Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự (3 mẫu) mới nhất – Total Metal

Bởi tuhocmoithu

Download.vn xin giới thiệu đến những bạn Mẫu biên bản họp đánh giá kết quả tập sự đối với viên chức tập sự được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay tiếp sau này.

Nội dung trong mẫu biên bản đánh giá tác dụng tập sự trình diễn những thông tin cơ bản như : thành phần tham gia, nội dung và hiệu quả cuộc họp. Ngoài ra những bạn xem thêm thêm mẫu bản nhận xét đánh giá tác dụng tập sự. Mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây .

Mục Lục

Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự – Mẫu 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

… …. ngày … .. tháng …. năm 20 … ..

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ
ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TẬP SỰ
(dành riêng cho giảng viên)

Bộ môn … … … … đã thực thi họp đánh giá tác dụng tập sự so với ông ( bà ) … … …., giảng viên tập sự được tuyển dụng năm năm nay .
– Thời gian : … … … … … … … … … … … … … … …
– Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … …
– Thành phần :
+ Toàn thể viên chức Bộ môn … … … … … …
Có mặt : … … … … … … … …. người ;
Vắng mặt : … … … … .. … … … người ;
Lý do : … … … … … … … … … … … .
( tỷ suất số lượng viên chức dự họp : tối thiểu 70 % tổng số viên chức của Bộ môn trở lên )
– Chủ trì : Trưởng khoa ( hoặc Phó Trưởng khoa ) … … …
– Thư ký : … … … … … … … … … … … … … …

I. Nội dung:

1. Viên chức tập sự đọc bản báo cáo giải trình hiệu quả tập sự
2. Cán bộ hướng dẫn đọc bản nhận xét tác dụng tập sự
3. Thư ký đọc biên bản đánh giá hiệu quả giảng thử
4. những quan điểm nhận xét
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. Tóm lại: (giảng viên tập sự đã hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự; nêu rõ phương pháp lấy ý kiến đưa ra Tóm lại: bỏ phiếu hoặc biểu quyết).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Biên bản được trải qua tại cuộc họp … … … … % thành viên ưng ý .
Cuộc họp kết thúc vào hồi … … … … … …. cùng ngày .

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
Trưởng khoa (hoặc Phó Trưởng khoa)

Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự – Mẫu 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………………………
————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

….ngày ….. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN cuộc họp
XÉT CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

Thời gian : … ngày … tháng … năm … … …
Địa điểm : Văn phòng trường … … … … … … … … … … … … … … … … … .

I. THÀNH PHẦN

1. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – Hiệu trưởng
2. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – quản trị Công đoàn – TTCM khối trung học cơ sở
3. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – Phó hiệu trưởng
4. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – Phó hiệu trưởng
5. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – Tổ trưởng tổ Văn phòng
6. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – TTCM khối TH
7. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – TTCM khối MN
8. Đ / c … … … … … … … … … … … … … … …. – Thư ký
Cùng những chiến sỹ trong Hội đồng nhà trường xuất hiện đông đủ

II. NỘI DUNG: Đơn vị đã tiến hành họp xét công nhận hết thời gian thử việc đối với ,….đồng chí sau:

– Đ / c … … … … … … …. – Giáo viên Âm nhạc, được tuyển dụng đợt tháng … năm 20, ,, , tại Ủy Ban Nhân Dân thành phố, … … … …
– Đ / c … … … … … … … – Giáo viên Tin học, được tuyển dụng đợt tháng … …. năm 2 …. tại Ủy Ban Nhân Dân thành phố … … … … … ..
– Đ / c … … … … … … … – Giáo viên Mầm non, được tuyển dụng đợt tháng … năm 20 … .. tại Ủy Ban Nhân Dân thành phố … … … … .
– Đ / c … … … … … … … – Kế toán, được tuyển dụng đợt tháng … năm 20 … .. tại Ủy Ban Nhân Dân thành phố … … … … … … ..

1. Đ/c…………………..– Hiệu trưởng triển khai công văn số 1596/SGDvàamp;ĐT-TCCB về sự việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm ngạch và công nhận hết thời gian thử việc cho viên chức; công văn số 500/PGDvàamp;ĐT-TC về sự việc hoàn thiện hồ sơ công nhận hết thời gian tâp sự cho viên chức năm học ……………………….

2. những đồng chí trải qua bản kiểm điểm cá nhân về quy trình công tác của tôi tại đơn vị và bày tỏ nguyện vọng xin vào biên chế.

3. những thành viên trong đơn vị đóng góp ý kiến nhận xét về những ưu, khuyết điểm trong quy trình công tác của 04 đồng chí.

3.1. Đ/c……………………………………….

* điểm mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống ;
Chấp hành chủ trương đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành những lao lý, quy định của ngành cũng như của nhà trường đề ra, luôn luôn học tập lí luận chính trị, nghị quyết của Đảng và nhà nước để triển khai xong tốt việc làm của tôi
Có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống đơn giản và giản dị, đoàn kết với mọi người, khắc phục mọi khó khăn vất vả để triển khai xong tốt trách nhiệm được giao
– Năng lực trình độ
Chuẩn bị hồ sơ giáo án khá đầy đủ, sạch sẽ và đẹp mắt, giảng dạy theo đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không cắt xén hoặc thêm bớt nội dung .
Giảng dạy đúng giờ, lên lịch báo giảng rất đầy đủ .
Tham gia thao giảng, dự giờ vừa đủ, theo đúng lao lý .
Luôn có ý thức học hỏi, trau dồi nhằm mục đích nâng cao trình độ trình độ .
– những công tác làm việc khác
Tham gia rất đầy đủ những cuộc họp của cơ quan, tổ trình độ
Tham gia không thiếu, tích cực trong những trào lưu của Đội, của nhà trường .. v … v

* Những hạn chế: Sự tích cực nhiệt tình cần thường xuyên hơn.

