Bản tự đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mầm non

Bởi tuhocmoithu
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đếnVanbanluat. com, Ban tư vấn của Vanbanluat. com xin vấn đáp bạn như sau :Theo lao lý tại Điều 2 Thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT thì Mục đích phát hành lao lý chuẩn hiệu trưởng là Làm địa thế căn cứ để những phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng ; giáo viên thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện, học tập tăng trưởng phẩm chất, năng lượng quản trị nhà trường .

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 16 Thông tư25/2018/TT-BGDĐT cũng quy định: Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non vận dụng chuẩn hiệu trưởng để chỉ đạo, tổ chức triển khai đánh giá phó hiệu trưởng theo các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

Ngoài ra, theo niềm tin của công văn số 630 / BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng những trường mầm non, đại trà phổ thông và phó giám đốc TT GDTX thì :

– Cấp phó trong những cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, liên tục là viên chức chỉ huy nhà trường. Nhiệm vụ đa phần của cấp phó là giúp cấp trưởng trong công tác làm việc quản trị, quản lý và điều hành hoạt động giải trí của cơ sở giáo dục. Đội ngũ cấp phó cũng là nguồn cán bộ quan trọng để lựa chọn tu dưỡng, chỉ định cấp trưởng hoặc những vị trí quản trị giáo dục cao hơn. Do đó, việc tự đánh giá và đánh giá ( được gọi chung là đánh giá ) so với cấp phó phải được triển khai trên cơ sở những việc làm được cấp trưởng giao đảm nhiệm ;

– Thông qua việc đánh giá, cấp phó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà trường. Trên cơ sở kết quả đánh giá cấp phó, cấp trưởng và cơ quan quản lý cấp trên chọn lựa, đưa vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cũng như đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cấp phó các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Công văn số 630 / BGDĐT-NGCBQLGD cũng pháp luật chi tiết cụ thể Thành phần và quá trình đánh giá, xếp loại cấp phó cũng như Nội dung đánh giá, xếp loại, cách cho điểm những tiêu chuẩn và xếp loại cấp phó .Như vậy, việc đánh giá phó hiệu trưởng trường mầm non được địa thế căn cứ trên chuẩn hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn tương thích với trách nhiệm được phân công của phó hiệu trưởng .

You may also like

Để lại bình luận