Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới nhất

Bởi tuhocmoithu

Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch mới nhất

Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch

Tải xuống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên : ………………………………Ngày, tháng, năm sinh : ……………………..Chức vụ, chức vụ hiện giữ : ……………………………Thời gian công tác làm việc tại đơn vị chức năng : …………………………………………………Đơn vị đang công tác làm việc : …………………………………………..

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; kiên cường tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng .Là đảng viên, cán bộ quản trị tôi luôn tin cậy tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, triển khai đúng chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, những thông tư Nghị quyết của những cấp uỷ Đảng .

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống triển khai ” cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và niềm tin hợp tác, giúp sức chiến sỹ, đồng nghiệp .Tiếp tục thực thi cuộc hoạt động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” và cuộc hoạt động ” Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ” .Bên cạnh đó tiến hành và thực thi cuộc hoạt động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ” ; thực thi tráng lệ Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên gắn việc thực thi những cuộc hoạt động và những trào lưu thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống .Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa cá thể, lối sống thực dụng, không tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén quyền lợi cho bản thân và mái ấm gia đình ; Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, ý thức tiết kiệm chi phí trong tiêu tốn của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản trị .Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản trị, có lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công minh khách quan trong công tác làm việc, bảo vệ quyền lợi, quyền hạn của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm .Trong việc làm cũng như trong đời sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp và xử lý những quan điểm vướng mắc ý kiến đề nghị của cán bộ, giáo viên với nghĩa vụ và trách nhiệm là người quản trị trong nhà trường .Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá thể và tập thể, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn, giữa góp sức và tận hưởng .

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lượng triển khai xong tốt công tác làm việc quản trị trong nhà trường, có không thiếu trình độ trình độ, nhiệm vụ cũng như những bằng cấp tương quan để ship hàng việc làm .Trong thời hạn qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp tầm trung lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị ………….. Trong việc làm tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho bản thân .

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong mọi hoạt động giải trí, luôn nêu cao ý thức và phẩm chất của người cán bộ quản trị trong nhà trường. Triển khai không thiếu những hoạt động giải trí của nhà trường theo lao lý của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo pháp luật từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết những hoạt động giải trí trình độ trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những hiệu quả đạt được và những sống sót trong công tác làm việc chỉ huy .Cùng với chỉ huy nhà trường tiến hành và thiết kế xây dựng kế hoạch thực thi cuộc hoạt động và trào lưu : ” Xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực ” .Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của những tổ trình độ, lớp, giáo viên chủ nhiệm để kiểm soát và chấn chỉnh những sống sót chưa triển khai được trong những hoạt động giải trí, cùng với những đoàn thể và những tổ chức triển khai trong nhà trường tổ chức triển khai tốt những hoạt động giải trí chuyên đề và hoạt động giải trí ngoại khoá đạt hiệu quả tốt .Cùng những tổ trình độ tiến hành và thực thi tráng lệ trách nhiệm năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, những hoạt động giải trí chuyên đề, hoạt động giải trí ngoại khoá trong nhà trường cũng như thực thi công tác làm việc hoạt động và sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy .Bản thân là quản trị Công đoàn cơ sở, cùng chỉ huy nhà trường kiến thiết xây dựng quy định dân chủ trong cơ quan, tiến hành những thông tư, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến toàn bộ đoàn viên trong nhà trường .Kết quả trong năm học ……………… :- Đối với trình độ :Đạt được Ủy Ban Nhân Dân Huyện khen Tặng Kèm thương hiệu ” Chiến sĩ thi đua cơ sở ” .

– Đối với Công đoàn: Công đoàn Ngành khen tặng:

+ Tập thể ” Công đoàn vững mạnh xuất sắc ” .+ Cá nhân : ” Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giải trí Công đoàn ” .

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và toàn bộ đoàn viên công đoàn làm tốt công tác làm việc thăm hỏi động viên, trợ giúp lẫn nhau. Cùng chỉ huy nhà trường sắp xếp nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia triển khai tốt công tác làm việc trình độ của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia những trào lưu VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động .Cùng với chỉ huy nhà trường thiết kế xây dựng những cuộc hoạt động, những trào lưu của ngành và những cấp đề ra .

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về thực thi trách nhiệm của người cán bộ quản trị : Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh thực thi tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; tích cực tham gia công tác làm việc quần chúng, công tác làm việc xã hội nơi thao tác và nơi ở ; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .Trong đời sống đơn giản và giản dị hoà nhập với quần chúng, thân thiện với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác làm việc .Tiếp tục triển khai cuộc hoạt động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bằng cách làm theo trong việc làm hằng ngày như đổi khác lề lối thao tác, tiết kiệm chi phí điện nước, sách vở, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần làm một việc làm lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ trình độ, nhiệm vụ vững vàng .Có năng lực làm tốt công tác làm việc quản trị .Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm, chức trách được giao .

2. Khuyết điểm:

Chưa kêu gọi hết sức mạnh của tập thể và cá thể của đội ngũ .Tổ chức tham gia những hoạt động giải trí trào lưu VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, hầu hết đội ngũ ở xa .Trong quy trình công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều quan điểm hay .III. Chiều hướng và triển vọng tăng trưởng :Cần phát huy những ưu điểm trong thời hạn qua và khắc phục những hạn chế và sống sót trong thời hạn đến .Bản thân có đủ năng lượng cũng như kỹ năng và kiến thức làm công tác làm việc quản trị trường học. Vì vậy khunh hướng phấn đấu được chỉ định vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại .Triển vọng tăng trưởng về trình độ cao hơn hiện tại và tăng trưởng cho những thế hệ kế cận tiếp theo, triển khai xong mọi việc làm được giao của cấp trên. / ………., ngày …. tháng … năm ….

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của chỉ huy, cấp uỷ đảng :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ngày …. tháng … năm ….

Thủ trưởng

( Ký và ghi rõ họ tên )

Tải xuống

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để liên tục theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java, C, C + +, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile …. mới nhất của chúng tôi .

You may also like

Để lại bình luận