Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_4.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_options`

TCXDVN 239 : 2006 BÊ TÔNG NẶNG - CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_4.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_5.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_4.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

TCXDVN 239 : 2006 BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Bởi tuhocmoithu
BÊ TÔNG NẶNG – CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Heavyweight concrete – Guide to assessment of concrete strength in existing structures

Mục Lục

1. Phạm vi áp dụng TCXDVN 239 : 2006

Tiêu chuẩn này hướng dẫn sử dụng những chiêu thức thí nghiệm để xác lập và đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình .

Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 239:2000.

2. Tài liệu viện dẫn TCXDVN 239 : 2006  

TCXDVN 356 : 2005. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn phong cách thiết kế
TCVN 4453 : 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm xây đắp và nghiệm thu sát hoạch
TCVN 3105 : 1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, sản xuất và bảo dưỡng mẫu thử
TCVN 3118 : 1993. Bê tông nặng – Phương pháp xác lập cường độ nén
TCXDVN 162 : 2004. Bê tông nặng – Phương pháp xác lập cường độ nén bằng súng bật nảy
TCXD 225 : 1998. Bê tông nặng – Chỉ dẫn giải pháp xác lập tốc độ xung siêu âm để đánh giá chất lượng bê tông
TCXD 171 : 1989. Bê tông nặng – Phương pháp không phá hoại sử dụng tích hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy để xác lập cường độ nén .
TCXD 240 : 2000. Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác lập chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông .

3. Thuật ngữ, định nghĩa trong TCXDVN 239 : 2006

3.1 Cường độ mẫu lập phương chuẩn là cường độ nén của viên mẫu bê tông khối lập phương kích cỡ 150×150 x150mm được sản xuất, bảo trì và thí nghiệm theo những tiêu chuẩn TCVN 3105 : 1993 và TCVN 3118 : 1993 .
3.2 Cường độ mẫu khoan là cường độ nén của viên mẫu bê tông khoan từ kết cấu được gia công và thí nghiệm theo những tiêu chuẩn TCVN 3105 : 1993 và TCVN 3118 : 1993, ký hiệu là Rmk .
3.3 Cường độ bê tông hiện trường là cường độ bê tông của những mẫu khoan quy đổi về cường độ mẫu lập phương chuẩn hoặc xác lập bằng giải pháp không phá huỷ theo lao lý của tiêu chuẩn này, ký hiệu là Rht .
3.4 Vùng kiểm tra là vùng bê tông kết cấu được chọn để kiểm tra cường độ và được giả thiết là có chất lượng đồng đều .
3.5 Mác bê tông theo cường độ chịu nén là giá trị trung bình làm tròn đến hàng đơn vị chức năng MPa cường độ nén của những viên mẫu bê tông khối lập phương kích cỡ 150×150 x150mm được đúc, đầm, bảo trì và thí nghiệm theo tiêu chuẩn ở tuổi 28 ngày đêm. Mác bê tông ký hiệu là M .

3.6 Cấp bê tông theo cường độ chịu nén là giá trị cường độ nén của bê tông với xác suất đảm bảo 0,95. Cấp bê tông được ký hiệu là B (theo TCXDVN 356:2005).

Tương quan giữa cấp bê tông và mác bê tông theo cường độ nén được xác lập trải qua công thức
B = M ( 1 – 1,64 v )
Trong đó : v – Hệ số dịch chuyển cường độ bê tông .
Khi không xác lập được thông số dịch chuyển và gật đầu chất lượng bê tông ở mức trung bình, v = 0,135 ( TCXDVN 356 : 2005 ) thì B = 0,778 M. Tương quan giữa B và M theo TCXDVN 356 : 2005 tìm hiểu thêm phụ lục B .
3.7 Cường độ bê tông nhu yếu là giá trị định mức từ mác hoặc cấp bê tông do phong cách thiết kế pháp luật dùng để đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình, ký hiệu là Ryc .
3.8 Đánh giá cường độ bê tông trên cấu kiện hoặc kết cấu công trình là so sánh cường độ bê tông hiện trường Rht ( xác lập bằng giải pháp khoan lấy mẫu hoặc những chiêu thức không phá huỷ ) với cường độ nhu yếu Ryc để đưa ra Kết luận bê tông trên kết cấu, cấu kiện có đạt nhu yếu phong cách thiết kế hay không .

4. Mục đích xác định cường độ bê tông hiện trường

Việc xác lập cường độ bê tông trên kết cấu công trình nhằm mục đích mục tiêu :
– Làm cơ sở đánh giá sự tương thích hoặc nghiệm thu sát hoạch so với kết cấu hoặc bộ phận kết cấu của những công trình mới kiến thiết xây dựng so với phong cách thiết kế bắt đầu hoặc so với tiêu chuẩn hiện hành ( trong trường hợp không triển khai được việc kiểm tra chất lượng bê tông trên mẫu đúc hoặc có hoài nghi về chất lượng trong quy trình kiến thiết ) ;
– Đưa ra chỉ số về cường độ thực tiễn của cấu kiện, kết cấu, làm cơ sở đánh giá mức độ bảo đảm an toàn của công trình dưới ảnh hưởng tác động của tải trọng hiện tại hoặc để phong cách thiết kế tái tạo, sửa chữa thay thế so với công trình đang sử dụng .

5. Phạm vi thí nghiệm

Tuỳ thuộc vào tiềm năng cần đánh giá, khoanh vùng phạm vi thí nghiệm hoàn toàn có thể là :
– Thí nghiệm trên hàng loạt kết cấu, cấu kiện của công trình hoặc chỉ trên một số ít bộ phận kết cấu công trình thiết yếu ;
– Thí nghiệm ở mặt phẳng kết cấu, cấu kiện hay ở vùng sâu hơn bằng những chiêu thức thích hợp .

Dành cho Kỹ sư quản lý chất lượng, lập hồ sơ chất lượng công trình

Phương pháp 05 Bước thiết lập và xuất hàng loạt Hồ sơ chất lượng

  • Hướng dẫn sử dụng tổ chức dữ liệu toàn bộ dữ liệu nghiệm thu chỉ cần 01 file Excel
  • Sử dụng tối ưu các hàm Excel, truy xuất đầy đủ thông tin
  • Định dạng căn chỉnh file hồ sơ chuyên nghiệp
  • In hàng loạt Hồ sơ nghiệm thu trên Excel chỉ cần 01 click mà không cần VBA

Bạn sẽ chiếm hữu kèm theo khóa học :

  • Giáo trình in màu tuyệt đẹp giao tận tay,
  • Tiện ích XDAddins xuất hồ sơ hàng loạt 1 bằng click chuột
  • Cùng rất nhiều tài liệu quan trọng khác đi kèm trong bài học.

Tải về file tiêu chuẩn TCXDVN 239 : 2006 đầy đủ tại đây: 

You may also like

Để lại bình luận