Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021 – Anh Dũng SEO – Wiki ADS

Bởi tuhocmoithu

Dưới đây là tổng hợp 6 Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 2021.

Thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ; Luật Viên chức năm 2010 ; > Nghị định 90/2020 / NĐ-CP những đối tượng người dùng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải triển khai xong mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức vào dịp cuối năm.

==>> Tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại quân nhân chuyên nghiệp năm 2021

Mục Lục

Video phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2021

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021 cần trình bày rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, hạng chức danh nghề nghiệp, cũng như tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện trong năm vừa qua để từ đó đưa ra định hướng cho năm mới. Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ ban hành ngày 13/08/2020. Mời các bạn cùng ADS theo dõi nội dung chi tiết mẫu phiếu trong bài viết dưới đây:

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức 2021

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Tải mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức danh nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Đạo đức, lối sống : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3. Tác phong, lề lối thao tác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỷ suất hoàn thành xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 8. Năng lực chỉ huy, quản trị : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9. Năng lực tập hợp, đoàn kết : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Tự xếp loại chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ).

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 – Mẫu 1

Tải mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức danh nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … …. Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Hạng chức vụ nghề nghiệp : … .. Bậc : … … Hệ số lương : … ….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả triển khai việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết : Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học viên triển khai xong kỹ năng và kiến thức bộ môn đạt 100 % số lượng học viên. 2. Việc thực thi pháp luật về đạo đức nghề nghiệp : – Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, triển khai tốt các pháp luật về những việc cán bộ, công chức không được làm – Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong việc làm, chấp hành tốt nội quy, quy định của trường, của ngành ; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : – Có ý thức đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác làm việc, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh. – Luôn nêu cao ý thức trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học viên và cha mẹ. – Có thái độ hòa nhã, nhã nhặn, chân tình, thẳng thắng với cha mẹ, với nhân dân khi tiếp xúc việc làm. – Biết lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân, của đồng nghiệp và học viên để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm. – Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, cha mẹ và học viên hỏi hay vướng mắc. 4. Việc thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : Bản thân cùng mái ấm gia đình luôn hoàn thành xong tốt nghĩa vụ và trách nhiệm so với địa phương, tham gia khá đầy đủ các tiêu chuẩn lao lý của địa phương như : thuế nhà đất, bảo mật an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông vận tải đường đi bộ với mô tô, …

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : Bản thân luôn điều tra và nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ đại trà phổ thông, trình độ nhiệm vụ so với môn học mình đảm nhiệm cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy. Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để trình làng về kiến thức và kỹ năng tương quan cũng như về kinh nghiệm tay nghề giảng dạy. Bản thân luôn triển khai xong tốt trách nhiệm được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách. 2. Phân loại đánh giá : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm )

… … … .., ngày …. tháng …. năm ….

Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … .., ngày … tháng …. năm …

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức : ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )

…………., ngày….tháng….năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phiếu đánh giá và xếp loại viên chức năm 2021 – Mẫu 2

Tải mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ngày … … tháng … .. năm … …

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên : … … … … … … … … … ; Mã số ngạch viên chức : … … … … … … … … … … … – Chức danh nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … – Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … …

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Chấp hành tráng lệ quy định trình độ ; soạn giảng khá đầy đủ, đúng chương trình, có bổ trợ tương thích với đối tượng người tiêu dùng học viên ; bảo vệ khối lượng, chất lượng việc làm và ngày giờ công. – Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ; liên tục dự giờ thăm lớp, tổ chức triển khai chuyên đề, sử dụng vật dụng có hiệu suất cao ; tiếp tục tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn thay đổi giải pháp dạy học theo hướng thay đổi – lấy học viên làm TT. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử. – Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là trách nhiệm cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công tác làm việc giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi trình độ nhiệm vụ, thay đổi chiêu thức, nâng cao hiệu suất cao giờ dạy tác dụng đơn cử như sau :

*Học sinh:

Duy trì sĩ số : 100 % Hạnh kiểm :

 • Thực hiện đầy đủ: 30/30 em
 • Không thực hiện đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
04 16.7 14 58.3 06 25 00 00,0

Tham gia vừa đủ các trào lưu do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đạt giải : – Thi Toán tuổi thơ có …. em đạt giải khuyến khích – Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đạt giải A, …. em được công nhận. – Thi game show dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có phần thưởng. – Tham gia khá đầy đủ và đạt hiệu quả cao trong các trào lưu do Liên đội phát động. – Năm học 20 … – 20 …. Chi đội …. đã đạt thương hiệu Chi đội Vững mạnh.

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối trình. – Đảm bảo ngày, giờ công. – Tham gia rất đầy đủ các trào lưu do nhà trường, công đoàn phát động. – Được bảo lưu hiệu quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20 …. – 20 … – Đạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn liên tục điều tra và nghiên cứu, vận dụng các văn bản của ngành, nghành nghề dịch vụ trong công tác làm việc ; thực thi chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị chức năng và cơ quan quản trị cấp trên để triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. – Là một đảng viên bản thân luôn triển khai tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao ý thức ý thức tổ chức triển khai kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức triển khai, luôn làm đúng công dụng, trách nhiệm và quyền hạn được giao, sẵn sàng chuẩn bị nhận trách nhiệm và triển khai xong tốt trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, năng động phát minh sáng tạo và gương mẫu triển khai các chế độ sinh hoạt, nội quy quy định của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe quan điểm góp phần của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện kèm theo để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình. – Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn nỗ lực hoàn thành xong tốt công tác làm việc Công đoàn.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong việc làm, luôn luôn triển khai xong tốt việc làm được giao. – Có niềm tin phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để thực thi trách nhiệm chung. Nhằm hoàn thành xong việc làm trình độ của mình và của cả cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

