Bản đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông (Biểu mẫu M2) – Tài liệu text

Bởi tuhocmoithu

Bản đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông (Biểu mẫu M2)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.97 KB, 2 trang )

PHÒNG GD-ĐT HẢI LĂNG
TRƯỜNG TH SỐ 1 HẢI BA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG
(TIỂU HỌC, THCS, THPT, GDTX, KTTH-HN)
Năm học 200 – 200
Họ và tên:, ngày sinh: / / ngày vào ngành:
Trình độ chuyên môn:, Tin học, Ngoại ngữ:
Nhiệm vụ được giao:

TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM
TỐI
ĐA
ĐIỂM CÁ
NHÂN TỰ
ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM TỔ
CHUYÊN
MÔN
ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM BAN
GIÁM
HIỆU
ĐÁNH GIÁ
A
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
30

I
Phẩm chất chính trị
12
1
Tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính
sách Nhà nước
2
2
Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách
Nhà nước
4
3
Tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách Nhà nước
2
4
Nhận thức về nghĩa vụ, quyền lợi và các điều không được
làm của cán bộ, công chức nhà nước; Những điều cấm đối
với Đảng viên.
2
5
Ý thức tôn trọng đối với quy định của Điều lệ nhà trường,
quy chế về tổ chức hoạt động của nhà trường
2
II
Đạo đức, lối sống
18
6
Giữ gìn, phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo
4

7
Sống lành mạnh, trong sáng, gương mẫu
2
8
Tinh thần đoàn kết giúp đỡ, trung thực, phê và tự phê bình
2
9
Tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, công tác, học tập
4
10
Tôn trọng, đối xử, bảo vệ quyền lợi người học
2
11
Quan hệ nơi cư trú, bà con lối xóm
2
12
Những nội dung khác
2
Tổng điểm phần A (xếp loại)
B
CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
70
I
Chuyên môn, nghiệp vụ
58
13
Có năng lực và khả năng phát triển về chuyên môn
2
14
Đạt chuẩn đào tạo trở lên, tham gia học nâng cao trình độ

chuyên môn, nghiệp vụ
2
15
Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà
trường và ngành
2
16
Chuẩn bị đủ, chất lượng các loại hồ sơ dạy học, giáo dục
4
17
Đảm bảo quy chế chuyên môn, dạy đủ, đúng chương trình
4
18
Thực hiện quy chế kiểm tra, thi cử, đánh giá học sinh
4
19
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong soạn, chuẩn
bị bài dạy
4
20
Phương pháp lên lớp tích cực (Học sinh chủ động)
4
Biểu mẫu M2
21
Phát huy khả năng của học sinh giỏi; khuyến khích được
học sinh yếu
2
22
Giáo dục đạo đức, lao động cho học sinh có hiệu quả
4

23
Đảm bảo sĩ số học sinh, quản lý học tập và rèn luyện của
học sinh, giúp đỡ học sinh cá biệt
4
24
Ý thức thực hiện các chủ đề trọng tâm của năm học
4
25
Phối hợp với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục
học sinh
4
26
Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và vận
động mọi người cùng tham gia
2
27
Tham gia các hoạt động đoàn thể tích cực và có trách
nhiệm cao
4
28
Hiệu quả công tác được giao so với kế hoạch đề ra
4
29
Tinh thần vượt qua khó khăn trở ngại vươn lên
2
30
Những nội dung khác
2
II
Thành tích nổi bật

12
31
Đạt giáo viên dạy giỏi (tỉnh, huyện, trường)
4
32
Đạt thành tích cao trong các hội thi khác
2
33
Công tác quản lý đạt kết quả
2
34
Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc làm đồ dùng dạy học đạt
giải từ cấp huyện, thị xã trở lên, đã phổ biến và áp dụng
trong trường
2
35
Các thành tích khác
2
Tổng điểm phần B (xếp loại)
TỔNG ĐIỂM CHUNG
100
Tổng số điểm cá nhân tự đánh giá: Tự xếp loại (XS, Kh, TB, K)
Tổng số điểm Tổ chuyên môn đánh giá: Xếp loại (XS, Kh, TB, K)
Cá nhân ký và ghi rõ họ, tên Tổ chuyên môn
(ký, ghi rõ chức vụ)

TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG/TRUNG TÂM
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

– Chuyên môn, nghiệp vụ

– Điểm mạnh đặc biệt

– Khả năng có thể phát triển

Tổng số điểm đánh giá: xếp loại (XS, Kh, TB, K)
………, ngày tháng năm 200
HIỆU TRƯỞNG
Phẩm chất chính trị12Tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chínhsách Nhà nướcChấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sáchNhà nướcTuyên truyền, hoạt động mọi người chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chủ trương Nhà nướcNhận thức về nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ và những điều không đượclàm của cán bộ, công chức nhà nước ; Những điều cấm đốivới Đảng viên. Ý thức tôn trọng so với pháp luật của Điều lệ nhà trường, quy định về tổ chức triển khai hoạt động giải trí của nhà trườngIIĐạo đức, lối sống18Giữ gìn, phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáoSống lành mạnh, trong sáng, gương mẫuTinh thần đoàn kết trợ giúp, trung thực, phê và tự phê bìnhTinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng dạy, công tác làm việc, học tập10Tôn trọng, đối xử, bảo vệ quyền hạn người học11Quan hệ nơi cư trú, bà con lối xóm12Những nội dung khácTổng điểm phần A ( xếp loại ) CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ70Chuyên môn, nghiệp vụ5813Có năng lượng và năng lực tăng trưởng về chuyên môn14Đạt chuẩn huấn luyện và đào tạo trở lên, tham gia học nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ15Tham gia những hoạt động giải trí của tổ trình độ trong nhàtrường và ngành16Chuẩn bị đủ, chất lượng những loại hồ sơ dạy học, giáo dục17Đảm bảo quy định trình độ, dạy đủ, đúng chương trình18Thực hiện quy định kiểm tra, thi tuyển, đánh giá học sinh19Thực hiện thay đổi chiêu thức dạy học trong soạn, chuẩnbị bài dạy20Phương pháp lên lớp tích cực ( Học sinh dữ thế chủ động ) Biểu mẫu M221Phát huy năng lực của học viên giỏi ; khuyến khích đượchọc sinh yếu22Giáo dục đạo đức, lao động cho học viên có hiệu quả23Đảm bảo sĩ số học viên, quản trị học tập và rèn luyện củahọc sinh, giúp sức học viên cá biệt24Ý thức triển khai những chủ đề trọng tâm của năm học25Phối hợp với mái ấm gia đình và xã hội trong công tác làm việc giáo dụchọc sinh26Tích cực tham gia những trào lưu ở địa phương và vậnđộng mọi người cùng tham gia27Tham gia những hoạt động giải trí đoàn thể tích cực và có tráchnhiệm cao28Hiệu quả công tác làm việc được giao so với kế hoạch đề ra29Tinh thần vượt qua khó khăn vất vả trở ngại vươn lên30Những nội dung khácIIThành tích nổi bật1231Đạt giáo viên dạy giỏi ( tỉnh, huyện, trường ) 32 Đạt thành tích cao trong những hội thi khác33Công tác quản trị đạt kết quả34Có sáng tạo độc đáo kinh nghiệm tay nghề hoặc làm vật dụng dạy học đạtgiải từ cấp huyện, thị xã trở lên, đã phổ cập và áp dụngtrong trường35Các thành tích khácTổng điểm phần B ( xếp loại ) TỔNG ĐIỂM CHUNG100Tổng số điểm cá thể tự đánh giá : Tự xếp loại ( XS, Kh, TB, K ) Tổng số điểm Tổ trình độ đánh giá : Xếp loại ( XS, Kh, TB, K ) Cá nhân ký và ghi rõ họ, tên Tổ trình độ ( ký, ghi rõ chức vụ ) TÓM TẮT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG / TRUNG TÂM – Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống – Chuyên môn, nhiệm vụ – Điểm mạnh đặc biệt quan trọng – Khả năng hoàn toàn có thể phát triểnTổng số điểm đánh giá : xếp loại ( XS, Kh, TB, K ) … … …, ngày tháng năm 200HI ỆU TRƯỞNG

You may also like

Để lại bình luận