Minh chứng Phiếu giáo viên tự đánh giá

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên

 • 1. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên là gì
 • 2. 5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện nay
 • 3. Quy trình đánh giá và xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 • 4. Ví dụ minh chứng đánh giá giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Mẫu minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên là các ví dụ về minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên tiểu học, THCS, THPT hay gọi chung là nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

Nội dung chính

 • Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên
 • 1. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên là gì
 • 2. 5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện nay
 • 3. Quy trình đánh giá và xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên
 • 4. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên theo Thông tư 20
 • Những lời nhận xét hay của giáo viên tiểu học
 • Giáo viên sắp về hưu chưa có bằng đại học có phải học nâng trình độ không?
 • Học sinh sẽ được nghỉ hè 3 tháng
 • Từ 1/7, học sinh tiểu học không phải đóng học phí
 • Nghị định 71/2020/NĐ-CP lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo giáo viên

1. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên là gì

Minh chứng là các dẫn chứng ( tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng ) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt được của tiêu chuẩn .

Việc tập hợp minh chứng (các tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng để xác thực một cách khách quan mức độ đạt được trong thực hiện dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT) để phục vụ việc đánh giá cần chủ động thực hiện từ đầu năm học. Quá trình tập hợp minh chứng giáo viên cần tham khảo ví dụ minh chứng bên dưới.

2. 5 tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên hiện nay

1. Phẩm chất nhà giáo: Tiêu chuẩn về phẩm chất nhà giáo được thể hiện thông qua việc thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực, là tấm gương tốt hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo;

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

a ) Mức đạt : Thực hiện trang nghiêm các pháp luật về đạo đức nhà giáo ;b ) Mức khá : Có niềm tin tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo .

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

a ) Mức đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;b ) Mức khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; ảnh hưởng tác động tốt đến học viên ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; ảnh hưởng tác động tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo .

2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ:

Tiêu chí 3. Phát triển trình độ bản thâna ) Mức đạt : Đạt chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo và triển khai xong khá đầy đủ các khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ theo lao lý ; có kế hoạch liên tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân ;b ) Mức khá : Chủ động nghiên cứu và điều tra, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kỹ năng và kiến thức trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích các hình thức, chiêu thức và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục .Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viêna ) Mức đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục ;b ) Mức khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhà trường và địa phương ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục .Tiêu chí 5. Sử dụng chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viêna ) Mức đạt : Áp dụng được các chiêu thức dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên ;b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao các giải pháp dạy học và giáo dục cung ứng nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viêna ) Mức đạt : Sử dụng các giải pháp kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự tân tiến của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo các hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự văn minh của học viên .Tiêu chí 7. Tư vấn và tương hỗ học viêna ) Mức đạt : Hiểu các đối tượng người tiêu dùng học viên và nắm vững lao lý về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; triển khai lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;b ) Mức khá : Thực hiện hiệu suất cao các giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

3. Xây dựng môi trường giáo dục: Giáo viên thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng chống bạo lực học đường, thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc ứng xử của nhà trường

 • Xây dựng văn hóa nhà trường
 • Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
 • Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác, tin tưởng với cha mẹ của học sinh đồng thời giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ các bên để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

 • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
 • Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

5. Sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục: Giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn này một cách thuần thục và ứng dụng nhuần nhuyễn vào việc dạy học, đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm

 • Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc:Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục: Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;

Đây 05 tiêu chuẩn dùng để đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên. Thông qua đó, giáo viên tự đánh giá phẩm chất, năng lượng và có kế hoạch tăng trưởng bản thân. Đồng thời, đây cũng là địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục có kế hoạch tu dưỡng, tăng trưởng năng lượng với từng đối tượng người dùng giáo viên đơn cử .

 • Chi tiết các mức đánh giá mời các bạn xem thêm tại Thông tư 20/2021/TT-BGDĐT.

3. Quy trình đánh giá và xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Quy trình đánh giá

a ) Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ;b ) Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai lấy quan điểm của đồng nghiệp trong tổ trình độ so với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên ;c ) Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đánh giá và thông tin tác dụng đánh giá giáo viên trên cơ sở hiệu quả tự đánh giá của giáo viên, quan điểm của đồng nghiệp và thực tiễn thực thi trách nhiệm của giáo viên trải qua vật chứng xác nhận, tương thích .

