Mẫu tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

Download Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non – Đánh giá năng lực giáo viên dạy mầm non

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non sẽ được Taimienphi.vn cập nhật và chia sẻ dưới đây. Mẫu phiếu này là một trong những tiêu chí để ban giám hiệu của nhà trường xem xét, đánh giá, xác định khen thưởng.

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non gồm các nội dung chính như đánh giá về phẩm chất nhà giáo, phát triển chuyên môn – nghiệp vụ, xây dựng môi trường giáo dục … Cùng xem mẫu phiếu đánh giá giáo viên trường mầm non dưới đây để có thể tạo ra bảng đánh giá đúng chuẩn nhất.

Nội dung chính

  • Download Mẫu phiếu đánh giá chuẩn giáo viên mầm non – Đánh giá năng lực giáo viên dạy mầm non
  • Download Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên – Kết quả đánh giá thi đua giáo viên
  • Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?
  • Phiếu giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
  • Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non năm 2021
  • Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non
  • Video liên quan

mau phieu danh gia chuan giao vien mam non

Download phiếu đánh giá chuẩn giáo viên

Download Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên – Kết quả đánh giá thi đua giáo viên

Mẫu bảng tổng hợp hiệu quả đánh giá giáo viên cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo lao lý và phát hành trong công văn 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD nhằm mục đích đưa ra biểu mẫu chung nhất để những trường học vận dụng .

Bạn đang tìm bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên theo mẫu quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên, vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

bang tong hop ket qua danh gia giao vien

Bảng tổng hợp tác dụng giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi là mạng lưới hệ thống những nhu yếu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; kiến thức và kỹ năng ; kiến thức và kỹ năng sư phạm mà giáo viên mần nin thiếu nhi cần phải đạt được nhằm mục đích phân phối tiềm năng giáo dục mần nin thiếu nhi .

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lực của giáo viên theo quy định của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý : Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi gồm 05 nghành : phẩm chất nhà giáo, Phát triển trình độ, nhiệm vụ, Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục, Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và hội đồng, Sử dụng ngoại ngữ ( hoặc tiếng dân tộc bản địa ), ứng dụng công nghệ thông tin, bộc lộ năng lực thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

Phiếu giáo viên tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 58.9 KB, 6 trang )

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày 26 /03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu Thành
Trường :Mầm non Giục Tượng ;
Năm học: 2014- 2015
Họ và tên giáo viên:THỊ HIỀN
Lớp phụ trách : Lớp Lá điểm Tân Hưng
1.Đánh giá,xếp loại
Các lĩnh vực ,yêu cầu

Điểm đạt được các tiêu chí
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tổng
Tên chứng
chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn điểm
minh (nếu có)
1
2
3
4
I. Lĩnh vực phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống.
YC1.Nhận thức tư tưởng
1.Hồ sơ thi đua
chính trị với trách nhiệm
của nhà trường.
của một công dân ,một nhà 9
9

9
9
38
2.Hồ sơ,kiểm tra
giáo đối với nhiệm vụ xây
đánh giá giáo
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
viên.
3.Sổ học tập
2.Chấp hành chính sách
10
9
10
9
38
4.Giấy chứng
pháp luật của Nhà nước.
nhận GĐVH.
3.Chấp hành quy chế của
9
9
10
10
38
5.Tham gia
ngành ,qui định của nhà
phong trào xanh
nước ,kỷ luật lao động.
sạch đẹp.
6.Tham gia làm

ĐDDH.
4.Có đạo đức ,nhân cách và 10
9
10
9
38
7.Đang học lớp
lối sống lành mạnh ,trong
cử nhân Mầm
sáng của nhà giáo ,có ý thức
Non.
phấn đấu vươn lên trong
nghề nghiệp.
5.Trung thực trong công
9
10
9
9
37
8.Giúp đỡ đồng
tác;đoàn kết trong quan hệ
nghiệp:dạy thay.
với đồng nghiệp;tận tình
9.Giao tiếp hòa
phục vụ nhân dân và trẻ.
nhã với phụ
huynh mọi lúc
mọi nơi.
II.Lĩnh vực kiến thức
YC1.Kiến thức cơ bản về

8
8
9
9
34
1.Sổ sách của
giáo dục mầm non.
lớp ,kế hoạch
1

YC2.Kiến thức về chăm sóc 8
sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm
non.
YC3.Kiến thức cơ sở
9
chuyên ngành.

9

9

9

35

8

9

8

34

YC4.Kiến thức về phương
pháp giáo dục trẻ lứa tuổi
mầm non.
YC5.Kiến thức phổ thông
về chính trị,kinh tế,văn
hoá ,xã hội liên quan đến
giáo dục mầm non.

9

9

8

9

35

9

9

9

8

35

9

9

9

37

9

8

9

34

Lĩnh vực III:Kỹ năng sư phạm
YC1.Lập kế hoạch chăm
10
sóc ,giáo dục trẻ.

YC2.Kỹ năng tổ chức thực
hiện các hoạt động chăm
sóc sức khoẻ cho trẻ em..

