi cho sự chủ
động, sáng tạo của GV và HS trong hoạt động dạy và học ở trường
trung học.
Với những tác động tích cực từ các cấp quản lý giáo dục, nhận
thức và chất lượng hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá của các trường trung học đã có những chuyển biến tích cực,
góp phần làm cho chất lượng giáo dục và dạy học từng bước được cải
thiện.
2. Những mặt hạn chế của hoạt động đổi mới phương pháp dạy
học, kiểm tra đánh giá

Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, việc đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ở trường trung học vẫn còn
nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Cụ thể là:
– Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ
sở chưa mang lại hiệu quả cao. Truyền thụ tri thức một chiều vẫn là
phương pháp dạy học chủ đạo của nhiều GV. Số GV thường xuyên chủ
động, sáng tạo trong việc phối hợp các phương pháp dạy học cũng như
sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực và sáng
tạo của HS còn chưa nhiều. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lí
thuyết. Việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết các tình huống
thực tiễn cho HS thông qua khả năng vận dụng tri thức tổng hợp chưa
thực sự được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền
thông, sử dụng các phương tiện dạy học chưa được thực hiện rộng rãi và
hiệu quả trong các trường trung học cơ sở.
– Hoạt động kiểm tra đánh giá chưa bảo đảm yêu cầu khách
quan, chính xác, công bằng; việc kiểm tra chủ yếu chú ý đến yêu cầu
tái hiện kiến thức và đánh giá qua điểm số đã dẫn đến tình trạng GV
và HS duy trì dạy học theo lối “đọc-chép” thuần túy, HS học tập
thiên về ghi nhớ, ít quan tâm vận dụng kiến thức. Nhiều GV chưa vận
dụng đúng quy trình biên soạn đề kiểm tra nên các bài kiểm tra còn
nặng tính chủ quan của người dạy. Hoạt động kiểm tra đánh giá ngay
trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học trên lớp chưa được quan
tâm thực hiện một cách khoa học và hiệu quả. Các hoạt động đánh giá
định kỳ, đánh giá diện rộng quốc gia, đánh giá quốc tế được tổ chức
chưa thật sự đồng bộ hiệu quả. Tình trạng HS quay cóp tài liệu, đặc
biệt là chép bài của nhau trong khi thi, kiểm tra còn diễn ra. Cá biệt
vẫn còn tình trạng GV gà bài cho HS trong thi, kiểm tra, kể cả trong
các kì đánh giá diện rộng (đánh giá quốc gia, đánh giá quốc tế).
Thực trạng trên đây dẫn đến hệ quả là không rèn luyện được tính
trung thực trong thi, kiểm tra; nhiều HS phổ thông còn thụ động trong

việc học tập; khả năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học
để giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống còn hạn chế.
3. Một số nguyên nhân dẫn đến hạn chế của việc đổi mới phương
pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
Thực trạng nói trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có
thể chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản sau:
– Nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học,
kiểm tra đánh giá và ý thức thực hiện đổi mới của một bộ phận cán bộ
quản lý, GV chưa cao. Năng lực của đội ngũ GV về vận dụng các
phương pháp dạy học tích cực, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng
công nghệ thông tin – truyền thông trong dạy học còn hạn chế.
– Lý luận về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chưa
được nghiên cứu và vận dụng một cách có hệ thống; còn tình trạng
vận dụng lí luận một cách chắp vá nên chưa tạo ra sự đồng bộ, hiệu
quả; nghèo nàn các hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục.
– Chỉ chú trọng đến đánh giá cuối kỳ mà chưa chú trọng việc
đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học, giáo dục.
– Năng lực quản lý, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm
tra đánh giá từ các cơ quan quản lý giáo dục và hiệu trưởng các trường
trung học cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tổ chức
hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chưa đồng
bộ và chưa phát huy được vai trò thúc đẩy của đổi mới kiểm tra đánh
giá đối với đổi mới phương pháp dạy học.
– Cơ chế, chính sách quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy
học, kiểm tra đánh giá chưa khuyến khích được sự tích cực đổi mới
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của GV. Đây là nguyên nhân
quan trọng nhất làm cho hoạt động đổi mới phương pháp dạy học,
kiểm tra đánh giá ở trường trung học cơ sở chưa mang lại hiệu quả
cao.
– Nguồn lực phục vụ cho quá trình đổi mới phương pháp dạy

