BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NHÀ TIÊU HỘ GIA ĐÌNH – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 455.56 KB, 73 trang )

(Những nhà tiêu đạt tất cả các tiêu chí chính và từ 3 tiêu chí phụ trở lên là nhà tiêu

hợp vệ sinh).

2. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VỆ SINH NHÀ TIÊU THẤM

DỘI NƯỚC

TT

Các tiêu chí

Đạt

Không

đạt

Tiêu chí chính

1 Không xây ở nơi thường bị ngập úng

2 Cách nguồn nước, sinh hoạt từ 10 m trở lên

3 Bể xử lý phân không lún sụt

4 Nắp bể chứa phân được trát kính không rạn nứt

5 Mặt sàn nhẵn, phẳng, không lún, sụt

6 Bệ xí có nút nước

7 Có đủ nước dội

8 Dụng cụ chứa nước dội không có bọ gậy

9 Nước từ bể chứa phân hoặc đường dẫn phân không thấm,

tràn ra mặt đất

10 Không có mùi hôi

Các Tiêu chí phụ

1 Mặt sàn nhà tiêu không trơn, không đọng nước, không có

rác, giấy bẩn

2 Giấy vệ sinh bỏ vào lỗ tiêu (giấy tự tiêu) hoặc bỏ vào

dụng cụ chứa giấy bẩn có nắp đậy

3 Không có ruồi, côn trùng trong nhà tiêu

4 Bệ xí sạch, không dính đọng phân

5 Được che chắn kín đáo, ngăn được nước mưa, nắng

6 Vệ sinh xung quanh sạch sẽ

Đánh giá: Hợp vệ sinh

Không hợp vệ sinh

(Những nhà tiêu đạt tất cả các tiêu chí chính và từ 3 tiêu chí phụ trở lên là nhà tiêu

hợp vệ sinh).

3. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VỆ SINH NHÀ TIÊU 2 NGĂN

TT

Các tiêu chí

Đạt

Không

đạt

Tiêu chí chính

1 Tường ngăn chứa phân kính, không bị rò rỉ thấm nước

2 Cửa lấy phân trát kính bằng vật liệu không thấm nước

3 Mặt sàn nhẵn, phẳng, không lún, sụt

4 Có nắp đậy cả 2 lỗ tiêu

5 Lỗ tiêu được đậy kín

6 Không sử dụng đồng thời 2 ngăn,

7 Có đủ chất độn và thường xuyên đổ chất độn sau mỗi lần

đi đại tiện

8 Không lấy phân trong ngăn ủ ra trước 6 tháng

9 Ngăn ủ phân nắp được trát kín

10 Không có mùi hôi, thối

11 Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước dội, nước tiểu

Các tiêu chí phụ

1 Mặt sàn và rãnh dẫn nước tiểu sạch, không đọng nước

3 Giấy bẩn được bỏ vào lỗ tiêu hoặc thùng chứa có nắp đậy

4 Không có ruồi, côn trùng trong nhà tiêu

5 Miệng lỗ tiêu không dính phân

6 Vệ sinh xung quanh sạch sẽ

7 ống thông hơi có đường kính từ 90mm trở lên, đầu ống

cao hơn mái 40cm trở lên và có lưới chắn ruồi (nếu là

nhà tiêu có ống thông hơi)

8 Được che chắn kín đáo, ngăn được mưa nắng

Đánh giá: Hợp vệ sinh

Không hợp vệ sinh

(Những nhà tiêu đạt tất cả các tiêu chí chính và từ 4 tiêu chí phụ trở lên là nhà tiêu

hợp vệ sinh).

4. BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VỆ SINH NHÀ TIÊU CHÌM

KHÔ CÓ ỐNG THÔNG HƠI

Không

TT

Các tiêu chí

Đạt

đạt

Tiêu chí chính

1 Không xây dựng ở nơi thường bị ngập úng

2 Cách nguồn nước, sinh hoạt từ 10 m trở lên

3 Miệng hố phân cao hơn mặt đất Ýt nhất 20 cm

4 Mặt sàn nhẵn, phẳng, không lún, sụt

5 Có nắp đậy kín lỗ tiêu

6 Có đủ chất độn và thường xuyên đổ chất độn sau mỗi lần

đi đại tiện

7 Không có mùi hôi, thối

8 Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước dội, nước tiểu

9 ống thông hơi có đường kính từ 90mm trở lên, đặt cao

hơn mái 40cm trở lên

Các tiêu chí phụ

1 Mặt sàn và rãnh dẫn nước tiểu sạch, không đọng nước

2 Lỗ tiêu được đậy kín

3 Giấy bẩn được bỏ vào lỗ tiêu hoặc thùng chứa có nắp đậy

4 Không có ruồi, côn trùng trong nhà tiêu

5 Miệng lỗ tiêu không dính phân

6 Vệ sinh xung quanh sạch sẽ

7 Được che chắn kín đáo, ngăn được mưa nắng

Đánh giá: Hợp vệ sinh

Không hợp vệ sinh

(Những nhà tiêu đạt tất cả các tiêu chí chính và từ 4 tiêu chí phụ trở lên là nhà tiêu

hợp vệ sinh).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Trần Quỳnh Anh, Hoàng Thị Thu Hà, Đặng Ngọc Lan, Tình hình sử dụng nhà

tiêu và thực hành rửa tay của người dân ở 3 xó vựng Tây Bắc năm 2010. Tạp

chí nghiên cứu Y học, tr .165 (Số 1/2011).

