Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_4458_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `1377_postmeta`

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong kế toán giá thành

Bởi tuhocmoithu

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ nhằm xác định chính xác giá thành các loại sản phẩm – kế toán giá thành. Đó là việc tính toán phân bổ chi phí cho số sản phẩm chưa được hoàn thành. 

Để đánh giá đúng mực giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ, những kế toán viên cần xác lập được số lượng sản phẩm và sản phẩm và sản phẩm & hàng hóa chưa triển khai xong. Sau đó, tùy thuộc vào đặc trưng tình hình chi phí sản xuất, đặc trưng sản xuất để vận dụng chiêu thức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .

Hiện nay, có 4 phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:

 • Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu

  Bạn đang đọc : Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong kế toán giá tiền
  Bạn đang đọc : Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong kế toán giá tiền

 • Phương pháp đánh giá theo sản lượng hoàn thành xong tương tự
 • Phương pháp đánh giá theo 50 % chi phí chế biến tương tự
 • Phương pháp đánh giá theo chi phí sản xuất định mức

Mục Lục

Thế nào là sản phẩm dở dang cuối kỳ trong kế toán giá thành?

phuong-phap-danh-gia-san-pham-do-dang-cuoi-ky

Sản phẩm dở dang cuối kỳ là những sản phẩm mà tại thời gian tính giá tiền chưa hoàn thành xong về mặt kỹ thuật sản phẩm. Thủ tục quản trị ở những quy trình tiến độ của quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến sản xuất sản phẩm .
Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ vừa nhờ vào vào quá trình sản xuất vừa nhờ vào vào việc lựa chọn kỳ tính giá tiền trước khi đi vào tính giá tiền sản phẩm. Cụ thể :

 • Nếu chọn kỳ tính giá tiền không trùng với chu kỳ luân hồi sản xuất sẽ làm tăng số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ .
 • Nếu chọn kỳ tính giá thành trùng với chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm thì sẽ tránh được hoặc giảm số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ .

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong kế toán giá thành

a) Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu

Áp dụng giải pháp đánh giá này, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính chi phí nguyên vật liệu chính. Hoặc nguyên vật liệu trực tiếp. Còn những chi phí khác thì tính toàn cho sản phẩm tiến hành xong xong trong kỳ phải chịu. Kế toán viên phải theo dõi đơn cử đơn cử khoản chi phí này .

Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này được vận dụng so với những doanh nghiệp có chi phí nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Khối lượng sản phẩm dở dang ít .

Ưu điểm: Tính toán đơn giản, nhanh chóng.

Công thức tính: 

danh-gia-san-pham-do-dang

Trong đó: 

 • D

  c: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

 • C

  nvl: Chi phí nguyên vật liệu phát sinh trong kỳ

 • C

  d : Chi phí sản xuất phát sinh đầu kỳ

 • Q

  tp : Số lượng sản phẩm tiến hành xong

 • Q

  dc : Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

Lưu ý: 

 • Đối với nguyên vật liệu không dùng hết, phế liệu thu được từ nguyên vật liệu chính. Khi đánh giá phải loại trừ ra .
 • Đối với những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều quy trình tiến độ chế biến tiếp nối nhau. Thì sản phẩm dở dang cuối kỳ của quá trình sau được đánh giá theo giá trị nửa thành phẩm của quy trình tiến độ trước chuyển qua .

Ví dụ minh họa:

Doanh nghiệp A trong tháng 5 / N sản xuất sản phẩm X có những số liệu như sau :
+ Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng ( dư nợ trên TK 154 ) là : 8.000.000 đồng
+ Tổng chi phí sản xuất tập hợp được trong tháng là : 60.000.0000 đồng, trong đó :

 • Chi phí NVLTT : 40.000.000 đồng
 • Chi phí nhân công trực tiếp : 10.000.000 đồng
 • Chi phí sản xuất chung : 10.000.000 đồng

+ Trong tháng sản xuất triển khai xong 100 sản phẩm nhập kho, còn lại 20 sản phẩm dở dang chưa triển khai xong vào cuối tháng .

>> Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp?

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức tính ở trên, ta có :
Chi phí sản xuất sản phẩm X dở dang cuối tháng 5 / N theo chi phí NVLTT là :
( 8.000.000 + 40.000.000 ) / ( 100 + 20 ) * 20 = 8.000.000

b) Phương pháp đánh giá theo sản lượng hoàn thành tương đương

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng tương tự như như thì sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu hàng loạt những khoản chi phí phát sinh theo mức độ tiến hành xong xong của sản phẩm. Do đó, khi kiểm kê phải xác lập mức độ triển khai xong xong xong dang dở ( % ). Cuối cùng tính ra sản lượng tựa như như .