8

năm ,tháng và kế

hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài
học,giáo án tổ
chức các hoạt
động giáo dục.
2.Sản phẩm của
trẻ.
3.Hồ sơ bồi
dưỡng của giáo
viên (sổ học
tập ,tài liệu học
tập của cá nhân).
4.Hồ sơ đánh giá
giáo viên và trẻ.
5.Tổ chức hoạt
động vui chơi
cho trẻ.
6.Có bằng TN
TCMN
7.Bằng sơ cấp
chính trị.
8.Giấy chứng
nhận QLHCNN.
1.Nhật ký hàng
ngày của lớp.
2.Sổ sách của
lớp ,kế
hoạch,năm
,tháng và kế

hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài học
,giáo án tổ chức
các hoạt động
giáo dục.
3.Biểu đồ theo
dõi sự phát triển
của trẻ ,sổ theo
2

giỏi sức khỏe
của trẻ.
4.Sản phẩm đồ
dùng đồ
chơi,tranh lô tô.
5.Sáng kiến kinh
nghiệm hàng
năm.
6.Hồ sơ của trẻ

YC3.Kỹ năng tổ chức các
hoạt động giáo dục trẻ.

9

9

9

9

36

YC4.Kỹ năng quản lý lớp
học.
YC5.Kỹ năng giao tiếp ứng
xử với trẻ ,đồng nghiệp,phụ
huynh và cộng đồng.

9

9

9

9

36

9

9

9

9

36

7.Nhận xét từ
phụ huynh và
đồng nghiệp.

XẾP LOẠI
Xuất sắc
Khá
Khá
Khá

GHI CHÚ

LĨNH VỰC
I:Phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống
II:Kiến thức
III:Kỹ năng sư phạm
XẾP LOẠI CHUNG

ĐIỂM
189
173
179
541

2.Những điểm mạnh:
-Bản thân luôn nhận thức được tư tưởng chính trị và thực hiện trách nhiệm của một
giáo viên đối với học sinh.
-Luôn thực hiện tốt nội qui qui chế của trường cũng như của ngành đề ra.
-Tham gia phong trào do ngành ,do trường phát động.

-Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3.Những điểm yếu:
-Vận dụng kiến thức và kỹ năng còn hạn chế.
-Đôi lúc phối hợp với nhà trường và phụ huynh chưa kịp thời.
-Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trước tập thể.
4.Hướng phát huy điểm mạnh,khắc phục điểm yếu:
-Tích cực phát huy điểm mạnh và có hướng khắc phục điểm yếu.
-Luôn trao dồi học tập và nâng cao tay nghề trình độ chuyên môn .
-Cố gắng học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn trong công tác giảng dạy.
-Cần mạnh dạn hơn khi đóng góp ý kiến trước tập thể.
Giục Tượng ,ngày 14

tháng 5 năm 2015
Giáo viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
3

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày 26 /03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Châu Thành
Trường :Mầm non Giục Tượng ;
Năm học: 2014- 2015
Họ và tên giáo viên:NGÔ THỊ HỢP
Lớp phụ trách : Lớp Lá điểm Minh Tân
1.Đánh giá,xếp loại
Các lĩnh vực ,yêu cầu

Điểm đạt được các tiêu chí

Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tổng
Tên chứng
chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn điểm
minh (nếu có)
1
2
3
4
I. Lĩnh vực phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống.
YC1.Nhận thức tư tưởng
1.Hồ sơ thi đua
chính trị với trách nhiệm
của nhà trường.
của một công dân ,một nhà
2.Hồ sơ,kiểm tra
giáo đối với nhiệm vụ xây
đánh giá giáo
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
viên.
3.Sổ học tập
2.Chấp hành chính sách
4.Giấy chứng
pháp luật của Nhà nước.
nhận GĐVH.
3.Chấp hành quy chế của
5.Tham gia

ngành ,qui định của nhà
phong trào xanh
nước ,kỷ luật lao động.
sạch đẹp.
6.Tham gia làm
ĐDDH.
4.Có đạo đức ,nhân cách và
7.Đang học lớp
lối sống lành mạnh ,trong
cử nhân Mầm
sáng của nhà giáo ,có ý thức
Non.
phấn đấu vươn lên trong
nghề nghiệp.
5.Trung thực trong công
8.Giúp đỡ đồng
tác;đoàn kết trong quan hệ
nghiệp:dạy thay.
với đồng nghiệp;tận tình
9.Giao tiếp hòa
phục vụ nhân dân và trẻ.
nhã với phụ
huynh mọi lúc
mọi nơi.
II.Lĩnh vực kiến thức
YC1.Kiến thức cơ bản về
1.Sổ sách của
giáo dục mầm non.
lớp ,kế hoạch
năm ,tháng và kế

4

YC2.Kiến thức về chăm sóc
sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm
non.
YC3.Kiến thức cơ sở
chuyên ngành.