2. Tôn Thất Bách & cs (2001), Nghiên cứu một số giải pháp làm giảm tác động

của các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống tới sức khỏe cộng đồng ở một số

vùng sinh thái, Đề tài cấp nhà nước, tr.48-54.

3. Trương Đình Bắc, Nguyễn Hồng Tú, Trịnh Hữu Vách, Tình hình xây dựng và

sử dụng nhà tiêu tại các hộ gia đình ở 3 huyện thuộc 2 tỉnh miền núi phía Bắc.

Tạp chí Y học Việt Nam, tr.14 (Số 12/ 2005).

4. Trương Đình Bắc, Nguyễn Huy Nga, Trịnh Hữu Vách, Đề xuất mô hình nhà

tiêu vượt lũ cho đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Y học Việt Nam, tr.80 (Số

5/2007)

5. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (2011), Kết quả thực hiện Chương trình

Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010 và

giai đoạn 2006 – 2010. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Xây dựng, Chiến lược Nước sạch

và Vệ sinh môi trường đến năm 2020. tr.1-5.

7. Bộ Y tế, Thông tư số 27/TT-BYT ngày 24/6/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Quốc Gia về nhà tiờu-điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh.

8. Bộ Y tế – Tổng cục thống kê, Báo cáo chuyên đề, mức độ bao phủ của các

chương trình y tế công cộng – Điều tra y tế quốc gia 2001 – 2002. NXB Y học,

Hà Nội 2004, tr. 50-52.

9. Bộ Y tế – Cục Y tế Dự phòng Việt Nam, Nhà tiêu cho vùng đồng bằng sông

Cửu Long. Nhà xuất bản Y học, 2007.

10. Bộ Y tế – Tổng cục thống kê, Báo cáo chuyên đề, mức độ bao phủ của các

chương trình y tế công cộng – Điều tra y tế quốc gia 2001 – 2002. NXB Y học,

Hà Nội 2004, tr. 50-52.

11. Bộ y tế, Nhà tiêu cho nông thôn Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, 2003.

12. Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Vệ sinh môi trường ở một số dân tộc thiểu số

Việt Nam. Nhà xuất bản Hà Nội, 2010.

13. Vũ Diễn, Trần Quỳnh Anh, Đỗ Thị Phúc, Hiệu quả hoạt động can thiệp cung

cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại ba xã huyện Phú Lương tỉnh Thỏi

Nguyờn. Tạp chí Y học thực hành, tr.131-135, 2005 (58).

14. Nguyễn Thị Việt Hòa & cs, Phương thức lan truyền bệnh giun truyền qua đất

tại một số xã đang đô thị hóa ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên

ngành sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng, 2006.

15. Trần Minh Hải, Trần Quỳnh Anh, Hoàng Thị Thu Hà, Chu Văn Thăng,Vũ Diễn,

Đặng Ngọc Lan, Thực trạng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở một

số xã của 3 tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu năm 2009, Tạp chí nghiên cứu

Y học, tr.130 (Số 5/2010).

16. Nguyễn Văn Hoàng, Nghiên cứu sử dụng bảo quản nhà tiêu hộ gia đình và một

số yếu tố liên quan tại vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa, 2010. Luận văn thạc sĩ

y học. Trường Đại học Y Hà nội, năm 2010.

17. Hội nông dân Việt Nam, Trung tâm môi trường nông thôn. Hỏi – Đáp về bảo vệ

môi trường nông thôn Việt Nam, tr. 55, 66.

18. Trần Thị Thanh Huệ, Kiến thức, thực hành xây dựng, sử dụng bảo quản nhà

tiêu hộ gia đình, xử lý phân người và một số yếu tố liên quan tại xó Bỡnh Kiều,

huyện Khoỏi Chõu, tỉnh Hưng Yờn, năm 2009. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học

Y tế công cộng, 2009.

19. Phạm Sỹ Hưng, Tình trạng xử lý phân người và kiến thức, thái độ, thực hành về

sử dụng hố xí của người dân tại 2 xã miền núi huyện Bỡnh Xuyờn – tỉnh Vĩnh

You may also like

Để lại bình luận