* Kết quả công tác: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.2. Đ/c ……………………………………….:

* điểm mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống ;
Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác làm việc. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối chủ trương của Đảng và pháp lý của nhà nước .

– Năng lực chuyên môn

Có ý thức nghề nghiệp, nhã nhặn học hỏi
Tham gia thao giảng, dự giờ khá đầy đủ, theo đúng lao lý .
– những công tác làm việc khác
tham gia rất đầy đủ những buổi chuyên đề, tập huấn do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức triển khai

* Những hạn chế: Cần mạnh dạn, chủ động hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp

* Kết quả công tác: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.3. Đ/c ……………………………………….:

* điểm mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống
Chấp hành chủ trương đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước
Luôn chấp hành nội quy, lao lý của cơ quan, chính quyền sở tại địa phương
Có lối sống đạo đức tốt, luôn đoàn kết với đồng nghiệp .
– Năng lực trình độ
triển khai trang nghiêm những việc làm mà BGH nhà trường và tổ trình độ phân công .
Chăm sóc – nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi trong trường học .
Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ trình độ làm tốt công tác làm việc phổ cập giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ 5 tuổi .
tham gia rất đầy đủ những buổi chuyên đề, tập huấn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức triển khai
– những công tác làm việc khác
tham gia rất đầy đủ những buổi chuyên đề, tập huấn do phòng giáo dục và nhà trường tổ chức triển khai

* Những hạn chế: Là một giáo viên mới ra trường nên kinh nghiệm chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ còn gặp nhiều hạn chế.

* Kết quả công tác: đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.4. Đ/c ……………………………………….:

* điểm mạnh:

– Về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống
Chấp hành chủ trương đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước
Luôn chấp hành nội quy, pháp luật của cơ quan, chính quyền sở tại địa phương
Có lối sống đạo đức tốt, luôn đoàn kết với đồng nghiệp .
– Năng lực trình độ
thực thi tráng lệ những việc làm mà BGH nhà trường và tổ văn phòng phân công .
Hoàn thành tốt những việc làm nhiệm vụ kế toán được giao
– những công tác làm việc khác
Trợ giúp, phối hợp với tổ trưởng tổ trình độ làm tốt công tác làm việc phổ cập giáo dục
tham gia rất đầy đủ những buổi chuyên đề, tập huấn do Phòng giáo dục và nhà trường tổ chức triển khai

* Những hạn chế: Cần cẩn trọng hơn trong những hoạt động chuyên môn

* Kết quả công tác: Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Tóm lại

Xét tiến trình công tác làm việc tại đơn vị chức năng trong thời hạn tập sự 12 tháng của 04 chiến sỹ
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Trường … … … … … … … …. xét thấy 04 chiến sỹ có tên trên đủ điều kiện kèm theo xét hết thời hạn tập sự. Hội đồng sư phạm nhà trường ý kiến đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và những cấp có thẩm quyền xét công nhận hết thời hạn tập sự cho 04 chiến sỹ ( có list ý kiến đề nghị hết thời hạn thử việc kèm theo )
Biên bản cuộc họp được trải qua, 100 % thành viên đống ý. Biên bản kết thúc vào hồi … .. giờ … … .. phút cùng ngày .

THƯ KÝ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Biên bản họp đánh giá kết quả tập sự – Mẫu 03

PHÒNG GDvàamp;ĐT………
TRƯỜNG…………………
————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
……ngày ….. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TẬP SỰ
(dành riêng cho ngạch chuyên viên)

Hôm nay ngày … … tháng … …. năm … … … … … ..
Phòng … … … … … … … … … … … đã thực thi họp đánh giá hiệu quả tập sự so với ông ( bà ) … … … … … … … … …., viên chức tập sự được tuyển dụng năm … … .
– Thời gian : … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Địa điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Thành phần : Toàn thể viên chức Phòng … … ..
Có mặt : … … … … … … … …. người ;
Vắng mặt : … … … … … … …. người ;
Lý do : … … … … … … … … … … … .
Lưu ý : Tỷ lệ số lượng viên chức dự họp : tối thiểu 70 % tổng số viên chức của đơn vị chức năng trở lên .
– Chủ trì : Trưởng phòng … … … … … … … … ..
– Thư ký : … … … … … … … … … … … … … …

I. Nội dung:

1. Viên chức tập sự đọc bản báo cáo kết quả tập sự

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Cán bộ hướng dẫn đọc bản nhận xét kết quả tập sự

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3. những ý kiến nhận xét

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. Tóm lại: (viên chức tập sự đã hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự; nêu rõ phương pháp lấy ý kiến đưa ra Tóm lại: bỏ phiếu hoặc biểu quyết).

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Biên bản được trải qua tại cuộc họp … … … … % thành viên đống ý .

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………………. cùng ngày.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ
(Ký và ghi rõ họ tên)

You may also like

Để lại bình luận