Bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 theo pháp luật

Bởi tuhocmoithu

Mục Lục

1. Giới thiệu về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018.

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 là gì? Bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018. Để tìm hiểu hơn về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 nhé.

ban kiem diem can bo cong chuc nam 2018

Bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018

2. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá thể là bản tự kiểm điểm dùng cho những cá thể để trình diễn những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm tay nghề trong những thời hạn tới. Khi cá thể thực thi một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá thể để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền .Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho những đối tượng người dùng là Đảng viên, qua đó hoàn toàn có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi phạm phải, đồng thời ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm tay nghề cam kết không tái phạm .

3. Những yếu tố cần quan tâm về bản kiểm điểm Đảng viên .

  • Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng trong bản kiểm điểm cá nhân đảng viên mẫu 02.
  • Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong bản kiểm điểm đảng viên mẫu 02;
  • Đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó trong mẫu 02 kiểm điểm đảng viên.
  • Đảng viên khi chuyển công tác thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng.
  • Đối với trường hợp có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyển đi trong bản kiểm điểm đảng viên theo mẫu 02.
  • Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức.

4. Mẫu bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018.

( Mẫu 02 – HD KĐ.ĐG 2018 )

ĐẢNG BỘ …………..…
Chi bộ: …………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM________________

… … …. … .., ngày … … tháng … … năm … …BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm … … … … … … … … .

Họ và tên: …………………………………………  Ngày sinh: ……………………..…..
Chức vụ Đảng: ……………………….………………………………….………….…..
Chức vụ chính quyền: ………………………………………………….………….……
Chức vụ đoàn thể: …..………………………………………………….………….……
Đơn vị công tác: ……………………….………………………..……………….….…..
Chi bộ……………………………….…………………………….………………….…..
I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối
làm việc:
– Về tư tưởng chính trị.
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
– Về ý thức tổ chức kỷ luật.
– Về tác phong, lề lối làm việc.
– Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).
– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.
– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 3 nội dung nêu trên).
2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.
III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.
IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)
Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.
V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập
thể (nếu có)
VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm
VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………
2. Xếp loại đảng viên: …………………. (kèm theo phiếu phân tích chất lượng-Mẫu 5)

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

………………..
– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức :

… … … … … … … … … … … … … … …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………………………………………………………………………….
– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .T / M ĐẢNG ỦY ( CHI ỦY )( Xác lập thời gian, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

5. Kết luận bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về bản kiểm điểm cán bộ công chức năm 2018 thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn

Đánh giá post

You may also like

Để lại bình luận