Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

Bởi tuhocmoithu

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán::Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Theo quy định, có nhiều phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. Tuy nhiên để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp với doanh nghiệp ngoài việc kế toán phải nắm rõ được đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp kế toán còn phải hiểu được sản phẩm dở dang là gì?; Có các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang nào?; Nội dung của các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ra sao? từ đó đưa ra lựa chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ điều đó mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội.

 

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

  • Muốn lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang tương thích cho doanh nghiệp, các bạn phải hiểu được sản phẩm dở dang là gì ?

 Như chúng ta đã biết giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ được tính theo công thức sau:

 

Do vậy trước khi tính giá tiền thì bắt buộc doanh nghiệp phải đánh giá sản phẩm dở dang .

– Sản phẩm dở dang đầu kỳ: Là sản phẩm dở dang cuối kỳ kế toán trước chuyển sang

– Sản phẩm dở dang cuối kỳ: Là những những sản phẩm mà chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện đang còn nằm trên quy trình sản xuất. Phải trải qua một hoặc một số công đoạn nữa mới hoàn thành sản phẩm.

  • Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các cách sau:

  1. Đánh giá sản phẩm dở dang

    theo chi phí NVL chính trực tiếp

    hoặc theo ngân sách NVL trực tiếp

  2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành xong tương tự

  3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức .

Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp để lựa chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phù hợp với doanh nghiệp. Để xem nội dung của từng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang, mời các bạn kích vào cụm từ “tại đây” có màu xanh ở cột “nội dung của phương pháp” ở dưới:

STT

Đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Nội dung của phương pháp

1

Doanh nghiệp mà

chi phí nguyên vật liệu

chiếm tỷ

trọng lớn trong giá thành sản phẩm

(khoảng 65 % đến 80 % trở lên)

Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu

Xem tại đây

2

Doanh nghiệp có quy trình tiến độ sản xuất phức tạp,

sản phẩm dở nhiều

không đều nhau.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo mức độ hoàn thành tương đương

Xem tại đây

3

Doanh nghiệp đã

xây dựng được mạng lưới hệ thống định mức chi phí sản xuất hài hòa và hợp lý và không thay đổi

.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo theo chi phí sản xuất định mức

Xem tại đây

Trên đây Kế Toán Hà Nội đã trình bày các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang hiện nay đang áp dụng. Mời các xem xem thêm Các phương pháp tính giá thành sản phẩm tại đây

Kế Toán Thành Phố Hà Nội chúc bạn đọc sức khỏe thể chất và thành công xuất sắc !

Dich vu ke toan tron goi so 1

You may also like

Để lại bình luận