YC4.Kiến thức về phương
pháp giáo dục trẻ lứa tuổi
mầm non.
YC5.Kiến thức phổ thông
về chính trị,kinh tế,văn
hoá ,xã hội liên quan đến
giáo dục mầm non.
Lĩnh vực III:Kỹ năng sư phạm
YC1.Lập kế hoạch chăm
sóc ,giáo dục trẻ.

YC2.Kỹ năng tổ chức thực
hiện các hoạt động chăm
sóc sức khoẻ cho trẻ em..

hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài
học,giáo án tổ
chức các hoạt
động giáo dục.

2.Sản phẩm của
trẻ.
3.Hồ sơ bồi
dưỡng của giáo
viên (sổ học
tập ,tài liệu học
tập của cá nhân).
4.Hồ sơ đánh giá
giáo viên và trẻ.
5.Tổ chức hoạt
động vui chơi
cho trẻ.
6.Có bằng TN
TCMN
7.Bằng sơ cấp
chính trị.
8.Giấy chứng
nhận QLHCNN.
1.Nhật ký hàng
ngày của lớp.
2.Sổ sách của
lớp ,kế
hoạch,năm
,tháng và kế
hoạch thực hiện
chương trình ,kế
hoạch bài học
,giáo án tổ chức
các hoạt động
giáo dục.

3.Biểu đồ theo
dõi sự phát triển
của trẻ ,sổ theo
giỏi sức khỏe
5

YC3.Kỹ năng tổ chức các
hoạt động giáo dục trẻ.

YC4.Kỹ năng quản lý lớp
học.
YC5.Kỹ năng giao tiếp ứng
xử với trẻ ,đồng nghiệp,phụ
huynh và cộng đồng.

của trẻ.
4.Sản phẩm đồ
dùng đồ
chơi,tranh lô tô.
5.Sáng kiến kinh
nghiệm hàng
năm.
6.Hồ sơ của trẻ
7.Nhận xét từ
phụ huynh và
đồng nghiệp.

LĨNH VỰC
ĐIỂM

XẾP LOẠI
GHI CHÚ
I:Phẩm chất chính trị ,đạo đức ,lối sống
II:Kiến thức
III:Kỹ năng sư phạm
XẾP LOẠI CHUNG
2.Những điểm mạnh:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.Những điểm yếu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.Hướng phát huy điểm mạnh,khắc phục điểm yếu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Giục Tượng ,ngày 14 tháng 5 năm 2015
Giáo viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

6

Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non năm 2021

  • Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non
  • Mẫu minh chứng đánh giá giáo viên Mầm non
  • Bộ minh chứng đánh giá giáo viên Mầm non năm 2021

Bảng minh chứng đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Bộ ví dụ về vật chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên mần nin thiếu nhi được phát hành kèm theo Công văn số 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn lao lý chuẩn nghề nghiệp giáo viên mần nin thiếu nhi .

Tiêu chí Mức độ đạt được của tiêu chí Ví dụ về minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

– Tuân thủ những pháp luật và rèn luyện về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong thái nhà giáo .

Tiêu chí 1.

Đạo đức nhà giáo

Đạt : Thực hiện trang nghiêm những lao lý về đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / Kết luận của những đợt thanh tra, kiểm tra ( nếu có ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên thực thi tráng lệ lao lý về đạo đức nhà giáo, không vi phạm lao lý về chăm nom, giáo dục và bảo vệ trẻ nhỏ … ; hoặc bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt ( nếu là đảng viên ) ; hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ nhỏ ghi nhận giáo viên trang nghiêm, đối xử đúng mực so với trẻ nhỏ .
Khá : Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / bản kiểm điểm cá thể có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ( nếu là đảng viên ) ghi nhận giáo viên triển khai trang nghiêm pháp luật về đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật về chăm nom, giáo dục và bảo vệ trẻ nhỏ, có ý thức tự học, tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo ; hoặc công văn / quyết định hành động phân công cử giáo viên hoặc hình ảnh giáo viên xuống tận những thôn, bản, nhà dân để động viên cha mẹ trẻ cho trẻ đến trường .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo ; san sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoặc giáo viên dạy giỏi những cấp .- Ý kiến cảm ơn, khen ngợi của cha mẹ trẻ nhỏ / đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / những tổ chức triển khai cá thể phản ánh tích cực về giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực ; hoặc giáo viên báo cáo giải trình chuyên đề / quan điểm trao đổi, luận bàn trong nhóm trình độ / tổ trình độ / nhà trường về những kinh nghiệm tay nghề trong rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức ; hoặc hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn vất vả ( do thiên tai, bão lũ … ) để thực thi tiềm năng và kế hoạch giáo dục .

Tiêu chí 2.

