cách ghi phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2020

Bởi tuhocmoithu
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2020 được pháp luật rõ tại Nghị định 90/2020 / NĐ-CP .Nội dung chính

 • Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2020
 • PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (NGƯỜI LAO ĐỘNG)
 • IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho Thủ trưởng đơn vị).

Mục Lục

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2021

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm 2021

Đồng thời, tại Nghị định 90 cũng có nhữngtiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2020 - Ảnh 1.

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại viên chức năm 2020

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (NGƯỜI LAO ĐỘNG)

Năm 2020

Họ và tên : NGUYỄN VĂN AChức vụ, chức vụ : …………..Đơn vị công tác làm việc : …………….I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng :

– Chấp hành chủ trương, đường lối, lao lý của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình .- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên trì lập trường ; không xê dịch trước mọi khó khăn vất vả, thử thách .- Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể .- Có ý thức điều tra và nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và các văn bản của Đảng .

2. Đạo đức, lối sống :

– Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền .- Không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống .- Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, đơn giản và giản dị .- Có ý thức đoàn kết, kiến thiết xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh .3. Tác phong và lề lối thao tác :

– Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm .- Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc .- Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm .- Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, cung ứng nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :

– Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức triển khai đoàn thể .- Thực hiện các lao lý, quy định, nội quy của cơ quan .- Báo cáo không thiếu, trung thực, cung ứng thông tin đúng mực, khách quan về những nội dung tương quan đến việc thực thi chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu .

5. Kết quả thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao:

Trong triển khai trách nhiệm bản thân luôn phát huy nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, chấp hành thực thi theo đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước. Luôn bộc lộ tính nghĩa vụ và trách nhiệm, tích cực tận tụy với việc làm .Kết quả thực thi trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; khối lượng, quy trình tiến độ, chất lượng triển khai trách nhiệm ;

6. Thái độ phục vụ nhân dân.

Ai phải kê khai tài sản cuối năm 2020?

Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp .II. TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI1. Tự nhận xét ưu, điểm yếu kém :Về ưu điểmLuôn giữ vững quan điểm, lập trường và bản lĩnh chính trị trước những khó khăn vất vả, thử thách trong việc làm, đời sống .

Luôn bình tĩnh để cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Không đùn đẩy né tránh, có sáng tạo trong công việc.

Luôn có ý thức tự học, tự tu dưỡng, nhã nhặn, học hỏi trong việc làm để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ .Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, thẳng thắn, trung thực .Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và nhiệt tình, dữ thế chủ động trong việc làm .Về điểm yếu kém

(Ghi rõ nhược điểm của bản thân)

2. Tự xếp loại chất lượng :Hoàn thành tốt trách nhiệm.

TP. Hà Nội, ngày tháng năm 2020NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Văn A

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ( Phần dành cho Trưởng phòng / ban đơn vị chức năng, Riêng so với chiến sỹ Trưởng phòng do chiến sỹ Phó trưởng phòng Kết luận nhận xét )………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày tháng năm 2020NGƯỜI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ( ký, ghi rõ họ tên )

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho Thủ trưởng đơn vị).

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, hoàn thành xong tốt trách nhiệm, hoàn thành xong trách nhiệm, không triển khai xong trách nhiệm ) .3. Nhận định khunh hướng, triển vọng tăng trưởng của cán bộ ………………………TP.HN, ngày tháng năm 2020NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ( Ký tên, ghi rõ họ tên )

Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại công chức năm 2020 Mẫu đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Tin cùng chủ đề : Đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức năm 2020

 • Cách đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
 • Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
 • Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại cán bộ năm 2020
 • Hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại công chức năm 2020          Xem toàn bộ

Chia sẻ Từ khóa :

 • phiếu đánh giá xếp loại 2020
 • phiếu đánh giá xếp loại
 • cách viết phiếu đánh giá xếp loại
 • hướng dẫn cách viết phiếu đánh giá xếp loại
 • phiếu đánh giá xếp loại viên chức
 • công chức
 • cán bộ
 • hướng dẫn

You may also like

Để lại bình luận