Xếp loại kết quả đánh giá

a ) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt : Có tổng thể các tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt ;b ) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá : Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên ;c ) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt : Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên ;d ) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Có tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt ( tiêu chuẩn được đánh giá chưa đạt khi không cung ứng nhu yếu mức đạt của tiêu chuẩn đó ) .

4. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên theo Thông tư 20

Minh chứng ví dụ dưới đây chỉ mang đặc thù gợi ý. Việc lựa chọn và sử dụng các vật chứng trong quy trình đánh giá cần tương thích với thực tiễn của nhà trường và địa phương bảo vệ theo lao lý tại Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT

Tiêu chí

Mức độ đạt được của tiêu chí

Ví dụ về minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ các lao lý và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

Tiêu chí 1.

Đạo đức nhà giáo

Đạt : Thực hiện trang nghiêm các pháp luật về đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / Tóm lại của các đợt thanh tra, kiểm tra ( nếu có ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên triển khai trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật dạy thêm, học thêm … ; hoặc bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt ( nếu là đảng viên ) ; hoặc biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên trang nghiêm, đối xử đúng mực so với học viên .
Khá : Có niềm tin tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ( nếu là đảng viên ) ghi nhận giáo viên thực thi trang nghiêm lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật dạy thêm, học thêm và có ý thức tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ; hoặc công văn cử giáo viên / quyết định hành động phân công / hình ảnh giáo viên xuống tận các thôn, bản, nhà học viên để động viên cha mẹ học viên cho các em đến trường .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm ; hoặc đạt thương hiệu chiến sĩ thi đua ( nếu có ) ;- Thư cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ học viên / đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / các tổ chức triển khai cá thể phản ảnh tích cực về giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực ; hoặc giáo viên báo cáo giải trình chuyên đề / quan điểm trao đổi, bàn luận trong nhóm trình độ / tổ trình độ / nhà trường về những kinh nghiệm tay nghề trong rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức ; hoặc hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn vất vả ( do thiên tai, bão lũ … ) để thực thi tiềm năng và kế hoạch dạy học .

Tiêu chí 2.

Phong cách nhà giáo

Đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông – Không mặc phục trang hoặc có lời nói phản cảm, không làm các việc vi phạm đạo đức nhà giáo ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / tác dụng thực thi nề nếp ra vào lớp, quá trình thực thi việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm dạy học, giáo dục .
Khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; ảnh hưởng tác động tốt đến học viên – Không mặc phục trang hoặc có lời nói phản cảm, không làm các việc vi phạm đạo đức nhà giáo ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên / hiệu quả thực thi nề nếp ra vào lớp, quá trình thực thi việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm dạy học, giáo dục và có ý thức rèn luyện, phấn đấu thiết kế xây dựng tác phong thao tác mẫu mực, khoa học, ảnh hưởng tác động tích cực tới học viên lớp dạy học / chủ nhiệm ; hoặc tác dụng học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm có sự văn minh .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; tác động ảnh hưởng tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên triển khai xong xuất sắc trách nhiệm ; hoặc đạt thương hiệu chiến sĩ thi đua ;- Giấy khen / biên bản họp / quan điểm ghi nhận của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ học viên về việc giáo viên có phong thái mẫu mực trong triển khai trách nhiệm dạy học, giáo dục ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến / vượt tiềm năng đề ra ; hoặc giáo viên có quan điểm san sẻ tại buổi họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về kinh nghiệm tay nghề, giải pháp, phương pháp tạo dựng phong thái nhà giáo tương thích tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và pháp luật của ngành .

