Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Bởi tuhocmoithu
Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000 : 2018 là một trong những nhu yếu cơ bản cần có khi tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị bảo đảm an toàn thực phẩm. Đây cũng là nhu yếu được sử dụng để đánh giá tính tương thích của tổ chức triển khai với tiêu chuẩn ISO 22000 : 2018. Để hiểu rõ hơn về checklist đánh giá nội bộ ISO 22000 : 2018, hãy cùng ISOCERT khám phá qua bài viết dưới đây .

Mục Lục

ISO 22000 : 2018 là gì ?

ISO 22000 là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá chất lượng, an toàn và các quy trình trong các ngành công nghiệp thực phẩm. Nó kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm trên chuỗi cung ứng toàn cầu, ngăn ngừa rủi ro thực phẩm và kiểm soát ô nhiễm thực phẩm.

ISO 22000 : 2018 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 22000 .

Checklist đánh giá nội bộ ISO 22000 : 2018 là gì ?

Có thể hiểu một cách đơn giản, checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018 là bảng câu hỏi đánh giá nội bộ hay danh sách những câu hỏi, thông tin mà đánh giá viên cần phải hỏi các nhân viên trong tổ chức đang vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Danh sách những câu hỏi kiểm tra này được sử dụng trong quy trình đánh giá nội bộ nhằm mục đích xác lập xem tổ chức triển khai có thực thi, thiết lập và duy trì một FSMS hiệu suất cao hay không. Nó cũng bảo vệ trấn áp những quy trình thuê ngoài hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến sự tương thích của mẫu sản phẩm cuối. Từ đó tìm ra những điểm cần khắc phục và có giải pháp nâng cấp cải tiến kịp thời và tương thích .
Dưới đây là list câu hỏi cần được xem xét trong đánh giá nội bộ ISO 22000 : 2018 :

Về nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị

1. Có vật chứng cho thấy cam kết của ban quản trị so với việc vận dụng mạng lưới hệ thống An toàn thực phẩm không ? Những điều này có được bộc lộ trong những tiềm năng tương quan không ? Các tiềm năng hoàn toàn có thể giám sát được không ?
2. Tổ chức có chủ trương bảo đảm an toàn thực phẩm không ?
3. Kế hoạch HACCP đã được tăng trưởng chưa ? Kế hoạch có gồm có tổng thể những loại sản phẩm sau cuối không ?
4. Đội An toàn thực phẩm đa ngành đã được hình thành chưa ?
5. Tổ chức đã chỉ định một trưởng nhóm An toàn thực phẩm và xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn chưa ?
6. Tổ chức có xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn của đội An toàn thực phẩm hay không ?
7. Kiến thức của đội An toàn thực phẩm có tương thích không ?
8. Truyền thông nội bộ và bên ngoài được trấn áp như thế nào và ai là chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ? Giao tiếp có hiệu suất cao không ?
9. Công ty có sẵn những quá trình chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp không ? Chúng đã được xác định chưa ?
10. Hoạt động giám sát của Ban Giám đốc có được thực thi theo nhu yếu không ? Nó có hiệu suất cao không ?

Về đặc thù kỹ thuật loại sản phẩm

1. Sản phẩm hoặc khoanh vùng phạm vi mẫu sản phẩm đã được miêu tả khá đầy đủ chưa ?
2. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có thông tin bảo đảm an toàn ( như PH, aw, v.v. ) không ?
3. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có cụ thể về nguyên vật liệu và thành phần không ?
4. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có loại vỏ hộp không ?
5. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có những điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ không ?
6. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có hướng dẫn ghi nhãn không ?
7. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có chiêu thức phân phối ( chi tiết cụ thể ) không ?
8. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có thời hạn sử dụng và điều kiện kèm theo dữ gìn và bảo vệ không ?
9. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có mục tiêu sử dụng không ?
10. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có người tiêu dùng thích hợp không ?
11. Đặc điểm kỹ thuật có gồm có những chiêu thức sử dụng đơn cử không ?