học, kiểm tra đánh giá trong nhà trường như: cơ sở vật chất, thiết bị
dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông vừa thiếu, vừa
chưa đồng bộ, làm hạn chế việc áp dụng các phương pháp dạy học,
hình thức kiểm tra đánh giá hiện đại.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường đổi mới
kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, Bộ Giáo
dục và Đào tạo đã có chủ trương tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra
đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản
về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
trong các trường trung học; xây dựng mô hình trường phổ thông đổi
mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo
dục.
II. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
TRUNG HỌC CƠ SỞ
Việc đổi mới giáo dục trung học dựa trên những đường lối, quan
điểm chỉ đạo giáo dục của nhà nước, đó là những định hướng quan
trọng về chính sách và quan điểm trong việc phát triển và đổi mới giáo
dục trung học. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
cần phù hợp với những định hướng đổi mới chung của chương trình
giáo dục trung học.
Những quan điểm và đường lối chỉ đạo của nhà nước về đổi mới
giáo dục nói chung và giáo dục trung học nói riêng được thể hiện
trong nhiều văn bản, đặc biệt trong các văn bản sau đây:
1. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 qui định: “Phương
pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,
sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi
dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại
niềm vui, hứng thú học tập cho HS”.
2. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Đổi mới

chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi,
kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt
coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng,
đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong
công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội”.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp
dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối
truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học,
cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và
đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu
trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động
xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”; “Đổi mới căn bản
hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục,
đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Việc thi, kiểm tra và đánh giá
kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến
được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối
hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ,
cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học;
đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội”.
3. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành
kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng
Chính phủ chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá
kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác,
chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học”; “Đổi mới kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo
hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp
kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi”.

III. ĐỔI MỚI CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO
DỤC PHỔ THÔNG
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo xác định ”Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và
đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng
phát triển phẩm chất, năng lực của người học”; “Tập trung phát triển
trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện
và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền
thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực
hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo,
tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. Theo tinh thần đó, các yếu tố
của quá trình giáo dục trong nhà trường trung học cần được tiếp cận theo
hướng đổi mới.
1. Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học
Chương trình dạy học truyền thống có thể gọi là chương trình
giáo dục ”định hướng nội dung” dạy học hay ”định hướng đầu vào”
(điều khiển đầu vào). Đặc điểm cơ bản của chương trình giáo dục định
hướng nội dung là chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học
theo các môn học đã được quy định trong chương trình dạy học. Những
nội dung của các môn học này dựa trên các khoa học chuyên ngành
tương ứng. Người ta chú trọng việc trang bị cho người học hệ thống tri
thức khoa học khách quan về nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tuy nhiên chương trình giáo dục định hướng nội dung chưa chú
trọng đầy đủ đến chủ thể người học cũng như đến khả năng ứng dụng
tri thức đã học trong những tình huống thực tiễn. Mục tiêu dạy học
trong chương trình định hướng nội dung được đưa ra một cách chung
chung, không chi tiết và không nhất thiết phải quan sát, đánh giá được
một cách cụ thể nên không đảm bảo rõ ràng về việc đạt được chất
lượng dạy học theo mục tiêu đã đề ra. Việc quản lý chất lượng giáo dục