Qtd= Qd  x  % hoàn thành (1) 

Với những chi phí đưa vào 1 lần như nguyên liệu chính thì tính sản phẩm dở dang và sản phẩm hoàn thành xong là như nhau. Theo công thức ( 1 ) .
Với những chi phí khác đưa vào dần theo mức độ chế biến của quá trình : vật tư phụ, nhân công, chi phí chung, .. Thì được tính theo mức độ triển khai xong của sản phẩm dở dang .

cong thuc-danh-gia-san-pham-do-dang-cuoi-ky

Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này được vận dụng so với những doanh nghiệp có tiến trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau. Chi phí chế biến cũng chiếm tỷ trọng lớn .

Ưu điểm:

Đánh giá đúng mực vì tính hết mọi khoản chi phí cho sản phẩm dở dang .

Ví dụ minh họa:

Một doanh nghiệp sản xuất 1 loại sản phẩm A có tình hình như sau :
Sản phẩm làm dở đầu tháng đã được xác lập :

 • Chi phí nguyên vật liệu chính : 4.000.000 đ
 • Chi phí vật tư phụ : 200.000 đ
 • Chi phí NCTT : 1.800.000 đ
 • Chi phí sản xuất chính : 600.000 đ

Chi phí sản xuất phát sinh trong tháng đã tập hợp được :

 • Chi phí nguyên vật liệu chính : 36 triệu đồng
 • Chi phí vật tư phụ : 3 tr4
 • Chi phí NCTT : 9 triệu
 • Chi phí SXC : 3 triệu

Kết quả sản xuất trong tháng triển khai xong 80 thành phẩm A nhập kho. Còn lại 20 sản phẩm làm dở mức độ tiến hành xong xong 50 % .

>> Yêu cầu : Xác định giá trị sản phẩm làm dở cuối tháng của doanh nghiệp .

Hướng dẫn: 

Sản lượng hoàn thành tương đương là: Qtđ  = 20  x 50%  = 10 sản phẩm

CNVLC = (4.000.000 + 36.000.000)/ (80 + 20)  x 20 = 8.000.000

Cvlp      = (200.000 + 3.400.000)/ (80 + 10)  x 10  = 400.000

Cpnctt   = (1.800.000 + 9.000.000) / (80 + 10)  x 10 = 1.200.000

Cpsxc   = (600.000 + 3.000.000) / (80 + 10)  x 10  = 400.000

Vậy giá trị của 20 sản phẩm còn dở dang cuối tháng là : 10.000.0000 đ

c) Phương pháp đánh giá 50% chi phí chế biến

Phương pháp này ước đạt sản phẩm tương tự. Nhưng để giảm bớt khối lượng thống kê giám sát, giả định mức độ triển khai xong của sản phẩm dở tính trung bình là 50 %. Áp dụng cho những doanh nghiệp có lượng sản phẩm dở dang tươi đối đều nhau trên những quy trình tiến độ sản xuất .
Cách tính như giải pháp 2 .

d) Phương pháp tính theo chi phí định mức

Phưong pháp này vị trí vị trí địa thế căn cứ vào định mức những loại chi phí cho thành phẩm, nửa thành phẩm và sản phẩm làm dở. Để tính ra giá trị sản phẩm làm dở. Công thức như sau :

Dc  = Qd    x    định mức chi phí 

Điều kiện áp dụng:

Áp dụng cho những doanh nghiệp đã phong cách thiết kế phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng được mạng lưới mạng lưới mạng lưới hệ thống định mức tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và tăng trưởng đúng chuẩn .

Ưu điểm: Phương pháp này tính toán đơn giản.

Ví dụ minh họa: 

Một Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A có chi phí sản xuất được định mức như sau :
Định mức cho sản phẩm hoàn thành xong :

 • Chi phí nguyên vật liệu chính : 1.200.000
 • Chi phí vật tư : 200.000
 • Chi phí nhân công trực tiếp : 300.000
 • Chi phí sản xuất chung : 100.000

Định mức cho sản phẩm dở dang :

 • Chi phí NVLC : 1.200.000
 • Chi phí VL : 80.000
 • Chi phí NCTT : 120.000
 • Chi phí SXC : 40.000

Cuối kỳ sản xuất được 60 sản phẩm A nhập kho còn lại 10 sản phẩm đang chế biến dở dang .

>> Yêu cầu : Xác định giá trị sản phẩm làm dở cuối kỳ .

Hướng dẫn

Giá trị của 10 sản phẩm A làm cuối kỳ là:  10 x (1.200.000 + 80.000 + 120.000 + 40.000)  =  14.400.000đ.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, mỗi doanh nghiệp sẽ vận dụng phương pháp riêng để tính toán phân bổ chi phí cho sản phẩm chưa hoàn thành phải chịu. Chúc các bạn kế toán viên thành công. 

0
0

Bình chọn
Xem thêm : Tai Nghe Bluetooth Thể Thao S6 Sports Headset có Míc đàm thoại
Bình chọn

You may also like

Để lại bình luận