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững trình độ và thành thạo nhiệm vụ ; tiếp tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục

Tiêu chí

3: Phát triển chuyên môn bản thân

Đạt : Đạt chuẩn trình độ giảng dạy và hoàn thành xong vừa đủ các khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ theo pháp luật ; có kế hoạch tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy so với từng cấp học theo lao lý ;- Các văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hoàn thành xong kế hoạch tu dưỡng tiếp tục theo lao lý .
Khá : Chủ động nghiên cứu và điều tra, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kỹ năng và kiến thức trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích các hình thức, giải pháp và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy so với từng cấp học và các văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng tiếp tục theo pháp luật ;- Kế hoạch cá thể hàng năm về tu dưỡng liên tục bộc lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích với các hình thức, chiêu thức lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy so với từng cấp học và các văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận tác dụng tu dưỡng liên tục theo pháp luật / kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng liên tục biểu lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích với các hình thức, chiêu thức lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng ;- Biên bản dự giờ chuyên đề / quan điểm trao đổi / yêu cầu / giải pháp / giải pháp / sáng tạo độc đáo tiến hành triển khai trách nhiệm và tăng trưởng trình độ trong nhà trường / theo nhu yếu của phòng GDĐT / SởGDĐT được ghi nhận .

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng … / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc triển khai dạy học và giáo dục theo đúng kế hoạch .
Khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhà trường và địa phương – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng … / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch / có giải pháp / giải pháp thay đổi, phát minh sáng tạo, kiểm soát và điều chỉnh triển khai việc làm theo kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn địa phương ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự văn minh trong năm học .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua và hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên lớp được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra trong năm học ;- Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ( hoặc quan điểm ghi nhận từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ) ghi nhận về việc giáo viên có quan điểm trao đổi, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, yêu cầu giải pháp thiết kế xây dựng, triển khai hiệu suất cao kế hoạch dạy học, giáo dục ; hoặc giáo viên thực thi báo cáo giải trình chuyên đề / có quan điểm san sẻ, hướng dẫn phương pháp, giải pháp thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục tương thích với nhu yếu môn học, kế hoạch của nhà trường và tương thích với tình hình học tập, rèn luyện của học viên .

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Đạt : Áp dụng được các giải pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục bộc lộ rõ tiềm năng, nội dung, nhu yếu, chiêu thức dạy học và giáo dục được vận dụng nhằm mục đích tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trở lên / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ / hoạt động và sinh hoạt chuyên đề, mong đó ghi nhận giáo viên vận dụng được các giải pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên .
Khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao các chiêu thức dạy học và giáo dục phân phối nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ học viên, trong đó ghi nhận giáo viên đã vận dụng linh động và hiệu suất cao các giải pháp dạy học, giáo dục cung ứng nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của lớp, của nhà trường ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự văn minh .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên – Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt ( giỏi ), trong đó ghi nhận giáo viên đã vận dụng hiệu suất cao các chiêu thức dạy học, giáo dục cung ứng nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của lớp học, của nhà trường ;- Kết quả học tập của học viên được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự văn minh rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ;- Biên bản các cuộc họp / hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, tranh luận, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn vận dụng những chiêu thức dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ; hoặc báo cáo giải trình chuyên đề về giải pháp / giải pháp tương quan đến thay đổi giải pháp dạy học được nhà trường / phòng GDĐT / SởGDĐT xác nhận ; hoặc bằng khen / giấy khen giáo viên dạy giỏi .

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Đạt : Sử dụng các chiêu thức kiểm tra đánh giá tác dụng học tập và sự tân tiến của học viên – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục biểu lộ rõ tiềm năng, nội dung, nhu yếu, giải pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng bảo vệ vì sự văn minh của học viên và theo đúng pháp luật được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trong đó ghi nhận việc sử dụng các chiêu thức kiểm tra đánh giá học viên theo đúng pháp luật .
Khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo các hình thức, chiêu thức, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên – Phiếu dự giờ đánh giá và xếp loại khá trở lên / quan điểm ghi nhận, đánh giá của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu, trong đó bộc lộ được rõ việc vận dụng phát minh sáng tạo các hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo đúng pháp luật và theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên được phân công giảng dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự tân tiến của học viên – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức tốt ( giỏi ) ;- Kết quả học tập cuối năm của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ; hoặc biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận hiệu quả văn minh của học viên trong học tập và rèn luyện ;- Giáo viên có quan điểm / báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị, trình làng, san sẻ các hình thức, chiêu thức, công cụ kiểm tra đánh giá trong nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường .

Tiêu chí 7:

Tư vấn và tương hỗ học viên

Đạt : Hiểu các đối tượng người tiêu dùng học viên và nắm vững pháp luật về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; triển khai lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục bộc lộ được lồng ghép nội dung, giải pháp, hình thức tư vấn, tương hỗ tương thích với học viên, có ảnh hưởng tác động tích cực tới học viên trong hoạt động giải trí học tập, rèn luyện được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ / tiết hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp / tiết chuyên đề / tiết hoạt động và sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trở lên, trong đó ghi nhận thực thi giải pháp được vận dụng tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên .
Khá : Thực hiện hiệu suất cao các giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục – Phiếu dự giờ / tiết hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp / tiết hoạt động và sinh hoạt lớp được xếp loại khá trở lên hoặc biên bản họp cha mẹ học viên trong đó ghi nhận giáo viên triển khai được các giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh và tác dụng học tập, rèn luyện học viên hòa nhập có sự văn minh ( nếu có ) ; hoặc hiệu quả hoạt động học viên dân tộc thiểu số đến lớp ( nếu có ) .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục – Phiếu dự giờ / tiết dạy chuyên đề / tiết hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp / tiết hoạt động và sinh hoạt lớp được đánh giá và xếp loại tốt ( giỏi ) trong đó ghi nhận hiệu quả thực thi được các giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người dùng học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng vượt tiềm năng và hiệu quả học tập, rèn luyện của học viên hòa nhập có sự tân tiến ( nếu có ), hoặc hiệu quả hoạt động học viên dân tộc thiểu số đến lớp ( nếu có ) ;- Ý kiến trao đổi / báo cáo giải trình chuyên đề / hạng mục đề tài, sáng tạo độc đáo giáo viên có tham gia trong đó có đề xuất kiến nghị các giải pháp tư vấn tâm lí, tư vấn hướng nghiệp, tương hỗ học viên được thực thi có hiệu suất cao được nhà trường, cơ quan quản trị cấp trên xác nhận ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên có quan điểm trao đổi, yêu cầu, san sẻ kinh nghiệm tay nghề duy trì sĩ số / hoạt động học viên dân tộc thiểu, vùng khó khăn vất vả đến lớp .

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Thực hiện thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chí 8.

Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

Đạt : Thực hiện vừa đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo lao lý Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên thực thi đúng quy tắc ứng xử của viên chức và niềm tin hợp tác với đồng nghiệp ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp hên ghi nhận việc giáo viên tham gia thực thi đúng nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường .
Khá : Đề xuất giải pháp thực thi hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ; có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm ( nếu có ) – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên thực thi khá đầy đủ và có yêu cầu giải pháp / giải pháp thực thi hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường theo pháp luật ;- Giáo viên có quan điểm trao đổi / san sẻ / báo cáo giải trình chuyên đề về vận dụng kịp thời các giải pháp phòng, chống các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường ( nếu có ) .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm tay nghề trong việc thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên triển khai tốt quy tắc ứng xử và có niềm tin hợp tác với đồng nghiệp ;- Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên / Giấy khen / Bằng khen ghi nhận giáo viên triển khai tốt việc thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống lành mạnh trong lớp và trong nhà trường ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / quan điểm phản hồi / biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên mẫu mực / đi đầu trong việc kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong nhà trường .

Tiêu chí 9.

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Đạt : Thực hiện không thiếu các pháp luật về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai học viên thực thi quyền dân chủ trong nhà trường Biên bản họp nhóm trình độ / tổchuyên môn / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên triển khai rất đầy đủ quy định dân chủ trong nhà trường ; hoặc bản kế hoạch dạy học và giáo dục / biên bản họp cha mẹ học viên trong đó có biểu lộ được việc thực thi không thiếu các pháp luật, các giải pháp công minh, dân chủ trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .
Khá : Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) – Bản kế hoạch triển khai quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó bộc lộ được giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, đồng nghiệp và sự phối hợp với cha mẹ học viên trong thực thi trách nhiệm năm học ; hoặc biên bản họp hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên có đề xuất kiến nghị giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên và đồng nghiệp trong triển khai trách nhiệm năm học ;- Biên bản họp cha mẹ học viên / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên thực thi đúng pháp luật về quyền dân chủ và đạt được hiệu suất cao trong việc hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên và đồng nghiệp ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / kế hoạch triển khai quyền chủ trong nhà trường, trong đó bộc lộ được giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, của đồng nghiệp và cha mẹ học viên trong thực thi trách nhiệm năm học ;- Báo cáo chuyên đề / quan điểm san sẻ của giáo viên trong nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, san sẻ, trao đổi những kinh nghiệm tay nghề trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên và đồng nghiệp .