ở đây tập trung vào ”điều khiển đầu vào” là nội dung dạy học.
Ưu điểm của chương trình dạy học định hướng nội dung là việc
truyền thụ cho người học một hệ thống tri thức khoa học và hệ thống.
Tuy nhiên ngày nay chương trình dạy học định hướng nội dung không
còn thích hợp, trong đó có những nguyên nhân sau:
– Ngày nay, tri thức thay đổi và bị lạc hậu nhanh chóng, việc quy
định cứng nhắc những nội dung chi tiết trong chương trình dạy học
dẫn đến tình trạng nội dung chương trình dạy học nhanh bị lạc hậu so
với tri thức hiện đại. Do đó việc rèn luyện phương pháp học tập ngày
càng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho con người có khả
năng học tập suốt đời.
– Chương trình dạy học định hướng nội dung dẫn đến xu hướng
việc kiểm tra đánh giá chủ yếu dựa trên việc kiểm tra khả năng tái
hiện tri thức mà không định hướng vào khả năng vận dụng tri thức
trong những tình huống thực tiễn.
– Do phương pháp dạy học mang tính thụ động và ít chú ý đến
khả năng ứng dụng nên sản phẩm giáo dục là những con người mang
tính thụ động, hạn chế khả năng sáng tạo và năng động. Do đó chương
trình giáo dục này không đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã
hội và thị trường lao động đối với người lao động về năng lực hành
động, khả năng sáng tạo và tính năng động.
2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực
Chương trình giáo dục định hướng năng lực (định hướng phát
triển năng lực) nay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được
bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 20 và ngày nay đã trở
thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng năng lực nhằm
mục tiêu phát triển năng lực người học.
Giáo dục định hướng năng nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của
việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất
nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình

huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các
tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn
mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận
thức.
Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy
học định hướng năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra,
có thể coi là ”sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản
lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển ”đầu vào” sang ”điều
khiển đầu ra”, tức là kết quả học tập của HS.
Chương trình dạy học định hướng năng lực không quy định
những nội dung dạy học chi tiết mà quy định những kết quả đầu ra
mong muốn của quá trình giáo dục, trên cở sở đó đưa ra những hướng
dẫn chung về việc lựa chọn nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh
giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học
tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn. Trong chương trình định
hướng năng lực, mục tiêu học tập, tức là kết quả học tập mong muốn
thường được mô tả thông qua hệ thống các năng lực (Competency).
Kết quả học tập mong muốn được mô tả chi tiết và có thể quan sát,
đánh giá được. HS cần đạt được những kết quả yêu cầu đã quy định
trong chương trình. Việc đưa ra các chuẩn đào tạo cũng là nhằm đảm
bảo quản lý chất lượng giáo dục theo định hướng kết quả đầu ra.
Ưu điểm của chương trình giáo dục định hướng năng lực là tạo
điều kiện quản lý chất lượng theo kết quả đầu ra đã quy định, nhấn
mạnh năng lực vận dụng của HS. Tuy nhiên nếu vận dụng một cách
thiên lệch, không chú ý đầy đủ đến nội dung dạy học thì có thể dẫn
đến các lỗ hổng tri thức cơ bản và tính hệ thống của tri thức. Ngoài ra
chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở kết quả đầu ra mà còn phụ
thuộc quá trình thực hiện.
Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái
niệm năng lực được sử dụng như sau:

– Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục
tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành;
– Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được
liên kết với nhau nhằm hình thành các năng lực;
– Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong
muốn ;
– Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn,
đánh giá mức độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động
và hành động dạy học về mặt phương pháp;
– Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong
các tình huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể Nắm vững và vận
dụng được các phép tính cơ bản;
– Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo
thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học;
– Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định
trong các chuẩn: Đến một thời điểm nhất định nào đó, HS có thể/phải
đạt được những gì?
Sau đây là bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản của chương
trình định hướng nội dung và chương trình định hướng năng lực:
Chương trình định hướng
nội dung
Chương trình định hướng
năng lực
Mục
tiêu
giáo dục
Mục tiêu dạy học được
mô tả không chi tiết và
không nhất thiết phải quan
sát, đánh giá được