Về sơ đồ quá trình

1. Sơ đồ quá trình có tổng lực không ?
2. Tất cả nguyên vật liệu, thành phần, vật tư đóng gói và những hoạt động giải trí quá trình / dữ gìn và bảo vệ có được đưa vào sơ đồ quy trình tiến độ không ?
3. Có những biến hóa nào được thực thi kể từ khi sơ đồ quy trình tiến độ được thiết lập không ?
4. Làm thế nào để nhóm HACCP nhận được thông tin về những biến hóa so với tiến trình hoặc thông số kỹ thuật loại sản phẩm ?
5. Các đổi khác đã được ghi lại và phê duyệt như thế nào ?
6. Có bất kể biến hóa nào được tranh luận với nhóm HACCP trước khi triển khai không ?
7. Sơ đồ tiến trình đã được xác định tại chỗ về sự tương thích với hoạt động giải trí thực tiễn chưa ?

Về nghiên cứu và phân tích mối nguy và những giải pháp phòng ngừa

1. Việc nghiên cứu và phân tích mối nguy được triển khai như thế nào ?
2. Tất cả những mối nguy đã được đánh giá định tính và / hoặc định lượng chưa ?
3. Đã gồm có tổng thể những nguyên vật liệu thô chưa ?
4. Tất cả những bước của quá trình đã được xem xét chưa ?
5. Các mối nguy đã được xác lập đơn cử hay chỉ nói chung ?
6. Nhóm đã đánh giá năng lực xảy ra như thế nào ?
7. Những nguồn thông tin nào đã được sử dụng ?
8. Các giải pháp phòng ngừa thích hợp đã được thiết lập cho từng rủi ro tiềm ẩn chưa ?
9. Các giải pháp có ngăn ngừa hoặc giảm thiểu đến mức hoàn toàn có thể đồng ý được những mối nguy không và những giải pháp đã được xác nhận như thế nào ?
10. Tất cả những giải pháp phòng ngừa có được vận dụng ở Lever xí nghiệp sản xuất không ?

Về số lượng giới hạn tới hạn

1. Các số lượng giới hạn tới hạn đã được thiết lập cho mỗi CCP chưa ?
2. Các số lượng giới hạn tới hạn được thiết lập như thế nào ? Có dẫn chứng không ? ( tiêu chuẩn vương quốc / quốc tế, nhu yếu của pháp lý tương quan, tài liệu thử nghiệm, tài liệu tìm hiểu thêm, v.v. ) ?
3. Xác nhận nào sống sót để xác nhận rằng những số lượng giới hạn tới hạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa sự Open của những mối nguy hoàn toàn có thể xảy ra ?
4. Tổ chức phân biệt những số lượng giới hạn tới hạn với những số lượng giới hạn hoạt động giải trí như thế nào ?
5. Các số lượng giới hạn tới hạn có được triển khai ở cấp nhà máy sản xuất không ?

Về thủ tục giám sát

1. Các thủ tục giám sát đã được thiết lập cho toàn bộ những CCP đã được thiết lập chưa ?
2. Có dẫn chứng nào cho thấy những thủ tục đang được tuân thủ một cách đồng điệu không ?
3. Tình trạng của thiết bị giám sát như thế nào ?
4. Các kế hoạch lấy mẫu có giá trị thống kê không ?
5. Tổ chức có một mạng lưới hệ thống rõ ràng để nhận dạng loại sản phẩm của loại sản phẩm để bảo vệ năng lực truy xuất nguồn gốc nếu xảy ra rơi lệch không ?
6. Tổ chức có thực thi bất kể hành vi nào khi xảy ra rơi lệch không ?
7. Nhân viên giám sát có được giảng dạy và đủ tiêu chuẩn không ?
8. Kết quả giám sát đã được ghi lại chưa ?