Tiêu chí 10.

Thực hiện và kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

Đạt : Thực hiện vừa đủ các lao lý của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường – Bản kế hoạch dạy học và giáo dục biểu lộ được nội dung giáo dục, thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên thực thi khá đầy đủ các pháp luật về thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm đạt tiềm năng đề ra / không để xảy ra đấm đá bạo lực học đường .
Khá : Đề xuất giải pháp kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) – Biên bản hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ học viên / sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ) ghi nhận giáo viên thực thi đúng lao lý, đề xuất kiến nghị giải pháp và kịp thời phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và các tổ chức triển khai tương quan trong việc kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên lớp dạy / chủ nhiệm có sự tân tiến và không để xảy ra vấn đề đấm đá bạo lực học đường ;- Biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận việc giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm lao lý về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) .
Tốt : Là nổi bật tiên tiến và phát triển về triển khai và thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề thiết kế xây dựng và triển khai trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường – Biên bản họp cha mẹ học viên / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên triển khai tốt trách nhiệm thiết kế xây dựng và thực thi trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;- Báo cáo chuyên đề / bài viết / quan điểm trao đổi, đàm đạo trong nhóm trình độ / tổ trình độ / nhà trường về kinh nghiệm tay nghề / giải pháp triển khai tốt việc thiết kế xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường và san sẻ kinh nghiệm tay nghề kiến thiết xây dựng và thực thi trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;- Kết quả học tập và rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra và không để xảy ra vấn đề đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tham gia tổ chức triển khai và thực thi các hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng và tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

Tiêu chí 11.Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Đạt : Thực hiện rất đầy đủ các lao lý hiện hành so với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sốliên lạc điện tử, … ), sổ ghi đầu bài, giấy mời … ghi nhận được sự trao đổi tiếp tục về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ;- Biên bản họp cha mẹ học viên / sổ chủ nhiệm ( nếu làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp ) trong đó ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của cha mẹ học viên trong việc phối hợp triển khai trách nhiệm dạy học, giáo dục ; hoặc kế hoạch dạy học và giáo dục trong đó biểu lộ được sự phối hợp với cha mẹ học viên ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên triển khai đúng lao lý trong việc hợp tác với cha mẹ học viên và các bên tương quan .
Khá : Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan – Biên bản họp cha mẹ học viên ghi nhận sự tin yêu, tôn trọng so với giáo viên ;- Kết quả học tập và tác dụng triển khai các trào lưu / hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ học viên ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên đã tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ học viên và các bên tương quan .
Tốt : Đề xuất với nhà trường các giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan . – Biên bản họp cha mẹ học viên / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận việc giáo viên được cha mẹ học viên và các bên tương quan tin cậy, tôn trọng và có đề xuất kiến nghị được các giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ học viên và các bên tương quan ;- Ý kiến trao đổi / yêu cầu / báo cáo giải trình chuyên đề / ý tưởng sáng tạo / bài viết về các giải pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học viên và các bên tương quan ; hoặc biên bản họp cha mẹ học viên / hình ảnh ghi nhận việc phối hợp ngặt nghèo giữa giáo viên với cha mẹ học viên và các bên tương quan .

