Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Bởi tuhocmoithu

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Tiêu chuẩn và chiêu thức đánh giá hồ sơ dự thầu … Phương pháp đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển được thực thi trải qua tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ

TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Câu hỏi của bạn :
Tiêu chuẩn và giải pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Câu vấn đáp :
Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã tin cậy và gửi câu hỏi ý kiến đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email – Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau :
Căn cứ pháp lý :
Nội dung tư vấn : Tiêu chuẩn và chiêu thức đánh giá hồ sơ dự thầu
Khoản 31 Điều 4 Luật Đấu thầu pháp luật :

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

…31. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu..

 1. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về năng lực, kinh nghiệm

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển được triển khai trải qua tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển. Sử dụng giải pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư .
Khi kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề phải pháp luật mức điểm tối thiểu để được đánh giá là phân phối nhu yếu nhưng không được thấp hơn 60 % tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung nhu yếu cơ bản không thấp hơn 50 % điểm tối đa của nội dung đó .

 1. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, gồm có :

 • Tiêu chuẩn về khối lượng, chất lượng ;
 • Tiêu chuẩn quản lý và vận hành, quản trị, kinh doanh thương mại, bảo dưỡng, bảo trì ;
 • Tiêu chuẩn về môi trường tự nhiên và bảo đảm an toàn .

Khi lập hồ sơ mời thầu phải kiến thiết xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết cụ thể về kỹ thuật địa thế căn cứ các tiêu chuẩn quy tương thích với từng dự án Bất Động Sản đơn cử và bảo vệ nhà đầu tư được lựa chọn phân phối nhu yếu về tác dụng đầu ra của việc thực thi dự án Bất Động Sản. Trong quy trình thiết kế xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cụ thể về kỹ thuật hoàn toàn có thể bổ trợ các tiêu chuẩn về kỹ thuật khác tương thích với từng dự án Bất Động Sản đơn cử .
Phương pháp đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng giải pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải pháp luật mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa so với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn cụ thể. Khi thiết kế xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải lao lý mức điểm tối thiểu để được đánh giá là cung ứng nhu yếu nhưng không được thấp hơn 70 % tổng số điểm về kỹ thuật và điểm của từng nội dung nhu yếu về chất lượng, khối lượng ; quản lý và vận hành, quản trị, kinh doanh thương mại, bảo dưỡng, bảo trì ; môi trường tự nhiên và bảo đảm an toàn không thấp hơn 60 % điểm tối đa của nội dung đó .
Cơ cấu về tỷ trọng điểm tương ứng với các nội dung lao lý phải tương thích với từng loại hợp đồng dự án Bất Động Sản đơn cử nhưng bảo vệ tổng tỷ trọng điểm bằng 100 % .

3.Phương pháp đánh giá về tài chính – thương mại

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu bao gồm các phương pháp sau đây:

 • Phương pháp giá dịch vụ :
  • Phương pháp giá dịch vụ được vận dụng so với dự án Bất Động Sản mà giá dịch vụ là tiêu chuẩn để đánh giá về kinh tế tài chính – thương mại, các nội dung khác như tiêu chuẩn so với gia tài, dịch vụ thuộc dự án Bất Động Sản ; thời hạn hoàn vốn và các yếu tố có tương quan đã được xác lập rõ trong hồ sơ mời thầu
  • Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá phân phối nhu yếu về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá dịch vụ để so sánh, xếp hạng. Nhà góp vốn đầu tư đề xuất giá dịch vụ thấp nhất được xếp thứ nhất và mời vào đàm phán sơ bộ hợp đồng .
 • Phương pháp vốn góp của Nhà nước :
  • Phương pháp vốn góp của Nhà nước được vận dụng so với dự án Bất Động Sản mà vốn góp của Nhà nước là tiêu chuẩn để đánh giá về kinh tế tài chính – thương mại, các nội dung khác như tiêu chuẩn so với gia tài, dịch vụ thuộc dự án Bất Động Sản, thời hạn hoàn vốn, giá dịch vụ và các yếu tố có tương quan đã được xác lập rõ trong hồ sơ mời thầu ;
  • Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá cung ứng nhu yếu về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào yêu cầu phần vốn góp của Nhà nước để so sánh, xếp hạng. Nhà góp vốn đầu tư đề xuất kiến nghị phần vốn góp của Nhà nước thấp nhất được xếp thứ nhất và mời vào đàm phán sơ bộ hợp đồng .
 • Phương pháp quyền lợi xã hội, quyền lợi Nhà nước :
  • Phương pháp quyền lợi xã hội, quyền lợi Nhà nước là giải pháp để đánh giá nhà đầu tư chào giải pháp triển khai dự án Bất Động Sản có hiệu suất cao góp vốn đầu tư lớn nhất, các nội dung khác có tương quan đã được xác lập rõ trong hồ sơ mời thầu. Hiệu quả góp vốn đầu tư được đánh giá trải qua tiêu chuẩn đề xuất kiến nghị nộp ngân sách nhà nước ;
  • Đối với các hồ sơ dự thầu được đánh giá cung ứng nhu yếu về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào đề xuất kiến nghị nộp ngân sách nhà nước để so sánh, xếp hạng. Nhà góp vốn đầu tư đề xuất kiến nghị nộp ngân sách nhà nước lớn nhất được xếp thứ nhất và mời vào đàm phán sơ bộ hợp đồng .
 • Phương pháp phối hợp :

Phương pháp tích hợp được thiết kế xây dựng trên cơ sở tích hợp các chiêu thức pháp luật trên

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về  tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá  hồ sơ dự thầu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư  24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

vote

You may also like

Để lại bình luận