Kết quả học tập cần đạt
được mô tả chi tiết và có thể
quan sát, đánh giá được; thể
hiện được mức độ tiến bộ của
HSmột cách liên tục
Nội
dung
giáo dục
Việc lựa chọn nội dung
dựa vào các khoa học chuyên
môn, không gắn với các tình
huống thực tiễn. Nội dung
được quy định chi tiết trong
chương trình.
Lựa chọn những nội dung
nhằm đạt được kết quả đầu ra đã
quy định, gắn với các tình huống
thực tiễn. Chương trình chỉ quy
định những nội dung chính, không
quy định chi tiết.
Phương
pháp
dạy học
GV là người truyền thụ
tri thức, là trung tâm của
quá trình dạy học. HS tiếp
thu thụ động những tri thức
– GV chủ yếu là người tổ chức,
hỗ trợ HS tự lực và tích cực lĩnh
hội tri thức. Chú trọng sự phát

triển khả năng giải quyết vấn đề,
được quy định sẵn. khả năng giao tiếp,…;
– Chú trọng sử dụng các quan
điểm, phương pháp và kỹ thuật
dạy học tích cực; các phương
pháp dạy học thí nghiệm, thực
hành
Hình
thức
dạy học
Chủ yếu dạy học lý
thuyết trên lớp học
Tổ chức hình thức học tập đa
dạng; chú ý các hoạt động xã
hội, ngoại khóa, nghiên cứu
khoa học, trải nghiệm sáng tạo;
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông trong
dạy và học
Đánh giá
kết quả
học tập
của HS
Tiêu chí đánh giá được
xây dựng chủ yếu dựa trên
sự ghi nhớ và tái hiện nội
dung đã học.
Tiêu chí đánh giá dựa vào năng
lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ
trong quá trình học tập, chú trọng

khả năng vận dụng trong các tình
huống thực tiễn.
Để hình thành và phát triển năng lực cần xác định các thành
phần và cấu trúc của chúng. Có nhiều loại năng lực khác nhau. Việc
mô tả cấu trúc và các thành phần năng lực cũng khác nhau. Cấu trúc

Thế nào là dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh?

Chương trình dạy học khuynh hướng phát triển năng lực học sinh hay còn được gọi là dạy học đính hướng tác dụng đầu ra, là việc những giáo viên trải qua kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ của mình, cùng những giải pháp dạy học ưu việt để dạy và xu thế việc học cho học sinh, nhằm mục đích bảo vệ chất lượng đầu ra của việc học, thực thi tiềm năng phát triển tổng lực của học sinh, từ phẩm chất, năng lực, đồng thời chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những trường hợp thực tiễn nhằm mục đích trang bị cho những em những kỹ năng và kiến thức để giải quyết và xử lý những yếu tố trong đời sống và nghề nghiệp .

Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh

Xem

Chuyên đề xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinh

Ngày đăng :20/07/2020 – 13:52

Chuyên đề :

Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học tập của học sinh

I. Đặt vấn đề:

Đổi mới giải pháp dạy học cần gắn liền với đổi mới về đánh giá quy trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và đánh giá thành tích học tập của học sinh. Đánh giá hiệu quả học tập là quy trình tích lũy thông tin, nghiên cứu và phân tích và xử lí thông tin, lý giải tình hình việc đạt tiềm năng giáo dục, khám phá nguyên do, ra những quyết định hành động sư phạm giúp học sinh học tập ngày càng văn minh .Trên trong thực tiễn, việc kiểm tra, đánh giá tác dụng học tập của học sinh trường trung học cơ sở lúc bấy giờ còn phiếm diện, chưa bám sát tiềm năng giáo dục, chưa cung ứng được nhu yếu đổi mới giáo dục phổ thông, cần được liên tục nâng cấp cải tiến, hoàn thành xong. Đổi mới kiểm tra, đánh giá tác dụng học tập của học sinh trước hết cần tập trung chuyên sâu triển khai qua việc tổ chức triển khai kiểm tra liên tục liên tục ( kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút trở lên ). Đổi mới chiêu thức dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá là hai hoạt động giải trí có tương quan ngặt nghèo với nhau ; đổi mới kiểm tra đánh giá là động lực đổi mới giải pháp dạy học, góp thêm phần triển khai tiềm năng giáo dục và huấn luyện và đào tạo. Quán triệt ý thức đó, tôi đã thực thi đàm đạo hướng dẫn đổi mới kiểm tra, đánh giá ở những môn học đặc biệt quan trọng là môn Toán bậc trung học cơ sở .