Tiêu chí 12.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Đạt : Cung cấp không thiếu, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp ; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên có tương quan ; tiếp đón thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ), sổ ghi đầu bài, giấy mời … / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên ghi nhận sự trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên và thông tin rất đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học môn học / kế hoạch dạy học, các hoạt động giải trí giáo dục, thời khóa biểu … được thông tin tới cha mẹ học viên và các bên có tương quan ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên đạt được tiềm năng đề ra .
Khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan trong việc thực thi các giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ), sổ ghi đầu bài, giấy mời … / biên bản họp nhóm trình độ / nhóm trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên dữ thế chủ động, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên và phối hợp thực thi các giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học / kế hoạch dạy học ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh .
Tốt : Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục của học viên – Biên bản họp cha mẹ học viên / báo cáo giải trình / thông tin phản hồi từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc giáo viên đã xử lý kịp thời thông tin phản hồi của cha mẹ học viên và các bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và triển khai chương trình, kế hoạch dạy học môn học / kế hoạch dạy học ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ; không để xẩy ra đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chí 13.Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Đạt : Tham gia tổ chức triển khai, cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan ; tiếp đón thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sổ liên lạc điện tử, … ), thông tin … / biên bản họp cha mẹ học viên / nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận sự trao đổi thông tin với cha mẹ học viên và các bên tương quan về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường, về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học viên ở trên lớp, tại mái ấm gia đình ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên / hiệu quả thi đua của lớp đạt tiềm năng đề ra / không có học viên vi phạm pháp luật trong học tập, rèn luyện .
Khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan trong thực thi giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sổ liên lạc điện tử, … ) / giấy mời / thông tin … / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ học viên ghi nhận giáo viên dữ thế chủ động, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ; hoặc hình ảnh phản ánh có sự trao đổi, phối hợp, tham gia của đồng nghiệp, cha mẹ học viên trong các hoạt động giải trí giáo dục đạo đức, lối sống trải qua hoạt động giải trí học tập, giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự văn minh / tác dụng thi đua của lớp có sự văn minh và không có học viên vi phạm lao lý trong học tập, rèn luyện .
Tốt : Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( sổ liên lạc điện tử, … ) / giấy mời / thông tin … / quan điểm ghi nhận từ cha mẹ học viên hoặc các bên có tương quan / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên dữ thế chủ động, kịp thời xử lý thông tin phản hồi từ cha mẹ học viên và các bên tương quan về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học viên ;- Kết quả học tập, rèn luyện của học viên có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra, không có học viên vi phạm pháp luật trong học tập, rèn luyện .

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14:Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Đạt : Có thể sử dụng được các từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng được các từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ; hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc các chứng từ tương tự về ngoại ngữ do các đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ( so với giáo viên tiểu học ) ; Chứng chỉ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc các chứng từ tương tự về ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa do các đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ( so với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông ) .
Khá : Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa Ý kiến ghi nhận, xác nhận của tổ, nhóm trình độ hoặc BGH, đồng nghiệp hoặc cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( trong đó ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ; hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc các chứng từ tương tự về ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa do các đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ; hoặc phiếu dự giờ ghi nhận có tài liệu tìm hiểu thêm bằng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa trong quy trình dạy học hoặc có liên hệ, hoặc lý giải các từ, sự vật hiện tượng kỳ lạ bằng ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa .
Tốt : Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) ; hoặc có chứng từ trình độ mức 3/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta ( so với giáo viên trung học cơsở, trung học phổ thông, trình độ mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta ( so với giáo viên tiểu học ) ; hoặc kế hoạch dạy học ( hoặc báo cáo giải trình chuyên đề trình độ, hoặc tiết dạy ) trong đó có tài liệu tìm hiểu thêm bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc các chứng từ tương tự về ngoại ngữ do các đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp .

Tiêu chí 15.Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Đạt : Sử dụng được các ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục và quản trị học viên theo pháp luật ; hoàn thành xong các khóa đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục theo qui định Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ; hoặc kế hoạch và tác dụng thực thi kế hoạch dạy học, công tác làm việc hàng năm có tích hợp ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học và công tác làm việc quản lí học viên .
Khá : ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; update và sử dụng hiệu suất cao các ứng dụng ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ) ;- Phiếu dự giờ / phiếu dự tiết chuyên đề / tác dụng sử dụng ứng dụng quản trị học viên / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tiết dạy ; hoặc list các bài giảng, tài nguyên dạy học được số hóa / list các ứng dụng được giáo viên update và ứng dụng trong dạy học, giáo dục hàng năm .

Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục

– Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận trình độ, kỹ năng và kiến thức thiết kế xây dựng bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục ;- Báo cáo các / tiết dạy chuyên đề / tiết dạy mẫu / bài viết / quan điểm trao đổi, hướng dẫn san sẻ kinh nghiệm tay nghề nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Mời các bạn tìm hiểu thêm thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Dành cho giáo viên – Tài liệu của HoaTieu. vn .

You may also like

Để lại bình luận