Mẫu phiếu đánh giá chuẩn phó Hiệu trưởng 2020 mới nhất

Bởi tuhocmoithu

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn phó Hiệu trưởng 2020 mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn phó Hiệu trưởng 2020

Tải xuống

Mẫu phiếu đánh giá phó hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

( Kèm theo Công văn số 4529 / BGĐĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BIỂU MẪU 01.

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1 ) Tỉnh / Thành phố ………………………………………………………………………2 ) Huyện / Quận / Thị xã : …………………………………………………………………3 ) Cấp học : ……………………………………………………………………………….4 ) Trường : ………………………………………………………………………………….5 ) Họ và tên người tự đánh giá : …………………………………………………6 ) Thời gian đánh giá ( ngày, tháng, năm ) : … … … .. / … … … / 20 … … ..

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chứng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Mức đánh giá tiêu chí1
( Chưa đạt / Đạt / Khá / Tốt )
Minh chứng
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường
Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh
Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường
Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường
Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường
Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường
Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường
Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tự nhận xét (ghi rõ):

– Điểm mạnh : ………………………………………………………………………………..

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu : ……………………………………………………………………………………………- Nội dung ĐK học tập ( các năng lượng cần ưu tiên cải tổ ) : ………………..- Thời gian : …………………………………………………………………………………………..- Điều kiện triển khai : …………………………………………………………………………..

Tự xếp loại kết quả đánh giá2:………………………

……………,

ngày … … tháng … … năm … … … …

Người tự đánh giá

( Ký và ghi rõ họ tên )BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phiếu Phó hiệu trưởng tự đánh giá

( Kèm theo Thông tư số 14/2011 / TT-BGDĐTNgày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )Phòng Giáo dục và Đào tạo :Trường Tiểu học :Họ và tên phó hiệu trưởng : ……………………………………. Năm học : ……..

Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm tiêu chí
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp 1. Phẩm chất chính trị2. Đạo đức nghề nghiệp3. Lối sống, tác phong4. Giao tiếp và ứng xử5. Học tập, tu dưỡng
Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm 6. Trình độ trình độ7. Nghiệp vụ sư phạm
Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học 8. Hiểu biết nhiệm vụ quản trị9. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng nhà trường

10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

11. Quản lý học viên12. Quản lý hoạt động giải trí dạy học và giáo dục13. Quản lý tài chính, gia tài nhà trường14. Quản lý hành chính và mạng lưới hệ thống thông tin15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động giải trí của nhà trường

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội 17. Tổ chức phối hợp với mái ấm gia đình học viên18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
tổng điểm
xếp loại

Chú ý:

1. Cách cho điểm:

– Điểm cho tiêu chuẩn theo thang điểm 10, là số nguyên ;- Ghi không thiếu số điểm từng tiêu chuẩn, tổng điểm .

2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.

Các minh chứng:

1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1 :2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2 :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..3. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3 :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4 :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Đánh giá chung:

1. Những điểm mạnh :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..2. Những điểm yếu :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………, ngày … tháng … năm …( Chữ ký của phó hiệu trưởng )

Tải xuống

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để liên tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile …. mới nhất của chúng tôi .

You may also like

Để lại bình luận