II. Phần nội dung :

 1. Nội dung đổi mới kiểm tra đánh giá theo khuynh hướng phát triển năng lực học sinh :

Kiểm tra, đánh giá là một phần không hề thiếu được của quy trình dạy học nhằm mục đích giúp học sinh văn minh. Kiểm tra, đánh giá vì sự văn minh nghĩa là quy trình kiểm tra, đánh giá phải cung ứng những thông tin phản hồi giúp học sinh biết mình tân tiến đến đâu, những mảng kỹ năng và kiến thức – kĩ năng nào có sự văn minh, mảng kỹ năng và kiến thức – kĩ năng nào còn yếu để kiểm soát và điều chỉnh quy trình dạy và học. Và khi nói đến đánh giá là vì sự tân tiến của học sinh thì đánh giá phải làm thế nào để học sinh không sợ hãi, không bị thương tổn để thôi thúc học sinh nỗ lực. Đánh giá vì sự tân tiến của học sinh còn có nghĩa là sự đánh giá phải diễn ra trong suốt quy trình dạy học, giúp học sinh so sánh phát hiện mình biến hóa thế nào trên con đường đạt tiềm năng học tập của cá thể đã đặt ra. Cần nhận thức rằng đánh giá là một quá tŕnh học tập, đánh giá diễn ra trong suốt quy trình dạy và học. Không chỉ GV biết phương pháp, những kĩ thuật đánh giá học sinh mà quan trọng không kém là học sinh phải học được cách đánh giá của GV, phải biết đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá hiệu quả học tập rèn luyện của chính mình. Có như vậy, học sinh mới tự phản hồi với bản thân xem tác dụng học tập, rèn luyện của mình đạt mức nào, đến đâu so với nhu yếu, tốt hay chưa tốt như thế nào. Với cách hiểu đánh giá ấy mới giúp hình thành năng lực của học sinh, cái mà tất cả chúng ta đang rất mong ước .Kế hoạch đổi mới kiểm tra, đánh giá phải được xác lập từ đầu năm học, đầu học kì. Việc đánh giá hiệu quả bài học kinh nghiệm ( hay một chương, một phần chương trình, … ) cần được tính đến ngay từ khi xác lập tiềm năng và phong cách thiết kế bài học kinh nghiệm nhằm mục đích giúp học sinh và giáo viên nắm được những thông tin liên hệ ngược để kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí dạy và học. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải tổng lực, gồm có cả kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và chiêu thức, không phải chỉ nhu yếu tái hiện lại kiến thức và kỹ năng và kĩ năng .Cần khắc phục thói quen khá thông dụng là trong khi chấm bài kiểm tra giáo viên chỉ chú trọng việc cho điểm, ít có những lời phê nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm của học sinh khi làm bài, không mấy chăm sóc đến việc ra những quyết định hành động sau khi kiểm tra nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí dạy và học, bổ trợ những lỗ hỏng kiến thức và kỹ năng của học sinh, giúp sức riêng so với học sinh yếu – kém, tu dưỡng học sinh giỏi. Mặt khác, cần có giải pháp hướng dẫn học sinh tự đánh giá, có thói quen đánh giá lẫn nhau .Bên cạnh việc nâng cao chất lượng những hình thức kiểm tra truyền thống lịch sử, giáo viên cần tìm hiểu và khám phá, vận dụng thử và phát triển những chiêu thức trắc nghiệm khách quan ( câu đúng – sai, câu nhiều lựa chọn, câu ghép đôi, câu điền khuyết, … ), nhận rõ những ưu điểm, điểm yếu kém của chiêu thức này, sử dụng phối hợp, hợp lý với những giải pháp kiểm tra truyền thống lịch sử .2. Định hướng thiết kế xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh :

  1. Yêu cầu của đề kiểm tra ( Câu hỏi kiểm tra ) :

– Nội dung phải bảo vệ đơn vị chức năng kiến thức và kỹ năng ( chuẩn kỹ năng và kiến thức )- Đảm bảo tiềm năng dạy học ; bám sát kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và nhu yếu về thái độ ở mức độ đã được qui định trong chương trình môn học .- Đảm bảo tính đúng chuẩn, khoa học- Phù hợp với thời hạn kiểm tra- Góp phần đánh giá khách quan trình độ học sinh .