Về hành vi khắc phục

1. Các thủ tục hành vi khắc phục có được vận dụng không ?
2. Có vật chứng nào để chứng tỏ rằng những hành vi khắc phục hiệu suất cao được triển khai trong trường hợp có sự xô lệch của CCP ?
3. Trách nhiệm và quyền hạn so với hành vi khắc phục đã được xác lập chưa ?
4. Sản phẩm không tương thích được trấn áp và ghi lại như thế nào ?
5. Tổ chức giải quyết và xử lý bất kể loại sản phẩm nào bị tác động ảnh hưởng như thế nào ?
6. Hành động khắc phục đã được ghi lại chưa và hiệu suất cao được xác định như thế nào ?
7. Các hành vi khắc phục này có xem xét việc sửa đổi quá trình hoặc kế hoạch HACCP không, nếu số lượng giới hạn tới hạn liên tục bị vi phạm

Về thủ tục xác định

1. Các thủ tục xác định đã được thiết lập chưa ?
2. Các nghĩa vụ và trách nhiệm, thẩm quyền, chiêu thức, tần suất và mô hình xác định đã được xác lập trong những thủ tục chưa ?

3. Các phương pháp và tần suất có đủ để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động chính xác, hiệu quả và tuân thủ các quy định có liên quan không.

4. Tổ chức đã thực thi xác nhận khởi đầu của kế hoạch HACCP như thế nào
5. Các thủ tục có gồm có việc xem xét hồ sơ không ?
6. Có đánh giá liên tục về lỗi CCP và vô hiệu loại sản phẩm không ?
7. Các thủ tục có gồm có hiệu chuẩn thiết bị giám sát và đo lường và thống kê không ?
8. Nhân viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xác định đã được đào tạo và giảng dạy chưa ?
9. Các thủ tục có gồm có đánh giá những khiếu nại của người mua và người tiêu dùng không ?
10. Có liên tục đánh giá hiệu quả của những quá trình trấn áp vệ sinh không ?
11. Dữ liệu từ xác định được sử dụng như thế nào để cải tổ mạng lưới hệ thống HACCP ?

Về tài liệu và tàng trữ hồ sơ

1. Tổ chức tuân theo thủ tục nào để quản lý tài liệu mạng lưới hệ thống ?
2. Tài liệu có gồm có tổng thể hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống HACCP không ?
3. Các tài liệu đã được phê duyệt bởi người có thẩm quyền trước khi phát hành chưa ?
4. Tài liệu được trấn áp như thế nào ?
5. Tổ chức đã có được những mã, tiêu chuẩn, lao lý và lao lý tương quan đến loại sản phẩm thực phẩm chưa ?
6. Tổ chức trấn áp tài liệu đổi khác như thế nào ? Tất cả những tài liệu có hiện hành không ?
7. Các hồ sơ hoàn toàn có thể truy vấn được không ?
8. Các hồ sơ HACCP có được xác lập rõ ràng không ?
9. Hệ thống trấn áp hồ sơ và tài liệu đã được thiết lập có xem xét đến quy mô và thực chất của tổ chức triển khai không ?
10. Các hồ sơ HACCP có được lưu giữ trong điều kiện kèm theo thích hợp để ngăn ngừa hư hỏng, hư hỏng hoặc mất mát không ?
11. Tổ chức lưu giữ hồ sơ trong bao lâu ?

Về đào tạo và giảng dạy

1. Họ đã thiết kế xây dựng tiến trình huấn luyện và đào tạo để xác lập nhu yếu huấn luyện và đào tạo và huấn luyện và đào tạo nhân sự chưa ?
2. Tổ chức có kế hoạch đào tạo và giảng dạy không ?
3. Có bao nhiêu nhân viên cấp dưới đã được đào tạo và giảng dạy về những nguyên tắc HACCP và những luật cũng như những lao lý tương quan ?
4. Có bao nhiêu nhân sự đã được giảng dạy để thực thi đánh giá nội bộ ?
5. Tổ chức giảng dạy nhân viên cấp dưới về trấn áp vệ sinh như thế nào ?
6. Tổ chức xác định tính hiệu suất cao của việc đào tạo và giảng dạy như thế nào ?