Phong cách nhà giáo

Đạt : Có tác phong và chiêu thức thao tác tương thích với việc làm của giáo viên mần nin thiếu nhi – Mặc phục trang tương thích, không vi phạm đạo đức nhà giáo ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / tác dụng và tiến trình thực thi việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ mần nin thiếu nhi .
Khá : Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân mật trẻ và cha mẹ trẻ . – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / cha mẹ trẻ nhỏ / tác dụng triển khai chế độ sinh hoạt hàng ngày, tiến trình triển khai việc làm … ghi nhận giáo viên có tác phong, phong thái thao tác tương thích với việc làm chăm nom, giáo dục trẻ và có ý thức rèn luyện, phấn đấu thiết kế xây dựng phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân mật trẻ và cha, mẹ trẻ nhỏ có ảnh hưởng tác động tích cực tới trẻ nhỏ ; hoặc hiệu quả chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp / chủ nhiệm có sự tân tiến .
Tốt : Là tấm gương mẫu mực về phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân thiện trẻ nhỏ và cha mẹ trẻ ; có ảnh hưởng tác động tốt và tương hỗ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) ghi nhận giáo viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm ; hoặc đạt thương hiệu chiến sĩ thi đua ;- Giấy khen / biên bản họp / quan điểm ghi nhận của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ trẻ nhỏ về việc giáo viên có phong thái thao tác khoa học, tôn trọng, thân thiện trẻ nhỏ và cha mẹ trẻ .- Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp / chủ nhiệm có sự văn minh / vượt tiềm năng đề ra ; hoặc giáo viên có quan điểm san sẻ tại buổi họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về kinh nghiệm tay nghề, giải pháp, phương pháp tạo dựng phong thái nhà giáo tương thích tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và pháp luật của ngành .

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững trình độ, nhiệm vụ sư phạm mần nin thiếu nhi ; tiếp tục update, nâng cao năng lượng trình độ và nhiệm vụ sư phạm cung ứng nhu yếu thay đổi tổ chức triển khai hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi .

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3:

Phát triển trình độ bản thân

Đạt : Đạt chuẩn trình độ huấn luyện và đào tạo theo lao lý. Tham gia và triển khai xong vừa đủ những khóa huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ theo pháp luật – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên mần nin thiếu nhi theo lao lý ;- Các văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận triển khai xong kế hoạch tu dưỡng liên tục theo pháp luật .
Khá : Thực hiện kế hoạch học tập, tu dưỡng tương thích với điều kiện kèm theo bản thân ; update kỹ năng và kiến thức trình độ, nhu yếu thay đổi giải pháp, hình thức tổ chức triển khai chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên mần nin thiếu nhi và những văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng liên tục theo pháp luật ;- Kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng tiếp tục biểu lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những giải pháp, hình thức tổ chức triển khai chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .
Tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp về tăng trưởng trình độ bản thân – Bằng tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy giáo viên mần nin thiếu nhi và những văn bằng / chứng từ / giấy ghi nhận / giấy xác nhận hiệu quả tu dưỡng tiếp tục theo lao lý / kế hoạch cá thể hằng năm về tu dưỡng tiếp tục biểu lộ được việc vận dụng phát minh sáng tạo, tương thích những giải pháp, hình thức tổ chức triển khai chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ nhằm mục đích nâng cao chất lượng chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .- Biên bản dự giờ chuyên đề / quan điểm trao đổi / yêu cầu / giải pháp / giải pháp / sáng tạo độc đáo tiến hành triển khai trách nhiệm và tăng trưởng trình độ trong nhà trường / theo nhu yếu của phòng GDĐT / Sở GDĐT được ghi nhận .

Tiêu chí 4:

Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục theo hướng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ

Đạt : Xây dựng được kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi, tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp – Bản kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc thực thi hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ theo đúng kế hoạch .
Khá : Chủ động linh động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch chăm nom, giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương ; – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) / biên bản kiểm tra của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu ghi nhận việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch / có giải pháp / giải pháp thay đổi, phát minh sáng tạo, kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí trong kế hoạch chăm nom, giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương ;- Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tân tiến trong năm học .
Tốt : Tham gia tăng trưởng chương trình giáo dục nhà trường ; tương hỗ đồng nghiệp trong kiến thiết xây dựng kế hoạch chăm nom, giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương . – Bản kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua và hiệu quả chăm nom, giáo dục của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tân tiến rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra trong năm học ;- Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ( hoặc quan điểm ghi nhận từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ) ghi nhận về việc giáo viên có quan điểm trao đổi, hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp, đề xuất kiến nghị giải pháp kiến thiết xây dựng, thực thi hiệu suất cao kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc giáo viên thực thi báo cáo giải trình chuyên đề / có quan điểm san sẻ, hướng dẫn phương pháp, giải pháp kiến thiết xây dựng kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi tương thích với nhu yếu tăng trưởng của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương .

Tiêu chí 5:

Nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất trẻ nhỏ

Đạt : Thực hiện được kế hoạch nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ nhỏ trong nhóm, lớp ; bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi – Bản kế hoạch chăm nom, nuôi dưỡng bộc lộ rõ tiềm năng, nội dung, nhu yếu, giải pháp nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ nhỏ trong nhóm lớp, bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trở lên / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ / hoạt động và sinh hoạt chuyên đề, trong đó ghi nhận giáo viên bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi .
Khá : Chủ động, linh động thực thi thay đổi những hoạt động giải trí nuôi dưỡng và chăm nom sức khỏe thể chất, cung ứng những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trở lên / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / cha mẹ trẻ nhỏ, trong đó ghi nhận giáo viên đã bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ cung ứng những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của lớp, của nhà trường ;- Kết quả chăm nom, nuôi dưỡng của trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự tân tiến .
Tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề, tương hỗ đồng nghiệp trong việc triển khai những hoạt động giải trí nuôi dưỡng và chăm nom nhằm mục đích cải tổ thực trạng sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất và ý thức của trẻ nhỏ . – Phiếu dự giờ được đánh giá và loại tốt ( giỏi ), trong đó ghi nhận giáo viên đã bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ cung ứng những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của nhóm, lớp, của nhà trường ;- Kết quả chăm nom, nuôi dưỡng trẻ trong nhóm, lớp được phân công chủ nhiệm có sự văn minh rõ ràng / vượt tiềm năng đề ra ;- Biên bản những cuộc họp / hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, đàm đạo, san sẻ kinh nghiệm tay nghề, hướng dẫn hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất cho trẻ, bảo vệ chế độ sinh hoạt, chính sách dinh dưỡng, vệ sinh, bảo đảm an toàn và phòng bệnh cho trẻ nhỏ cung ứng những nhu yếu tăng trưởng khác nhau của trẻ nhỏ, tương thích với điều kiện kèm theo trong thực tiễn của nhóm, lớp, của nhà trường ; hoặc báo cáo giải trình chuyên đề về giải pháp / giải pháp tương quan đến chăm nom, nuôi dưỡng trẻ nhỏ được nhà trường / phòng GDĐT / Sở GDĐT xác nhận ; hoặc bằng khen / giấy khen giáo viên dạy giỏi .

Tiêu chí 6:

Giáo dục đào tạo tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ

Đạt : Thực hiện được kế hoạch giáo dục trong nhóm, lớp, bảo vệ tương hỗ trẻ nhỏ tăng trưởng tổng lực theo Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi ; – Bản kế hoạch giáo dục bộc lộ rõ tiềm năng, nội dung, chiêu thức giáo dục hướng tới sự tăng trưởng tổng lực của trẻ nhỏ được tổ trình độ, BGH trải qua- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại trung bình ( đạt ) trong đó ghi nhận việc GV triển khai những hoạt động giải trí giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ
Khá : Chủ động thay đổi chiêu thức giáo dục trẻ nhỏ, linh động thực thi những hoạt động giải trí giáo dục và kiểm soát và điều chỉnh tương thích, cung ứng được những nhu yếu, năng lực khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp ; – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại khá trong đó ghi nhận việc GV triển khai và kiểm soát và điều chỉnh tương thích những hoạt động giải trí giáo dục phân phối được những nhu yếu, năng lực khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp- Kết quả giáo dục của trẻ trong nhóm, lớp có sự tân tiến .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ đồng nghiệp triển khai và kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ . – Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại tốt trong đó ghi nhận việc GV thực thi và kiểm soát và điều chỉnh linh động, phát minh sáng tạo những hoạt động giải trí giáo dục, phân phối được những nhu yếu, năng lực khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp- Kết quả giáo dục của trẻ trong nhóm, lớp có sự tân tiến rõ ràng vượt tiềm năng đặt ra ; hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận tác dụng tân tiến của trẻ trong những nghành giáo dục ;- Giáo viên có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về thực thi và kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ ; Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi những hoạt động giải trí giáo dục tăng trưởng tổng lực trẻ nhỏ được tổ trình độ xác nhận

Tiêu chí 7:

Quan sát và đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ

Đạt : Sử dụng được chiêu thức quan sát và đánh giá trẻ nhỏ để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; – Sổ trình độ của GV / nhật kí ngày của trẻ có ghi lại hiệu quả quan sát, đánh giá của GV về trẻ

– Bản kế hoạch giáo dục thể hiện được căn cứ điều chỉnh các hoạt động giáo dục dựa trên việc sử dụng kết quả quan sát và đánh giá trẻ, được nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua;

Khá : Chủ động, vận dụng linh động những chiêu thức, hình thức, công cụ đánh giá nhằm mục đích đánh giá khách quan sự tăng trưởng của trẻ nhỏ, từ đó kiểm soát và điều chỉnh tương thích kế hoạch chăm nom, giáo dục ; – Sổ trình độ của GV / nhật kí ngày của trẻ có ghi lại hiệu quả quan sát, đánh giá của GV về trẻ ;- Bản kế hoạch giáo dục bộc lộ được sự vận dụng những chiêu thức, hình thức, công cụ đánh giá nhằm mục đích đánh giá khách quan sự tăng trưởng của trẻ nhỏ được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Kế hoạch chăm nom, GD phản ánh việc kiểm soát và điều chỉnh dựa trên tác dụng quan sát, đánh giá trẻ được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;
Tốt : Chia sẻ và tương hỗ đồng nghiệp về kinh nghiệm tay nghề vận dụng những chiêu thức quan sát, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ. Tham gia hoạt động giải trí đánh giá ngoài tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi . – Kế hoạch chăm nom, GD phản ánh việc kiểm soát và điều chỉnh dựa trên tác dụng quan sát, đánh giá trẻ, được nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu trải qua ;- Kết quả chăm nom, giáo dục trên trẻ trong nhóm lớp có sự tân tiến rõ ràng- Giáo viên được tham gia hoạt động giải trí tự đánh giá hoặc đánh giá ngoài tại những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi .- GV có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về vận dụng những giải pháp quan sát, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ ; Hỗ trợ đồng nghiệp vận dụng những chiêu thức quan sát, đánh giá sự tăng trưởng của trẻ nhỏ được tổ trình độ xác nhận