  1. Tiêu chí của đề ( Câu hỏi ) :

– Nội dung không nằm ngoài chương trình- Nội dung rải ra trong bài học kinh nghiệm, tiết học, từng chương, từng học kì- Câu hỏi trong đề ( bài ) phân tỉ lệ tương thích giữa câu hỏi khách quan và câu hỏi tự luận ( Trắc nghiệm 40 %, tự luận 60 % ) .+ Đổi mới kiểm tra miệng ( từ 5 – 10 phút ) mức độ nhận ra, thông hiểu+ Đổi mới kiểm tra 45 phút không ít hơn 5 câu+ Đổi mới kiểm tra 90 phút không ít hơn 10 câu- Tỉ lệ điểm dành cho những mức độ nhận thức so với tổng số điểm tương thích với chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và nhu yếu về thái độ của môn Toán bảo vệ : Nhận biết 20 % ; thông hiểu 50 % ; vận dụng 30 % .- Câu hỏi của đề được diễn đạt rõ, đơn nghĩa, nêu đúng và đủ nhu yếu của đề .- Mỗi câu hỏi phải tương thích với thời hạn dự kiến vấn đáp và với số điểm dành cho nó .- Trọng số điểm dành cho những câu hỏi đánh giá Lever nhận ra 3 điểm, thông hiểu 4 điểm, vận dụng 3 điểm .

  1. Quy trình biên soạn câu hỏi / bài tập kiểm tra, đánh giá theo xu thế năng lực của một chủ đề :

Trong đánh giá hiệu quả học tập, cần hướng vào mục tiêu tìm được nội dung nào học sinh đã nắm vững, nội dung nào học sinh còn mơ hồ và mức độ đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã được qui định trong chương trình giảng dạy đến đâu. Qui trình biên soạn gồm :Bước 1 : Xây dựng những chủ đề của bộ môn cung ứng nhu yếu tổ chức triển khai hoạt động giải trí dạy học tích cực theo xu thế phát triển năng lực HS .Bước 2 : Xác định chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ của chủ đề theo chương trình hiện hành trên quan điểm mới là khuynh hướng phát triển năng lực HS .Bước 3 : Xác định những loại câu hỏi / bài tập theo hướng đánh giá năng lực ( kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ ) của HS trong chủ đề / nội dung theo đặc trưng của bộ môn. Mô tả những mức nhu yếu cần đạt theo hướng chú trọng đánh giá kĩ năng triển khai của HS .Bước 4 : Biên soạn câu hỏi / bài tập minh họa cho những mức độ đã diễn đạt. Với mỗi mức độ / loại câu hỏi / bài tập cần biên soạn nhiều câu hỏi / bài tập để minh họa. Sắp xếp câu hỏi của đề theo nội dung, hình thức và mức độ khó tăng dần .+ Các nhu yếu so với câu hỏi có nhiều lựa chọn :– Câu hỏi phải đánh giá những nội dung quan trọng của chương trình ;– Câu hỏi phải tương thích với những tiêu chuẩn ra đề kiểm tra về mặt trình diễn và số điểm tương ứng ;– Câu dẫn phải đặt ra câu hỏi trực tiếp hoặc một yếu tố đơn cử ;– Hạn chế trích dẫn nguyên văn những câu có sẵn trong sách giáo khoa ;– Từ ngữ, cấu trúc của câu hỏi phải rõ ràng và dễ hiểu so với mọi học sinh ;– Mỗi giải pháp nhiễu phải hài hòa và hợp lý so với những học sinh không nắm vững kiến thức và kỹ năng ;– Mỗi giải pháp sai nên thiết kế xây dựng dựa trên những lỗi hay nhận thức thường rơi lệch của học sinh ;– Đáp án đúng của câu hỏi này phải độc lập với đáp án đúng của những câu hỏi khác trong bài kiểm tra ;– Phần lựa chọn phải thống nhất và tương thích với nội dung của câu dẫn ;– Mỗi câu hỏi chỉ có duy nhất một đáp án đúng ;– Không đưa ra giải pháp “ Tất cả những đáp án trên đều đúng ” hoặc “ không có giải pháp nào đúng ”.