Về tịch thu mẫu sản phẩm

1. Tổ chức có thủ tục quản trị việc tịch thu mẫu sản phẩm không ?
2. Sản phẩm cần tịch thu trong trường hợp nào ?
3. Trách nhiệm và quyền hạn đã được xác lập chưa ?
4. Đã có tịch thu hàng loạt hoặc một phần mẫu sản phẩm chưa ?
5. Có bao nhiêu loại sản phẩm đã được chăm sóc ?
6. Lý do là gì ?
7. Tổ chức đã giải quyết và xử lý những mẫu sản phẩm này như thế nào ?
8. Tổ chức đã làm thế nào để bảo vệ toàn bộ loại sản phẩm bị tác động ảnh hưởng được xác lập và tịch thu ?

Về khiếu nại

1. Tổ chức có quy trình tiến độ xử lý tổng thể những khiếu nại của người tiêu dùng và người mua không ?
2. Trách nhiệm và quyền hạn đã được xác lập chưa ?
3. Các khiếu nại có tương quan đến bảo đảm an toàn của loại sản phẩm không ?
4. Tổ chức đã triển khai những hành vi nào ?
5. Những khiếu nại này đã được ghi lại chưa ?
6. Những khiếu nại này có được sử dụng để xác định mạng lưới hệ thống không ?

Về trấn áp vệ sinh

1. Tổ chức có những thủ tục trấn áp vệ sinh được lập thành văn bản không ?
2. Tổ chức đã kiểm tra chất lượng nước chưa, tần suất như thế nào và bởi ai ?
3. Các thủ tục trấn áp vệ sinh có gồm có tổng thể những góc nhìn của vệ sinh và vệ sinh không ?
4. Tình trạng mặt phẳng tiếp xúc với thực phẩm có bảo vệ nhu yếu vệ sinh không ?
5. Các quy trình tiến độ vệ sinh đã được kiểm chứng về tính hiệu suất cao chưa ?
6. Cách sắp xếp, dòng nguyên vật liệu và nhân sự có đủ để ngăn ngừa ô nhiễm chéo không ?
7. Tổ chức đã thực thi những hành vi nào khi những thủ tục bị vi phạm ?
8. Tổ chức duy trì những cơ sở này như thế nào ?
9. Vật liệu đóng gói có được dữ gìn và bảo vệ trong thực trạng tốt không ?
10. Tổ chức đã chỉ định nhân viên cấp dưới chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hợp chất ô nhiễm chưa ?
11. Có bất kể thủ tục nào để trấn áp thực trạng sức khỏe thể chất và vệ sinh của nhân viên cấp dưới không ?
12. Tổ chức có kế hoạch / mạng lưới hệ thống trấn áp dịch hại không ?
13. Tường và sàn có trong thực trạng tốt không ?
14. Tổ chức trấn áp chất thải như thế nào ?

Về kiểm tra HACCP nội bộ

1. Tổ chức có kế hoạch đánh giá nội bộ cho HACCP không ?
2. Tổ chức thực thi đánh giá nội bộ với tần suất nào ?
3. Mục đích, tiêu chuẩn, khoanh vùng phạm vi và giải pháp truy thuế kiểm toán đã được xác lập chưa ?
4. Làm thế nào để tổ chức triển khai bảo vệ rằng chương trình gồm có toàn bộ những góc nhìn của mạng lưới hệ thống HACCP ?
5. Các kiểm toán viên đã được đào tạo và giảng dạy chưa ?
6. Các nghĩa vụ và trách nhiệm và nhu yếu đánh giá đã được xác lập chưa ?
7. Làm thế nào để tổ chức triển khai bảo vệ tính độc lập và công minh của những hoạt động giải trí ?
8. Các mục tiêu của truy thuế kiểm toán đã đạt được chưa ?
9. Dữ liệu đánh giá có được sử dụng để nâng cấp cải tiến mạng lưới hệ thống HACCP không ?

10. Kết quả kiểm toán đã được lập thành văn bản chưa?

Trên đây là những chia sẻ của ISOCERT về checklist đánh giá nội bộ ISO 22000:2018. Nếu Quý doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin hoặc giải đáp thắc mắc, hãy liên hệ tới chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết nhất!

Ngày update : 25-10-2021

You may also like

Để lại bình luận