Có ý thức đoàn kết với mọi người, thiết kế xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thân thiện với nhân dân, không có bộc lộ xa rời quần chúng. Biết lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm cũng như trong việc làm trình độ. Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp ; được đồng nghiệp, học viên, cha mẹ và nhân dân tin yêu, kính trọng. Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tích cực tham gia cuộc hoạt động “ Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục ” ; cuộc hoạt động “ Xây dựng môi trường học tập thân thiện ”, trào lưu thiết kế xây dựng “ Trường học thân thiện, học viên tích cực ”. Các khoản thu của thôn luôn luôn góp phần vừa đủ và triển khai trang nghiêm các pháp luật của địa phương nơi cư trú, mái ấm gia đình đã triển khai xong các khoản góp phần với địa phương trong năm 20 …. Luôn động viên quần chúng triển khai đường lối chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực thi mục tiêu “ Sống và thao tác theo Hiến pháp và Pháp luật ”. – Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương, Pháp luật của Nhà nước vào nghành trách nhiệm được phân công. Luôn luôn có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc làm được giao. – Có niềm tin đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. – Luôn có ý thức tự học, tự tu dưỡng, liên tục tham gia các cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức triển khai, đồng thời luôn có quan điểm để kiến thiết xây dựng, rút kinh nghiệm tay nghề và luận bàn đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương ngày một đi lên. – Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo lao lý trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức. – Chấp hành tốt các lao lý của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và xấu đi. – Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi trong đơn vị chức năng công tác làm việc.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

Ưu điểm:

– Luôn cố gắng nỗ lực học hỏi bè bạn, đồng nghiệp. – Nhiệt tình trong việc làm

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy. – Công tác phê và tự phê chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … …

Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

4. Kết luận phân loại của tập thể đơn vị:…………………….……………….…………………….

… … …, ngày …. tháng …. năm … … …

Thủ trưởng nơi viên chức làm việc
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 3

Tải mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT … …

TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm ……….

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức danh nghề nghiệp : … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … …. Hạng chức vụ nghề nghiệp : … … … … …. ; Bậc : …. ; Hệ số lương : … ….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết : Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành xong tốt hồ sơ sổ sách cá thể và giao nộp đúng lao lý của tổ, của nhà trường. Bản thân luôn triển khai xong mọi việc làm được giao. Tham gia tốt các trào lưu của nhà trường như : tham gia các trào lưu ngày lễ tết được nhà trường tổ chức triển khai và các trào lưu khác của nhà trường đề ra. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 2. Việc thực thi lao lý về đạo đức nghề nghiệp : Trung thực, khách quan trong công tác làm việc, tuân thủ các kỷ cương, yêu thương và có nghĩa vụ và trách nhiệm với học viên. Tác phong thao tác khoa học, đúng giờ bộc lộ niềm tin phê và tự phê, luôn chăm sóc và giúp sức đồng nghiệp cùng tân tiến. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồng nghiệp và việc thực thi quy tắc ứng xử của viên chức : Có niềm tin phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp để cùng nhau triển khai xong tốt các việc làm do BGH nhà trường đã giao. Đối với nghề, Luôn tận tâm với nghề, và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm của mình. … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 4. Việc thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : Có niềm tin học tập nâng cao trình độ, trình độ nhiệm vụ của bản thân, và học hỏi kinh nghiệm tay nghề từ các đồng nghiệp đi trước. Luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng pháp luật nơi mình cư trú và nơi công tác làm việc. Có tổ chức triển khai kỷ luật cao trong công tác làm việc, tráng lệ thực thi nội quy cơ quan. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : Ưu điểm Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước, không vi phạm pháp lý, không mắc tệ nạn xã hội, có ý thức đoàn kết, sẵn sàng chuẩn bị giúp sức mọi người. Chấp hành tốt lao lý về đạo đức nghê nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị và đơn giản, có thái độ hòa nhã, nhã nhặn với nhân đân khi tiếp xúc trong việc làm và lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân. Ngoài ra tôi triển khai góp phần vừa đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức. Có nâng lực trình độ trình độ nhiệm vụ vững vàng, bảo vệ được những trách nhiệm việc làm được cấp trên phó thác. không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng tác động xấu đến ngành, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc. Nhược điểm : Trong việc làm chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất kiến nghị cho chỉ huy 2. Phân loại đánh giá : … … … … … … …. ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm )

Ngày….tháng….năm 20….
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức : ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Ngày….tháng….năm 20….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 4

Tải mẫu 4

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20 … Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức danh nghề nghiệp : … … … … … … … … …. Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … .. Hạng chức vụ nghề nghiệp : … … .. Bậc : … .. Hệ số lương : ..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Việc triển khai pháp luật về đạo đức nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4. Việc triển khai các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai triển khai trách nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Phân loại đánh giá ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau ; Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm )

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp quản trị viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, điểm yếu kém : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức : ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau : Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm )

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

… … …

Tiêu chí đánh giá và phân loại viên chức

a. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :

 • Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

– Viên chức quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm :

 • Thực hiện tốt các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;
 • 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được tổng thể các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm :

 • Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

– Viên chức quản trị đạt được toàn bộ các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm :

 • Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;
 • 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

– Viên chức quản trị đạt được các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong trách nhiệm :

 • Đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở múc không hoàn thành nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản trị có một trong các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm :

 • Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
 • Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

– Viên chức quản trị có một trong các tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm :

 • Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

You may also like

Để lại bình luận