Bảng tổng hợp đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27

Bởi tuhocmoithu

Mẫu đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 27 là mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục Tiểu học, bao gồm 9 mẫu, được phân chia theo từng lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Qua đó, giúp giáo viên thống kê list, tổng hợp hiệu quả học tập của học sinh thuận tiện hơn. Mẫu bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo dục sẽ chia ra giữa học kì 1, cuối học kì 1 và cuối học kì 2 cho những khối lớp từ 1 – 5. Ngoài ra, còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu học bạ, cách viết học bạ mới nhất .Cụ thể 9 mẫu như sau :

 • Mẫu 1: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kì – Dùng cho lớp 1, 2
 • Mẫu 2: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 1 – Dùng cho lớp 1, 2
 • Mẫu 3: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 2 – Dùng cho lớp 1, 2
 • Mẫu 4: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kì – Dùng cho lớp 3
 • Mẫu 5: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 1 – Dùng cho lớp 3
 • Mẫu 6: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 2- Dùng cho lớp 3
 • Mẫu 7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kì – Dùng cho lớp 4, 5
 • Mẫu 8: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 1- Dùng cho lớp 4, 5
 • Mẫu 9: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì 2- Dùng cho lớp 4, 5

Mục Lục

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục Tiểu học

 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá lớp 1, 2
 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá lớp 3
 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá lớp 4, 5
 • Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 27

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá lớp 1, 2

Mẫu 1: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kìMẫu 2: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá lớp 3

Mẫu 4: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kìMẫu 5: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá lớp 4, 5

Mẫu 7: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kìMẫu 8: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì

Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 27

1. Phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó so với mẫu 1, 4 và 7 cần ghi thời gian đánh giá giữa học kì I hay giữa học kì II .

2. Phần “Môn học và hoạt động giáo dục”

– Đối với mẫu 1 và 4: Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu học sinh đạt mức “Hoàn
thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

– Đối với những mẫu 2-9 :

+) Trong cột Mức đạt được tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu học sinh đạt mức “Hoàn
thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

+ ) Trong cột ” Điểm KTĐK ” so với những môn có bài kiểm tra định kì : ghi điểm số của bài kiểm tra ; so với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối .

3. Phần “Phẩm chất chủ yếu” và “năng lực cốt lõi”

Trong cột tương ứng với từng phẩm chất hầu hết, năng lượng cốt lõi ( năng lượng chung và năng lượng đặc trưng ) : ghi kí hiệu T nếu học sinh đạt mức ” Tốt “, Đ nếu học sinh đạt mức” Đạt ” hoặc C nếu học sinh ở mức ” Cần nỗ lực “Ví dụ : Đi học vừa đủ, đúng giờ, mạnh dạn trình diễn quan điểm cá thể ; biết giữ lời hứa ; tôn trọng và biết trợ giúp mọi người ; ..- Trong cột ” năng lượng cốt lõi ” : ghi những biểu lộ, sự văn minh, ưu điểm, hạn chế hoặc khuyến nghị ( nếu có ) về sự hình thành và tăng trưởng 1 số ít năng lượng chung, năng lượng đặc trưng của học sinh .Ví dụ : Biết vệ sinh thân thể, ăn mặc ngăn nắp ; dữ thế chủ động, phối hợp trong học tập ; có năng lực tự học ; … ; sử dụng ngôn từ lưu loát trong đời sống và học tập, biết tư duy, lập luận và xử lý được 1 số ít yếu tố toán học quen thuộc ; …

4. Phần “Xếp loại chất lượng giáo dục”, “Khen thưởng”, “Hoàn thành chương trình lớp học”, “Lên lớp” (trong mẫu 3, 6 và 9 )

Đánh dấu ” X ” vào những ô tương ứng với mức xếp loại của từng học sinh và so với mỗi học sinh được khen thưởng, hoàn thành xong chương trình lớp học, lên lớp .

5. Phần “Ghi chú”

Ghi những chú ý quan tâm đặc biệt quan trọng ( nếu có ). Chẳng hạn như : học sinh thuộc diện ưu tiên ; học sinh khuyết tật ;

You may also like

Để lại bình luận