Tiêu chí 8.

Quản lý nhóm, lớp

Đạt : Thực hiện đúng những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị cơ sở vật chất và quản trị hồ sơ sổ sách của nhóm, lớp theo lao lý ; – Đảm bảo những hồ sơ sổ sách của nhóm lớp theo pháp luật- Thực hiện những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị nhóm lớp đạt mức trung bình theo đánh giá của tổ trình độ .
Khá : Có ý tưởng sáng tạo trong những hoạt động giải trí quản trị nhóm, lớp tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp ; – Đảm bảo những hồ sơ sổ sách của nhóm lớp theo lao lý .- Thực hiện những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị nhóm lớp đạt mức khá theo đánh giá của tổ trình độ- Có ý tưởng sáng tạo trong những hoạt động giải trí quản trị nhóm, lớp tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp được tổ trình độ xác nhận hoặc được ghi lại trong biên bản họp
Tốt : Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề hay, tương hỗ đồng nghiệp trong quản trị nhóm, lớp theo đúng lao lý và tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn . – Thực hiện những nhu yếu về quản trị trẻ nhỏ, quản trị nhóm lớp đạt mức tốt theo đánh giá của tổ trình độ- Có sáng tạo độc đáo trong những hoạt động giải trí quản trị nhóm, lớp tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn của trường, lớp được tổ trình độ xác nhận hoặc được ghi lại trong biên bản họp- GV có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về quản trị nhóm, lớp ; Hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị nhóm, lớp được tổ trình độ xác nhận .

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện ; thực thi quyền dân chủ trong nhà trường .

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 9.

Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện

Đạt : Thực hiện trang nghiêm những lao lý về môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; triển khai nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ; – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên thực thi tráng lệ những lao lý về môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp trên / Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực thi đúng những lao lý về môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ;
Khá : Chủ động phát hiện, phản ánh kịp thời, đề xuất kiến nghị và thực thi những giải pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn so với trẻ nhỏ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiểm soát và chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ; – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên triển khai trang nghiêm những lao lý về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp trên / Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực thi đúng những lao lý về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ;- Giáo viên có phản ánh kịp thời, yêu cầu và thực thi những giải pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn so với trẻ nhỏ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiểm soát và chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ( nếu có ) và được tổ trình độ / BGH ghi nhận / hoặc được ghi trong biên bản họp
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ đồng nghiệp trong việc tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường vật chất và môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống, xã hội bảo vệ bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, so với trẻ nhỏ . – Bản đánh giá và phân loại giáo viên ( phiếu đánh giá và phân loại viên chức ) có ghi nhận giáo viên triển khai trang nghiêm những pháp luật về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ; hoặc biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường / quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / cấp trên / Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực thi đúng những pháp luật về thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh không đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ ;- Giáo viên có phản ánh kịp thời, yêu cầu và triển khai những giải pháp ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn gây mất bảo đảm an toàn so với trẻ nhỏ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, kiểm soát và chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường ( nếu có ) và được tổ trình độ / BGH ghi nhận / hoặc được ghi trong biên bản họp- GV có báo cáo giải trình / Chia sẻ kinh nghiệm tay nghề trong những cuộc họp trình độ / tọa đàm / hội thảo chiến lược về tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường vật chất và thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống, xã hội bảo vệ bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện, so với trẻ nhỏ được tổ trình độ xác nhận

Tiêu chí 10.