Chuyên đề “Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”

Đọc bài Lưu

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 về việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Ngày 17 tháng 12 năm 2020 trường THCS TT Văn Giang đã tổ chức chuyên đề“Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”.

Đến sự buổi tập huấn có Ban Giám Hiệu nhà trường và không thiếu những chiến sỹ giáo viên của tổ KHTN và tổ KHXH .Được sự phân công của BGH nhà trường, chiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Hằng tiến hành phần “ Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan ” ; chiến sỹ Vũ Văn Thanh tiến hành phần “ Xây dựng đề kiểm tra theo xu thế phát triển năng lực của học sinh ”Với nội “ Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan ”, chuyên đề nêu rõ nguyên tắc viết câu hỏi theo đúng nhu yếu của những thông số kỹ thuật kỹ thuật trong ma trận chi tiết cụ thể đề thi đã phê duyệt, quan tâm đến những qui tắc nên theo trong quy trình viết câu hỏi. Câu hỏi không được sai sót về nội dung trình độ. Câu hỏi có nội dung tương thích thuần phong mỹ tục Nước Ta, không vi phạm về đường lối chủ trương, quan điểm chính trị của Đảng CSVN, của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta. Câu hỏi chưa được sử dụng cho mục tiêu thi hoặc kiểm tra đánh giá trong bất kỳ trường hợp nào trước đó … Chuyên đề cũng đã chỉ rõ kĩ thuật viết phần dẫn, kĩ thuật viết giải pháp lựa chọn và quan tâm so với những giải pháp nhiễu. Chỉ rõ một số ít sai sót giáo viên hay mắc phải trong quy trình ra đề và có ví dụ minh họa đơn cử những đề kiểm tra của những thầy cô nộp về ngân hàng nhà nước đề thi của nhà trường .Về nội dung “ đổi mới kiểm tra, đánh giá theo khuynh hướng phát triển năng lực của học sinh, chiến sỹ Vũ Văn Thanh đã nêu rõ những dạng bài tập đánh giá năng lực học sinh gồm những bài tập tái hiện, bài tập vận dụng, bài tập xử lý yếu tố và dạng bài tập gắn với toàn cảnh, trường hợp thực tiễn. Với mỗi dạng bài tập đều có ví dụ minh họa và nghiên cứu và phân tích việc ra đề theo xu thế nội dung và ra đề theo xu thế phát triển năng lực khác nhau ở điểm nào và năng lực hình thành với câu hỏi tương ứng. Phân tích 1 số ít đề kiểm tra theo xu thế phát triển năng lực của học sinh để thấy được sự độc lạ với đề đánh giá theo nội dung kỹ năng và kiến thức. Chuyên đề cũng nêu rõ giáo viên có quyền dữ thế chủ động trong việc kiểm tra đánh giá liên tục và đánh giá định kì, chú trọng đánh giá liên tục qua những hoạt động giải trí trên lớp, qua hiệu quả triển khai dự án Bất Động Sản, nghiên cứu và điều tra khoa học, kĩ thuật, thực hành thực tế … tích hợp sự đánh giá của GV so với HS, HS so với HS và cả PH so với HS … Đặc biệt, cần thực thi trang nghiêm việc ra đề thi theo ma trận gồm có câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo 4 mức độ : phân biệt, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao … Trong đó chú trọng việc ra đề theo hướng “ mở ” .Qua chuyên đề, những thầy cô tham gia đã lĩnh hội được những nội dung cơ bản về việc viết câu hỏi kiểm tra và ra đề kiểm tra, đánh giá theo xu thế phát triển năng lực của học sinh. Từ đó những thầy cô sẽ vận dụng vào việc ra đề kiểm tra cuối học kì I để việc đổi mới kiểm tra, đánh giá được thực thi đồng điệu và có hiệu suất cao .Một số hình ảnh của buổi chuyên đề

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận