Nâng cao hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông – CATD

Bởi tuhocmoithu
GD&TĐ – Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu và điều tra, kiến thiết xây dựng Đề án hình thành tổ chức triển khai Kiểm định chất lượng giáo dục ( KĐCLGD ) mầm non, đại trà phổ thông và liên tục ( sau năm 2021 ) .

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra nhằm thực hiện có hiệu quả công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác KĐCL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên giai đoạn 2015 – 2020.

Những thành tựu quan trọng của công tác KĐCLGD

Bộ GD&ĐT phát hành thông tin số 1697 / TB-BGDĐT, truyền đạt Tóm lại của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết công tác làm việc KĐCL cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông và tiếp tục tiến trình năm ngoái – 2020 .
Trong đó có nhận định và đánh giá : ở Nước Ta, sau hơn 10 năm thiết kế xây dựng và tăng trưởng, nhất là trong tiến trình năm ngoái – 2020, công tác làm việc KĐCL cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông và liên tục đã đạt được những thành tựu quan trọng .
Nước Ta đã tìm hiểu thêm kinh nghiệm tay nghề về bảo vệ và KĐCLGD của những nước trên quốc tế, đồng thời cũng lựa chọn hướng đi cho riêng mình để tương thích với trong thực tiễn .

Đến ngày 20/7/2020, số cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông và tiếp tục tự đánh giá đạt 96,00 %, đánh giá ngoài đạt 58,70 % ( 24.984 trường ) .

Thông qua công tác làm việc này, những cấp quản trị giáo dục, những nhà trường được tiếp cận với quy mô quản trị tân tiến, tiên tiến và phát triển. Qua triển khai KĐCLGD, những nhà trường đã kiến thiết xây dựng kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng sát thực, hiệu suất cao hơn .
Những hiệu quả điển hình nổi bật của công tác làm việc KĐCL cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông và tiếp tục trong thời hạn qua như :
Đã kiến thiết xây dựng, phát hành được mạng lưới hệ thống văn bản để tiến hành hoạt động giải trí KĐCLGD. Đặc biệt, năm học 2018 – 2019, Bộ GD&ĐT đã phát hành những Thông tư tích hợp pháp luật về KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn vương quốc .
Việc thống nhất một bộ tiêu chuẩn đánh giá, một tiến trình đánh giá đã tạo nhiều thuận tiện cho những cơ sở giáo dục triển khai cùng một lúc hai hoạt động giải trí, góp thêm phần làm giảm những thủ tục hành chính trong công tác làm việc quản trị, giảm công sức của con người, thời hạn và ngân sách khi tiến hành thực thi công tác làm việc KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn vương quốc .
Tất cả những sở GD&ĐT đã có đơn vị chức năng ( cấp phòng ) hoặc bộ phận chuyên trách ( thuộc những phòng công dụng ) về bảo vệ và KĐCLGD ; những phòng GD&ĐT đã có cán bộ quản trị, nhân viên kiêm nhiệm về công tác làm việc này. Đội ngũ làm công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD ngày càng được tăng cường. Xét trên quy mô cả nước, đội ngũ này cơ bản phân phối được trách nhiệm tư vấn, tương hỗ hoạt động giải trí tự đánh giá và triển khai đánh giá ngoài tại nhiều địa phương .
Việc ứng dụng CNTT để tương hỗ công tác làm việc quản trị hoạt động giải trí bảo vệ và KĐCLGD đã được nhiều địa phương chăm sóc, triển khai hiệu suất cao .

Công tác KĐCLGD đã được triển khai rộng khắp trên cả nước. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đối với công tác bảo đảm và KĐCLGD mầm non, phổ thông, thường xuyên đã có chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, trong thời hạn qua, công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD mầm non, đại trà phổ thông và liên tục cũng gặp không ít khó khăn vất vả, chưa ổn. Trong đó, còn thực trạng đánh giá không đồng đều giữa 1 số ít đoàn đánh giá ngoài trong tỉnh, cũng như giữa những tỉnh với nhau .
Nội dung chi, mức chi được lao lý tại Thông tư liên tịch số 125 / năm trước / TTLT-BTC-BGDĐT có những chưa ổn. Một bộ phận cán bộ quản trị ( nhất là quản trị cơ sở giáo dục ) chưa nhận thức không thiếu và chăm sóc đúng mức về công tác làm việc KĐCLGD. Đội ngũ làm công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD của một số ít sở GD&ĐT còn thiếu và luôn có sự đổi khác đã tác động ảnh hưởng không tốt đến việc chỉ huy triển khai công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD .
Chất lượng tập huấn tự đánh giá tại một số ít địa phương còn mang tính hình thức, chưa đạt hiệu suất cao cao. Một số cơ sở giáo dục chưa góp vốn đầu tư nhiều công sức của con người, thời hạn và chưa thực thi đúng quy trình tự đánh giá theo pháp luật, làm tác động ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tự đánh giá. Nhiều trường ở những vùng khó khăn vất vả đã hoàn thành xong tự đánh giá, nhưng chưa ĐK đánh giá ngoài do cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa phân phối được nhu yếu …
Hội nghị sơ kết công tác làm việc KĐCL cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông và liên tục quá trình 2015 – 2020

Những nhiệm vụ quan trọng

Để triển khai hiệu suất cao công tác làm việc KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn vương quốc, Thứ trưởng nhu yếu trong thời hạn tới cần liên tục nghiên cứu và điều tra lý luận, tổng kết thực tiễn để kiến thiết xây dựng, hoàn thành xong quy mô bảo vệ và KĐCLGD mầm non, đại trà phổ thông, liên tục tương thích hơn với thực tiễn của Nước Ta, hội nhập với khu vực, quốc tế tiến trình sau năm 2020 .
Tiếp tục chỉ huy thực thi hoạt động giải trí tự đánh giá đúng quá trình, trong đó chú trọng kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng tương thích, khả thi ; chỉ huy việc tiến hành hoạt động giải trí đánh giá ngoài với mục tiêu chính là tư vấn, tương hỗ những nhà trường thiết kế xây dựng kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng .
Tiếp tục chú trọng tăng trưởng đội ngũ có chất lượng cao để tiến hành những hoạt động giải trí bảo vệ và KĐCLGD mầm non, đại trà phổ thông và liên tục .
Với Bộ GD&ĐT, liên tục thanh tra rà soát, sửa đổi, bổ trợ, hoàn thành xong mạng lưới hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật tương thích với tình hình mới. Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên phát hành thông tư mới sửa chữa thay thế Thông tư liên tịch số 125 / năm trước / TTLT-BTC – BGDĐT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tương hỗ những địa phương thực thi công tác làm việc KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn vương quốc. Chỉ đạo, tương hỗ những địa phương tăng trưởng đội ngũ có chất lượng làm công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD. Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD. Nghiên cứu, kiến thiết xây dựng Đề án hình thành tổ chức triển khai KĐCLGD mầm non, đại trà phổ thông và liên tục ( sau năm 2021 ) .
Đối với sở GD&ĐT : Làm tốt công tác làm việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền sở tại địa phương và kiến thiết xây dựng kế hoạch, tiến hành triển khai công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD. Tăng cường hướng dẫn, tư vấn, giám sát, kiểm tra nhằm mục đích nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí tự đánh giá và đánh giá ngoài. Tăng cường công tác làm việc truyền thông online, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản trị, giáo viên .
Các Sở GD&ĐT cũng cần tăng cường ứng dụng CNTT vào tiến hành công tác làm việc bảo vệ và KĐCLGD với những cấp học. Chú trọng tập huấn trình độ, nhiệm vụ về bảo vệ và KĐCLGD. Khuyến khích tổ chức triển khai những đoàn thăm quan, khảo sát nhằm mục đích trao đổi, học tập kinh nghiệm tay nghề về KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn vương quốc giữa những địa phương. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tay nghề và chính sách báo cáo theo pháp luật. Khuyến khích địa phương có đủ điều kiện kèm theo về mọi mặt, phấn đấu kiến thiết xây dựng một số ít cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt KĐCLGD Lever 4 – Lever cao nhất theo pháp luật tại Thông tư số 17/2018 / TT – BGDĐT, 18/2018 / TT-BGDDT và 19/2018 / TT-BGDĐT .

Đối với phòng GD&ĐT: Xây dựng kế hoạch KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các trường trực thuộc thực hiện KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Giám sát các trường trực thuộc thực hiện hoạt động tự đánh giá đúng quy định. Giám sát việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng của các nhà trường. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Với cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông và liên tục, Thứ trưởng nhu yếu cần triển khai tự đánh giá và ĐK đánh giá ngoài theo lao lý. Cam kết thực thi kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, những khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài. Hằng năm, báo cáo tác dụng triển khai nâng cấp cải tiến chất lượng so với cơ quan quản trị giáo dục trực tiếp. Phát huy hiệu quả KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn vương quốc không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục .

Nguồn : https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nang-cao-hieu-qua-kiem-dinh-chat-luong-gd-mam-non-pho-thong-OVpik2aMg.html

You may also like

Để lại bình luận