Giáo viên sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

Bởi tuhocmoithu
Giáo viên sẽ được đánh giá theo 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã ký thay Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thay cho chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm 2007 cho cấp TH, năm 2009 cho cấp THCS, THPT.

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng so với giáo viên trường tiểu học, trường THCS, trường trung học phổ thông, trường đại trà phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa bán trú và các tổ chức triển khai, cá thể có tương quan .

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cùng đó làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của giáo viên ; thiết kế xây dựng và tiến hành kế hoạch tu dưỡng tăng trưởng năng lượng nghề nghiệp của giáo viên cung ứng tiềm năng giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục đào tạo .Cụ thể các chuẩn nghề nghiệp giáo viên gồm 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chí :Tiêu chuẩn 1 – Phẩm chất nhà giáoTuân thủ các lao lý và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

a ) Mức đạt : Thực hiện trang nghiêm các pháp luật về đạo đức nhà giáo ;b ) Mức khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo .

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

a ) Mức đạt : Có tác phong và phương pháp thao tác tương thích với việc làm của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;b ) Mức khá : Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực ; tác động ảnh hưởng tốt đến học viên ;c ) Mức tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo ; ảnh hưởng tác động tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo .Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ, nhiệm vụNắm vững trình độ và thành thạo nhiệm vụ ; tiếp tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

a ) Mức đạt : Đạt chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và triển khai xong vừa đủ các khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ theo pháp luật ; có kế hoạch tiếp tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng trình độ bản thân ;b ) Mức khá : Chủ động điều tra và nghiên cứu, update kịp thời nhu yếu thay đổi về kiến thức và kỹ năng trình độ ; vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích các hình thức, chiêu thức và lựa chọn nội dung học tập, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ của bản thân ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng trình độ của bản thân nhằm mục đích cung ứng nhu yếu thay đổi giáo dục .

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a ) Mức đạt : Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục ;b ) Mức khá : Chủ động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhà trường và địa phương ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục .

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a ) Mức đạt : Áp dụng được các chiêu thức dạy học và giáo dục tăng trưởng phẩm chất, năng lượng cho học viên ;b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng linh động và hiệu suất cao các chiêu thức dạy học và giáo dục cung ứng nhu yếu thay đổi, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những giải pháp dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên .

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a ) Mức đạt : Sử dụng các chiêu thức kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự văn minh của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động update, vận dụng phát minh sáng tạo các hình thức, giải pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao việc kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập và sự văn minh của học viên .

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

a ) Mức đạt : Hiểu các đối tượng người tiêu dùng học viên và nắm vững pháp luật về công tác làm việc tư vấn và tương hỗ học viên ; triển khai lồng ghép hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;b ) Mức khá : Thực hiện hiệu suất cao các giải pháp tư vấn và tương hỗ tương thích với từng đối tượng người dùng học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề tiến hành hiệu suất cao hoạt động giải trí tư vấn và tương hỗ học viên trong hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .Tiêu chuẩn 3 – Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dụcThực hiện thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường .

Tiêu chí 8: Xây dựng văn hóa nhà trường

a ) Mức đạt : Thực hiện rất đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ;b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp thực thi hiệu suất cao nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường theo pháp luật ; có giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời, hiệu suất cao các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong khoanh vùng phạm vi đảm nhiệm ( nếu có ) ;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Tiêu chí 9: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

a ) Mức đạt : Thực hiện không thiếu các pháp luật về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức triển khai học viên thực thi quyền dân chủ trong nhà trường ;b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định dân chủ của học viên ( nếu có ) ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp trong việc thực thi và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp .

Tiêu chí 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

a ) Mức đạt : Thực hiện khá đầy đủ các pháp luật của nhà trường về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ;b ) Mức khá : Đề xuất giải pháp kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ( nếu có ) ;c ) Mức tốt : Là nổi bật tiên tiến và phát triển về triển khai và kiến thiết xây dựng trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề kiến thiết xây dựng và thực thi trường học bảo đảm an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường .Tiêu chuẩn 4 – Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hộiTham gia tổ chức triển khai và triển khai các hoạt động giải trí tăng trưởng mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

Tiêu chí 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

a ) Mức đạt : Thực hiện vừa đủ các pháp luật hiện hành so với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan ;b ) Mức khá : Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan ;c ) Mức tốt : Đề xuất với nhà trường các giải pháp tăng cường sự phối hợp ngặt nghèo với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan .

Tiêu chí 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

a ) Mức đạt : Cung cấp vừa đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp ; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên có tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên có tương quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan trong việc triển khai các giải pháp hướng dẫn, tương hỗ và động viên học viên học tập, thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục ;c ) Mức tốt : Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về quy trình học tập, rèn luyện và thực thi chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giải trí giáo dục của học viên .

Tiêu chí 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

a ) Mức đạt : Tham gia tổ chức triển khai, cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan ; đảm nhiệm thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về đạo đức, lối sống của học viên ;b ) Mức khá : Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan trong triển khai giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên ;c ) Mức tốt : Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và các bên tương quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên .Tiêu chuẩn 5 – Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dụcSử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục .

Tiêu chí 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

a ) Mức đạt : Có thể sử dụng được các từ ngữ tiếp xúc đơn thuần bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;b ) Mức khá : Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn thuần, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn thuần, quen thuộc tương quan đến hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa ;c ) Mức tốt : Có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc ngoại ngữ thứ hai ( so với giáo viên dạy ngoại ngữ ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với những vị trí việc làm nhu yếu sử dụng tiếng dân tộc bản địa .

Tiêu chí 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

a ) Mức đạt : Sử dụng được các ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục và quản trị học viên theo pháp luật ; hoàn thành xong các khóa giảng dạy, tu dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ tiên tiến trong dạy học, giáo dục theo pháp luật ;b ) Mức khá : Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ; update và sử dụng hiệu suất cao các ứng dụng ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục ;c ) Mức tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin ; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí dạy học, giáo dục tộc ;Cách xếp loại tác dụng đánh giáĐể đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt, giáo viên phải bảo vệ có tổng thể các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ nhiệm vụ đạt mức tốt .Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá, phải có tổng thể các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí Tiêu chuẩn 2 – Phát triển trình độ nhiệm vụ đạt mức khá trở lên ;Để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt, giáo viên có tổng thể các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên .

Giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên nếu có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Các giáo viên sẽ tự đánh giá theo chu kỳ luân hồi một năm một lần vào cuối năm học .Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo chu kỳ luân hồi hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, được sự đồng ý chấp thuận của cơ quan quản trị cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá giáo viên .

You may also like

Để lại bình luận