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Đạt : Thực hiện những pháp luật về quyền trẻ nhỏ ; những lao lý về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ theo quy định dân chủ trong nhà trường – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên thực thi khá đầy đủ quy định dân chủ trong nhà trường ; hoặc bản kế hoạch chăm nom, giáo dục / biên bản họp cha mẹ trẻ nhỏ trong đó có biểu lộ được việc triển khai rất đầy đủ những lao lý, những giải pháp bảo vệ công minh, dân chủ trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ .
Khá : Đề xuất những giải pháp bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường ; phát hiện, ngăn ngừa, đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) ; – Ý kiến yêu cầu triển khai quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó biểu lộ được giải pháp triển khai quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực thi trách nhiệm năm học ; hoặc biên bản họp hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên có yêu cầu giải pháp giải pháp thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong triển khai trách nhiệm năm học .- Biên bản họp cha mẹ trẻ / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) .
Tốt : Hướng dẫn, tương hỗ và phối hợp với đồng nghiệp trong việc triển khai những pháp luật về quyền trẻ nhỏ ; phát huy quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ theo quy định dân chủ trong nhà trường . – Ý kiến yêu cầu giải pháp triển khai quyền dân chủ trong nhà trường, trong đó bộc lộ được giải pháp thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực thi trách nhiệm năm học ; hoặc biên bản họp hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên có đề xuất kiến nghị giải pháp thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực thi trách nhiệm năm học .- Biên bản họp cha mẹ trẻ / quan điểm của đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận giáo viên đã phát hiện, phản ánh, ngăn ngừa, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định dân chủ trong nhà trường ( nếu có ) .- Báo cáo chuyên đề / quan điểm san sẻ của giáo viên trong nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường về việc hướng dẫn, san sẻ, trao đổi những kinh nghiệm tay nghề trong việc thực thi quyền trẻ nhỏ, quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ hoặc người giám hộ và sự phối hợp với cha mẹ trẻ trong thực thi trách nhiệm năm học .

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tham gia tổ chức triển khai và triển khai việc thiết kế xây dựng, tăng trưởng mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và bảo vệ quyền trẻ nhỏ

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

Tiêu chí 11.

Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

Đạt : Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; – Bản ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc GV thiết kế xây dựng được mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ- Biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận việc giáo viên thiết kế xây dựng được mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và hội đồng trong nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ
Khá : Phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ ; – Biên bản hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ trẻ / sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( hoặc sổ liên lạc điện tử, … ) … ghi nhận giáo viên phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ ;- Kết quả chăm nom, giáo dục trẻ và tác dụng triển khai những hoạt động giải trí ngày lễ hội, hội, những hoạt động giải trí thưởng thức phong phú, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên đã kiến thiết xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với cha mẹ trẻ nhỏ .
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng. Đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với mái ấm gia đình và hội đồng . – Biên bản hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên / biên bản họp cha mẹ trẻ .. ghi nhận giáo viên san sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để nâng cao chất lượng những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục tăng trưởng tổng lực cho trẻ nhỏ / thực thi những giải pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với mái ấm gia đình và hội đồng .- Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử, … ) .. ghi nhận được sự san sẻ, tương hỗ kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng và trao đổi tiếp tục về tình hình chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .

Tiêu chí 12.

Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ

Đạt : Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng trong triển khai những lao lý về quyền trẻ nhỏ – Sổ liên lạc giữa mái ấm gia đình và nhà trường ( số liên lạc điện tử ) .. ghi nhận được sự hợp tác với cha, mẹ và trao đổi liên tục về tình hình thực thi những lao lý về quyền trẻ nhỏ ;- Biên bản họp cha mẹ trẻ / sổ chủ nhiệm trong đó ghi nhận những quan điểm của cha mẹ trẻ trong việc phối hợp triển khai trách nhiệm năm học và triển khai những lao lý về quyền trẻ nhỏ ; hoặc kế hoạch giáo dục trong đó bộc lộ được sự dữ thế chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hợp tác với cha mẹ, người giám hộ và hội đồng để triển khai quyền trẻ nhỏ .
Khá : Chủ động phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; – Biên bản họp cha mẹ trẻ ghi nhận sự dữ thế chủ động phối hợp của GV với Cha, mẹ hoặc người giám hộ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ .- Kết quả triển khai những hoạt động giải trí ngày lễ hội, hội và những hoạt động giải trí thưởng thức, trong đó có ghi nhận sự phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên đã tạo dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, hợp tác và dữ thế chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ .
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng triển khai những lao lý về quyền trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng. Đề xuất những giải pháp tăng cường phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng để bảo vệ quyền trẻ nhỏ ; xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ tương quan đến quyền trẻ nhỏ . – Biên bản họp cha mẹ trẻ / biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường ghi nhận việc giáo viên đã san sẻ, tương hỗ kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức triển khai những lao lý về quyền trẻ nhỏ cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và hội đồng và có yêu cầu được những giải pháp xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ tương quan đến quyền trẻ nhỏ .- Ý kiến trao đổi / đề xuất kiến nghị / báo cáo giải trình chuyên đề / sáng tạo độc đáo / bài viết về những giải pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ trẻ và những bên tương quan ; hoặc biên bản họp cha mẹ trẻ / hình ảnh ghi nhận việc phối hợp ngặt nghèo giữa giáo viên với cha mẹ trẻ và hội đồng để xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ trẻ tương quan đến quyền trẻ nhỏ ..

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Sử dụng được một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, biểu lộ năng lực nghệ thuật và thẩm mỹ trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ .

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tiêu chí 13: Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

Đạt : Sử dụng được những từ ngữ, câu đơn thuần trong tiếp xúc bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) ; hoặc tiếp xúc thường thì bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số ; Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng được những từ ngữ, câu đơn thuần trong tiếp xúc bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) hoặc tiếp xúc thường thì bằng tiếng dân tộc bản địa so với những vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp .
Khá : Trao đổi thông tin đơn thuần bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) với nội dung tương quan đến hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc tiếp xúc thành thạo bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số Ý kiến ghi nhận, xác nhận của tổ, nhóm trình độ hoặc BGH, đồng nghiệp hoặc cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể trao đổi thông tin đơn thuần bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) với nội dung tương quan đến hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc tiếp xúc thành thạo bằng tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số hoặc có chứng từ ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ, tiếng dân tộc bản địa do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ;
Tốt : Viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) trong hoạt động giải trí trình độ về nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số . Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn thuần về những chủ đề quen thuộc bằng một ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) trong hoạt động giải trí trình độ về nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc bản địa so với vùng dân tộc thiểu số .Hoặc trình độ mức 2/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ dành cho Nước Ta hoặc những chứng từ tương tự về ngoại ngữ do những đơn vị chức năng có thẩm quyền cấp ;Hoặc báo cáo giải trình chuyên đề trình độ, hoặc hoạt động giải trí giáo dục, trong đó có tài liệu tìm hiểu thêm bằng ngoại ngữ ( ưu tiên tiếng Anh ) .

Tiêu chí 14.

Ứng dụng công nghệ thông tin .

Đạt : Sử dụng được những ứng dụng ứng dụng cơ bản trong chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhóm, lớp Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ ;Hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo lao lý tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ;Hoặc kế hoạch chăm nom, giáo dục trẻ và quản trị nhóm, lớp bộc lộ sự sử dụng những ứng dụng ứng dụng cơ bản
Khá : Xây dựng được một số ít bài giảng điện tử ; sử dụng được những thiết bị công nghệ tiên tiến đơn thuần ship hàng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ; – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ và quản trị nhóm, lớp- Hoặc chứng từ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật ( tại thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ tin tức và Truyền thông ) ;- Phiếu dự giờ hoạt động giải trí / biên bản hoạt động và sinh hoạt trình độ ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế xây dựng những bài giảng điện tử, sử dụng được những thiết bị công nghệ tiên tiến đơn thuần ship hàng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ
Tốt : Chia sẻ, tương hỗ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhóm, lớp – Biên bản họp nhóm trình độ / tổ trình độ / hội đồng nhà trường hoặc quan điểm ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp / nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên ghi nhận trình độ, kỹ năng và kiến thức thiết kế xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng được những thiết bị công nghệ tiên tiến đơn thuần Giao hàng hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ- Báo cáo những hoạt động giải trí giáo dục / bài viết / quan điểm trao đổi, hướng dẫn san sẻ kinh nghiệm tay nghề nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và quản trị nhóm, lớp .

Tiêu chí 15:

Thể hiện năng lực thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ

Đạt : Thể hiện được năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp – Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên bộc lộ được năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp ;- Biên bản dự giờ hoạt động giải trí giáo dục ghi nhận việc giáo viên bộc lộ được năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp .
Khá : Vận dụng phát minh sáng tạo những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần vào hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục tương thích với trẻ nhỏ trong trường mần nin thiếu nhi. Tổ chức những hoạt động giải trí ngày hội, lễ và hoạt động giải trí thẩm mỹ và nghệ thuật cho trẻ nhỏ ở trường mần nin thiếu nhi Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên vận dụng phát minh sáng tạo những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, múa, văn học thẩm mỹ và nghệ thuật đơn thuần vào hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục tương thích với trẻ nhỏ trong trường mần nin thiếu nhi ;- Kế hoạch của nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngày hội, lễ và hoạt động giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ cho trẻ nhỏ ở trường mần nin thiếu nhi- Biên bản dự giờ hoạt động giải trí giáo dục ghi nhận việc giáo viên biểu lộ phát minh sáng tạo năng lực tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần trong những hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ ở nhóm, lớp
Tốt : Xây dựng được môi trường tự nhiên giáo dục trẻ nhỏ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong nhóm, lớp và trường mần nin thiếu nhi ; san sẻ, tương hỗ đồng nghiệp biểu lộ năng lực thẩm mỹ và nghệ thuật trong hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ nhỏ và thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục trẻ nhỏ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong nhóm, lớp và trường mần nin thiếu nhi Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm trình độ / tổ trình độ / ban giám hiệu / cấp trên về việc giáo viên vận dụng phát minh sáng tạo những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ đơn thuần vào hoạt động giải trí chăm nom, giáo dục tương thích với trẻ nhỏ và kiến thiết xây dựng được môi trường tự nhiên giáo dục trẻ nhỏ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong nhóm, lớp và trường mần nin thiếu nhi .

Kế hoạch của nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức các hoạt động ngày hội, lễ và hoạt động nghệ thuật cho trẻ em ở trường mầm non. Trong các cuộc họp chuyên môn/tọa đàm/hội thảo giáo viên có báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp và trường mầm non

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận